Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verspreide West-Indische Stukken

1.05.06
I.E. Guicherit
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.06
Auteur: I.E. Guicherit
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1614-1875

Omvang:

6.25 meter; 539 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. De stukken van vòòr ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Verspreide West-Indische Stukken vormen een zeer diverse collectie over de periode 17e-19e eeuw. Veel stukken hebben betrekking op het gebied dat onder octrooi viel van de West-Indische Compagnie. Een aanzienlijk deel van de collectie handelt over de Kust van Guinea, met name over de handel en scheepvaart op Essequibo en Demerary. Er zijn ook stukken over Curaçao, St. Eustatius, St. Maarten, Berbice, Brazilië en Nieuw-Nederland (Manhattan). Hoofdonderwerpen zijn de slavenhandel, beheer van plantages en het koloniaal bestuur. Tevens zijn er allerhande stukken over de Kamers van de WIC.

Archiefvormers:

 • Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam
 • Westindische Compagnie, Kamer Maze
 • Westindische Compagnie, Kamer Noorderkwartier
 • Westindische Compagnie, Kamer Stad en Lande
 • Westindische Compagnie, Kamer Zeeland
 • Westindische Compagnie, Vergadering van Negentienen
 • Westindische Compagnie, Vergadering van Tienen
 • Commandeur ad interim en Raden van Essequebo
 • Directeur-Generaal en Raden van Essequebo en Demerary
 • Directie van de Sociëteit van Berbice
 • Hervormde Gemeente te Paraiba, Brazilië
 • Raad der Koloniën in West-Indië
 • Weerstand, Jan Tymonsz.

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer

De verzameling Verspreide West-Indische Stukken (VWIS) is door toeval ontstaan. Na de dood in 1907 van de adjunct-archivaris van het ARA, Mr. A. Telting, die het beheer heeft gehad over de archieven van de Westindische koloniën, vond men deze stukken in zijn kast. Hij had ze uit verschillende Westindische archieven gehaald maar verzuimde ze terug te plaatsen. Dr. J. de Hullu, de opvolger van Mr. Telting, begon in 1908 met het inventariseren van de stukken en trachtte de oorspronkelijke vindplaatsen van de archieven te achterhalen. In een N.B. bij de index die hij op de verzameling vervaardigde, stelt hij:

"Vermoedelijk zijn deze stukken vroeger in de West-Indische archieven ondergebracht geweest en daar naderhand weder door Mr. Telting uit afgezonderd en in deze verzameling bijeengebracht."

Van verreweg het grootste deel van de stukken lukte het De Hullu niet de herkomst te bepalen, getuige een verslag van de vorderingen in "Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven" (VROA) van het jaar 1909, blz. 17. Van de 1074 nummers kon De Hullu toen van slechts 262 de herkomst met zekerheid vaststellen. Men besloot een plaatsingslijst te maken. In 1911 beëindigde Dr. de Hullu zijn beschrijving van de collectie Verspreide West-Indische Stukken. De oude plaatsingslijst Verspreide West-Indische Stukken nr. 10506 is hiervan de gestencilde neerslag. Daarnaast maakte hij de onvolledige Index Verspreide West-Indische Stukken nr. 74.

In het jaar 1978 maakte Ch. van Marle in het kader van de herinventarisatie van de archieven van de Tweede West-Indische Compagnie een klad-concordans van de verzameling VWIS. Haar klad-concordans deelde Van Marle als volgt in:

In de eerste kolom vermeldt zij de nummers van de stukken, in de tweede het onderwerp waar de stukken betrekking op hebben en/of soms het archief waar de stukken naar overgebracht moeten worden. In de derde kolom tenslotte vermeldt zij de archieven met (niet altijd) de archiefnummers waarheen de stukken zijn overgebracht of naar toe overgebracht dienen te worden. Tevens geeft zij in die kolom aan welke stukken vermist worden.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in