Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15
W.H. Avelingh
Nationaal Archief, Den Haag
1959
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.01.15
Auteur: W.H. Avelingh
Nationaal Archief, Den Haag
1959

CC0

Periode:

1795-1813

Omvang:

12.00 meter; 331 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is onderverdeeld in twee hoofdrubrieken te weten Militaire Stamboeken etc. vóór 1813 en Militaire pensioenen vóór 1813. Een militair stamboek vermeldt van elke militair het nummer en de staat van dienst. De eerste hoofdrubriek bevat als subrubriek de stamboeken van de infanterie, artillerie en cavalerie met hun onderdelen uit de jaren 1795-1810. Het betreft zowel officieren, als onderofficieren en minderen.Een tweede subrubriek vormen de stam- en naamlijsten,
- en mutatiestaten, onder meer van officieren infanterie, artillerie, genie en cavalerie in dienst van de Bataafse republiek. Met staten van dienst sinds 1786 en een alfabetische klapper.
Daarnaast zijn er naamlijsten van garnizoensofficieren bewaard gebleven, die gelegerd waren in onder meer Suriname, Curaçao en aan de Kaap de Goede Hoop, evenals naam - en stamlijsten van officieren in Franse dienst. Uit 1797 dateert een naamlijst van leerlingen en kinderen van militairen.

Archiefvormers:

  •  
  • Ministerie van Oorlog
  • Agentschap van Oorlog
  • Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
  • Departement van Oorlog
  • Raad van Oorlog
  • Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geachte heer/mevrouw,

Ik zou graag willen weten of Toeg. nr. 2.01.15 de inventarisnrs. 313 t/m 321 reeds teruggevonden is? Deze nummers waren sinds 2010 zoekgeraakt..

Met vriendelijke groet

Ik ben opzoek naar mijn voorouders.
militair Hendrik Jacobus de Nijs te Ambon op 13-12-1873. is mogelijk de vader van mijn grootvader is hier een stamboek van?

ik ben op zoek naar Theodorus Weijmans, oppercommandeur Rijdende Trein. In 1798 werd in Heusden dochter Eliasabetha gedoopt.

Ik ben op zoek naar de geboortedatum van soldaat/muzikant in het Franse leger: Johannes de Jager. Ook zoek ik daar de voorouders van. Kunt u mij helpen? Hartelijk dank. C.W.J. Guldenmundt.

Ik zoek de pensioenstatus van Frederik Mees geboren 1740 in Regenstein -overleden1817 Den Bosch
M.Oomes-Krijnen

Ik zoek Pierre Laudon Richard geboren 1755 (Parijs). Hij trouwde op 23 mei 1795 met Geertruida Menses, geb. 15 juni 1766 te Warffum, Groningen.
Volgens het huwelijksregister was Pierre Laudon Richard korporaal in het Frans Republikeins leger 3e batterij (bataillon?) vd 68 halve brigade . Kunt u mij helpen of eenigszins op weg helpen?
Vriendelijke groet,
H. de Jong, Emmen.

Geachte heer, mevrouw De Jong,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

goede avond
hoe weet ik de naam te vinden met toegangsnummer 20115 inventarisnr 59 forlio 132. of moet ik dan in het haags archief zijn. snap er niets van
hulp heel graag van iemand

Geachte Marian,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

op 12-07-1802 wordt Johanna Sophia Herst geadopteerd door de manhafte heer Gerardus Herst vaandrig in dienst der edele compagnie.
en in de bataviasche courant van 15-07-1820 wordt melding gemaakt van een niet opgehaald poststuk gericht aan Herst H. luitenant. (dit zo mogelijk Hermanus Herst kunnen zijn.
bestaat er nadere info over deze twee heren waarvan 1 zeker een voorouder van mij is.

Geachte R. Neijman,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Geachte heer/mevrouw

Ben op zoek naar voorouders/familieleden

Mijn over grootvader Antonie de Keijzer trouwde op 10-07-1907 te Paramaribo met Maria Elisabeth Brouwer.
Antonie de Keijzer werd in 1868 te Beesd (Gelderland) geboren als zoon van Gradus de Keijzer en Pieternella Schuilenburg. Hij overleed op 06-03-1937 te Paramaribo.
In 1907 was hij van beroep militair, infanterist der tweede klasse.
Zou u me kunnen helpen?

M. de Keyzer , Amstelveen

Geachte heer/mevrouw,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Geachte heer/mevrouw,

Officier Nicolaas du Plessis wordt vermeld, verder geen gegevens.
Ik zou graag willen weten, waar deze Nicolaas is geboren en in welke plaats ?
Hopelijk kunt u me helpen, alvast bedankt voor de te nemen moeite.
Met vriendelijke groet,

Joop du Plessis.

Geachte heer Plessis,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Zoek informatir over Hendrik Ekelenburg. Geb. 27-09-1781 Zwolle. Komt voor in mil. stamboek 13e afd. infanterie onder nr. (1232 doorgehaald) 2789. wordt op 26 maart 1816 geroyeerd te Nijmegen Mil. Kant. Diedam. Als vader staat vermeld Peter (bij doopaangifte Edelberg) en als moeder Maria Buitenhof. Wie weet meer over voornoemde Hendrik (van) Ekelenburg.

