Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hope

1.10.46
H.T. Colenbrander, M. Heijs
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.46
Auteur: H.T. Colenbrander, M. Heijs
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1602-1783

Omvang:

120 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken van Thomas Hope, representant van stadhouder Willem V en van Jan Hope, bewindhebber der VOC, 1770.

Archiefvormers:

 • Thomas Hope
 • Jan Hope

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Het merendeel van de stukken betreft afschriften

  • open2.3 Batavia
   •  87 Diverse stukken 1 omslag
    • het opperbewindhebberschap van de VOC aan de prins van Oranje 1748 - 1749, z.d.
    • meningsverschillen tussen participanten en bewindhebbers van de VOC 1621 - 1623
    • benoemingen van bewindhebbers 1645, z.d.
    • de benoeming van Nicolaas Koninck als bewindhebber van de kamer Hoorn 1685 - 1768
    • de voordracht tot benoeming van bewindhebbers 1751 - 1766
    • de aanstelling van een raad-ordinaris van Indië 1766
    • de benoeming van een boekhouder 1750
    • VOC-dienaren 1749 - 1751, 1767, z.d.
    • de benoeming van Willem V tot opperbevelhebber 1765
    • de beschikking van de prins en zijn opvolgers over 1/33 deel van de winsten 1674, 1747, 1766 - 1767
    • de representanten van de opperbewindhebber
    • de aanstelling van Thomas Hope als representant 1767
    • het aftreden van Thomas Hope als bewindhebber 1770
    • het aanstellen van een klerk, en het vervullen van diverse andere vacatures 1750 en 1768
    • VOC-zaken 1759 en 1767
  • sluit2.6 Ceylon
   •  88 Diverse stukken 1 omslag
    • VOC-zaken 1766
    • een verdrag tussen de vorst van Kandy (Candia) en de VOC 1766
    • de aanstelling van gouverneur Lubbert Jan van Eck, en overgave van het gouverneurschap aan hem (1762) 1761, 1762
    • een memorie van overdracht van jan Schneider aan zijn opvolger gouverneur Lubbert Jan van Eck, en aantekeningen 1762 - 1764
    • een expeditie tegen Candia 1765 - 1766
    • de benoeming van Jan Willem Falck tot gouverneur van Ceylon 1765
    • de negotieboeken van Ceylon z.d.
    • slaven, vorsten en edelen en VOC-dienaren 1767 - 1770
    • de handel van Colombo 1767
    • een criminele procedure tegen Pierre Ferrand wegens tekorten in zijn administratie 1770
    • VOC-zaken en VOC-dienaren die gedeeltelijk gediend hebben in de Haagse Besognes 1766 - 1770
    • monsters van kaneel (aantekeningen) z.d.
   •  89 Diverse stukken 1 omslag
    • de kaneelhandel 1669 augustus 25 - 1770 januari 25
    • de bezoldiging van ambtenaren en andere financiële aangelegenheden van Ceylon 1675 september 28 - 1767 november 13
    • een instructie voor Joannes van Sanem "aangenomen omte zijn apotekar op Zeylon" 1680 december 2
    • "Korten inhoud van de memorie door den Hr. G. W. van Imhoff als gouverneur van Ceijlon nagelaten aan zijn opvolger W.M. Bruining" 1740 augustus 12
    • Andreas Jacobus de Lij, opperkoopman en hoofd-administrateur te Colombo, en Arnoldus de Lij, opperkoopman en secunde van 't Gaals commandement 1748 - 1769
    • de militaire zaken van Ceylon gedeeltelijk verzameld door Jan Hope 1766 - 1780 (?)
  • open2.7 China
  • sluit2.12 Equipage
   •  99 Diverse stukken 1 omslag
    • Stukken betreffende de uitrusting van schepen 1676 oktober 21 - 1770 juni 15
    • Stukken betreffende scheepsproviand en-munitie 1684 - 1769
    • Verslag van het voorgevallene op het schip d'Oranjezaal. Met bijlagen 1765
    • "Aanmerkingen over de uytreyse na Oost Indiën", door J.C. Radenmacher 1767
    • Stukken betreffende equipagezaken ontvangen bij of verzameld door de bewindhebber Jan Hope 1772 - 1782
   •  100 Diverse stukken 1 omslag
    • Instructies voor de scheepsoverheden 1681 - 1770
    • Stukken betreffende de aanbouw en de equipage van schepen 1683 - 1769
    • Stukken betreffende de zeilinstructies en de verbetering daarvan 1766 - 1768
    • Stukken betreffende de aankoop van scheepstimmerhout 1766 september 17 - 1769 maart 15
    • Stukken betreffende equipagezaken, verzameld door Jan Hope 1770 december 31 - 1781 september 13
  • open2.13 Malabar
  • open2.14 Militie
  • open2.16 Octrooien
   •  109 Diverse stukken 1 omslag
    • Kopiebesognes van de secrete commissie 1748 april 12 - 1764 september 11
    • Minuut-besoignes van de secrete commissie 1765 september 24 - 1769 september 5
    • Bijlagen tot de besoignes van de secrete commissie 1750 - 1770
  • open2.22 Verbalen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in