Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Portugees-Israëlitische Gemeente Suriname

1.05.11.18
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1919
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.18
Auteur: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1919

CC0

Periode:

1678-1909

Omvang:

25.10 meter; 547 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Portugees.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Rond 1662 werd de Portugees-Joodse gemeente in Suriname gesticht. Het kerkbestuur (Mahamad) legde het reglement van de gemeente vast in de Askamoth; de oudste in het archief aanwezige is die van 1740. Het kerkbestuur maakte registers van geborenen en gestorvenen, notulen van vergaderingen en processtukken van kleine civiele rechtzaken, welke in het archief bewaard zijn gebleven. De penningmeester, tot 1785 Gabay geheten, daarna Trezorier of Recebedor-General, hield kasboeken bij, jaarrekeningen en grootboeken. Ook zijn er in het archief stukken van de voorzanger (Hazan) van de gemeente en stukken van de verscheidene broederschappen zoals Eben Yecara & Guemiluth Hasadim, Hozer Holim, Liviat Hen en Ahaba Usdaka.

Archiefvormers:

 • Nederlands Portugees-Israëlitische Gemeente te Suriname
 • Broederschap Ahaba Usdaka in Suriname
 • Broederschap Eben Yecara en Guemiluth Hasadim in Suriname
 • Broederschap Hets-Haïm te Suriname
 • Broederschap Hozer Holim in Suriname
 • Broederschap Liviat Hen in Suriname
 • Broederschap Tikvat a Jesuha in Suriname
 • Broederschap Toheleth Tsadiquim in Suriname

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Zie betreffende de functie van de gabay de Askamoth van 1748 en 1754, Traktaat 40. Het ambt kwam in 1785 te vervallen door de instelling van het ontvangerschap.

  • Zie betreffende de functies van de trezorier de Askamoth van 1748 en 1754, Traktaat 57. Het ambt kwam in 1785 te vervallen door de instelling van het ontvangerschap.

  • Zie betreffende de instelling van het ambt van recebedor-geral de resoluties van het College van de Mahamad van 13 april en 21 augustus 1785. Vergelijk daarbij het contract van aanstelling van 17 februari 1786 (inv.nr. 139). Over het ambt van de ontvanger handelt verder Traktaat VIII van Askamoth van 1787.

 • De eerste voorzanger van de gemeente B.V.S. deed dienst in de synagoge B.V.S. op de Savanne. Bij Askamoth 1748 en 1754 Traktaat 46, art. 1, werd de zorg voor de Ketuboth-boeken opgedragen aan de eerste Hazan, in geval van ontstentenis van de Haham. Bij resolutie van 31 augustus 1834 stelde de Mahmar vast, dat de voorzanger van de synagoge op de Savanne niet langer de titel zou voeren van eerste Hazan; sedert was het opmaken van de Ketuboth opgedragen aan de voorzanger van S.V.S. te Paramaribo.

  Zie betreffende de registers van geboorten en overlijden, te houden door de eerste voorzanger, de notulen Mahamad van 20 december 1772 en Askamoth 1787 Traktaat XI. De eerste voorzanger van B. V. S. op de Savanne was tevens administrateur van de kerkhoven aldaar (notulen Mahamad I januari 1778 en Askamoth 1787 Traktaat 26, § 4).

 • Zie voor zijn instructie Askamoth 1754 Traktaat 35 en Askamoth 1787 Traktaat 9.

 • In het jaar 5438 (1677) werd een gebroederschap opgericht tot instandhouding van een leerschool 'Ets-Haim' (Boom des Levens) op de Savanne (zie het reglement inv.nr. 98). Blijkens Askamoth 1748 en 1754 Tractaat 42 berustte het bestuur bij de twee Parnassijns met een Trezorier, onder toezicht van het College van de Mahamad. De kerkelijke gemeente, die aanvankelijk subsidieerde, bestreed later de kosten van de Ets-Haim geheel, nadat de broederschap was opgeheven.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in