Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Drostambt Nickerie / Cie Taxatie Paramaribo

1.05.11.10
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.10
Auteur: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933

CC0

Periode:

1820-1846

Omvang:

0,30 meter; 2323 scans

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat journalen en correspondentie van de landdrost van Nickerie (1820-1844) en van de Commissie tot taxatie van huurwaarde van huizen en gebouwen in Paramaribo en omgeving (1845-1846).

Archiefvormers:

  • Drostambt van Nickerie
  • Commissie tot taxatie van huizen in Paramaribo

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het bestuursapparaat in Suriname: de Algemene Secretaris

Volgens artikel 23 van het Regeringsreglement voor de West-Indische bezittingen van 1828, stond de algemene secretaris, behalve in dienst van de Hoge Raad, ook in dienst van de gouverneur-generaal. Hij ontving zijn instructie van de laatstgenoemde bij diens besluit van 22 november 1828. Hieruit blijkt onder andere dat alle rekesten, adressen enzovoort ter secretarie ingeleverd, door de algemene secretaris aan de gouverneur-generaal overgegeven moesten worden. Hij was belast met het toezicht en de waarneming van de zaken die tot de gouvernementssecretarie behoorden. Met de archieven van de gouvernementssecretarie moest hij handelen als in artikel 4 van zijn instructie, met die van de Hoge Raad was voorgeschreven en ze goed onderhouden, daarvan een inventaris opmaken en elk jaar bijwerken. Hij hield registers van alle correspondentie van de gouverneur-generaal. Het journaal van het verhandelde bij de gouverneur-generaal moest hij aanhouden en alle correspondentie voeren waarmee de gouverneur-generaal hem zou belasten. Hij regelde de dienst van de onder hem gestelde ambtenaren, ontving de leges en stortte deze bij de algemene ontvanger. Bij de aanvaarding van zijn bediening legde hij voor de gouverneur-generaal zijn eden af.

De gouvernementssecretaris

Bij besluit van de gouverneur-generaal van 6 december 1832 zijn bepalingen vastgesteld vanwege het Regeringsreglement voor Suriname, gearresteerd bij Koninklijk Besluit van 9 augustus 1832, nummer 89, dat 1 januari 1833 in werking is getreden. Hierbij werd onder andere bepaald dat vanaf laatstgemelde datum in de plaats van algemene secretaris gelezen zou worden gouvernementssecretaris. Ook werd de gouvernementssecretaris met ingang van 1 januari 1833 onder andere opgedragen de functies van het commissariaat van de inlandse bevolking, het presidentschap van het Collegium Medicum, van de Commissie tot de Melaatsheid en van de Hoofdcommissie tot het Gezondheidsbestuur, tot dusverre door de Raadcommissaris van de Inlandse bevolking waargenomen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in