Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

KdK, 1816-1840

2.02.03
Th. Clemens, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1977
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.03
Auteur: Th. Clemens, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1977

CC0

Periode:

1816-1840

Omvang:

0.75 meter; 104 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, gedrukte en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het oude Kabinet van de Koning was een soort van privé-secretariaat van de koning. Samen met de Staatssecretarie, die belast was met de uitgifte van Koninklijke besluiten en wetten, vormde dit orgaan het nieuwe Kabinet des Konings dat per 1 januari 1841 werd ingesteld door koning Willem II.
In het archief bevinden zich onder andere stukken betreffende kerkelijke zaken, waterstaat, onderwijs en pers, Belgische aangelegenheden, buitenlandse zaken, financiën, handel, nijverheid en bankwezen, justitie, koloniën (met stukken over zowel de Oost Indische als de West Indische Koloniën), oorlog, en stukken over de staatssecretarie.

Archiefvormers:

  • Kabinet des Konings

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in