Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad der Koloniën

1.05.02
C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1973
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.02
Auteur: C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1973

CC0

Periode:

1773-1796
merendeel 1791-1795

Omvang:

177 inventarisnummers; 13,30 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bij het einde van de West-Indische Compagnie in 1791 werden de schulden en bezittingen overgenomen door de staat. De Directie Ad-Interim nam het bestuur waar. Daarna werd de Raad der Koloniën ingesteld als bewindvoerder over de zaken van de WIC tot 1795. Het archief bevat vooral resoluties en correspondentie met de Staten-Generaal, de diverse departementen in Nederland (de voormalige Kamers) en de koloniën in de West. Tevens zijn er stukken omtrent de financiële administratie, maar bijvoorbeeld ook ladingmanifesten, wissels en enige soldijboeken.
Er zijn diverse eigentijdse toegangen in de vorm van indices en registers.

Archiefvormers:

  • Raad der Koloniën in West-Indië Directie ad interim voor de Westindische Koloniën Raad der Koloniën in West-Indië, Departement Amsterdam Raad der Koloniën in West-Indië, Departement Noorderkwartier Raad der Koloniën in West-Indië, Departement op de Maze Raad der Koloniën in West-Indië, Departement Stad en Lande Raad der Koloniën in West-Indië, Departement Zeeland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in