Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Fagel suppl.

1.10.94
Th.H.P.M. Thomassen
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.94
Auteur: Th.H.P.M. Thomassen
Nationaal Archief, Den Haag
1990

CC0

Periode:

1524-1795

Omvang:

48.22 meter; 955 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. Het archief bevat kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De familie Fagel had zich gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw ontwikkeld tot een aanzienlijk regentengeslacht, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de ambten die verschillende leden bekleedden. Vooral als griffier van de Staten-Generaal hebben verschillende generaties Fagel naam gemaakt.
Het archief is ingedeeld in enkele rubrieken, te weten correspondentie van de griffiers Fagel, retroacta betreffende Generaliteitscolleges en Generaliteitsbemoeienissen. Een rubriek varia retroacta, Retroactaverzamelingen en kwitanties van voorgangers en ondergeschikten ter griffie en nog een rubriek handschriften en drukwerken verzameld door Hendrik Fagel de Oude (1706-1790).
De stukken afkomstig van de Generaliteitscolleges betreffen de Staten-Generaal, Raad van State, Generaliteitsrekenkamer, Admiraliteitscolleges en het Huis van Oranje.
De stukken in de rubriek Generaliteitsbemoeienissen handelen over gewestelijke zaken, militaire- en zeezaken, financiële kwesties, buitenlandse zaken, religie en kerkelijke zaken, jurisdictie en justitiële zaken. Voorts stukken over de Generaliteitslanden, de VOC en WIC, Suriname en de Antillen.
De verzameling stukken van Hendrik Fagel de Oude bevat een overzicht aan gewone en secrete resoluties van de Staten-Generaal door de jaren heen (van 1585 tot 1775 met hiaten) en generale indices op die resoluties, zo ook voor de Staten van Holland en de Raad van State.

Archiefvormers:

 • familie Fagel

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Vermiste stukken en stukken buiten het archief

De volgende gehele inventarisnummers van de inventaris Nieuwenhuisen (1793) worden al c. 1900 als vermist opgegeven:

Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nr.Beschrijving
Inv.nr. 7Een zak waarin documenten gehoorende bij de resol. van Holland ter vergadering van H.H.M. ingebragt 21 Aug. 1739, rakende de pasporten van betaling bij de inkomende goederen.
Inv.nr. 14Pretensiën &a van de Cleefsche steden, 1722.
Inv.nr. 30Een pakket inhoudende de volgende retroacta`s, als:
 • rakende het gepasseerde in den Doel en het daaruit gevolgde in Vlaanderen, 1783-1784 .... bis;
 • rakende het different met Portugal omtrent de restitutie van het schip don Carlos, 1732-1742;
 • rakende het tractaat van commercie met Rusland, 1730-1759; een dito van 1712 tot 1786;
 • rakende het doen van eene Generale Collecte, 1729-1749;
 • rakende de komst van een envoy'e van Tripoli naar Holland, 1735;
 • rakende consenten sedert 1740-1746;
 • rakende den Hoogen Krijgsraad, 1648-1713;
 • rakende `t Commercie Tractaat met Frankrijk, 1736-1739 1713-1716;
 • rakende de Bentheimsche Negotiatie van 325m Gls., 1713-1716;
 • rakende contrerolleurs bij de Admiraliteit op voorslag, 1674-1695;
 • rakende de uitspraak over de differenten tusschen Bennema en de Heer van Faan, 1736;
 • rakende paspoorten voor materialen voor vreemde Mogendheden, 1732-1735;
 • rakende gedane notificatieën van vreemde Ministers aan H.H.M., 1660-1737;
 • rakende Predikanten in de Colonieën, 1729-1733;
 • rakende het aannemen van den titul en het Wapen van Oostfriesland door Pruissen, 1732;
 • rakende de Ambassade te Constantinople, 1725-1744;
 • rakende Agenten van vreemde Mogendheden bij den Staat, 1700-1735;
 • rakende den Castelein op het Hof, 1693-1715;
 • rakende de expeditie naar Brest, 1782-1783;
 • rakende de Canonisije in St. Servaas te Maastricht, 1661-1679; .... bis;
 • rakende den Predikant Schmidt, 1772-1778;
 • rakende de pretentie van de Oost friesche Steden, 1679-1700;
 • rakende het publiceren van het Jubil'e te Maastricht Ao. 1751;
 • rakende `t defroyeren van vreemde ministers, 1718;
 • rakende de petitie tot aanbouw van 25 schepen, 1741-1747;
 • rakende een ambassade van Marocco, 1729 en 1730;
 • idem rakende Tripoli, 1735-1757;
 • rakende de Commercie met Sweeden, 1751-1759;
 • rakende `t regt van politique uitzetting in Suriname, 1755-1760;
 • rakende de schuld van de Admiraliteit in Vriesland, 1786-1788;
 • rakende de benoeming van Gouverneur en Gouvernante der Oostenr. Nederlanden, 1725 en 1744;
 • rakende het verzoek van Colonel Bentinck om den rang van Generaal Major, 1785;
 • rakende het onderzoek der zake van de West Ind. Compagnie, 1787;
 • rakende J. en T. Myes, om remissie van Boete, 1784-1788 en 1789;
 • rakende Petitieën tot Equipagie en aanbouw, 1741-1762 1784 en 1785 item tot extr. Equipagieën, 1785-1786 en 1787;
 • rakende Petitieën over de Land en Zeemagt, 1784 en 1785;
 • rakende de Crimineele Ordonnantie te `s Bosch, 1782-1786;
 • rakende `t dedommagement aan den Prins van Hessen Darmstad wegens zijne Brigade, 1789;
 • lijst van Instructieën sedert 1760-1775;
 • rakende Malta, 1748-1780;
 • rakende het overbrengen van Tractaten, 1654-1783;
 • rakende de zaak van Ingehoven te Venlo, 1773-1782;
 • rakende de bezendingen naar Ceulen, 1733-1767;
 • rakende het drukken van de Bijbel;
 • rakende de Predikanten te Parijs, 1728-1779;
 • rakende de ongelijke Huwelijken, 1750-1759;
 • rakende pretensie van Sardinieën, 1720 en 1732;
 • rakende het Committimus te Neusen;
 • rakende dedommagement voor Reeders van Schepen tot defensie van Suriname, 1788;
 • rakende geboorte van Prinsen en Princessen van Vrankrijk, 1775-1778;
 • rakende de Financie van Zeeland, 1769-1771;
 • rakende de Resident de Swart;
 • rakende het Regiment van Saxen Gotha, 1752-1764;
 • rakende Presenten aan Ministers;
 • rakende `t Muntwezen, 1755-1770;
 • rakende toeleg aan den Graaf van Welderen, 1781;
 • rakende Quartiermrs. Generaal van den Staat;
 • rakende de electie van den Prins van Luik;
 • rakende de mediatie tusschen Rusland en de Porta, 1698-1739;
 • rakende Limpens en Gillissen te Maastricht, 1782-1783;
 • rakende Tractementen van Generaals, 1704;
 • rakende de Brabandsche Patriotten, 1789;
 • rakende den Vroenhove, 1789.