Hans van Ekelenburg Vlaardingen

Geachte heer Ekelenburg,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik zoek Johannes Wijnheijmer, militair op VOC schip Pallas 13-11-1768 en overleden 10-01-1769 op het schip. Waar komt hij vandaan en wie was zijn vader, geboortedatum en echtgenote.
Jacq Wijnheijmer

Geachte heer Wijnheijmer,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Hello Ik prober informative te zoeken over mijn vander Herman Johannes Bartel geboren te Rotterdam 07-07-1912 en overladen te Dokkum.
Hij was in de KNIL en eerder getrouwd met ene Jantinah. Hij heft ook kinderen met haar gehad maar daar sprak hij nooit over nadat hij ze niet heft kunnen vinden. I appreciate het erg graag als ik alle informative over hem kan krijgen i.e. Medalles etc. Hij heft zijn verpleger A gedaan in Batavia. Heel hartelijk bedankt. Mariette

Geachte mevrouw Georgiadis,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Hoi ik ben op zoek naar twee voorouders:

1) Barend Hendrik Meijer geboren rond 1748 overleden op 30 januari 1781. Hij heeft op het schip gezeten Jonge Hellingman (Batavia). Hij is 19 januari 1772 in dienst getreden toen hij 24 jaar was en is wegens ziekte uit dienst getreden in 1777 toen hij 29 jaar was. Hij is vier jaar later overleden op 33 jarige leeftijd en had 6 kinderen.

Zijn vader heet Hendrik Hendriks Meijer en mijn vraag is. Waar is Barend Hendrik Meijer geboren en welke datum?

2) Johan Coendraad Schenk geboren rond 1760 en overleden op 21 september 1808 in Urk. Hij heeft op Terschelling gewoond en heeft daar in ieder geval twee kinderen gekregen, Johannes Schenk en Jacob Schenk. Hij was getrouwd met Johanna Geertrui de Bok.

De vraag is waar is Johan Coendraad Schenk en zijn vrouw geboren en wie waren hun ouders?

Groet

Geachte mevrouw, mijnheer Meijer,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Hel lo was wondering when I get an answer to my question . It says that my reactive is doorgezet naa de afdeling Dienstverlening voor verdure behandeling. Submitted by J. Meijer on Dec5,2013. Greetings Mariette

Betreffende Barend Hendrik Meijer: graag zou ik contact hebben met J Meijer over de bronnen.
Uit mijn eigen onderzoek heb ik het volgdende: trouwboek Mijdrecht meldt zijn geboorteplaats Ravensbergh. Dit is met enige zekerheid het buurtschap Ravensbergh bij Sluipwijk.
In de trouw en begraafboeken van Sluipwijk heb ik een Hendrik Meijer gevonden, alsook een broer Daniel Meijer (vernoeming zoon Barend Hendrik). In zijn huwelijksinschrijving wordt plaats van herkomst vermeld: Ocht of Uchte, in het gebied van Hesse-Kassel, Duitsland.
Ik mis echter eenduidig bewijs dat dit de vader is van Barend Hendrik. Graag zou ik uw bron bij het onderzoek betrekken.
Met vriendelijke groet,
Sander Clement

Johannes/Jan Muys geboren/ged. Arnhem 5 januari 1766, z/v Willem Muys en Willemijn van Koppenhagen,
huwde 1) te Arnhem met Margaretha Winkelmans en 2) idem met Berendina van den Dom.
Zijn overlijden is nooit gevonden. Aangezien Margaretha een (militaire) weduwe was en Johannes zijn zoon Willem beroepsmilitair was, is vader Johannes mogelijk ook militair geweest.
Een Johannes Muys gevonden: 6de Regiment Infanterie van Linie 3de Bataljon 1805 - 1807.

Is dat hem?

Groet,

Liekele Helmus

Ben op zoek naar mijn voorouder Gerrit Hasevelt, geb.05-06-1776 te 's-Gravenhage. Had vernomen dat hij in archief 2.01.15/A5/271 voor kwam. Staat hier ook zijn Registre Matriculenummer in? Hij is op 7-10-1804 bij de Garde geincorporeerd, op 08-08-1810 bij de 4eKomp. 11e Bat.Veteranen terechtgekomen en op 15-08-1811 bij de 1e Komp. 11e Bat. Veteranen terechtgekomen. Uit Frankrijk teruggekomen op 02-05-1814 en weer bij deze Compagnie geplaatst. Van zijn tijd in Frankrijk weet ik niets, vandaar dat mijn vraag naar zijn Registre Matricule voor mij belangrijk is.Vanaf 1804 tot en met 1829 weet ik vrij weinig van hem. Op 13-101829 is hij overgegaan bij de Garnizoenstroepen te Hoorn en later naar Delfzijl. Op 27-11-1855 is hij te Veenhuizen in het 2de gesticht gestorven. Hij woonde hier als veteraan met zijn gezin. Kan iemand mij van verdere informatie voorzien?

Met vriendelijke groet,

Jan Hazeveld

Geachte mevrouw Helmus,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Geachte heer Hazeveld,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

L.S.
Ondergetekende is opzoek naar militairen uit het Frans Napoleontische
leger periode 1812 , welke met de Grande Armee , zijn meegeweest,
met de Nederlandse regimenten van Linie 124 , 125 of 126 ste Reg.van Linie.
In Franse Dienst.
En geboren in , of woonachtig in Rijswijk Z-H.
Ik hoop dat er iemand te vinden is welke afkomstig is uit deze plaats,
Of omtrek ?
Mocht er iemand zijn , uit de andere Nederlandse regimenten zou ook
geweldig welkom zijn.
Ik wil proberen deze persoon te volgen op zijn veldtocht naar Moskou in 1812,
Hopende op een antwoord , verblijf ik met vriendelijke groeten,
hartelijk dank,
Kees van der Zwan
kees.vd.zwan[at]hotmail.com
Rijswijk.

