Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cuperus

1.10.24
auteur onbekend
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1970
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.24
Auteur: auteur onbekend
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1970

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1625-1751
merendeel 1677-1716

Omvang:

16 inventarisnummers; 1,05 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een groot aantal stukken is in het Latijn, Engels of Frans gesteld.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Gisbert Cuper bevat geleerde en particuliere correspondentie en briefwisselingen over binnen- en buitenlandse politiek, grotendeels betreffende Scandinavië, Oostenrijk en Turkije, daterend van eind 17e- begin 18e eeuw.

Archiefvormers:

  • Cuper, Gisbert (1644-1716)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in