Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hope

1.10.46
H.T. Colenbrander, M. Heijs
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.46
Auteur: H.T. Colenbrander, M. Heijs
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1602-1783

Omvang:

120 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken van Thomas Hope, representant van stadhouder Willem V en van Jan Hope, bewindhebber der VOC, 1770.

Archiefvormers:

  • Thomas Hope
  • Jan Hope

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

In toegang 1.10.46 staat op p.10 de onderstaande tekst met een fout in de naam van de auteur.
Daar staat de naam Boom maar moet zijn Blom

PUBLICATIES
"Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van Jean Chrétien baron Baud" , in:
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, p. 497-621, 1917
J.C.A. Boom, Inventaris van de firma Hope & Co (1679) 1725-1940 (1958) en archieven van geliëerde
bedrijven en personen, Amsterdam 1991
M.G. Buist, At spes non fracta, Hope & Co. 1770-1815; merchant, bankers and diplomats at work, 'sGravenhage
1974
M.G. Buist, "Hope & Co, de familie en de firma" in: Spiegel Historiael, p. 18-25 (11) 1976

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in