 

Uit aanwezige inventarisnummers van de inventaris Nieuwenhuisen worden de volgende stukken vermist:

Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nr.Beschrijving
Uit inv.nr. 17Quitantieën van Heeneman als ontvanger der Fondsen voor de Expeditie na Surinamen.
Uit inv.nr. 18Lijst van Papieren onder den Raadpensionaris Gillis.
Uit inv.nr. 22Staat van `t Rijk van Algiers, 1712.
Uit inv.nr. 22Brief van Majoor Ditfourld aan Zijne Hoogheid, 1750.
Uit inv.nr. 24Stukken rakende de zaak van den Pastoor Roemers te Maastricht.
Uitreiking der Quotes.
Inv.nr. 29Instructie van den heer Griffier.
Inv.nr. 35"Diverse pleinpouvris".
Inv.nr. 36Capitulatie met Turkije, 1681.
Verklaring van de afkortingen
Gbcollectie Goldberg
SGDcollectie Staten-Generaal dubbelen
SGarch. Staten-Generaal
Aanwcollectie Aanwinsten 1e Afdeling
RvSarch. Raad van State
CTKcollectie Tweede Kamer
KBHandschriftencollectie Koninklijke Bibliotheek
NHcollectie Nieuwenhuizen
SVU

Alle stukken uit onderstaande concordans die nu ontbreken zijn niet overgebracht, maar berusten nog (of weer) in de archieven en collecties waar ze bij het maken van deze inventaris deel van uitmaakten, te vinden in de kolom "Oud" 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud nummer19851987
NH 81
NH 11
NH 202
NH 313
NH 164
NH 85
NH 31
NH 186
NH 287
NH 238
NH 26
NH 31
NH 189
NH 31
NH 3110
NH 1611
NH 28
NH 2812
NH 2613
NH 3114
NH 2615
NH 28
NH 31
NH 32
GB 321---16
NH 816-1717
NH 18
NH 27
NH 31
NH 818
NH 31
NH 819
NH 20
NH 27
NH 31
NH 3120
NH 821
NH 27
NH 31
SGO 8325
NH 422
NH 27
NH 31
SGO 8325
NH 823
NH 2724
NH 31
NH 825
NH 27
NH 31
SGO 8325
NH 826
NH 2027
NH 27
NH 828
NH 829
NH 27
NH 30
NH 31
NH 36
NH 1830
NH 20
NH 27
NH 831
NH 27
NH 2432
NH 3133
SGO 8325
NH 834
NH 27
NH 2735
NH 31
NH 836
NH 31
NH 35
NH 837
NH 11
NH 27
NH 3038
NH 35
NH 839
NH 31
NH 2340
NH 26
NH 3041
NH 1642
NH 2743
NH 28
SG 12651---43a
SG 12699
SG 12700
NH 35---43b
SG12523
SG 3715---43c
SG 12708
NH 2644
NH 36
NH 37
NH 3745
NH 2946
NH 1647
NH 28
NH 30
NH 30
SG 12701
SG 12698---48
NH 294849
NH 37
SG 3714
SG 3715
SG 12707
NH 375150
NH 164951
NH 18
NH 23
NH 24
NH 30
NH 36
NH 185052
NH 36
NH 165253
NH 18
NH 24
NH 26
SG 12708---54
NH 2655
NH 30
NH 1656
NH 27
NH 28
NH 30
NH 31
NH 32
NH 37
NH 2257
NH 1858
NH 2359
SG 12707
GB 379
NH 2660
SG 3714
NH 3661
SG 3715
SG 12700
NH 2862
NH 33
NH 3363
NH 2964
NH 1865
NH 1666
NH 2467
NH 27
NH 3668
NH 3669
SG 12698---69a
SG 12702
NH 2870
NH 1671
SG 12701
SG 12707
SG 12706---71a
SG 12707
NH 3172
NH 3073
NH 35
NH 2974
NH 3075
NH 2576
NH 2577
NH 2578
NH 1879
NH 3680
NH 3681
NH 3082
NH 33
NH 3083
NH 33
NH 36
NH 2884
NH 2885
NH 2886
NH 3087
NH 1688
NH 3689
NH 3590
NH 3391
NH 3592
NH 1893
NH 2394
NH 27
NH 30
SG 12707
NH 2795
NH 1696
SG 12707
NH 3797
NH 3798
NH 3699
NH 29100
NH 37101
NH 20102
NH 29
NH 37
SG 12707
NH 16103
NH 23
NH 16104
NH 18
NH 29
NH 30
NH 31
NH 18105
NH 30
NH 16106
NH 29
NH 29107
NH 36108
GB 379
NH 36109
NH 18110
NH 30
NH 23111
NH 35112112
NH 36118
SG 12707---
SG 12698---113
SG 12701
NH 29113114
NH 16114115
NH 26115116
NH 31116117
NH 26117118
NH 30
NH 28119
SG 12698
NH 30120
NH 36121
NH 36122
NH 8123
NH 18
NH 29
SG 12707---123a
SG 3715---123b
SG 12700
SG 12701
NH 33124
NH 24125
NH 30
NH 35
SG 12707
NH 36126
NH 37
NH 26127
NH 16128
NH 30
SG 12707
NH 37129
SG 12706
SG 12707
NH 23130
NH 16131
NH 26132
NH 24133
NH 28
NH 33
NH 33134
NH 30135
NH 35136
NH 36137
SG 3715
NH 16138
NH 30139
NH 36140
SG 12706---141
SG 12478---142
SG 12708---143
SG 12708---144
NH 30150145
SG 12708---146
NH 16151147
NH 18155
NH 23-24156
NH 27159
NH 30-31160
NH 35-37161
SG 3714---
SG 12701---
SG 12707---
SG 12708---
NH 16141148
NH 28142149
NH 5143150
NH 4144151
NH 30145152
NH 31146153
NH 26147154
NH 16148155
NH 16149
NH 8151156
NH 18152
NH 27
NH 30
NH 18153157
NH 27154158
NH 36157159
NH 18158160
NH 24161161
SG 12707---161a
SG 12708---161b
NH 35162
NH 16163
NH 8164
NH 16
NH 18165
NH 16166
NH 24
NH 16167
NH 16168
NH 27169
NH 33
NH 36
NH 28170
NH 23171
NH 31172
NH 29173
NH 30174
NH 31
NH 35
SG 12707
NH 6175
NH 8176
SG 12707---176a
NH 31177
NH 5178
NH 5179
NH 24180
NH 36
NH 16181
NH 29182
NH 18183
NH 28184
NH 26185
NH 28186
NH 23187
NH 27188
NH 16189
NH 16190
? SG vv 84---190a
NH 1191
NH 1192
NH 1193
NH 23194
NH 33195
NH 18196
NH 16197
SG 12707---197a
NH 27198
SG 4727
NH 16199
NH 16200
NH 27201
NH 33202
NH 26203
NH 26204
NH 30205
SG 12707
NH 2206
NH 35207
NH 29208
NH 18209
NH 29210
NH 16211
NH 24212
SG 12707
Leg. 4239---212a
Leg. 4240
Leg. 4245---212b
NH 28213
NH 18214
NH 8215
