Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kleine Zaken Suriname tot 1828

1.05.10.05
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1922
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.10.05
Auteur: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1922
CC0

Periode:

1740-1828

Omvang:

20.3 meter; 309 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat notulen van de vergaderingen, rollen en sententiën (met processtukken) van het College van Commissarissen voor Kleine Zaken in de periode 1744-1828. De Kamer regelde voor heel Suriname de rechtspraak in kleine zaken (d.w.z. tot een bepaald bedrag, namelijk niet hoger als fl. 250.-.). Tevens behield het toezicht op de Gemene Weide (tot 1773).

Archiefvormers:

  • College van Commissarissen voor kleine zaken in Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het College van Commissarissen voor kleine zaken in Suriname

Gouverneur en Raden van Politie en Criminele Justitie in Suriname stelden bij resolutie van 10 juli 1691 een college van commissarissen in voor de rechtspraak in kleine zaken tot een bedrag van vijfhonderd pond suiker. Tot de bevoegdheid van deze commissarissen werd ook gebracht het opzicht over de Gemene Weide te Paramaribo; bij resolutie van 10 november 1696 (bekend gemaakt bij plakkaat van 7 januari 1697) werd het college gemachtigd tot de directie over de impositiën, te heffen tot onderhoud van de Gemene Weide.

Nieuwe bepalingen voor de rechtspraak in kleine zaken werden vastgesteld bij resolutie van 30 januari 1708; het grensbedrag kwam daarbij op fl. 25,-- zwaar of dertig gulden Surinaams geld te staan. Ook de taak van de opzichters van de Gemene Weide kreeg in verloop van tijd uitbreiding, zodat deze kwam te omvatten het onderhoud van de straten en kade te Paramaribo, het planten van bomen enz. De door Commissarissen van Kleine Zaken als opzieners van de Gemene Weide te heffen impositiën werden opnieuw geregeld bij resolutie van het Hof van Politie van 2 mei 1725.

In zijn vergadering van 1/3 februari 1736 stelde het Hof een nieuw Reglement voor het College van Commissarissen voor de Kleine Zaken vast. Aan de zes commissarissen werd toegevoegd een oud-lid van de Raad van Civiele Justitie, die zou presideren in de rechtszittingen; ter dispositie van commissarissen (zonder deze president) zouden blijven de zaken betreffende de Gemene Weide enz., over welke zij apart zouden mogen vergaderen. De grens voor de rechtszaken werd op honderd gulden gesteld. De jurisdictie van het College zou de gehele provincie Suriname en niet slechts Paramaribo en onderhorige districten omvatten.

Het reglement van 1736 werd gewijzigd door dat van 19 december 1743. Volgens deze regeling zou het College voortaan bestaan uit tien leden (te presideren door de gouverneur, indien deze dit verkoos). De rechtspraak van het College werd uitgebreid tot zaken van fl. 250,-- gulden. Voor de zaken tussen de honderd en fl. 250,-- - de zogenaamde grote zaken - zouden commissarissen aparte zitdagen houden; van deze zaken was ook appèl op het Hof van Civiele Justitie toegestaan. Het aantal sessies was reeds bij resolutie van het Hof van Politie van 1 mei 1739 op vier per jaar bepaald.

In het jaar 1773 werden commissarissen voor kleine zaken van het opzicht over de Gemene Weide ontheven, zulks ingevolge resolutie van het Hof van Politie van 17 mei, waarbij een apart College voor de Gemene Weide werd opgericht.

Het regeringsreglement voor de kolonie Suriname van 14 september 1815 handhaafde het College van Commissarissen voor Kleine Zaken, dat bestaan zou uit een president en zes leden, geassisteerd door een secretaris; het college zou recht spreken in zaken, een somma van fl. 250,-- niet te boven gaande.

In 1828 werd het college opgeheven krachtens het regeringsreglement voor de Nederlandse West-Indische Bezittingen en vervangen door een rechtbank voor kleine zaken, die recht had te spreken volgens het nieuwe Reglement voor de Rechtbanken van Kleine Zaken in de Nederlandse West-Indische Bezittingen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

ARCHIEF IS WEGENS DIGITALISERING NIET RAADPLEEGBAAR

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in