Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hope

1.10.46
H.T. Colenbrander, M. Heijs
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.46
Auteur: H.T. Colenbrander, M. Heijs
Nationaal Archief, Den Haag
1994
CC0

Periode:

1602-1783

Omvang:

120 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken van Thomas Hope, representant van stadhouder Willem V en van Jan Hope, bewindhebber der VOC, 1770.

Archiefvormers:

 • Thomas Hope
 • Jan Hope

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Het merendeel van de stukken betreft afschriften

  • open2.3 Batavia
   •  87 Diverse stukken 1 omslag
    • het opperbewindhebberschap van de VOC aan de prins van Oranje 1748 - 1749, z.d.
    • meningsverschillen tussen participanten en bewindhebbers van de VOC 1621 - 1623
    • benoemingen van bewindhebbers 1645, z.d.
    • de benoeming van Nicolaas Koninck als bewindhebber van de kamer Hoorn 1685 - 1768
    • de voordracht tot benoeming van bewindhebbers 1751 - 1766
    • de aanstelling van een raad-ordinaris van Indië 1766
    • de benoeming van een boekhouder 1750
    • VOC-dienaren 1749 - 1751, 1767, z.d.
    • de benoeming van Willem V tot opperbevelhebber 1765
    • de beschikking van de prins en zijn opvolgers over 1/33 deel van de winsten 1674, 1747, 1766 - 1767
    • de representanten van de opperbewindhebber
    • de aanstelling van Thomas Hope als representant 1767
    • het aftreden van Thomas Hope als bewindhebber 1770
    • het aanstellen van een klerk, en het vervullen van diverse andere vacatures 1750 en 1768
    • VOC-zaken 1759 en 1767
  • sluit2.6 Ceylon
   •  88 Diverse stukken 1 omslag
    • VOC-zaken 1766
    • een verdrag tussen de vorst van Kandy (Candia) en de VOC 1766
    • de aanstelling van gouverneur Lubbert Jan van Eck, en overgave van het gouverneurschap aan hem (1762) 1761, 1762
    • een memorie van overdracht van jan Schneider aan zijn opvolger gouverneur Lubbert Jan van Eck, en aantekeningen 1762 - 1764
    • een expeditie tegen Candia 1765 - 1766
    • de benoeming van Jan Willem Falck tot gouverneur van Ceylon 1765
    • de negotieboeken van Ceylon z.d.
    • slaven, vorsten en edelen en VOC-dienaren 1767 - 1770
    • de handel van Colombo 1767
    • een criminele procedure tegen Pierre Ferrand wegens tekorten in zijn administratie 1770
    • VOC-zaken en VOC-dienaren die gedeeltelijk gediend hebben in de Haagse Besognes 1766 - 1770
    • monsters van kaneel (aantekeningen) z.d.
   •  89 Diverse stukken 1 omslag
    • de kaneelhandel 1669 augustus 25 - 1770 januari 25
    • de bezoldiging van ambtenaren en andere financiële aangelegenheden van Ceylon 1675 september 28 - 1767 november 13
    • een instructie voor Joannes van Sanem "aangenomen omte zijn apotekar op Zeylon" 1680 december 2
    • "Korten inhoud van de memorie door den Hr. G. W. van Imhoff als gouverneur van Ceijlon nagelaten aan zijn opvolger W.M. Bruining" 1740 augustus 12
    • Andreas Jacobus de Lij, opperkoopman en hoofd-administrateur te Colombo, en Arnoldus de Lij, opperkoopman en secunde van 't Gaals commandement 1748 - 1769
    • de militaire zaken van Ceylon gedeeltelijk verzameld door Jan Hope 1766 - 1780 (?)
  • open2.7 China
  • sluit2.12 Equipage
   •  99 Diverse stukken 1 omslag
    • Stukken betreffende de uitrusting van schepen 1676 oktober 21 - 1770 juni 15
    • Stukken betreffende scheepsproviand en-munitie 1684 - 1769
    • Verslag van het voorgevallene op het schip d'Oranjezaal. Met bijlagen 1765
    • "Aanmerkingen over de uytreyse na Oost Indiën", door J.C. Radenmacher 1767
    • Stukken betreffende equipagezaken ontvangen bij of verzameld door de bewindhebber Jan Hope 1772 - 1782
   •  100 Diverse stukken 1 omslag
    • Instructies voor de scheepsoverheden 1681 - 1770
    • Stukken betreffende de aanbouw en de equipage van schepen 1683 - 1769
    • Stukken betreffende de zeilinstructies en de verbetering daarvan 1766 - 1768
    • Stukken betreffende de aankoop van scheepstimmerhout 1766 september 17 - 1769 maart 15
    • Stukken betreffende equipagezaken, verzameld door Jan Hope 1770 december 31 - 1781 september 13
  • open2.13 Malabar
  • open2.14 Militie
  • open2.16 Octrooien
  • open2.22 Verbalen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in