Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Alg. Rekenkamer / Comptabel Beheer

2.02.09.08
Medew. Schaarsb.
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.09.08
Auteur: Medew. Schaarsb.
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1814-1953

Omvang:

146.00 meter; 1103 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Algemene Rekenkamer is belast met het toezicht op de financiën van de overheid. Uitgangspunt bij de controle op de staatsuitgaven vormden de bij de wet vastgestelde hoofdstukken van de Staatsbegroting. Met het oog op de financiële controle voerde het college zelf een begrotingsboekhouding om na te gaan, of het toegestane krediet van elk artikel van de begroting niet werd overschreden en om de cijfers van de Staatsrekening te kunnen vaststellen.
Het archief is primair ingedeeld per ministerie. Het grootste deel betreft de comptabiliteit van het departement van Financiën en daaronder ressorterende diensten zoals: de Algemene Rijkskassier, de provinciale Ontvangers-generaal, het Agentschap van Financiën, het Amortisatiesyndicaat, de ontvangers der domeinen. Er is ook een serie staatsrekeningen over de jaren 1823-1899. De uitgaven van het ministerie van Koloniën betreffen alleen de in Nederland gedane uitgaven. Onder het hoofd Koloniën zijn ook ondergebracht de verantwoordingsstukken bij de rekeningen van aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij geconsigneerde gouvernementsproducten (1875-1938), met gegevens over de opbrengst van veilingen van koffie, kinabast, tin en andere producten. Ook zijn er stukken betreffende de verantwoording van betalingen in verband met de opheffing van de slavernij in West-Indië uit de jaren 1863-1868, met lijsten van slaven per plantage en per plantage-eigenaar (ook te raadplegen op de website van het Nationaal Archief).

Archiefvormers:

  • Algemene Rekenkamer

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Andere toegang

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

  1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
  2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
  3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
  4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
  5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in