Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Schinne, van

1.10.75.01
J.H. Rombach
Nationaal Archief, Den Haag
1962
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.75.01
Auteur: J.H. Rombach
Nationaal Archief, Den Haag
1962

CC0

Periode:

1683-1855

Omvang:

2.49 meter; 230 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele stukken zijn in het Latijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten, de Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief. Het archief bevat ook tekeningen en een kaart.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De oudste stukken uit dit archief dateren van 1683. Het betreft een uitnodiging voor het bijwonen van de begrafenis van Catharina Dammaert, echtgenote van Isaac I van Schinne (1640-1686) en een vers voor de 15de verjaardag van Isaac II van Schinne. Voorts overlijdensaankondigingen en correspondentie afkomstig van Isaac IV (1742-1776) en Isaac V (1785-1831). Van de laatste zijn diverse documenten bewaard gebleven: financiële stukken betreffende huishouding en kapitaal en stukken inzake onroerend goed, bijvoorbeeld over de droogmaking van polder Zestienhoven, met een getekende en ingekleurde kaart (1793-1797).
Isaac V van Schinne heeft verschillende openbare ambten bekleed. Hij was onder meer baljuw van Voshol, hoogheemraad van Schieland en maire van Den Haag. De stukken uit deze rubriek behandelen onderwerpen als een jachtongeval, mishandelingen en de vermeende patriotse gezindheid van een dominee.

Archiefvormers:

  • Schinne, Van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in