Geachte heer Van der Zwan,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

De vader was Hendrik Meijer is geboren 9-03-1727 z,n vrouw was Neeltje Jans van Houwelingen ze zijn getrouwd op 19-04-1748 en kregen 10 kinderen op 16-05-1768 kocht hij een stuk land voor te vervenen hij was toen 46 jaar zijn zoon was Barend Hendrik deze Barend Hendrik heeft gewerkt en gewoond bij kaag aan de Braasem Hij is getrouwd in Mijdrecht

Johan Peter Schüngel,Wapen Infanterie
Regiment Van Waldeck 1e regiment
Bataljon 1e Bataillon,Compagnie B, Aard van de bron Stamboek, Laagste jaar 1776
Kunt mij aub ook de geboortedatum 1756 ( ? ) de naam van zijn vader en moeder geven? Zijn vrouw heette Schimmel, Maria (Johanna),
groet,
Yvonne Luijbregts-Huijbregts

Geachte Luijbregts-Huijbregts,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar gegevens over de geboorteplaats en datum, alsmede de namen en voornamen van de ouders van soldaat Georg Cramer die diende in het 2de Bataljon van het 2de Regiment van den Heer Luitenant-Generaal vorst van Waldeck in Garnizoen te Zaltbommel. Zijn ondertrouw- en huwelijksgegevens (1778) zijn mij bekend. Gaarne een reactie. M.v.g.

hallo ik ben op zoek naar Karel Herman Rosen zat volgens mij bij de calverie/muziekant gedient tussen 1910-1920
heb een foto in uniform met koolbak maar weet verder niets wie kan mij verder helpen

Geachte heer Van Kommer

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Een voorouder van mij, Herman Joseph Lemaire, geboren in 1785 te Herve (in die tijd behorend tot de Nederlanden) heeft gediend in het leger van Napoleon.
Ik zoek gegevens over zijn militaire loopbaan, maar de gegevens, die ik vond zijn summier. Wat ik weet is het volgende.
Hij was luitenant infanterie en is tijdens een veldslag gewond geraakt. Zijn linker arm en been zijn geamputeerd. In 1817 woonde hij in Aire sur Lys (Pas de Calais, Noord-Frankrijk). In dat jaar is hij in Frankrijk genaturaliseerd. Voor zijn inzet is hij in Frankrijk benoemd tot Chevalier de l'ordre Royal de la Légion d'honneur.

Op de website http://www.ancestramil.fr/darnault/militaires/index_mili.php heb ik een aantal officieren met de naam Lemaire teruggevonden, maar helaas zonder voornaam.

Met dank voor uw hulp,
Jos Lemaire

Geachte heer Lemaire. Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben opzoek naar Jan Groot,
Geboren 8 - 8 - 1792 te Broek in Waterland.
Hij is met het Napoleontische leger in 1812 naar Moskou opgetrokken.
Mijn vragen:
In welk regiment diende hij ?
Wat was zijn rang?
Hij heeft de veldtocht overleeft !
Wat is er over hem terug te vinden in de archieven , zo ja waar ?
Hartelijk dank,
Kees van der Zwan.
kees.vd.zwan[at]hotmail.com

Nog even een opmerking, ik kom ook iets tegen van Wilhelm Koster. officier.
Het is ook mogelijk dat Willem Koster, Wilhelm heette, hij kwam uit Hesperinghausen.
2.001.15
inv. 1 folio 26

inv. 138 folio 20

inv. 138 folio 242.

Goede morgen.

Ik ben op zoek naar Geert Okkes Kluin. * 1791 te Middelstum. In 1813 wordt er een tweeling aangegeven in Kantens (Gr) en daarbij wordt vermeldt dat de vader ( Geert Okkes Kluin) afwezig is met de Fransche Armee. Gaarne info over Geert Okkes Kluin. Eventuele onkosten verged ik graag. Ik ben lid van de NGV.
Klaas Reineking. Burchtweg 5 Haren (Gr) 9751 TM.

Beste mensen, ook ik ben op zoek naar verre familie, die mogelijk met Napoleon in "zee"zijn gegeaan
het betreft Jan Frederik en Gerrit Hufmeijer,of Hofmeijer die in 1804 uit een Amsterdams weeshuis zijn weggelopen zonder bestemming. Ook ik kan niets zinnigs vinden . Ideeën en hulp zijn altijd welkom
gr an

ik ben op zoek naar derk zuurman getrouwd met Marijke jans
zijn zoon is geboren in termunten bij delfzijl.
dd 10-04-1763 overl 28-06-1847
getr m geertruid boeles 24-05-1767 ovl 9-11-1848
3 kinderen

de naam van zijn zoon is hindriks derks zuurman

Ik ben op zoek naar Simon Henrich Anthon Voigt (Vogt) geboren in het Graafschap Lippe ca 1750. Was soldaat en is met het Duitse leger naar Nederland gekomen, gelegerd in Leiden. Voigt is in den Haag getrouwd met Caroline van Kuyk. Waar kan ik verdere informatie vinden
Hartelijke dank.

soldaat zuurman willem zijn daar meer gegevens van?

Geachte heer Zuurman,

Allereerst kunt u op de volgende website informatie vinden over welke informatie u in de stamboeken kunt vinden over Willem Zuurman en andere soldaten: http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00239/achtergrond

U kunt een scan laten maken van de pagina uit het militair stamboek http://proxy.handle.net/10648/3db73ec2-001d-102e-86d7-0050569c51dd door in de volgende link op het winkelwagentje te klikken. Hier zijn kosten aan verbonden. U kunt het stamboek ook gewoon gratis na reservering inzien in onze studiezaal. Meer informatie over het laten scannen van de desbetreffende pagina en de optie tot reservering vindt u op de volgende site: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/2.01.15/i...

Ik hoop u voldoende op weg te hebben geholpen en mocht u nog verdere vragen hebben dan helpen wij u graag verder.

Ik ben op zoek naar verdere informatie over een voorouder, Arie van der Velden, geboren 04-09-1790 in Rockanje. Ik heb een kopie van een verklaring van het Departement van Oorlog dd 18 mei 1820. Hij was toen in dienst als kurassier en kreeg kennelijk een paspoort om naar huis te gaan.

Hij is op 20 april 1812 of 1813 toegewezen aan het 126e regiment van de linie. Via omzwervingen via Hamburg, Duitsland, Frankrijk en Brettanie is hij uiteindelijk weer in Rockanje beland.

Kunt u mij aangeven waar ik moet gaan zoeken of er nadere informatie over hem bekend is, stamboeknummer, etc.