NH 16216
NH 36217
NH 13218
NH 19
NH 17219
NH 19
NH 8220
NH 16
NH 19
NH 18221
NH 29222222
NH 33223
NH 26224223
NH 35225224
SG 12707---225
NH 36226
NH 29227
NH 16228
NH 18229
NH 18230
SG 12701
NH 16231
NH 33232
NH 24233
NH 16234
NH 32235
NH 18236
SG 12707
NH 26237
SG 12707
NH 36238
SG 3714---239
NH 36239240
NH 36240
NH 36244
SG 12707---
NH 16241
NH 18242
NH 21243
NH 18245244
NH 24
SG 12707---245
NH 36246
NH 16247
SG 12699
NH 23248
SG 3714
NH 33249
SG 12707---249a
NH 29250
SG 12698---250a
NH 36251
SG 3714
SG 12699
SG 12707
NH 36252
NH 36253
SG 3714
SG 12700
SG 12701
NH 36254
NH 18255
NH 30
NH 36
NH 18256
NH 16257
NH 36258
NH 28259
NH 28260
NH 16261
NH 23
SG 12707261a
NH 23262
NH 18263
NH 36264
NH 36265
NH 23266
NH 26267
NH 30268
NH 24269
NH 18270
NH 26271
NH 32272
NH 26273
NH 18274
NH 26275
NH 37276
NH 18277
NH 18278
NH 16279
NH 23280
NH 28281
SG 12701
SG 12700282
NH 18283
SG 12707
NH 31284
NH 33
SG 12701
SG 12707
NH 33285
NH 12286
NH 12287
NH 15288
NH 12289
NH 12290
NH 12291
NH 15292
NH 15293
NH 15294
NH 15295
NH 10296
NH 12
NH 10297
NH 36298
NH 17299
NH 17300
NH 12301
NH 15
NH 15302
NH 33
NH 33303
NH 24304
NH 23305
NH 12306
SG 12701---306a
NH 9307
NH 9308
NH 18309
NH 3310
NH 18
SG 12707---310a
NH 28311
NH 33
NH 24312
NH 28
NH 36
NH 28313
NH 24314
NH 26315
SG 3714316
SG 3715317
RVS 2345318
RVS 2345319
SG 12698320
SG 12699
SG 12701
Verspr. WI 4
SG 12701321
NH 16322
NH 30
NH 32
SG 12706.1323
SG 12651324
SG 12651325
SG 12521326
SG 12521327
SG 12521328
SG 12521329
SG 12521330
SG 12522331
SG 12522332
SG 12523333
SVU 635.2334
CTK 5335
CTK 6336
SVU 635.3337
SGO 633338
CTK 9339
CTK 12340
CTK 13341
CTK 14342
SGD 97343
CTK 16344
SVU 635.13345
SVU 635.14346
SGD 1109347
SGD 1110348
SGD 1111349
SGO 566350
SGO 567351
SGO 568352
SGD 1115353
SGD 1118354
SGD 1129355
SG 3203356
CTK 66357
SGD 1132358
SGD 1133359
SGD 1134360
SGD 1135361
SGD 1136362
SGD 518363
SGD 519364
SGD 520365
SGD 521366
SGD 1137367
SGD 1138368
CTK 75369
CTK 76370
CTK 77371
CTK 78372
CTK 79373
SGD 1149374
SGD 1150375
SGD 1151376
SGD 1152377
SGD 1153378
SGD 1154379
SGD 1155380
SGD 1156381
SGD 1157382
SGD 1158383
SVU 635.232384
Aanw. 1914 VII 12385
SVU 635.235386
SGD 1159387
SGD 1160388
SGD 1161389
SGD 1162390
SGD 1163391
SGD 1164392
SGD 1165393
SGD 1166394
SGD 1169395
SGD 1170396
SGD 1171397
SGD 1174398
SGD 1176399
SG 3727400
SG 3728401
SG 3729402
KB 131 J 12403
KB 131 J 13404
KB 131 J 14405
KB 131 J 15406
SG 3730407
KB 131 J 16408
KB 131 J 17409
KB 131 J 18410
KB 131 J 19411
SG 3731412
KB 131 J 20413
KB 132 H 1414
SG 3732415
KB 132 H 2416
KB 132 H 3417
SG 3733418
KB 132 H 4419
KB 132 H 5420
SG 3734421
KB 132 H 6422
SG 3735423
KB 132 H 7424
SG 3736425
KB 132 H 8426
KB 132 H 9427
SG 3737428
SGD 236429
SGD 237430
SG 3738431
SGD 241432
SGD 242433
SG 3739434
SG 3740435
SGD 249436
SGD 250437
SG 3741438
SG 3742439
SG 3743440
SG 3744441
SG 3745442
SG 3746443
SG 3747444
SG 4748445
SG 4749446
SG 3750447
SG 3751448
SG 3752449
SG 3753450
SG 3754451
SG 3755452
SG 3756453
SG 3757454
SG 3758455
SG 3759456
CTK 291457
CTK 292458
CTK 293459
CTK 294460
CTK 295461
CTK 296462
CTK 297463
CTK 298464
CTK 299465
CTK 300466
CTK 301467
CTK 302468
CTK 303469
CTK 304470
CTK 305471
CTK 306472
CTK 307473
CTK 308474
CTK 309475
CTK 310476
CTK 311477
CTK 312478
CTK 313479
CTK 314480
CTK 315481
CTK 316482
CTK 317483
CTK 318484
CTK 320485
CTK 321486
CTK 322487
CTK 323488
CTK 324489
CTK 325490
CTK 326491
CTK 327492
CTK 328493
CTK 329494
CTK 330495
CTK 331496
CTK 332497
CTK 333498
CTK 334499
CTK 335500
CTK 336501
CTK 337502
CTK 338503
CTK 339504
CTK 340505
CTK 341506
CTK 342507
CTK 343508
CTK 344509
CTK 345510
CTK 346511
CTK 347512
CTK 348513
CTK 349514
CTK 350515
CTK 351516
CTK 352517
SGD 418518
CTK 355519
CTK 356520
CTK 357521
CTK 358522
CTK 359523
CTK 360524
CTK 361525
CTK 362526
CTK 363527
CTK 364528
CTK 365529
CTK 366530
CTK 367531
CTK 368532
CTK 369533
CTK 370534
CTK 371535
CTK 372536
CTK 373537
CTK 374538
CTK 375539
CTK 376540
CTK 377541
CTK 378542
CTK 379543
CTK 380544
CTK 381545
CTK 382546
CTK 383547
CTK 384548
CTK 385549
CTK 386550
CTK 387551
CTK 388552
CTK 389553
CTK 390554
CTK 391555
CTK 392556
CTK 393557
CTK 394558
CTK 395559
CTK 396560
CTK 397561
CTK 398562
CTK 399563
CTK 400564
CTK 401565
CTK 402566
CTK 403567
CTK 404568
CTK 405569
CTK 406570
CTK 407571
CTK 408572
CTK 409573
CTK 410574
CTK 411575
CTK 412576
CTK 413577
Gb 248578
Gb 236579
Gb 237580
Gb 238581
Gb 239582
Gb 251583
Gb 258584
Gb 259585
Gb 260586
Gb 262587
Gb 252588
Gb 253589
Gb 254590
Gb 255591
Gb 256592
SG 3696593
