Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Portugees-Israëlitische Gemeente Suriname

1.05.11.18
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1919
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.18
Auteur: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1919

CC0

Periode:

1678-1909

Omvang:

25.10 meter; 547 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Portugees.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Rond 1662 werd de Portugees-Joodse gemeente in Suriname gesticht. Het kerkbestuur (Mahamad) legde het reglement van de gemeente vast in de Askamoth; de oudste in het archief aanwezige is die van 1740. Het kerkbestuur maakte registers van geborenen en gestorvenen, notulen van vergaderingen en processtukken van kleine civiele rechtzaken, welke in het archief bewaard zijn gebleven. De penningmeester, tot 1785 Gabay geheten, daarna Trezorier of Recebedor-General, hield kasboeken bij, jaarrekeningen en grootboeken. Ook zijn er in het archief stukken van de voorzanger (Hazan) van de gemeente en stukken van de verscheidene broederschappen zoals Eben Yecara & Guemiluth Hasadim, Hozer Holim, Liviat Hen en Ahaba Usdaka.

Archiefvormers:

 • Nederlands Portugees-Israëlitische Gemeente te Suriname
 • Broederschap Ahaba Usdaka in Suriname
 • Broederschap Eben Yecara en Guemiluth Hasadim in Suriname
 • Broederschap Hets-Haïm te Suriname
 • Broederschap Hozer Holim in Suriname
 • Broederschap Liviat Hen in Suriname
 • Broederschap Tikvat a Jesuha in Suriname
 • Broederschap Toheleth Tsadiquim in Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • De eerste voorzanger van de gemeente B.V.S. deed dienst in de synagoge B.V.S. op de Savanne. Bij Askamoth 1748 en 1754 Traktaat 46, art. 1, werd de zorg voor de Ketuboth-boeken opgedragen aan de eerste Hazan, in geval van ontstentenis van de Haham. Bij resolutie van 31 augustus 1834 stelde de Mahmar vast, dat de voorzanger van de synagoge op de Savanne niet langer de titel zou voeren van eerste Hazan; sedert was het opmaken van de Ketuboth opgedragen aan de voorzanger van S.V.S. te Paramaribo.

  Zie betreffende de registers van geboorten en overlijden, te houden door de eerste voorzanger, de notulen Mahamad van 20 december 1772 en Askamoth 1787 Traktaat XI. De eerste voorzanger van B. V. S. op de Savanne was tevens administrateur van de kerkhoven aldaar (notulen Mahamad I januari 1778 en Askamoth 1787 Traktaat 26, § 4).

 • Zie voor zijn instructie Askamoth 1754 Traktaat 35 en Askamoth 1787 Traktaat 9.

 • In het jaar 5438 (1677) werd een gebroederschap opgericht tot instandhouding van een leerschool 'Ets-Haim' (Boom des Levens) op de Savanne (zie het reglement inv.nr. 98). Blijkens Askamoth 1748 en 1754 Tractaat 42 berustte het bestuur bij de twee Parnassijns met een Trezorier, onder toezicht van het College van de Mahamad. De kerkelijke gemeente, die aanvankelijk subsidieerde, bestreed later de kosten van de Ets-Haim geheel, nadat de broederschap was opgeheven.

  • Doel van de broederschap 'Liviat Hen' (Liefdelijke kroon) was het dragen van de lijken van de Portugese Joden te Paramaribo. Opgericht in 1778, ontbonden in 1808. Opnieuw opgericht in 1812, ontbonden in 1819. (Zie notulen Mohamad van 15 juli en 8 augustus 1819.).

  • Doel van de gebroederschap 'Ahaba Usdaka' (Liefde en Barmhartigheid) was de instandhouding van en hulpverlening op de Savanna. Opgericht in 1815, ontbonden in 1824.

  • Doel van de Immandade des Coveiros 'Eben Yecara & Guemiluth Hassadim' (Gebroederschap van doodgravers 'Edel Steen en Betoon van Weldaden') was het begraven te Paramaribo. Als jaar van oprichting wordt 1745 genoemd in de notulen van 10 oktober 1808. Vergelijk over de oprichting en goedkeuring van het reglement: het rapport (inv.nr. 126), hetwelk het jaar 1748 (Tisry 5549) noemt. Ontbonden in 1830.

  • Doel van de gebroederschap 'Hozer Holim' (Verzorger van zieken) was - volgens het in 1802 herziene reglement - het verlenen van onderstand aan behoeftige zieken. Bij de herziening van het reglement in 1838 werd als doel vastgesteld; het verlenen van onderstand met woningbouw voor behoeftigen op de Savanne. Over de ontbinding van de gebroederschap handelen de brieven aan Parnassijns van 26 mei 1850 en 20 april 1851.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in