In de Franse sites is tot nu toe geen informatie over hem te vinden.

Geachte heer de Groot,

Ik heb uw vraag doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening. Zij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. In de tussentijd heeft u voor uw onderzoek wellicht iets aan de volgende links:

http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-militair-franse...
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/ik-zoek-militair-na-1813

1795 - 1813:
boek 66 nummer 191: Pieter Verhoeven zoon van Jan en Maria Heersels.
geboren te Helvoirenbeek (Hilvarenbeek) zomermaand(= juni) 1790, met een
signalement, aangenomen van 12 lentemaand(=maart) 1810 tot 12 lentemaand
1818. Hij is huzaar, maar niet al te lang, want de 17e van de
bloeimaand(=mei) 1810 deserteert hij, met medeneming van 1 vest, 1
ordinaire pantalon, 2 onderbroeken, 1 stalmuts, 1 stalbuis, 1 rijbroek, 1
paar handschoenen, 1 halsdoek en slot, 3 hemden, 2 streepjes, 2 paar
zakken, 2 haarlinten, 1 haarspeld, 1 paar laarzen, 1 paar sporen, 1 roskam
en borstel, 1 mondzak, 1 haverzak, 1 paardedeken, 1 linnesingel, 1
fourageerstreek, 1 krijgsriem, 1 manteljas, 1 poederzak, 3 kammen en 3
borstels.← Wie kan iets zeggen over de ouders van, geboortedatum en verder levensverloop van Pieter Jansz Verhoeven

Wellicht kunnen ze u bij het streekarchief Tilburg informatie verschaffen over de ouders van Pieter Verhoeven. In de DTB boeken van Tilburg en omgeving komt de combinatie Peter en Joannis Verhoeven 1x voor in 1790. Zie volgende link: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoeken-in-databases/genealogie/res...

De naam van de moeder is hier echter Gijsberta van Oudenhoven.
Ik zet uw vraag tevens door naar het Centraal Bureau voor Genealogie.

Kunt mij informeren over Hermanus Havermans(Mijn vooropa)
Havermans,Hermanus
Soldaat
Toegangf 2.01.15. inventarisnummer 30. folionummer 56
Bij voorbaat mijn dank
Hoogachtend G van oosterhout

Goedenavond,

Ik heb een vraag over de bron 'Overlijdensakten van militairen in Franse krijgsdienst 1792-1815 (Toegang 2.01.15)):

Mijn betovergrootvader Jean Henri Roqué was een Fransman die met het Napoleontische leger naar Vlissingen was gekomen. Hij heeft daar met een Vlissings meisje een gezin gesticht en is op 1813 gesneuveld in de slag van Bautzen bij Dresden, op 20 mei 1813.

Mijn vraag is: staan in de genoemde 'Overlijdensakten' alleen Nederlandse militairen vermeld, of ook Franse militairen die in Nederland woonachtig waren?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Barbara Kooij

Geachte mevrouw Kooij,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedemiddag, zou ik informatie kunnen krijgen over Johannes Groeneveld
Nummer toegang 2.01.15 inventarisnr. 328 folionr. 133
Alvast bedankt Leo Vlooswijk

Geachte heer Vlooswijk,

Uw vraag is doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Is het militair stamboek beschikbaar van Nicolaas Voorneman, ik denk stamboek nummer 13551 periode rond 1800. b.v.d.

Beste Arthur,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. De door u gezochte naam komt in onze digitale index voor http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00243/view/NT00243_persoon/q/zoe...

Verdere vragen kunt u het beste stellen aan de collega die contact met u opneemt.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goede middag, inmiddels heb ik de scans van 2 stamboeken gevonden, ze zijn gefilmd door Family Search. Bedankt.

ik zoek johannes wolf/wolff komt uit douai/doornik frankrijk heeft daar ook in het leger gezeten was soldaat in het regiment vd heer coll edler van plotho in de compagnie vd heer capt ramaker wrsl zal hij dan in ir690a gediend hebben wij kan mij a u b helpen
gr
geert wolf

Geachte heer Wolf,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. De door u gezochte naam komt verschillende malen in onze digitale index voor http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00366/view/NT00366_staatse_milit...

Verdere vragen kunt u het beste stellen aan de collega die contact met u opneemt.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Beste meneer/mevrouw,

Ik ben op zoek naar meer informatie over Andries van Dam, die in Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 126, folionummer: 37 wordt genoemd. Heeft u deze misschien voor mij?

Met vriendelijke groet,
Bram Verhulst

Geachte heer Verhulst,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar meer informatie omtrent Joannis Wilhelm Becker Getrouwd met Johanna Maria Rootnat

Hij heeft gediend Hollands Regiment van Petit

Uittreksel uit het huwelijksakte negen september 1819 Franeker

“dat wijlen Willem Becker, in leven sergeant onder het voormalig Hollands Regiment van Petit, en Mijke Rootnat in leven echtelieden, voor meer dan twintig jaren, beide zijn overleden, de eerstgenoemde in garnisoen zijnde te Groningen, en de laatstgenoemde te ’s Hertogenbosch, met nalating van eene dochter, Johanna Willems Becker genaamt, dienstmeid thans te Franeker woonachtig”

In een ander trouwakte uit 1813 van een andere dochter wordt vermeld, dat hij is verdronken als gepensioneerd militair in het "Groninger Hoofddiep" Dit heb ik nog nergens kunnen vinden.

Heb geen geboortedatum en plaats en overlijdensdatum en plaats. Ik zoek inmiddels al ruim 15 jaar.

