Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nieuwe Weeskamer Suriname tot 1828

1.05.11.12
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1917
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.12
Auteur: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1917

CC0

Periode:

1700-1828
merendeel 1788-1828

Omvang:

9 meter; 150 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de administratie van de Nieuwe Wees-, Curatele- en onbeheerde Boedelkamer in Suriname van 1788-1828. De boedel-en weeskamer regelde het beheer van insolvente en andere boedels. Het archief van de boedelkamer omvat notulen (met bijlagen) van het College van Commissarissen en ingekomen memories. Van de Curatoren is een uitgebreide administratie met onder meer correspondentie, dictums, kasboeken, grootboeken, repartitieboeken en journalen. De bewaarde administratie van de weeskamer is beperkter.

Archiefvormers:

  • De Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in