SG 3697593a
SGD 1083594
Gb 385595
Gb 386596
Gb 387597
SGD 1084598
SG 3693599
SG 3694600
SG 3695601
SG 3718602
SG 3719603
SG 3720604
SG 3721605
SG 3722606
SG 3723607
SG 3724608
SG 3725609
SG 3726610
FAG 608611
SG 4605612
SG 3698613
SG 3699614
SG 3700615
SG 3701616
SG 3702617
SG 3703618
SG 3704619
FAG 612620
Gb 261621
Coll. Afgedwaalde stukken 20622
Aanw. 1889 18b623
SG 4817624
Gb 257625
SGD 1085626
SG 4798627
SG 4799628
SG 4800629
SG 4801630
SGD 68631
SGD 69632
SG 4802633
SG 4803634
SG 4804635
SG 4805636
SGD 1082637
Gb 263638
Gb 264639
Gb 267640
Gb 265641
Gb 266642
Gb 268643
Gb 269644
Gb 270645
Gb 271646
SG 9265-9271647
Gb 240648
KB 70 B 50649
Gb 334650
Gb 335651
Gb 250652
SG 4835653
SG 4836654
SG 4837655
SG 4838656
SG 12677657
Arch. BuZa (2e afd.) H 797658
Gb 272659
Gb 273660
RvS 497661
RvS 498662
RvS 499663
RvS 500664
RvS 501665
RvS 502666
RvS 2498667
SG 3715668
KB 132 H 10669
KB 132 H 11670
KB 132 H 12671
KB 132 H 13672
KB 132 H 14673
KB 132 H 15674
KB 132 H 16675
SG 12699, SG 12700676
Gb 282677
Gb 283678
CTK 419679
CTK 420680
CTK 421681
CTK 422682
CTK 423683
CTK 424684
CTK 425685
CTK 426686
CTK 427687
CTK 428688
CTK 429689
CTK 430690
CKT 431691
CTK 432692
CTK 433693
CTK 434694
CTK 435695
CTK 436696
CTK 437697
CTK 438698
CTK 439699
CTK 440700
CTK 441701
CTK 442702
CTK 443703
CTK 444704
CTK 445705
CTK 446706
CTK 447707
CTK 448708
CTK 449709
CTK 450710
CTK 451711
CTK 452712
CTK 453713
CTK 454714
CTK 455715
CTK 456716
CTK 457717
CTK 458718
CTK 459719
CTK 460720
CTK 461721
CTK 462722
CTK 462a723
CTK 463724
CTK 464725
CTK 465726
CTK 466727
CTK 467728
CTK 468729
CTK 469730
CTK 470731
CTK 471732
CTK 472733
CTK 473734
CTK 474735
CTK 475736
CTK 476737
CTK 477738
CTK 478739
CTK 479740
CTK 480741
CTK 481742
CTK 482743
CTK 483744
CTK 484745
CTK 485746
CTK 486747
CTK 487748
CTK 488749
CTK 489750
CTK 490751
CTK 491752
CTK 492753
CTK 493754
CTK 494755
CTK 495756
CTK 496757
CTK 497758
CTK 498759
CTK 499760
CTK 500761
CTK 501762
CTK 502763
CTK 503764
CTK 504765
CTK 505766
CTK 506767
CTK 507768
CTK 508769
CTK 509770
CTK 510771
CTK 511772
CTK 512773
CTK 513774
CTK 514775
CTK 515776
CTK 516777
CTK 517778
CTK 518779
CTK 519780
CTK 520781
CTK 521782
CTK 522783
CTK 523784
CTK 524785
CTK 525786
CTK 526787
CTK 527788
CTK 528789
CTK 529790
CTK 530791
CTK 531792
CTK 532793
CTK 533794
CTK 534795
CTK 535796
CTK 536797
CTK 537798
CTK 538799
CTK 539800
CTK 540801
CTK 541802
CTK 542803
CTK 543804
CTK 544805
CTK 545806
CTK 546807
CTK 547808
CTK 548809
CTK 549810
CTK 550811
CTK 551812
CTK 552813
CTK 553814
CTK 554815
CTK 555816
CTK 556817
CTK 557818
CTK 558819
CTK 559820
CTK 560821
CTK 561822
CTK 562823
CTK 563824
CTK 564825
CTK 565826
CTK 566827
CTK 567828
CTK 568829
CTK 569830
CTK 570831
CTK 571832
CTK 572833
CTK 573834
CTK 574835
CTK 575836
CTK 576837
CTK 577838
CTK 578839
CTK 579840
CTK 580841
CTK 581842
CTK 582843
CTK 585844
CTK 586845
CTK 587846
CTK 588847
CTK 589848
CTK 590849
CTK 591850
CTK 592851
CTK 593852
CTK 594853
CTK 595854
CTK 596855
CTK 597856
CTK 598857
CTK 599858
CTK 600859
CTK 601860
CTK 602861
CTK 603862
CTK 604863
CTK 605864
CTK 606865
CTK 607866
CTK 608867
CTK 609868
CTK 610869
CTK 611870
CTK 612871
CTK 613872
CTK 614873
CTK 615874
CTK 616875
CTK 617876
CTK 618877
CTK 619878
CTK 620879
CTK 621880
CTK 622881
CTK 623882
CTK 624883
CTK 625884
CTK 626885
CTK 627886
CTK 628887
CTK 629888
CTK 630889
CTK 631890
CTK 632891
CTK 633892
CTK 634893
CTK 635894
CTK 636895
CTK 637896
CTK 638897
CTK 639898
CTK 640899
CTK 641900
CTK 642901
CTK 643902
CTK 644903
CTK 645904
CTK 646905
CTK 647906
CTK 648907
CTK 649908
CTK 650909
CTK 651910
CTK 652911
CTK 653912
CTK 654913
CTK 655914
CTK 656915
CTK 657916
CTK 658917
CTK 659918
CTK 660919
CTK 661920
CTK 662921
CTK 663922
CTK 664923
CTK 665924
CTK 666925
CTK 667926
CTK 668927
CTK 669928
CTK 670929
CTK 671930
CTK 672931
CTK 673932
CTK 674933
CTK 675934
CTK 676935
CTK 677936
CTK 678937
CTK 679938
CTK 680939
CTK 681940
CTK 682941
CTK 683942
CTK 684943
CTK 685944
CTK 686945
CTK 687946
CTK 688947
CTK 689948
CTK 690949
CTK 691950
CTK 692951
CTK 695952
CTK 696953
CTK 697954
CTK 698955
CTK 699956
CTK 700957
CTK 701958
CTK 702959
CTK 703960
CTK 704961
CTK 705962
CTK 706963
CTK 707964
CTK 708965
CTK 709966
CTK 710967
CTK 711968
CTK 712969
CTK 713970
CTK 714971
CTK 715972
CTK 716973
CTK 717974
CTK 718975
CTK 719976
CTK 720977
CTK 721978
CTK 722979
CTK 723980
CTK 724981
CTK 725982
CTK 726983
CTK 727984
CTK 728985
CTK 730986
CTK 731987
Gb 391988
Gb 378989
Gb 381990
Gb 389991
Gb 357992

