Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gerechtshof Suriname

1.05.11.03
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.03
Auteur: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933

CC0

Periode:

1828-1849

Omvang:

2164 scans.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Hof van Civiele en Criminele Justitie en later het Gerechtshof van de kolonie Suriname was verantwoordelijk voor de rechtspleging. Het Hof sprak recht in alle burgerlijke zaken en in alle strafzaken. Tevens diende het als appèlrechter. Behalve enige notulen en processtukken voor de periode 1828-1849, omvat het archief enkele losse stukken (vooral over plantages en de slaven).

Archiefvormers:

  • Hof van Civiele en Criminele Justitie in Suriname (1828-1832)
  • Gerechtshof in Suriname (1833-1849)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

1. Het Hof van Civiele en Criminele Justitie

Bij artikel 40 van het 'Reglement op het beleid der regering van de Nederlandse West-Indische bezittingen', vastgesteld 21 juli 1828 en 1 augustus 1828 in werking getreden, was bepaald dat de rechtspleging in Suriname zou worden uitgeoefend door een Hof van Civiele en Criminele Justitie. In elk van de andere koloniën bestond een Raad van Civiele en Criminele Justitie. Een 'Instructie voor het Hof van Civiele en Crimineele justitie te Suriname', is vastgesteld door de commissaris-generaal voor de West-Indische bezittingen bij diens besluit van 31 juli 1828, nummer 309. De instructie voor de griffier van het Hof van de kolonie Suriname is vastgesteld door de gouverneur-generaal van de West-Indische bezittingen bij besluit van 20 december 1828.

2. Het Publiek Ministerie

Het Publiek Ministerie werd volgens artikel 41 in Suriname uitgeoefend door de procureur-generaal, die ook het oppertoezicht had over de ambtenaren bij de rechtscolleges in de overige West-Indische koloniën. Een instructie voor de procureur-generaal van de West-Indische bezittingen werd door de commissaris-generaal vastgesteld bij besluit van 24 juli 1828, nummer 246.

3. Het Gerechtshof van de kolonie Suriname

Bij de inwerkingtreding op 1 januari 1833 van het 'Reglement op het beleid der Regering in de kolonie Suriname', vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 9 augustus 1832, nummer 89, was blijkens artikel 23 het gemelde Hof vervangen door het Gerechtshof van de kolonie Suriname. De instructie voor dit Gerechtshof en de instructie voor de procureur-generaal van de kolonie Suriname zijn beide vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 26 februari 1833, nummer 104. Bij Koninklijk Besluit van 19 november 1836, nummer 35 is ingesteld de functie van substituut van de procureur-generaal in Suriname en als zodanig iemand benoemd. Een instructie voor het Publiek Ministerie in de Nederlandse West-Indische bezittingen werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 8 oktober 1835, nummer 3.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en bestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in