Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Kleine Zaken Suriname vanaf 1828

1.05.11.04
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.04
Auteur: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933

CC0

Periode:

1828-1863

Omvang:

533 scans

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rechtbank van Kleine Zaken sprak vanaf 1828 recht in alle zaken die een bepaald bedrag (maximaal fl. 250.-.) niet te boven gingen. Er was appèl mogelijk op het Hof van Justitie voor de zaken boven fl. 100.-. Deze rechtbank werd in 1832 vervangen door een commissie bestaande uit leden van het Gerechtshof onder de naam van Commissie tot de Kleine Zaken. Het archief bevat enige administratieve stukken van de rechtbank en akten van procuratie.

Archiefvormers:

  • Rechtbank van Kleine Zaken in Suriname (1828-1832)
  • Commissie tot de Kleine Zaken in Suriname (1833-1863)

Beschrijving van de series en bestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in