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen

Met vriendelijke groet,

Jan Brugge
Groningen

Geachte heer Brugge,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen. In de tussentijd heeft u wellicht ook iets aan onze onderzoeksgidsen over militairen: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoek-doen/personen/militairen

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte mevr. men.
Ik ben op zoek naar capitein J. (Jacob) van Alphen en ik vond hem van vaandrig te Hardenbroek tot capitein (1788 tot 1803) van de 5e halve brigade 2e bataljon van de grenadiers in oa Bergen op Zoom en Breda. Ik wil weten of deze kapitein mogelijk ingekwartierd is geweest in Zutphen, Houtmarkt 72 bij de familie Ronneboom van der Poll. Een zoon is geboren in 1800 te Zutphen genaamd Jacob van Alphen en bij de vrederechter te Amsterdam hebben bekenden en de moeder Maria Johanna van der Poll aangegeven dat Jacob van Alphen de vader was. Maar deze Jacob is onvindbaar en zou in Amsterdam schilder zijn geweest. Koning Willem I heeft de militairen van de republiek echter niet in dienst genomen dus het zou best kunnen. Wie kan de ware Jacob vinden.
Ik ben lid van de NGV Kennemerland

Geachte dames/heren,
Ik ben op zoek naar een zekere Christiaan Kauffman (var).
Volgens zijn huwelijksinschrijving (bron FamilySearch image 334/588 Trouwen 1734-1809 Bergen op Zoom) is hij op 20 juli 1763 getrouwd met Maria Snel. Hij is geboren in Grindelwald in het Canton Bern en hij was Ruiter onder de Garden (?) te Paard in Garnizoen te 's-Gravenhage.
De familie voor wie ik de betrokken genealogie probeer samen te stellen heeft ooit in haar bezit gehad (een afbeelding van) een oorkonde, maar deze is verloren gegaan. Daarin kwam een ruiter voor en ook de geboorteplaats Grindelwald.
Is het voor U mogelijk personalia van Christiaan Kauffman te achterhalen en eventueel een afbeelding van die oorkonde? Ook gegevens over de garnizoensgarde zijn welkom.
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking.
N. van der Brugge.

Geachte N. van der Brugge,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte dames en heren,
ben op zoek naar meer info omtrent de franse militair Jean Baptist Miche,geboren in Furlanges,Frankrijk rond 1773.Hij is met het leger van Napoleon tot Utrecht gekomen en is daarna hoogstwaarschijnlijk in de stad ingekwartierd.Hij heeft in Utrecht een meisje Dirkje Daniels ontmoet en is met haar getrouwd in Jutphaas in 13-9-1795 met goedkeuring van zijn meerdere, Captain Dupont.Zij hebben zich in Utrecht gevestigd en hebben samen 4 kinderen gekregen.Dirkje Daniels is op 27-8-1801 overleden.Jean Baptist is onder verdachte omstandigheden overleden in 1803.Van hem hebben ik tot nog toe ook geen info wat betreft zijn militair onderdeel en rang.
Heb als alternatief van Vincennes in Aurillac het Archives Departementales du Cantal bezocht maar helaas geen info gevonden.

Met vriendelijk Groet,
L.Vlemmix

Geachte L. Vlemmix,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ls,

Ben op zoek naar verdere gegevens van :

Jochem Jelles van Veen ,geboren 27-12-1778 te Oldeboorn FR.
In familiepapieren staat dat hij op 22 mei 1796 in dienst treedt der Bataafsche Republiek en overlijd op 's lands oorlogsschip " De Gelijkheid " op 22-12-1796.

Graag zou ik van u vernemen in welk archief ik zoeken.

Vriendelijke groet,
Conny Stolk-van Veen

Geachte mevrouw Stolk-van Veen,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar meer gegevens over Benedict Icke. Hij is geboren op 12-8-1771 in Merxhausen (Hessen) en kwam rond 1802 ons land binnen gekomen en heeft gediend in het Staatschen Dienst en vermoedelijk het Pruisische leger onder Hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel. In ca. 1802 is er met paspoort overschrijven een fout gemaakt en gaat Benedict verder als 'Ike'. Hij is toen als garnizoenskleermaker terecht gekomen in Groningen en is daar op 9-1-1843 overleden.

Is er wat over te vinden en zo ja waar?

Ik hoop jullie hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en wacht op uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Anton Ike

Geachte heer Ike,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo,

Ik heb hetzelfde verzoek als Dhr. de Jong eerder op deze pagina.

Ik zoek ook naan een voorouder genaamd Pierre Laudon Richard geboren 1755 (Parijs). Hij trouwde op 23 mei 1795 met Geertruida Menses, geb. 15 juni 1766 te Warffum, Groningen.
Volgens het huwelijksregister was Pierre Laudon Richard korporaal in het Frans Republikeins leger 3e batterij (bataillon?) vd 68 halve brigade.

Graag zou ik informatie hierover ontvangen.

MVG
Bouke

Ik ben opzoek naar een familielid Staa(t)sen.
In 1795 wordt hij gezien, door zijn zus, in Maastricht en is dan in dienst van het Franse leger.
Zijn zus was verrast want men dacht al jaren dat hij dood was.
De familie Staa(t)sen kwam uit de omgeving Jever, Duitsland.
Ouders: Metge Maria Meijer-Ernst Nicolaas Staasen.

Kunt U deze info. thuisbrengen?
welke archieven moet ik doorzoeken?.

met vriendelijke groet,

Johanna

Beste Johanna,

Op de volgende pagina: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-militair-franse...
vindt u meer informatie over het doen van onderzoek naar soldaten in de Bataafsche periode. En welke archieven het beste geraadpleegd kunnen worden. Mocht u verder nog vragen hebben dan vernemen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Jacobus Lina uit Venlo was getrouwd met Catharina Hennekens uit Busbach(D).
Er worden kinderen geboren te 's-Hertogenbosch (1775), Arnhem (1777), Groningen (1780, 1783), Steenbergen (1785), Bergen op Zoom (1788), Doesburg (1792) en Venlo (1796)
Volgens een aantekening in het doopboek van Venlo zouden zij gehuwd zijn te Namen.
Onder welk(e) regiment(en) diende Jacob? Wanneer werd hij gepensioneerd (rond 1813)?
Zijn oudste zoon (Caspar) Frederik Lina trouwde in 1798 met Hendrina Vos (van Vossen). Hij was toen "tambour in het derde Battaillon der Eerste halfe Brigade ten dienste der Bataafsche Republiek". Vanaf 1813 wordt hij in Venlo vermeld als gepensioneerd soldaat of kanonnier. Is er meer bekend over zijn militaire loopbaan?

