Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Boreel

1.10.10
C.M. Cremers, H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.10
Auteur: C.M. Cremers, H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1443-1931

Omvang:

478 inventarisnummers; 6,95 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, het Frans en het Latijn, een enkele stuk is in het Italiaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. De stukken van vòòr ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De collectie bevat stukken van de familie Boreel en de familie Pels, zoals brieven, testamentaire beschikkingen, ambtelijke en financiële stukken en documenten over de genealogie van de families. Het archief van de familie Boreel bevat ook stukken over politieke zaken en koopbrieven. De inventaris beschrijft tevens het archief van de Stichting Frankendaal, met onder andere de correspondentie van de stichting uit de periode 1654-1877.

Archiefvormers:

  • Boreel Stichting Frankendaal Pels

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in