Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gouv.-Gen. West-Indische Bezittingen

1.05.08.01
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.08.01
Auteur: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932

CC0

Periode:

1814-1846
merendeel 1828-1845

Omvang:

76.00 meter; 941 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat correspondentie afkomstig van de Gouverneur-Generaal der West-Indische Bezittingen, te weten Suriname en het gebied van de Nederlandse Antillen, van 1828-1845. Het bevat onder meer journalen. minuten, besluiten, in-en uitgaande brieven naar de Departementen van Kolonien en Marine, grootboeken, notulen van de Raden van Justitie van de diverse West-Indische eilanden en Reglementen betreffende het Regeringsbeleid. Het materiaal omvat aspecten van civiel en militair bestuur (meer in het bijzonder het Bureau van het Militair Commandement met stukken over militie, schutterij en marine), civiele en criminele justitie, slavernij, de bewoning van Paramaribo (wijkregisters) en registers van geboren en overleden personen in andere districten van Suriname.

Archiefvormers:

  • Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen/Algemene Secretarie 1828-1832;
  • Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen/Gouvernementssecretarie 1833-1845;
  • Bureau van het Militair Commandement (Militair Bureau) 1828-1845

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in