Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Eerste Kamer 1814-1945

2.02.13
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.13
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1995

CC0

Periode:

1814-1950
merendeel 1814-1945

Omvang:

54,20 meter; 756 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en een klein gedeelte in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Wetgeving en controle van het regeringsbeleid vormen de hoofdtaken van de Staten-Generaal. Omdat de beide hoofdtaken van de Staten-Generaal in principe alle beleidsterreinen van de rijksoverheid betreffen, komen in het archief stukken voor over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het archief bestaat hoofdzakelijk uit series, zoals agenda's, notulen, ingekomen stukken. De serie 'ingekomen officiële bescheiden en overgelegde stukken' bevat de informatie die de Kamers ontvingen van de ministeries en de hoge colleges van staat, zoals de door de minister van Buitenlandse Zaken ingezonden verdragen met andere staten. Ook is er een serie geloofsbrieven van nieuw verkozen Kamerleden. Een aparte serie vormen de ingekomen verzoekschriften van particuliere personen. In de serie 'Gedrukte stukken' kunnen voorkomen: memories van antwoord van de regering, nota's van inlichtingen en andere stukken betreffende de behandeling van wetsontwerpen. Stukken die in de series zijn opgenomen, kan veelal via het register op de Handelingen opsporen. Het archief bevat ook een aantal dossiers, onder meer over de regeling van de werkzaamheden, de rechtspositie van kamerleden, het gebouw en de huisvesting van de Kamer, en het griffiepersoneel.

Archiefvormers:

  • Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, 1814-1815
  • Eerste Kamer der Staten-Generaal , 1815-heden
  • Commissie tot Onderzoek der Geloofsbrieven
  • Commissie van Beroep voor de Ambtenaren der Stenografische Inrichting
  • Commissie voor de Huishoudelijke Aangelegenheden
  • Commissie voor de Verzoekschriften

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in