Geachte heer/mevrouw Klerken,

In onze volgende indexen vindt u informatie over Jacobus en Frederik Lina:

http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00366/q/zoekterm/lina/q/comments/1
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00245/q/zoekterm/lina/q/comments/1

Op de volgende pagina: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-militair-franse...
vindt u meer informatie over het doen van onderzoek naar soldaten in de Bataafsche periode. En welke archieven het beste geraadpleegd kunnen worden. Mocht u verder nog vragen hebben dan vernemen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Meneer,mevrouw,

Ik ben op zoek naar de geboortengevens, plaats geboorte en eventuele andere gegevens van Frans Schutzelaar, onderofficier bij de landmacht. Hij is opgenomen in de pensioenregisters van 1795-1810, archief 2.01.15, inventarisatienummer 161, folio 58.

Graag ontvang ik deze gegevens van u, waarvoor mijn hartelijke dank.

Met vriendelijke groet.

Jan-Hein Schutselaars

Geachte heer Schutselaars,

Een groot deel van de militaire registraties van de periode 1795-1810 is verloren gegaan. Helaas heb ik Frans Schutzelaar niet terug kunnen vinden in onze index: http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00239/view/NT00239_persoon/page_...

Aangezien u wel de pensioengegevens heeft gevonden kunt u wel achterhalen in welk regiment hij heeft gediend. Met de naam van het regiment kunt u het onderzoek voortzetten.
Wellicht kunnen ze u bij het Nationaal Militair Museum met de naam van het regiment verder op weg helpen. Mocht dit niet het geval zijn dan bestaat er nog een mogelijkheid dat er in Frankrijk militaire registers aanwezig zijn.
http://www.famvandevelde.nl/files/NederlandersinFranseDienst.pdf

Met vriendelijke groet, Het Nationaal Archief

beste Heer/Mevrouw.

Ik ben op zoek naar Jan Jilderts De Jong, geboren 1786 te Friesland, omgeving Leeuwarden, hij is overleden op 13-05-1816 in het Militair hospitaal te Maastricht.
Hij was fuselier 2e bataljon infanterie.
Verder weet ik dat hij gehuwd was met Allegonda Hendriks van Breda, Leeuwarderadeel, Friesland.
Ik probeer erachter te komen wie Jan zijn ouders waren en waar hij precies geboren is, dit zou mogelijk op zijn overlijdensakte kunnen staan, vandaar dat ik deze probeer te vinden.
Kunt u mij verder helpen/
bij voorbaat hartelijk dank, Diana kortleven Lockhorst te Vlaardingen.

Geachte mevrouw Kortleven Lockhorst,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen. In de tussentijd heeft u wellicht ook iets aan onze onderzoeksgidsen over militairen: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoek-doen/personen/militairen

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedenavond,

ik ben op zoek naar informatie over mijn voorvader Johannes Simon Zembsch (*Breda, 8-10-1769). Hij is sinds 1795 in dienst bij onderdelen van de infanterie en laatstelijk (1808) bij het 3e regiment jagers. Zijn rang is (aide) chirurgijn-majoor. Ik weet dat het 3e regiment jagers is opgegaan in 33e Regiment Lichte Infanterie. In huwelijkse bijlagen v. dochter wordt vermeld dat hij vanuit Oud-Loosdrecht op 1 juli 1812 met Napoleon mee naar Rusland is gegaan. T.t.v. dat huwelijk (1829) is hij nog steeds vermist. Graag wil ik achterhalen wat er met hem gebeurd is. In de Index op de Overlijdensakten van Nederlandse Soldaten in Franse Krijgsdienst, 1792-1815 komt hij niet voor. Waar kan ik wel informatie over zijn laatste veldtocht terugvinden? En ten tweede: hij heeft ook gediend onder Daendels (in ca. 1798) en A.F. Meijer. Waar kan ik hierover meer informatie terugvinden? Ik heb zijn stamboeken reeds gevonden en doorgenomen, deze informatie is vrij summiers.
B.v.d.
Peter

Geachte heer van Rooden,

De veldtocht van Napoleon in Rusland is uitgelopen op een fiasco. Meer informatie over de veldtocht vindt u in http://historiek.net/de-hel-van-1812-nederlanders-in-napoleons-leger/566...

Als u het Franse regiment (mogelijk de Hollandse divisie), waar hij in gediend heeft, weet te achterhalen dan kunt u uw onderzoek vervolgen in de Franse archieven.

http://cbg-bronnen.blogspot.nl/2013/11/franse-stamboeken-leger-van-napol...

Om meer te weten te komen over de periode waarin hij onder Daendels of Meijer heeft gediend kunt u het beste onderzoek verrichten in de volgende archieven. In deze archieven bevinden zich militaire correspondenties over de troepenbewegingen.

2.21.046 Daendels
2.01.14.08 Officieren Armee
2.01.27.05 Hollandse divisie Parijs

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar gegevens van mijn voorvader "Georg Wernert" ik zou graag wat meer infomatie over hem willen weten . Tot op heden weet ik dat Georg (of George Johan) Wernert geboren (1766) zou zijn in Zuschen in het Waldeckse en dat hij dus waarschijnlijk soldaat is geweest in het 2e regiment van Waldeck 1e bataljon (1795-1810 nr 2.01.15 inventory number 47 folio 52.
Of dit allemaal klopt tot zover weet ik eigenlijk niet met zekerheid omdat ik niet weet hoe ik bijv. inventory nummer 47 kan bekijken maar ook omdat ik in Duitsland via google niets over hem kan vinden.
Graag uw hulp.
Bvd

Geachte R.A. Wernert,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht heeft u ook iets aan de informatie over het 2e regiment van Waldeck bij het Nationaal Militair Museum: https://www.nmm.nl/zoeken-in-de-collectie/?q=Regiment%20van%20Waldeck%20(1795-1806)

En de volgende indexen: http://home.kpn.nl/lesem000/kl_index.html#waldeck

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar het volgende van David van Gogh:

Landmacht: Stamboeken supplement, 1795-1810, archief 2.01.15, inventarisnummer 285, folio 121

Ben aan het zoeken geweest, maar ik kan het niet vinden. Kunnen jullie mij helpen?

