Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

St. Eustatius, St. Maarten en Saba tot 1828

1.05.13.01
R. Bijlsma, E. Hoogendijk, T. van der Lee
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.13.01
Auteur: R. Bijlsma, E. Hoogendijk, T. van der Lee
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1709-1869
merendeel 1709-1828

Omvang:

31.00 meter; 607 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands een deel ook in het Engels

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De belangrijkste archiefvormers van dit archief waren de bestuurders, zowel in Nederlandse, Engelse, als ook Franse dienst. Onder Nederlandse overheersing stond er een Commandeur aan het hoofd die met zijn Raad "alles diende te verrichten, dat in het belang was van het land en de ingezetenen." Tijdens de periode van Engelse overheersing op Sint Eustatius in 1781 zijn alle bestuursarchieven van voor dat jaar vernietigd. Ook op Sint Maarten zijn door diverse calamiteiten de oudere archieven veelal verloren gegaan.
De oud-archieven van St. Eustatius, St. Maarten en Saba bevatten stukken van diverse instellingen, onder meer de archieven van de Gouverneur, de Vice-Commandeur, de Raad van Politie, de Raad van Justitie, de Administratie der Financiën, de Burgerlijke Stand, maar ook het archief van de Magazijnmeesters, Vendumeesters, de militaire commandant en het archief van de Wees- en onbeheerde boedelkamers op St. Maarten en St. Eustatius.
Daarnaast bevat het archief ook gedeponeerde stukken zoals het archief van koopmanshuis Beaujon en zoon op St. Eustatius en enkele kerkelijke archieven van de Anglicaanse kerk op St. Eustatius en de Nederduitse Gereformeerde kerk op St. Maarten.
Tot de stukken behoren notulen van vergaderingen, resoluties, correspondentie, secretariële en notariële protocollen, zeeprotesten, rekesten met daarop genomen beslissingen en ook gerechtsrollen en vonnissen. Het archief bevat ook vrijbrieven (manumissies) betreffende het officieel vrijkopen of vrijgeven van slaven.

Archiefvormers:

 • Beaujon en Zoon, Firma Anth
 • Boekhouder-Generaal van St. Eustatius en Saba
 • Commandeur en Raden van St. Maarten
 • Commandeur van St. Maarten en Saba
 • Commandeur van St. Maarten (1705-1786)
 • Commissaris der Venduën van St. Eustatius
 • Commissarissen van Kleine Zaken op St. Maarten
 • Engels Bestuur van St. Eustatius, Saba en St. Maarten
 • Engelse Acting-Governor van St. Maarten en Saba
 • Engelse Commandant en Raden van St. Eustatius
 • Engelse Commandant en Raden van St. Eustatius, Saba en St. Maarten
 • Engelse Commandant en Raden van St. Eustatius, Saba en St. Maarten, Secretaris fungerend als Notaris
 • Engelse Commandant en Raden van St. Eustatius, Secretaris fungerend als Notaris
 • Engelse Gouverneur en Raden van St. Eustatius
 • Engelse Gouverneur en Raden van St. Eustatius, Secretaris fungerend als Notaris
 • Engelse Kerkelijke Gemeente te St. Eustatius
 • Engelse Kerkelijke Gemeente te St. Maarten
 • Frans Bestuur van St. Eustatius, Saba en St. Maarten
 • Franse Civiele Gouverneur en Raden van St. Eustatius, Saba en St. Maarten
 • Franse Civiele Gouverneur en Raden van St. Eustatius, Saba en St. Maarten, Secretaris fungerend als Notaris
 • Franse Gouverneur van St. Maarten
 • Gouverneur ad interim en Raden van St. Eustatius, Saba en St. Maarten
 • Gouverneur ad interim en Raden van St. Eustatius, Saba en St. Maarten, Secretaris fungerend als Notaris
 • Gouverneur en Raden van St. Eustatius, Saba en St. Maarten
 • Gouverneur en Raden van St. Eustatius, Saba en St. Maarten, Secretaris fungerend als Notaris
 • Gouverneur van St. Eustatius
 • Gouverneur van St. Eustatius, Secretaris fungerend als Notaris
 • Gouverneur van St. Eustatius, St. Maarten en Saba
 • Gouverneur van St. Eustatius, St. Maarten en Saba, Secretaris fungerend als Notaris
 • Gouverneur van St. Maarten en Saba
 • Hervormde Gemeente te St. Eustatius
 • Hervormde Gemeente te St. Maarten
 • Hof van Justitie van St. Eustatius, St. Maarten en Saba
 • Hof van Politie van St. Eustatius, St. Maarten en Saba
 • Kapitein-Commandant en Raden van St. Eustatius, Saba en St. Maarten
 • Kapitein-Commandant en Raden van St. Eustatius, Saba en St. Maarten, Secretaris fungerend als Notaris
 • Magazijnmeester van St. Eustatius en Saba
 • Ontvanger van de Inkomende en Uitgaande Rechten van St. Eustatius
 • Ontvanger van de Inkomende en Uitgaande Rechten van St. Maarten
 • Ontvanger-Generaal van St. Eustatius
 • President van de Raad van Politie van St. Maarten
 • Raad van Justitie van St. Eustatius
 • Raad van Justitie van St. Maarten
 • Raad van Justitie van St. Maarten en Saba
 • Raad van Politie en Justitie van Saba
 • Raad van Politie van St. Eustatius
 • Raad van Politie van St. Maarten
 • Raad voor Administratie van het Pensioenfonds voor Ambtenaren in de Nederlandse Westindische Koloniën te St. Eustatius
 • Raden van St. Maarten
 • Secretaris-Vendumeester van St. Maarten
 • Vendumeester van Saba
 • Vendumeester van St. Eustatius
 • Vice-Commandant van Saba
 • Vice-Commandeur en Raden van St. Maarten (1705-1781)
 • Vice-Commandeur en Raden van St. Maarten (1785-1786)
 • Wees- en Desolate Boedelkamer van St. Maarten
 • Wees- en Onbeheerde Boedelkamer van St. Eustatius
 • Wees- en Onbeheerde Boedelkamer van St. Maarten

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in