Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën West-Indië, 1806-1810

2.01.28.03
H.T. Colenbrander
Nationaal Archief, Den Haag
1899
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.01.28.03
Auteur: H.T. Colenbrander
Nationaal Archief, Den Haag
1899
CC0

Periode:

1801-1811

Omvang:

14,00 meter; 245 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Ministerie van Marine en Koloniën bevat verbalen met indexen en bijlagen, kopieboeken en correspondentie van ambtenaren en ministers uit de periode juli 1806 - december 1810 onder anderen van J.C. van der Kemp, secretaris van de raad van Amerikaanse koloniën, later advocaat-generaal bij het Hooge Geregtshof in den Haag. Als lid van de Raad van Koophandel en Koloniën onderhandelde hij in 1815 met de Engelse bestuurders over de Amerikaanse koloniën die zij op de Nederlanders hadden veroverd.
De rubrieken gewijd aan de koloniën op de kust van Guinea en aan Berbice, Curaçao, St. Eustatius en St. Martin (Saba) bevatten eveneens correspondentie, voorts memories, kopierapporten en monsterrollen van onder meer " 's-konings slaven ter kuste van Guinea ", maar ook extracten uit brieven van Pieter Linthorst (1757- 1807). Deze begon zijn carrière als bediende bij een boek- en behangseldrukkerij te Utrecht en beëindigde als gouverneur-generaal van de Kust van Guinea, van 1805 tot 1807.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Koophandel en Koloniën, Boekhouder-Generaal en Ontvanger-Generaal
  • Ministerie van Koophandel en Koloniën, Divisie West
  • Ministerie van Marine en Koloniën, Commissarissen Militaire Zaken, Tweede Divisie West
  • Ministerie van Marine en Koloniën, Tweede Divisie (West)
  • Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Boekhouder-Generaal en Ontvanger-Generaal
  • Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Commissaris en Commies van Militaire Zaken

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De archieven van de Division Hollandaise te Parijs zijn na de Vrede van Parijs naar Nederland overgebracht (zie: inventaris van de archieven betreffende de Oostindische koloniën 1795-1813).

De hierna beschreven archieven zijn, althans voor het overgrote deel, in 1856 tezamen met de archieven van V.O.C. en de W.I.C. aan het Algemeen Rijksarchief [nu Nationaal Archief]overgedragen ingevolge Koninklijk Besluit van 28 februari 1856 nr. 68 (zie het proces-verbaal van overdracht in: archief van het Algemeen Rijksarchief, inv. nr. 17, ingekomen brief van 13 september 1856 nr. 157).

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in