Concordansen

De volgende gehele inventarisnummers van de inventaris Nieuwenhuisen (1793) worden al c. 1900 als vermist opgegeven:

Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nr.Beschrijving
Inv.nr. 7Een zak waarin documenten gehoorende bij de resol. van Holland ter vergadering van H.H.M. ingebragt 21 Aug. 1739, rakende de pasporten van betaling bij de inkomende goederen.
Inv.nr. 14Pretensiën &a van de Cleefsche steden, 1722.
Inv.nr. 30Een pakket inhoudende de volgende retroacta`s, als:
 • rakende het gepasseerde in den Doel en het daaruit gevolgde in Vlaanderen, 1783-1784 .... bis;
 • rakende het different met Portugal omtrent de restitutie van het schip don Carlos, 1732-1742;
 • rakende het tractaat van commercie met Rusland, 1730-1759; een dito van 1712 tot 1786;
 • rakende het doen van eene Generale Collecte, 1729-1749;
 • rakende de komst van een envoy'e van Tripoli naar Holland, 1735;
 • rakende consenten sedert 1740-1746;
 • rakende den Hoogen Krijgsraad, 1648-1713;
 • rakende `t Commercie Tractaat met Frankrijk, 1736-1739 1713-1716;
 • rakende de Bentheimsche Negotiatie van 325m Gls., 1713-1716;
 • rakende contrerolleurs bij de Admiraliteit op voorslag, 1674-1695;
 • rakende de uitspraak over de differenten tusschen Bennema en de Heer van Faan, 1736;
 • rakende paspoorten voor materialen voor vreemde Mogendheden, 1732-1735;
 • rakende gedane notificatieën van vreemde Ministers aan H.H.M., 1660-1737;
 • rakende Predikanten in de Colonieën, 1729-1733;
 • rakende het aannemen van den titul en het Wapen van Oostfriesland door Pruissen, 1732;
 • rakende de Ambassade te Constantinople, 1725-1744;
 • rakende Agenten van vreemde Mogendheden bij den Staat, 1700-1735;
 • rakende den Castelein op het Hof, 1693-1715;
 • rakende de expeditie naar Brest, 1782-1783;
 • rakende de Canonisije in St. Servaas te Maastricht, 1661-1679; .... bis;
 • rakende den Predikant Schmidt, 1772-1778;
 • rakende de pretentie van de Oost friesche Steden, 1679-1700;
 • rakende het publiceren van het Jubil'e te Maastricht Ao. 1751;
 • rakende `t defroyeren van vreemde ministers, 1718;
 • rakende de petitie tot aanbouw van 25 schepen, 1741-1747;
 • rakende een ambassade van Marocco, 1729 en 1730;
 • idem rakende Tripoli, 1735-1757;
 • rakende de Commercie met Sweeden, 1751-1759;
 • rakende `t regt van politique uitzetting in Suriname, 1755-1760;
 • rakende de schuld van de Admiraliteit in Vriesland, 1786-1788;
 • rakende de benoeming van Gouverneur en Gouvernante der Oostenr. Nederlanden, 1725 en 1744;
 • rakende het verzoek van Colonel Bentinck om den rang van Generaal Major, 1785;
 • rakende het onderzoek der zake van de West Ind. Compagnie, 1787;
 • rakende J. en T. Myes, om remissie van Boete, 1784-1788 en 1789;
 • rakende Petitieën tot Equipagie en aanbouw, 1741-1762 1784 en 1785 item tot extr. Equipagieën, 1785-1786 en 1787;
 • rakende Petitieën over de Land en Zeemagt, 1784 en 1785;
 • rakende de Crimineele Ordonnantie te `s Bosch, 1782-1786;
 • rakende `t dedommagement aan den Prins van Hessen Darmstad wegens zijne Brigade, 1789;
 • lijst van Instructieën sedert 1760-1775;
 • rakende Malta, 1748-1780;
 • rakende het overbrengen van Tractaten, 1654-1783;
 • rakende de zaak van Ingehoven te Venlo, 1773-1782;
 • rakende de bezendingen naar Ceulen, 1733-1767;
 • rakende het drukken van de Bijbel;
 • rakende de Predikanten te Parijs, 1728-1779;
 • rakende de ongelijke Huwelijken, 1750-1759;
 • rakende pretensie van Sardinieën, 1720 en 1732;
 • rakende het Committimus te Neusen;
 • rakende dedommagement voor Reeders van Schepen tot defensie van Suriname, 1788;
 • rakende geboorte van Prinsen en Princessen van Vrankrijk, 1775-1778;
 • rakende de Financie van Zeeland, 1769-1771;
 • rakende de Resident de Swart;
 • rakende het Regiment van Saxen Gotha, 1752-1764;
 • rakende Presenten aan Ministers;
 • rakende `t Muntwezen, 1755-1770;
 • rakende toeleg aan den Graaf van Welderen, 1781;
 • rakende Quartiermrs. Generaal van den Staat;
 • rakende de electie van den Prins van Luik;
 • rakende de mediatie tusschen Rusland en de Porta, 1698-1739;
 • rakende Limpens en Gillissen te Maastricht, 1782-1783;
 • rakende Tractementen van Generaals, 1704;
 • rakende de Brabandsche Patriotten, 1789;
 • rakende den Vroenhove, 1789.

