Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verspreide West-Indische Stukken

1.05.06
I.E. Guicherit
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.06
Auteur: I.E. Guicherit
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1614-1875

Omvang:

6.25 meter; 539 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. De stukken van vòòr ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Verspreide West-Indische Stukken vormen een zeer diverse collectie over de periode 17e-19e eeuw. Veel stukken hebben betrekking op het gebied dat onder octrooi viel van de West-Indische Compagnie. Een aanzienlijk deel van de collectie handelt over de Kust van Guinea, met name over de handel en scheepvaart op Essequibo en Demerary. Er zijn ook stukken over Curaçao, St. Eustatius, St. Maarten, Berbice, Brazilië en Nieuw-Nederland (Manhattan). Hoofdonderwerpen zijn de slavenhandel, beheer van plantages en het koloniaal bestuur. Tevens zijn er allerhande stukken over de Kamers van de WIC.

Archiefvormers:

 • Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam
 • Westindische Compagnie, Kamer Maze
 • Westindische Compagnie, Kamer Noorderkwartier
 • Westindische Compagnie, Kamer Stad en Lande
 • Westindische Compagnie, Kamer Zeeland
 • Westindische Compagnie, Vergadering van Negentienen
 • Westindische Compagnie, Vergadering van Tienen
 • Commandeur ad interim en Raden van Essequebo
 • Directeur-Generaal en Raden van Essequebo en Demerary
 • Directie van de Sociëteit van Berbice
 • Hervormde Gemeente te Paraiba, Brazilië
 • Raad der Koloniën in West-Indië
 • Weerstand, Jan Tymonsz.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

De klad-concordans van Van Marle en de plaatsingslijst van De Hullu hebben als basis gediend voor het tot stand komen van deze nieuwe bijgewerkte plaatsingslijst en concordans van de Verspreide West-Indische Stukken. In de nieuwe plaatsingslijst staan de stukken vermeld die zich op dit moment in de verzameling Verspreide West-Indische Stukken in het depot van het ARA bevinden. Daarbij bevinden zich ook stukken die niet op de plaatsingslijst van De Hullu voorkomen of door Van Marle alsnog achter in haar klad-concordans beschreven zijn, maar die wel in de verzameling VWIS in het depot aanwezig zijn. Deze stukken, in totaal zeventien, zijn door mij beschreven en aangegeven met I.G.. Vaak kregen zij een nieuw nummer, meestal door toevoeging van een asterisk of een extra cijfer aan het bestaande nummer. Deze wijze van nummering werd ook toegepast bij stukken waarvan Van Marle opgeeft dat zij naar andere archieven overgebracht zijn, maar waarvan bij controle nog stukken in het archief VWIS actergebleven bleken te zijn.

Van niet alle stukken die volgens opgave van Van Marle reeds overgebracht zijn naar andere archieven kon worden nagegaan of zij daadwerkelijk in de bewuste archieven terechtgekomen zijn. Dit omdat er geen concordans van die archieven bestaat of omdat er geen beschrijving van de stukken in de plaatsingslijst voorkomt of omdat de stukken zo algemeen beschreven zijn dat het moeilijk is met zekerheid te zeggen of de stukken die overgebracht zijn daaronder vallen. Achter de nummers van al deze stukken staat in de nieuwe concordans in de kolom `Overgebracht naar' een vraagteken. Kwamen de stukken niet meer in de verzameling VWIS voor en kon niet met zekerheid worden vastgesteld of zij in een ander archief terechtgekomen waren of simpelweg zijn kwijtgeraakt, dan is er zowel in de kolom `Overgebracht naar' als in de kolom `Vermist' een vraagteken geplaatst. Staat er slechts in de kolom `Vermist' een vraagteken dan is het stuk vrijwel zeker vermist.

De kolom `Onderwerp/archief' is vrijwel geheel gebasseerd op de aantekeningen van Van Marle. Zij geeft daar het onderwerp waar de stukken betrekking op hebben of het archief waar de stukken die nog in het archief VWIS zitten naar toe overgebracht dienen te worden. Vaak geeft zij behalve het archief ook een onderdeel van dat archief aan, bijvoorbeeld 2e WIC (KZ), waarmee dan wordt bedoeld: de Kamer Zeeland van de Tweede West-Indische Compagnie. Was zij er niet zeker van of een bepaald stuk naar het archief dat zij opgaf overgebracht diende te worden, dan plaatste zij een vraagteken achter de naam van dat archief. In de nieuwe concordans is achter de nummers van stukken waarvan Van Marle de herkomst nog niet vastgesteld heeft in de kolom `Onderwerp/archief' een kruisje geplaatst om aan te geven dat deze stukken zich wel in het archief VWIS bevinden, maar nog niet gedetermineerd zijn. Dit gebeurde eveneens bij de stukken die door mij, I.G., beschreven zijn. Bij het uiteindelijk bepalen van de herkomst van de stukken die nog in het archief VWIS zitten, dienen de aanwijzingen van Van Marle met de nodige voorzichtigheid beschouwd te worden.

Aangezien Van Marle eveneens bezig was met het herinventariseren van de archieven van de Tweede West-Indische Compagnie heeft zij tweeenveertig stukken van de VWIS alvast een plaatsje toegekend in de helaas niet afgekomen inventaris. Van deze stukken, waarnaar zij in de concordans verwijst, kon van vierentwintig worden nagegaan dat zij daadwerkelijk opgenomen zijn in haar inventaris. Deze zijn: VWIS 108, 117, 123, 127, 130, 325, 329, 330, 464, 471, 477, 580, 606, 677, 757, 879, 889, 925, 983, 1146, 1168, 1168*, 1169 en 1170.

Als basis voor Van Marle's inventaris van de Tweede West-Indische Compagnie hebben onder andere gediend de inventarissen uit 1974 van twee onderdelen van dit archief, namelijk die van de Kamer Zeeland door Y.S.M. de Haan en die van de Kamer Amsterdam door R.M.E. Raaff. Zowel De Haan als Raaff namen alvast beschrijvingen van stukken van de VWIS in hun inventaris op en voorzagen die van een nieuw nummer. In de inventaris van De Haan komen de volgende VWIS-stukken voor: 74*, 138, 161, 325, 329, 330, 606, 879, 888, 889, 894, 983. In de inventaris van Raaff de VWIS-stukken: 333 en 1182.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in