Met vriendelijke groet.

Y. van Hummel

Geachte mevrouw Hummel,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik kom niet verder met Jacobus Wolf, soldaat onder het Regiment Nationalen Wartensleben nr. 18 (IR 718a) 2e bat. van den Lt.-Generaal baron de Villagas.
Hij is geboren omstreeks 1738, plaats onbekend. Mogelijk dezelfde Jacobus Wolf die is overleden 14-04-1794 ion Leeuwarden (straat Zaailand) en begraven 17-04-1794 iop kerkhof Oldehoofster te Leeuwarden (bron: Historisch centrum Leeuwarden, Signatuur /pag.: RKBP -33/0).
Hij trouwde 21-02-1762 in Nijmegen met Anna Geertruijt Bommerson, geboren omstreeks 1740, plaats onbekend.

Is het mogelijk de geboorteplaats van Jacobus Wolf en de gegevens van de wederzijdse ouders te achterhalen?

Mijn vriendelijke groeten,
Ton Wolf.

Geachte heer Wolf,

Wellicht heeft u iets aan de onderstaande link:
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-martens/I1129.php

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar Johann Jacob Grob 11-8-1772 geboren in Frauenkappellen, zwitserland. Hij heeft gevochten tegen Napoleon in Nederland. Is in 1822 met pensioen gegaan. Is het mogelijk om zijn leger loopbaan te achterhalen? ik weet dat hij in 1793 korporaal is geweest in Den Bosch.
mvg,
Marleen Grob

Geachte mevrouw Grob,

Uw vraag is doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar Wilhelm Brunwasser hij zou gezeten hebben bij Saxen Gotha Bataljon 2 van Luit.Kol. Schleicher.
Ik weet dat hij in duitsland geboren is en in belgie getrouwd is in 1778,en daarna naar nederland ,kan het zijn dat hij met het leger van duitsland naar belgie is gegaan?
Ik probeer hem te volgen maar weinig resultaat omdat er weinig word vrij gegeven.

Geachte heer/mevrouw Jansen,

Uw vraag is doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

ik ben op zoek naar Johan Anthonius Baptist geboren 1765 in Doornik. Grenadier in het Betaafse leger . 6 de halve brigade zevende battalon. Bataafse infanterie. Hij is in 1799 getrouwd in Muntendam in Groningen, Het kan ook dat zijn naam bekent is als Jean Anthonius Baptist. at is er van hem nog bij jullie bekent?

Geachte heer/mevrouw Baptist,

Uw vraag is doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw,

Ik zoek gegevens van een voorvader Johan August Andresen, geb. ca 1761, afkomstig uit Altona , Mecklenburg. Ondertrouwd met Adriana Meesteron in Heusden op 14-1-1791.voor zover bekend was hij militair. Hij woonde o.a. in Heusden, Utrecht, Tiel, Groningen, Amsterdam, Zutphen. Overleden Zutphen 2-11-1822. Indien het mogelijk is ontvang ik gegevens van hem, zoveel als mogelijk is.
De naam wordt ook geschreven als Johannes Augustus Andriessen/Andressen/Andrise

Op het internet vond ik de volgende gegevens: Nationaal archief - stamboek. Landmacht stamboeken supplement 1795-1810, archief 2.01.15 inventaris 253/253/295/313, folio 42/51/16/60.

Ik ben benieuwd.

Bij voorbaat dank, Gea Andriessen

Geachte mevrouw Andriessen,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hoe kan ik de gegevens van mijn voorvader Christoffel Bergman vinden en inzien?

Het betreft stamboek supplement 1795-1810
Archief 2.01.15
Inventarisnummer 284
Folio 15

Ik ben op zoek naar Cornelius van Pelt, waarvan in 1762 in zijn huwelijksakte te Nijmegen te boek staat als korporaal bij het regiment van de Villegas. Hij is getrouwd met Maria Elisabeth Palmberg en in Keppel gaan wonen. Mogelijk is deze Cornelius afkomstig uit Roosendaal (1732) maar is dat wellicht uit een registratie op te maken uit uw archief?

Zijn zwager Lodewijk Pallenberg (of Palmberg) (mogelijk afkomstig uit Keulen??) diende eveneens in het Staatse leger (1773-1794, Stuart, compagnie Pilkington). Mogelijk was hij, en dus de vrouw van Van Pelt, afkosmtig uit Keulen. Ik weet niet goed hoe ik dat kan onderzoeken, wellicht heeft u een tip?

Groet
Gijs

Ik ben op zoek naar gegevens van Jacob Stellemans. mijn bet bet overgrootvader was gehuwd met Elisabeth Solmans. het enige dat ik weet is dat hij officier in het leger is geweest. misschien dat U mij verder kan helpen.
Met vriendelijke groet.Frits Luitjes

Graag zou ik meer informatie ontvangen over onze voorouder Jean Samuel de Martines, geboren in Genthod (Zwitserland) en sinds april 1786 in dienst van het Rijk. Hij diende onder generaal Maillebois (Lichte Troupe).Waar is hij gelegerd geweest?

Hij kreeg vanaf juli 1799 een pensioen van het leger. In 1807 dient hij een verzoek in om weer in actieve dienst in het leger opgenomen te worden. Zijn rang: 1e luitenant.