 

Uit aanwezige inventarisnummers van de inventaris Nieuwenhuisen worden de volgende stukken vermist:

Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nr.Beschrijving
Uit inv.nr. 17Quitantieën van Heeneman als ontvanger der Fondsen voor de Expeditie na Surinamen.
Uit inv.nr. 18Lijst van Papieren onder den Raadpensionaris Gillis.
Uit inv.nr. 22Staat van `t Rijk van Algiers, 1712.
Uit inv.nr. 22Brief van Majoor Ditfourld aan Zijne Hoogheid, 1750.
Uit inv.nr. 24Stukken rakende de zaak van den Pastoor Roemers te Maastricht.
Uitreiking der Quotes.
Inv.nr. 29Instructie van den heer Griffier.
Inv.nr. 35"Diverse pleinpouvris".
Inv.nr. 36Capitulatie met Turkije, 1681.
Verklaring van de afkortingen
Gbcollectie Goldberg
SGDcollectie Staten-Generaal dubbelen
SGarch. Staten-Generaal
Aanwcollectie Aanwinsten 1e Afdeling
RvSarch. Raad van State
CTKcollectie Tweede Kamer
KBHandschriftencollectie Koninklijke Bibliotheek
NHcollectie Nieuwenhuizen
SVU

Alle stukken uit onderstaande concordans die nu ontbreken zijn niet overgebracht, maar berusten nog (of weer) in de archieven en collecties waar ze bij het maken van deze inventaris deel van uitmaakten, te vinden in de kolom "Oud" 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud nummer19851987
NH 81
NH 11
NH 202
NH 313
NH 164
NH 85
NH 31
NH 186
NH 287
NH 238
NH 26
NH 31
NH 189
NH 31
NH 3110
NH 1611
NH 28
NH 2812
NH 2613
NH 3114
NH 2615
NH 28
NH 31
NH 32
GB 321---16
NH 816-1717
NH 18
NH 27
NH 31
NH 818
NH 31
NH 819
NH 20
NH 27
NH 31
NH 3120
NH 821
NH 27
NH 31
SGO 8325
NH 422
NH 27
NH 31
SGO 8325
NH 823
NH 2724
NH 31
NH 825
NH 27
NH 31
SGO 8325
NH 826
NH 2027
NH 27
NH 828
NH 829
NH 27
NH 30
NH 31
NH 36
NH 1830
NH 20
NH 27
NH 831
NH 27
NH 2432
NH 3133
SGO 8325
NH 834
NH 27
NH 2735
NH 31
NH 836
NH 31
NH 35
NH 837
NH 11
NH 27
NH 3038
NH 35
NH 839
NH 31
NH 2340
NH 26
NH 3041
NH 1642
NH 2743
NH 28
SG 12651---43a
SG 12699
SG 12700
NH 35---43b
SG12523
SG 3715---43c
SG 12708
NH 2644
NH 36
NH 37
NH 3745
NH 2946
NH 1647
NH 28
NH 30
NH 30
SG 12701
SG 12698---48
NH 294849
NH 37
SG 3714
SG 3715
SG 12707
NH 375150
NH 164951
NH 18
NH 23
NH 24
NH 30
NH 36
NH 185052
NH 36
NH 165253
NH 18
NH 24
NH 26
SG 12708---54
NH 2655
NH 30
NH 1656
NH 27
NH 28
NH 30
NH 31
NH 32
NH 37
NH 2257
NH 1858
NH 2359
SG 12707
GB 379
NH 2660
SG 3714
NH 3661
SG 3715
SG 12700
NH 2862
NH 33
NH 3363
NH 2964
NH 1865
NH 1666
NH 2467
NH 27
NH 3668
NH 3669
SG 12698---69a
SG 12702
NH 2870
NH 1671
SG 12701
SG 12707
SG 12706---71a
SG 12707
NH 3172
NH 3073
NH 35
NH 2974
NH 3075
NH 2576
NH 2577
NH 2578
NH 1879
NH 3680
NH 3681
NH 3082
NH 33
NH 3083
NH 33
NH 36
NH 2884
NH 2885
NH 2886
NH 3087
NH 1688
NH 3689
NH 3590
NH 3391
NH 3592
NH 1893
NH 2394
NH 27
NH 30
SG 12707
NH 2795
NH 1696
SG 12707
NH 3797
NH 3798
NH 3699
NH 29100
NH 37101
NH 20102
NH 29
NH 37
SG 12707
NH 16103
NH 23
NH 16104
NH 18
NH 29
NH 30
NH 31
NH 18105
NH 30
NH 16106
NH 29
NH 29107
NH 36108
GB 379
NH 36109
NH 18110
NH 30
NH 23111
NH 35112112
NH 36118
SG 12707---
SG 12698---113
SG 12701
NH 29113114
NH 16114115
NH 26115116
NH 31116117
NH 26117118
NH 30
NH 28119
SG 12698
NH 30120
NH 36121
NH 36122
NH 8123
NH 18
NH 29
SG 12707---123a
SG 3715---123b
SG 12700
SG 12701
NH 33124
NH 24125
NH 30
NH 35
SG 12707
NH 36126
NH 37
NH 26127
NH 16128
NH 30
SG 12707
NH 37129
SG 12706
SG 12707
NH 23130
NH 16131
NH 26132
NH 24133
NH 28
NH 33
NH 33134
NH 30135
NH 35136
NH 36137
SG 3715
NH 16138
NH 30139
NH 36140
SG 12706---141
SG 12478---142
SG 12708---143
SG 12708---144
NH 30150145
SG 12708---146
NH 16151147
NH 18155
NH 23-24156
NH 27159
NH 30-31160
NH 35-37161
SG 3714---
SG 12701---
SG 12707---
SG 12708---
NH 16141148
NH 28142149
NH 5143150
NH 4144151
NH 30145152
NH 31146153
NH 26147154
NH 16148155
NH 16149
NH 8151156
NH 18152
NH 27
NH 30
NH 18153157
NH 27154158
NH 36157159
NH 18158160
NH 24161161
SG 12707---161a
SG 12708---161b
NH 35162
NH 16163
NH 8164
NH 16
NH 18165
NH 16166
NH 24
NH 16167
NH 16168
NH 27169
NH 33
NH 36
NH 28170
NH 23171
NH 31172
NH 29173
NH 30174
NH 31
NH 35
SG 12707
NH 6175
NH 8176
SG 12707---176a
NH 31177
NH 5178
NH 5179
NH 24180
NH 36
NH 16181
NH 29182
NH 18183
NH 28184
NH 26185
NH 28186
NH 23187
NH 27188
NH 16189
NH 16190
? SG vv 84---190a
NH 1191
NH 1192
NH 1193
NH 23194
NH 33195
NH 18196
NH 16197
SG 12707---197a
NH 27198
SG 4727
NH 16199
NH 16200
NH 27201
NH 33202
NH 26203
NH 26204
NH 30205
SG 12707
NH 2206
NH 35207
NH 29208
NH 18209
NH 29210
NH 16211
NH 24212
SG 12707
Leg. 4239---212a
Leg. 4240
Leg. 4245---212b
NH 28213
NH 18214
NH 8215
NH 16216
NH 36217
NH 13218
NH 19
NH 17219
NH 19
NH 8220
NH 16
NH 19
NH 18221
NH 29222222
NH 33223
NH 26224223
