Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Snouckaert van Schauburg

1.10.76
W.D. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.76
Auteur: W.D. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1986

CC0

Periode:

1487-1986

Omvang:

9.27 meter; 1796 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat dossiers met genealogische aantekeningen en correspondentie betreffende diverse leden van de families Snouckaert van Schauburg, Snouckaert van Binckhorst en Snouckaert van Zomergem uit de 19de en 20ste eeuw. Daarnaast zijn er stukken van persoonlijke aard betreffende privéleven, financiën, loopbaan (meest een militaire carrière, in de 19e eeuw vaak gevolgd door een aanstelling aan het hof) en nalatenschappen van bovengenoemde families en aanverwante geslachten, waaronder de families Joachimi, Sweerts de Landas, Van Randwijck, Van Cattenburch, Calkoen, De Schultz en Taets van Amerongen. De familiebezittingen lagen verspreid over de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden en in het Duitse rijk.
Behalve diverse gedrukte publicaties, zijn er foto's, prentbriefkaarten, tekeningen en enkele voorwerpen bewaard gebleven.

Archiefvormers:

 • Staatse Leger, Officieren
 • Staten-Generaal, Ingenieur
 • Calkoen
 • Cattenburch, Van
 • Duckenburg, Heer van
 • Heeze en Leende, Heer van
 • Joachimi
 • Randwijck, Van
 • Rumpt, Heer van
 • Schraplau, Heer van
 • Schultz, De
 • Snouckaert van Binckhorst
 • Snouckaert van Schauburg
 • Snouckaert van Zomergem
 • Sweerts de Landas
 • Taets van Amerongen
 • Van der Waerde, Heer van
 • Zomergem, Heer van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in