Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nieuwe Weeskamer Suriname tot 1828

1.05.11.12
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1917
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.12
Auteur: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1917

CC0

Periode:

1700-1828
merendeel 1788-1828

Omvang:

9 meter; 150 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de administratie van de Nieuwe Wees-, Curatele- en onbeheerde Boedelkamer in Suriname van 1788-1828. De boedel-en weeskamer regelde het beheer van insolvente en andere boedels. Het archief van de boedelkamer omvat notulen (met bijlagen) van het College van Commissarissen en ingekomen memories. Van de Curatoren is een uitgebreide administratie met onder meer correspondentie, dictums, kasboeken, grootboeken, repartitieboeken en journalen. De bewaarde administratie van de weeskamer is beperkter.

Archiefvormers:

  • De Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

1 De instelling van de Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer

Op het einde van het jaar 1788 begonnen een nieuwe boedelkamer en weeskamer in Suriname hun werkzaamheden. Bij resolutie van Directeuren en Regeerders van de kolonie Suriname, op 30 juli 1788 te Amsterdam genomen, had dit college de instructies vastgesteld voor de Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname.

Gedrukt als publicaties werden de instructies voor de boedelkamer en die voor de weeskamer aan het Hof van Politie en Criminele Justitie in Suriname toegezonden; de stukken kwamen in de vergadering van het Hof op 11 november 1788 ter tafel en in dezelfde vergadering ging het Hof over tot de benoemingen, welke de instructies vereisten.

1.1 De Boedelkamer

De instructie voor de boedelkamer droeg de directie op aan een college van gecommitteerden, onder wier toezicht drie curatoren werkzaam zouden zijn. Artikel 5 bevat een opgave van de boedels en goederen, die voor onbeheerd zouden worden gehouden. De overige bepalingen handelen voornamelijk over de taak van curatoren; in verband met het archief is van belang artikel 27, hetwelk een opsomming geeft van de verschillende boeken, die curatoren verplicht waren te houden.

1.2 De Weeskamer

Volgens de instructie voor de weeskamer zouden bij dit lichaam twee weesmeesters fungeren, onder het toezicht van twee gecommitteerden uit het Hof van Politie.

Dezelfde instructie bepaalde in artikel 3 dat weesmeesters de voogdij zouden hebben over alle minderjarige wezen in de kolonie, over wier voogdij bij uitersten wil niet was voorzien of die naderhand zonder voogden kwamen te zijn. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat afzonderlijke weeskamers bestonden voor de Portugees-Joodse natie en voor de Hoog-Duits-Joodse natie in Suriname.

2 De opheffing van de Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer

De Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer bleef bestaan tot het jaar 1828; zij werd, ingevolge het nieuwe regeringsreglement voor Suriname, vervangen door een Wees-, Desolate en Onbeheerde Boedelkamer. Bij publicatie van 26 augustus 1828 (Gouvernementsblad van Suriname, nummer 6), werd het Kollegie tot de zaken van de Nieuwe Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer verklaard te zijn ontbonden, terwijl de commissie uit het Hof van Politie en Criminele Justitie tot de zaken van de Weeskamer ophield te bestaan door de opheffing van het Hof.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in