Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Dorp, van

1.10.25
W.W. van Driel
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.25
Auteur: W.W. van Driel
Nationaal Archief, Den Haag
1986

CC0

Periode:

1414-1986
merendeel 1503-1657

Omvang:

18.61 meter; 1512 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans, in het Duits en in het Italiaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het familiearchief Van Dorp is een belangrijk familiearchief uit de periode van de 16e - 17e eeuw. Arend van Dorp was een hoge regeringsfunctionaris uit de beginfase van de Opstand (tweede helft 16e eeuw). Het archief bevat allereerst een omvangrijke briefwisseling van in-en uitgaande brieven met allerlei overige functionarissen. Over zijn persoonlijk leven zijn er o.a. kasboeken van de huishouding en aantekeningen over het personeel. Inzake het uitgebreide goederenbezit in Holland, Zeeland, Brabant, Friesland en de Spaanse Nederlanden zijn er o.a. manualen en leggers omtrent inkomsten en uitgaven. Tevens zijn er stukken over vorderingen en schulden op particulieren.
Arend van Dorp was gedurende zijn leven onder meer rentmeester van Maximiliaan van Bourgondië en curator van diens sterfhuis; raad van Willem van Oranje; stadhouder van de lenen in Holland en gezant bij diverse onderhandelingen tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Van al deze functies zijn stukken bewaard gebleven zoals rekeningen, instrukties, notulen, rekeningen, brieven e.d.
Verder zijn er een aantal (proces)stukken omtrent zijn nalatenschap en boedelscheiding; over zijn kinderen en hun nalatenschap. Met name van zijn dochter Josina van Dorp zijn er gelijksoortige stukken (briefwisselingen, rekeningen huishouding, administratie goederen) als voor haar vader. Dit geldt tevens voor kleinzoon Arnoult du Bosch.

Archiefvormers:

  • Dorp, Van
  • Weyburch
  • Boom
  • Croeser
  • Grillet
  • Bosch, Du
  • Dorp, Arent van (1528-1600)
  • Dorp, Josina van (1565-1646)
  • Bosch, Arnoult du (1584-?)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in