Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ministerraad

2.02.05.02
H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.05.02
Auteur: H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1823-1990

Omvang:

188.05 meter; 5426 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normaal geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Ministerraad fungeerde in de eerste decennia als adviesorgaan van de Koning over wetten, reglementen en verordeningen. Ingevolge de Grondwet van 1848 ontwikkelde de raad zich tot het leidinggevend en coördinerend orgaan van het regeringsbeleid. Na 1850 werden veel nieuwe onderwerpen ter bespreking in de raad toegevoegd, waaronder: verdragen met buitenlandse mogendheden; instructies aan gezanten over belangrijke kwesties; benoeming en ontslag van hoge staatsambtenaren. Elke minister was verplicht over zaken van algemeen regeringsbeleid overleg te plegen met de voorzitter van de Ministerraad.
Omdat de Ministerraad zich bezig hield met het gehele regeringsbeleid, bevat het archief informatie over alle beleidsterreinen. Het bestaat uit series vergaderagenda's, notulen, bijlagen (vergaderstukken) en besluitenlijsten. De informatieve waarde van de notulen wisselt per periode: groot in het midden van 19e eeuw, daarna geruime tijd zeer beknopt (weinig meer dan besluitenlijsten) en na 1945 weer van toenemend belang. Aanvullende informatie is vaak te vinden in het archief van de minister, die een zaak in de raad aanhangig maakte. De notulen van na 1945 zijn ook op microfiche te raadplegen.
Vanaf 1945 zijn er de gedeponeerde archieven van Onderraden, zoals de Raad voor Economische Aangelegenheden, de Raad voor Ruimtelijke Ordening en de Raad voor Europese Zaken. Een apart deel-archief is dat van de Raad van Ministers van het Koninkrijk (de Rijksministerraad), waarin ook Suriname en de Nederlandse Antillen waren vertegenwoordigd.

Archiefvormers:

  • Raad van Ministers
  • Raad van Ministers van het Koninkrijk

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Hoe vind ik de notulen van de Ministerraad van 28 augustus 1950?
Gerrit Valk 06-55382145

Geachte heer Valk,

Deze notulen bevinden zich in inventarisnummer 459.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in