Via internet vind ik bij het Nationale Archief: pensioenregister van militairen van de landmacht 1795-1810, NL-HaNA 2.01.15, nt00243,1810 en landmacht supplementen Stamboeken Bataafs-Franse tijd 1795-1810, NL-HaNA 2.01.34/2.01.15, nt00245, 1810.

Wellicht kunt u helpen?

Geachte mevrouw Martines,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte mevrouw, heer,

Ik zoek gegevens betreffende (voor)ouders van Johan Gottlieb Adolf Leutholff.
Hij is getrouwd Groningen 8-8-1802 (met Maria Elisabeth Buissing) en volgens de huwelijksakte is hij geboren te Jenea in Saxen-Weimar. Beroep: musikant in het 2e Regiment van Waldek.
Op 13-10-1802 wordt een zoon geboren in Den Haag. In garnizoen aldaar?
Hij overlijdt in Obergum (gem. Winsum (Gr.)), volgens overlijdensakte: Geboorteplaats Jena in Duitsland en beroep musicus instrumentarium. Namen ouders niet vermeld.

Alvast dank voor uw reactie, met vriendelijke groet Hessel Yntema.

Geachte heer Yntema,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Geachte M,

Ik ben op zoek naar mijn voorouders. Specifiek Hendrik ( Hendricus) Gessel geboren in Sonsbeck. Heeft gediend in het 4de battaillon Jagers en is uit dienst gegaan in 1801. Groningen word erbij vermeld. Hopelijk kan ik iets van informatie over hem krijgen. Zijn ouders zou echt helemaal geweldig zijn maar met een beetje ben ik al erg blij mee.
Mvg Amber Gessel

Geachte mevrouw Gessel,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ben op zoek naar een kopie van het stamboek van Bernardus Petrus Willemsen, geboren 22 september 1866, stamboeknr. 22360, gestorven in Atjeh Nederlands-Indië. BVHD Frans Winkens

Ben al jaren op zoek naar gegevens over Paul David. In de lijst van Lach de Bere van Christelijke inwoners van Djokjakarta komt hij in 1804 voor als Paul David, Dragonder van Besbriem, Rooms. In 1807 komt hij voor als Paul David, Cavallerie, geboorteplaats Besbrum, rooms, ongehuwd, 2 onwettige kinderen. Op 1 juni 1815 verzoekt een P. David te Djokjakarta tot verblijf aldaar. Op 20 juli 1825 overlijd te Djokjakarta P. David, militair. (officier van de land-magt). Vermoedelijk zijn P. en Paul David identiek aan Paulus David welke in Djokjakarta tussen 1805 en 1822 kinderen krijgt met de vrije inlandse vrouw genaamd Siempen.
Alle info is welkom alsook suggesties voor de plaats Besbriem of Besbrun, welke ook fonetisch weergegeven kunnen zijn. BVHD Frans Winkens

Ik ben al een paar weken opzoek naar een van mijn voorouders, maar zowel ik als mijn opa zitten met hem op een doodlopend spoor. Dus zou ik u graag een vraag stellen, de voorvader waarna ik opzoek ben is Leonardus Gubbels volgens de overlijdingsakte van zijn kinderen moet hij militar zijn geweest en is hij getrouwd geweest met Francina van Loon. Hij moet tussen 1700 en 1800 in dienst zijn geweest. Door zijn kinderen zijn we er achter gekomen dat hij in Breda, Kampen, Utrecht en Nijmegen heeft gezetten

Verder is alle informatie welkom.
BVHD Lariz Gubbels

My forefather was Derk Meurs, said to be of military bearin. He was born in 1784 marred to Johanna Gudden ibefore 1837 in the Netherlands. Father's name was Peter, mother's name was theodora van Halteren.. Could you give me some guidance as to find out more?

Dear miss Weis,

Our colleagues at the centre for Family History (CBG) should be able to help you with your search: http://cbg.nl/

Georg Peter Erhard, geb.in Dienethal, was militair in Groningen en trouwde in 1789 in de evangelisch lutherse kerk met Annigje Jans. In welk regiment was hij in dienst, in 1795 is hij ontslagen .

Goedemiddag,

We zijn op zoek naar Cornelis of Cornelius Trouw. Hij heeft gediend in het regiment van Wilcke en is eervol ontslagen op 29 juli 1795. Alle informatie is zeer welkom!

groeten Inge Jonker

Goedenavond,

In de huwelijksregistratie van mijn bet-betovergrootvader Frans Arnhold Santman staat dat hij "Jager 3e compagnie van kapitein Smit" was, in garnizoen alhier. Deze registratie stamt uit 1795. Is daar een stamboek van, en wie was kapitein Smit? Graag uw hulp.

Met vriendelijke groet,

Anita Vink-Berends

Hallo,
ik ben op zoek naar de voorouders van ene soldaat Jacob Frijber (ook wel Trijber, Tribel, Tribela, Tripel wat uiteindelijk TRIEBART werd). Hij trouwde met Elisabeth Isebrandts (ook wel Isebrands/Ysbrand/Isebrants/IJsbrand) op 20 juli, 1727 te Breda. Zover ik heb kunnen achterhalen hebben Jacob en Elisabeth (minstens) 5 kinderen gehad waaronder:
1. Fredericus (doop 21-05-1728 te Breda),
2. Leonard (doop 10-08-1730 te Maastricht),
3. Susanna (doop 23-11-1732 te Zaltbommel),
4. Harmannes Johannes (doop 17-09-1735 te Nijmegen) en
5. Johannes Hubertus (doop 25-09-1742 te Deventer).

De verschillende geboorteplaatsen zijn waarschijnlijk de verschillende steden waar Jacob gelegerd was. Zijn er bvb lijsten met de namen van soldaten en hun regimenten en waar (en wanneer) ze gestationeerd waren? Enfin, iedere suggestie of pointer zijn welkom! Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Steve

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in