Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Meerman van der Goes

1.10.57
Soemartini
Nationaal Archief, Den Haag
1968
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.57
Auteur: Soemartini
Nationaal Archief, Den Haag
1968
CC0

Periode:

1755-1795
merendeel 1769-1795

Omvang:

1,71 meter; 263 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

D.A. Meerman van der Goes: advocaat der VOC. Bevat ambtelijke stukken.

Archiefvormers:

  • Verenigde Oostindische Compagnie, Tweede Advocaat Meerman van der Goes, Daniël Adriaan (1748-1805)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Genealogie

Geschiedenis van het archiefbeheer

Volgens de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven komstig van mr. D.A. Meerman van der Goes in 1878 door mr. C.W. Hubrecht aan het Algemeen Rijsarchief geschonken. Mr. C.W. Hubrecht was lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en was gehuwd met de kleindochter van mr. D.A. Meerman van der Goes, Jkvr. Jacoba Adriana Petronella Meerman van der Goes, die in 1872 was overleden. Blijkens de correspondentie gevoerd tussen de Algemene Rijksarchivaris enerzijds en mr. C.W. Hubrecht en de archivaris van Amsterdam anderzijds, zijn de persoonlijke stukken, in overeenstemming met de afspraak, aan de familie teruggegegven en een gedeelte dat uitsluitend Amsterdam betrof, aan het archief van de stad Amsterdam afgestaan. Een aantekening van de korte inhoud van die stukken is in het archief van het Algemeen Rijksarchief gevoegd bij de brief van de Algemene Rijksarchivaris aan de archivaris van Amsterdam d.d. 11 december 1878.

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in