Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nieuwe Weeskamer Suriname vanaf 1828

1.05.11.13
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1934
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.13
Auteur: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1934

CC0

Periode:

1778-1879
merendeel 1828-1876

Omvang:

53.50 meter; 3028 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken afkomstig van de Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer en haar opvolgers. Het betreft onder andere notulen, registers van overledenen en boedels, last- of schuldboeken, kasboeken, journalen van ontvangsten en uitgaven. Verder stukken betreffende de Pupillaire Raad, zoals een notulenboek van dagelijkse verrichtingen, naamregisters van wezen, grootboeken en provisie-rekeningen.

Archiefvormers:

  • Commissie (uit het gemeentebestuur) tot de zaken van de Nieuwe Wees-, en Onbeheerde Boedelkamer, 1828-1832
  • Commissie tot de zaken van de Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer, 1833-1836
  • College van Commissarissen voor het departement van de Onbeheerde Boedels, 1836-1876

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Tot slot zij hier nog vermeld dat de behandelde archieven van de Nieuwe wees-, curatele- en onbeheerde boedelkamer en het daarop gevolgde Departement van onbeheerde boedels en wezen, behoren tot die welke in 1916 uit Suriname zijn overgebracht en van het gouvernement aldaar overgenomen. ( Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1916, deel I, pagina 18-19. ) Het gedeelte van 1828-1877 is, met andere uit West-Indië overgebrachte bescheiden, na bekomen goedkeuring van de minister van Koloniën op de voorzolder van het Algemeen Rijksarchief opgeborgen.( Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1917, deel I, pagina 373. ) Toen het Koninklijk Besluit van 12 mei 1930 (Staatsblad nr. 165) de overbrenging bepaalde van de in Suriname aanwezige openbare en notariële oude archieven, 1828-1845, waren daarin ook begrepen de stukken uit die jaren, bij vorige gelegenheden, dus ook in 1916, naar het Algemeen Rijksarchief overgebracht en afgezonderd gehouden. Na de ordening en beschrijving van verschillende uit West-Indië ontvangen archieven en verzamelingen ( Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1931, tweede serie, deel IV, pagina 37-38, Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1932, tweede serie, deel V, pagina 17, Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1933, tweede serie, deel VI, pagina 12. ), als gevolg van bovengemeld Koninklijk Besluit, is ook aan de orde gekomen het archief waarvan de inventaris hierna volgt.( Zie over verschillende archieven uit de jaren 1828-1845 in Suriname aanwezig: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1932, tweede serie, deel V, pagina 17. )

De verwerving van het archief

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in