NH 35225224
SG 12707---225
NH 36226
NH 29227
NH 16228
NH 18229
NH 18230
SG 12701
NH 16231
NH 33232
NH 24233
NH 16234
NH 32235
NH 18236
SG 12707
NH 26237
SG 12707
NH 36238
SG 3714---239
NH 36239240
NH 36240
NH 36244
SG 12707---
NH 16241
NH 18242
NH 21243
NH 18245244
NH 24
SG 12707---245
NH 36246
NH 16247
SG 12699
NH 23248
SG 3714
NH 33249
SG 12707---249a
NH 29250
SG 12698---250a
NH 36251
SG 3714
SG 12699
SG 12707
NH 36252
NH 36253
SG 3714
SG 12700
SG 12701
NH 36254
NH 18255
NH 30
NH 36
NH 18256
NH 16257
NH 36258
NH 28259
NH 28260
NH 16261
NH 23
SG 12707261a
NH 23262
NH 18263
NH 36264
NH 36265
NH 23266
NH 26267
NH 30268
NH 24269
NH 18270
NH 26271
NH 32272
NH 26273
NH 18274
NH 26275
NH 37276
NH 18277
NH 18278
NH 16279
NH 23280
NH 28281
SG 12701
SG 12700282
NH 18283
SG 12707
NH 31284
NH 33
SG 12701
SG 12707
NH 33285
NH 12286
NH 12287
NH 15288
NH 12289
NH 12290
NH 12291
NH 15292
NH 15293
NH 15294
NH 15295
NH 10296
NH 12
NH 10297
NH 36298
NH 17299
NH 17300
NH 12301
NH 15
NH 15302
NH 33
NH 33303
NH 24304
NH 23305
NH 12306
SG 12701---306a
NH 9307
NH 9308
NH 18309
NH 3310
NH 18
SG 12707---310a
NH 28311
NH 33
NH 24312
NH 28
NH 36
NH 28313
NH 24314
NH 26315
SG 3714316
SG 3715317
RVS 2345318
RVS 2345319
SG 12698320
SG 12699
SG 12701
Verspr. WI 4
SG 12701321
NH 16322
NH 30
NH 32
SG 12706.1323
SG 12651324
SG 12651325
SG 12521326
SG 12521327
SG 12521328
SG 12521329
SG 12521330
SG 12522331
SG 12522332
SG 12523333
SVU 635.2334
CTK 5335
CTK 6336
SVU 635.3337
SGO 633338
CTK 9339
CTK 12340
CTK 13341
CTK 14342
SGD 97343
CTK 16344
SVU 635.13345
SVU 635.14346
SGD 1109347
SGD 1110348
SGD 1111349
SGO 566350
SGO 567351
SGO 568352
SGD 1115353
SGD 1118354
SGD 1129355
SG 3203356
CTK 66357
SGD 1132358
SGD 1133359
SGD 1134360
SGD 1135361
SGD 1136362
SGD 518363
SGD 519364
SGD 520365
SGD 521366
SGD 1137367
SGD 1138368
CTK 75369
CTK 76370
CTK 77371
CTK 78372
CTK 79373
SGD 1149374
SGD 1150375
SGD 1151376
SGD 1152377
SGD 1153378
SGD 1154379
SGD 1155380
SGD 1156381
SGD 1157382
SGD 1158383
SVU 635.232384
Aanw. 1914 VII 12385
SVU 635.235386
SGD 1159387
SGD 1160388
SGD 1161389
SGD 1162390
SGD 1163391
SGD 1164392
SGD 1165393
SGD 1166394
SGD 1169395
SGD 1170396
SGD 1171397
SGD 1174398
SGD 1176399
SG 3727400
SG 3728401
SG 3729402
KB 131 J 12403
KB 131 J 13404
KB 131 J 14405
KB 131 J 15406
SG 3730407
KB 131 J 16408
KB 131 J 17409
KB 131 J 18410
KB 131 J 19411
SG 3731412
KB 131 J 20413
KB 132 H 1414
SG 3732415
KB 132 H 2416
KB 132 H 3417
SG 3733418
KB 132 H 4419
KB 132 H 5420
SG 3734421
KB 132 H 6422
SG 3735423
KB 132 H 7424
SG 3736425
KB 132 H 8426
KB 132 H 9427
SG 3737428
SGD 236429
SGD 237430
SG 3738431
SGD 241432
SGD 242433
SG 3739434
SG 3740435
SGD 249436
SGD 250437
SG 3741438
SG 3742439
SG 3743440
SG 3744441
SG 3745442
SG 3746443
SG 3747444
SG 4748445
SG 4749446
SG 3750447
SG 3751448
SG 3752449
SG 3753450
SG 3754451
SG 3755452
SG 3756453
SG 3757454
SG 3758455
SG 3759456
CTK 291457
CTK 292458
CTK 293459
CTK 294460
CTK 295461
CTK 296462
CTK 297463
CTK 298464
CTK 299465
CTK 300466
CTK 301467
CTK 302468
CTK 303469
CTK 304470
CTK 305471
CTK 306472
CTK 307473
CTK 308474
CTK 309475
CTK 310476
CTK 311477
CTK 312478
CTK 313479
CTK 314480
CTK 315481
CTK 316482
CTK 317483
CTK 318484
CTK 320485
CTK 321486
CTK 322487
CTK 323488
CTK 324489
CTK 325490
CTK 326491
CTK 327492
CTK 328493
CTK 329494
CTK 330495
CTK 331496
CTK 332497
CTK 333498
CTK 334499
CTK 335500
CTK 336501
CTK 337502
CTK 338503
CTK 339504
CTK 340505
CTK 341506
CTK 342507
CTK 343508
CTK 344509
CTK 345510
CTK 346511
CTK 347512
CTK 348513
CTK 349514
CTK 350515
CTK 351516
CTK 352517
SGD 418518
CTK 355519
CTK 356520
CTK 357521
CTK 358522
CTK 359523
CTK 360524
CTK 361525
CTK 362526
CTK 363527
CTK 364528
CTK 365529
CTK 366530
CTK 367531
CTK 368532
CTK 369533
CTK 370534
CTK 371535
CTK 372536
CTK 373537
CTK 374538
CTK 375539
CTK 376540
CTK 377541
CTK 378542
CTK 379543
CTK 380544
CTK 381545
CTK 382546
CTK 383547
CTK 384548
CTK 385549
CTK 386550
CTK 387551
CTK 388552
CTK 389553
CTK 390554
CTK 391555
CTK 392556
CTK 393557
CTK 394558
CTK 395559
CTK 396560
CTK 397561
CTK 398562
CTK 399563
CTK 400564
CTK 401565
CTK 402566
CTK 403567
CTK 404568
CTK 405569
CTK 406570
CTK 407571
CTK 408572
CTK 409573
CTK 410574
CTK 411575
CTK 412576
CTK 413577
Gb 248578
Gb 236579
Gb 237580
Gb 238581
Gb 239582
Gb 251583
Gb 258584
Gb 259585
Gb 260586
Gb 262587
Gb 252588
Gb 253589
Gb 254590
Gb 255591
Gb 256592
SG 3696593
SG 3697593a
SGD 1083594
Gb 385595
Gb 386596
Gb 387597
SGD 1084598
SG 3693599
SG 3694600
SG 3695601
SG 3718602
SG 3719603
SG 3720604
SG 3721605
SG 3722606
SG 3723607
SG 3724608
SG 3725609
SG 3726610
FAG 608611
