Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hochepied, de

1.10.41
B.J. Slot
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.41
Auteur: B.J. Slot
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1647-1956

Omvang:

195 inventarisnummers; 1,26 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven en gedrukte documenten uit de 17de, 18de en 19de eeuw. Een deel is in het Frans en in Turks-Arabisch schrift gesteld

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voornamelijk ingekomen brieven en stukken opgemaakt door Daniel Jan de Hochepied en zijn mannelijke nakomelingen uit hoofde van de functie van consul te Smyrna en Constantinopel;daarnaast bevat het genealogische aantekeningen en notities uit de verloren gegane archieven van de burgerlijke stand te Smyrna betreffende het geslacht De Hochepied.

Archiefvormers:

  • De Hochepied Daniel Jan de Hochepied, 1657-1723 Daniel Alexander de Hochepied, 1689-1759 Daniel Jan, graaf de Hochepied, 1727-1796 Jacobus, graaf de Hochepied, 1765-1824 Jean Edmond, graaf de Hochepied, 1812-1869 Jacques Gerard Edmond, graaf de Hochepied, 1839-1887 Edmond Jacques Paul, graaf de Hochepied, 1867-1929 Daniel Jacques Edmond de Hochepied, 1891-1972

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in