Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rijn, van

1.10.73
Th. Morren
Nationaal Archief, Den Haag
1901
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.73
Auteur: Th. Morren
Nationaal Archief, Den Haag
1901

CC0

Periode:

1658-1676

Omvang:

0.10 meter; 10 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken afkomstig van commandeur Jan Danielsen van Rijn. Onder andere stukken betreffende luitenant-admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter.

Archiefvormers:

  • Rijn, J.D. van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in