Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Fagel suppl.

1.10.94
Th.H.P.M. Thomassen
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.94
Auteur: Th.H.P.M. Thomassen
Nationaal Archief, Den Haag
1990

CC0

Periode:

1524-1795

Omvang:

48.22 meter; 955 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. Het archief bevat kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De familie Fagel had zich gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw ontwikkeld tot een aanzienlijk regentengeslacht, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de ambten die verschillende leden bekleedden. Vooral als griffier van de Staten-Generaal hebben verschillende generaties Fagel naam gemaakt.
Het archief is ingedeeld in enkele rubrieken, te weten correspondentie van de griffiers Fagel, retroacta betreffende Generaliteitscolleges en Generaliteitsbemoeienissen. Een rubriek varia retroacta, Retroactaverzamelingen en kwitanties van voorgangers en ondergeschikten ter griffie en nog een rubriek handschriften en drukwerken verzameld door Hendrik Fagel de Oude (1706-1790).
De stukken afkomstig van de Generaliteitscolleges betreffen de Staten-Generaal, Raad van State, Generaliteitsrekenkamer, Admiraliteitscolleges en het Huis van Oranje.
De stukken in de rubriek Generaliteitsbemoeienissen handelen over gewestelijke zaken, militaire- en zeezaken, financiële kwesties, buitenlandse zaken, religie en kerkelijke zaken, jurisdictie en justitiële zaken. Voorts stukken over de Generaliteitslanden, de VOC en WIC, Suriname en de Antillen.
De verzameling stukken van Hendrik Fagel de Oude bevat een overzicht aan gewone en secrete resoluties van de Staten-Generaal door de jaren heen (van 1585 tot 1775 met hiaten) en generale indices op die resoluties, zo ook voor de Staten van Holland en de Raad van State.

Archiefvormers:

  • familie Fagel

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Onder de bijlagen zijn de lijst van vermiste stukken en de concordantie twee maal opgenomen.

De in de bijlagen voorkomende stukken met verwijzing KB bevinden zich in de Koninklijke Bibliotheek, collectie Handschriften

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in