Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

WIC

1.05.01.02
A. Telting, Ch. van Marle, D. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1902
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.01.02
Auteur: A. Telting, Ch. van Marle, D. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1902

CC0

Periode:

1624-1800
merendeel 1674-1791

Omvang:

1371 inventarisnummers; 101,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. De stukken van vòòr ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Tweede West-Indische Compagnie bevat stukken uit de periode 1674-1791. Het bevat stukken van de Vergadering van Tienen en de kamers Amsterdam, Zeeland en (in mindere mate) Maze, Noorderkwartier, en Stad en Lande, zoals octrooien en uitgaande brieven naar en ingekomen stukken uit de Koloniën, ondermeer van Suriname, de Kust van Guinea, Curaçao, Essequebo en Demarary. Een grote serie is het register van resolutiën van de Kamer Amsterdam van 1674 tot 1791. Het archief bevat verder financieel-administratieve stukken van de WIC, zoals: generale rekeningen, soldijboeken en monsterrollen, stukken van de Raad van Koloniën.

Archiefvormers:

 • West-Indische Compagnie

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Volgorde archieven van de oude- en tweede West-Indische Compagnie
Oude West-Indische Compagnie (1621 juni 3 - 1674 september 20).

 • Kamer Amsterdam
 • Kamer Zeeland
 • Kamer Maze
 • Kamer Noorderkwartier
 • Kamer Stad en Lande
Tweede West-Indische Compagnie (1674 september 20 - 1791 december 31)

 • Archief van de advokaat
 • Directie ad interim (1791 december 30 - 1792 november 13)
 • Raad der Koloniën (1792 november 13 - 1795 oktober 30)

 • Kamer Amsterdam (1674 - 1795)

 • archief van het scheeps- en soldijkantoor
 • boekhoudersarchief
 • bewindhebbersarchieven

De achtereenvolgende besturen van de West-ndische kolonien

 • opgericht op 3 juni 1621 (O.W.I.C. 13*).
 • opgeheven op 20 sept. 1674.

 • opgericht op 20 sept. 1674 (W.I.C. 1323).
 • opgeheven op 31 dec. 1791 (Staten-Generaal, 13 sept. 1791).

 • opgericht op 4 okt. 1720.
 • opgeheven op 30 okt. 1795 (Staten-Generaal, 9 okt. 1795).

 • opgericht op 21 mei 1683.
 • opgeheven op 30 oktober 1795 (Staten-Generaal, 9 okt. 1975).

 • ingesteld op 30 dec. 1791.
 • opgeheven op 13 nov. 1792 (Staten-Generaal, 13 nov. 1792).

 • ingesteld op 13 nov. 1792 (Staten-Generaal 13 nov. 1792).
 • opgeheven op 30 okt. 1795 (Staten-Generaal 9 okt. 1795).

 • ingesteld op 1 nov. 1795 (Staten-Generaal 9 okt. 1795).
 • opgeheven op 2 jan. 1801.
In het Westindisch Committé zijn de Raad der Koloniën, de Sociëteit van Suriname en de Directie van Berbice samengebracht.

 • ingesteld op 5 jan. 1801.
 • opgeheven op 5 juli 1806.

 • ingesteld op 6 juli 1806.
 • opgeheven op 31 dec. 1807.

 • ingesteld op 8 jan. 1808.
 • opgeheven op 31 dec. 1810.
Schema vergadering van tienen
I.Beleidsbepaling, intern bestuur, interne administratie, afbakening van bevoegdheden

 1. Octrooien.
 2. Resoluties en klappers op de resoluties, secrete resoluties.
 3. Stukken gediend hebbende ter vergadering van tienen.
II.Afschriften ter kennisname, ter controle e.d.
III.Uitgaande stukken

 1. overheden
 2. Kamers
 3. diversen

  1. Kust van Guinea (Africa)
  2. Curaçao, Bonaire, Aruba
  3. St. Eustatius, St. Maarten, Saba
  4. Essequebo en Demerary
  5. Suriname
 1. Octrooigebied
 2. Diversen
IV.Ingekomen stukken

Indeling als onder III.

V. Financiële administratie

 1. kapitaaladministratie
 2. soldijkantoor
 3. boekhouding

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Verspreid over de gehele oude ordening van het WIC-archief bevonden zich pakken en omslagen met afschriften van ingekomen en uitgaande brieven van de verschillende kamers en de Compagnie zelf aan en van de koloniën. Uit de enkele minuten en originelen, die zich ertussen bevonden en uit de parafering van een aantal afschriften is afgeleid dat deze brieven deel uitgemaakt moeten hebben van het kamer Maze-archief, dat bij een latere ordening gebruikt is om series van het archief van de Compagnie zelf en van de kamers te completeren.
  Voor zover het mogelijk was, zijn deze brieven weer teruggeplaatst naar het archief van de Kamer Maze. Aan de hand van de lijsten die in de pakken lagen is zoveel mogelijk de eigentijdse ordening hersteld.

 • Van dit archief zijn slechts enkele stukken bewaard gebleven.

 • Betreft nummers 1274-1282 uit de oude handgeschreven inventaris met beschrijving "Varia", meest gedrukte stukken

 • Betreft door Van Marle afgezonderde stukken om alsnog in te voegen, of later aangetroffen stukken.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in