Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad der Amerikaanse Bezittingen

2.01.28.02
A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1899
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.01.28.02
Auteur: A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1899
CC0

Periode:

1795-1806

Omvang:

35,00 meter; 463 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele srukken zijn gesteld in het Frans en in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de raad der Amerikaansche Coloniën 1801-1806 bevatten resoluties met toegangen en bijlagen uit zowel het gewoon archief als het geheim archief, afkomstig van het hoogste bestuur, de departementen van Politie en Justitie, Commercie en Finantie, Defensie en Militie en de ambtenaren.
In de subrubrieken waaronder de koloniën zijn gerangschikt zijn stukken te vinden van zeer diverse aard zoals, brieven, kopieboeken, kasboeken en rekeningen, maar ook stukken betreffende criminele processen, dagboeken van de gouverneurs-generaal, logboeken en bijvoorbeeld monsterrollen van burgelijke ambtenaren, militairen en slaven in dienst van het gouvernement van de Kust van Guinea.

Archiefvormers:

 • Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Boekhouder- en Ontvanger-Generaal
 • Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen
 • Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Boekhouder-Generaal en Ontvanger-Generaal
 • Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Commissaris en Commies van Militaire Zaken
 • Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Departement Amsterdam
 • Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Departement Rotterdam
 • Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Departement Zeeland

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Tijdens de laatste vergadering van de Amerikaanse Raad, op 4 augustus 1806, werd besloten alle documenten van de Amerikaanse Raad over te gedragen aan de Divisie voor de Zaken van de West van het Ministerie van Koophandel en Koloniën. In januari 1808 gingen de taken en bevoegdheden van de minister over op de minister van Marine en Koloniën. In het najaar van 1808 werd de gehele administratie van het nieuwe ministerie naar Amsterdam overgebracht. Of bij die gelegenheid ook de archieven van de Amerikaanse Raad naar Amsterdam zijn verhuisd is niet bekend. De archieven zijn in de loop van de negentiende eeuw in het West-Indisch Slachthuis te Amsterdam opgeslagen. In 1856 zijn de archieven van de Amerikaanse Raad samen met de archieven van de VOC, de WIC en hun respectievelijke rechtsopvolgers naar het (Algemeen) Rijksarchief in Den Haag overgebracht ingevolge het Koninklijk Besluit van 28 februari 1856. ( ARA, Archief van het Kabinet des Konings, inv.nr. 976, Koninklijk Besluit van 28 februari 1856 nr. 68. ARA, Archief van het Algemeen Rijksarchief, 1800 - 1940, inv.nr. 17, proces-verbaal van overdracht van 9 september 1856, ingekomen op 13 september 1856, nr. 157. )

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in