Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nederlandse bezittingen India: Digitale duplicaten Chennai

1.11.06.11
L. Bes
Nationaal Archief, Den Haag
2014
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.11.06.11
Auteur: L. Bes
Nationaal Archief, Den Haag
2014

CC0

Periode:

1664-1852
merendeel 1664-1825
merendeel 1664-1852

Omvang:

1 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven bestaan uit de overblijfselen van de administratie van de VOC-factorijen in Cochin, Nagapatnam/Pulicat, Surat en Chinsura/Hooghly, hoofdvestigingen van achtereenvolgens de kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengal, en hun rechtsopvolgers. Ze beslaan de periode 1643 - 1852. De archieven van Cochin zijn relatief compleet en bevatten ook de administratie van de weeskamer. Met betrekking tot Surat en Chinsura/Hooghly zijn slechts fragmenten van de archieven bewaard gebleven. Van de administratie van Nagapatnam/Pulicat is vrijwel niets over.

Archiefvormers:

 • VOC-kantoor Malabar en rechtsopvolgers;
 • VOC-kantoor Coromandel en rechtsopvolgers;
 • VOC-kantoor Surat en rechtsopvolgers;
 • VOC-kantoor Bengalen en rechtsopvolgers

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Hieronder volgen enkele voor de hand liggende archieven en verzamelingen die verwant zijn aan de Nederlandse archieven in de Tamil Nadu Archives. Voor ander gerelateerd materiaal kan men de TANAP - website (www.tanap.net) raadplegen en de twee delen van de serie (zie de literatuurlijst).

 • Archief van de voormalige Nederlandse bezittingen in Voor - Indië (1703 - 1826), Nationaal Archief, Den Haag, Nederland (toegangsnr.: 1.04.19)
  Dit zijn de delen van de archieven van de kantoren Surat, Coromandel (inclusief India's Visserijkust) en Bengalen die de Nederlanders met zich mee namen toen ze hun vestigingen overdeden aan de Britten in 1825. Als zodanig vormen ze een geheel met de Nederlandse archieven die bewaard worden in de Tamil Nadu Archives.
 • Archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602 - 1795), Nationaal Archief, Den Haag, Nederland (toegangsnr.: 1.04.02)
  Dit zijn de archieven van de bewindhebbers van de VOC, de Heeren XVII, en de Compagnies zes kamers in de Republiek der Nederlanden. De archieven bevatten talloze stukken betreffende de kantoren Surat, Malabar, Ceylon (inclusief de Visserijkust in India), Coromandel en Bengalen, vooral in de serie overgekomen brieven en papieren (stukken ontvangen uit Azië, hetzij direct van de kantoren hetzij via Batavia).
 • Archief van de Gouverneur - Generaal en Raden van Indië (Hoge Regering) (1612 - 1811), Arsip Nasional, Jakarta, Indonesië
  Dit zijn de archieven van de hoogste autoriteit van de VOC in Azië, bestaande uit de Gouverneur - Generaal en Raden, zetelend te Batavia (Jakarta). De hoofden van alle kantoren waren verantwoording verschuldigd aan de regering in Batavia. Dientengevolge bevatten haar archieven vele stukken ontvangen uit of anderszins betreffende Surat, Malabar, de Visserijkust, Coromandel en Bengalen.
 • Archivalia afkomstig van de Hoge Regering te Batavia (1602 - 1827), Nationaal Archief, Den Haag, Nederland (toegangsnr.: 1.04.17)
  Dit is een verzameling van stukken die voornamelijk tot het archief van de Gouverneur - Generaal en Raden in Jakarta behoren, maar in de negentiende eeuw overgebracht zijn naar Nederland. Een aanzienlijk aantal stukken heeft betrekking op Surat, Malabar, de Visserijkust, Coromandel en Bengalen.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in