SG 4605612
SG 3698613
SG 3699614
SG 3700615
SG 3701616
SG 3702617
SG 3703618
SG 3704619
FAG 612620
Gb 261621
Coll. Afgedwaalde stukken 20622
Aanw. 1889 18b623
SG 4817624
Gb 257625
SGD 1085626
SG 4798627
SG 4799628
SG 4800629
SG 4801630
SGD 68631
SGD 69632
SG 4802633
SG 4803634
SG 4804635
SG 4805636
SGD 1082637
Gb 263638
Gb 264639
Gb 267640
Gb 265641
Gb 266642
Gb 268643
Gb 269644
Gb 270645
Gb 271646
SG 9265-9271647
Gb 240648
KB 70 B 50649
Gb 334650
Gb 335651
Gb 250652
SG 4835653
SG 4836654
SG 4837655
SG 4838656
SG 12677657
Arch. BuZa (2e afd.) H 797658
Gb 272659
Gb 273660
RvS 497661
RvS 498662
RvS 499663
RvS 500664
RvS 501665
RvS 502666
RvS 2498667
SG 3715668
KB 132 H 10669
KB 132 H 11670
KB 132 H 12671
KB 132 H 13672
KB 132 H 14673
KB 132 H 15674
KB 132 H 16675
SG 12699, SG 12700676
Gb 282677
Gb 283678
CTK 419679
CTK 420680
CTK 421681
CTK 422682
CTK 423683
CTK 424684
CTK 425685
CTK 426686
CTK 427687
CTK 428688
CTK 429689
CTK 430690
CKT 431691
CTK 432692
CTK 433693
CTK 434694
CTK 435695
CTK 436696
CTK 437697
CTK 438698
CTK 439699
CTK 440700
CTK 441701
CTK 442702
CTK 443703
CTK 444704
CTK 445705
CTK 446706
CTK 447707
CTK 448708
CTK 449709
CTK 450710
CTK 451711
CTK 452712
CTK 453713
CTK 454714
CTK 455715
CTK 456716
CTK 457717
CTK 458718
CTK 459719
CTK 460720
CTK 461721
CTK 462722
CTK 462a723
CTK 463724
CTK 464725
CTK 465726
CTK 466727
CTK 467728
CTK 468729
CTK 469730
CTK 470731
CTK 471732
CTK 472733
CTK 473734
CTK 474735
CTK 475736
CTK 476737
CTK 477738
CTK 478739
CTK 479740
CTK 480741
CTK 481742
CTK 482743
CTK 483744
CTK 484745
CTK 485746
CTK 486747
CTK 487748
CTK 488749
CTK 489750
CTK 490751
CTK 491752
CTK 492753
CTK 493754
CTK 494755
CTK 495756
CTK 496757
CTK 497758
CTK 498759
CTK 499760
CTK 500761
CTK 501762
CTK 502763
CTK 503764
CTK 504765
CTK 505766
CTK 506767
CTK 507768
CTK 508769
CTK 509770
CTK 510771
CTK 511772
CTK 512773
CTK 513774
CTK 514775
CTK 515776
CTK 516777
CTK 517778
CTK 518779
CTK 519780
CTK 520781
CTK 521782
CTK 522783
CTK 523784
CTK 524785
CTK 525786
CTK 526787
CTK 527788
CTK 528789
CTK 529790
CTK 530791
CTK 531792
CTK 532793
CTK 533794
CTK 534795
CTK 535796
CTK 536797
CTK 537798
CTK 538799
CTK 539800
CTK 540801
CTK 541802
CTK 542803
CTK 543804
CTK 544805
CTK 545806
CTK 546807
CTK 547808
CTK 548809
CTK 549810
CTK 550811
CTK 551812
CTK 552813
CTK 553814
CTK 554815
CTK 555816
CTK 556817
CTK 557818
CTK 558819
CTK 559820
CTK 560821
CTK 561822
CTK 562823
CTK 563824
CTK 564825
CTK 565826
CTK 566827
CTK 567828
CTK 568829
CTK 569830
CTK 570831
CTK 571832
CTK 572833
CTK 573834
CTK 574835
CTK 575836
CTK 576837
CTK 577838
CTK 578839
CTK 579840
CTK 580841
CTK 581842
CTK 582843
CTK 585844
CTK 586845
CTK 587846
CTK 588847
CTK 589848
CTK 590849
CTK 591850
CTK 592851
CTK 593852
CTK 594853
CTK 595854
CTK 596855
CTK 597856
CTK 598857
CTK 599858
CTK 600859
CTK 601860
CTK 602861
CTK 603862
CTK 604863
CTK 605864
CTK 606865
CTK 607866
CTK 608867
CTK 609868
CTK 610869
CTK 611870
CTK 612871
CTK 613872
CTK 614873
CTK 615874
CTK 616875
CTK 617876
CTK 618877
CTK 619878
CTK 620879
CTK 621880
CTK 622881
CTK 623882
CTK 624883
CTK 625884
CTK 626885
CTK 627886
CTK 628887
CTK 629888
CTK 630889
CTK 631890
CTK 632891
CTK 633892
CTK 634893
CTK 635894
CTK 636895
CTK 637896
CTK 638897
CTK 639898
CTK 640899
CTK 641900
CTK 642901
CTK 643902
CTK 644903
CTK 645904
CTK 646905
CTK 647906
CTK 648907
CTK 649908
CTK 650909
CTK 651910
CTK 652911
CTK 653912
CTK 654913
CTK 655914
CTK 656915
CTK 657916
CTK 658917
CTK 659918
CTK 660919
CTK 661920
CTK 662921
CTK 663922
CTK 664923
CTK 665924
CTK 666925
CTK 667926
CTK 668927
CTK 669928
CTK 670929
CTK 671930
CTK 672931
CTK 673932
CTK 674933
CTK 675934
CTK 676935
CTK 677936
CTK 678937
CTK 679938
CTK 680939
CTK 681940
CTK 682941
CTK 683942
CTK 684943
CTK 685944
CTK 686945
CTK 687946
CTK 688947
CTK 689948
CTK 690949
CTK 691950
CTK 692951
CTK 695952
CTK 696953
CTK 697954
CTK 698955
CTK 699956
CTK 700957
CTK 701958
CTK 702959
CTK 703960
CTK 704961
CTK 705962
CTK 706963
CTK 707964
CTK 708965
CTK 709966
CTK 710967
CTK 711968
CTK 712969
CTK 713970
CTK 714971
CTK 715972
CTK 716973
CTK 717974
CTK 718975
CTK 719976
CTK 720977
CTK 721978
CTK 722979
CTK 723980
CTK 724981
CTK 725982
CTK 726983
CTK 727984
CTK 728985
CTK 730986
CTK 731987
Gb 391988
Gb 378989
Gb 381990
Gb 389991
Gb 357992

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Onder de bijlagen zijn de lijst van vermiste stukken en de concordantie twee maal opgenomen.

De in de bijlagen voorkomende stukken met verwijzing KB bevinden zich in de Koninklijke Bibliotheek, collectie Handschriften

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in