Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

WIC

1.05.01.02
A. Telting, Ch. van Marle, D. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1902
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.01.02
Auteur: A. Telting, Ch. van Marle, D. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1902

CC0

Periode:

1624-1800
merendeel 1674-1791

Omvang:

1371 inventarisnummers; 101,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. De stukken van vòòr ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Tweede West-Indische Compagnie bevat stukken uit de periode 1674-1791. Het bevat stukken van de Vergadering van Tienen en de kamers Amsterdam, Zeeland en (in mindere mate) Maze, Noorderkwartier, en Stad en Lande, zoals octrooien en uitgaande brieven naar en ingekomen stukken uit de Koloniën, ondermeer van Suriname, de Kust van Guinea, Curaçao, Essequebo en Demarary. Een grote serie is het register van resolutiën van de Kamer Amsterdam van 1674 tot 1791. Het archief bevat verder financieel-administratieve stukken van de WIC, zoals: generale rekeningen, soldijboeken en monsterrollen, stukken van de Raad van Koloniën.

Archiefvormers:

 • West-Indische Compagnie

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Verspreid over de gehele oude ordening van het WIC-archief bevonden zich pakken en omslagen met afschriften van ingekomen en uitgaande brieven van de verschillende kamers en de Compagnie zelf aan en van de koloniën. Uit de enkele minuten en originelen, die zich ertussen bevonden en uit de parafering van een aantal afschriften is afgeleid dat deze brieven deel uitgemaakt moeten hebben van het kamer Maze-archief, dat bij een latere ordening gebruikt is om series van het archief van de Compagnie zelf en van de kamers te completeren.
  Voor zover het mogelijk was, zijn deze brieven weer teruggeplaatst naar het archief van de Kamer Maze. Aan de hand van de lijsten die in de pakken lagen is zoveel mogelijk de eigentijdse ordening hersteld.

 • Van dit archief zijn slechts enkele stukken bewaard gebleven.

 • Betreft nummers 1274-1282 uit de oude handgeschreven inventaris met beschrijving "Varia", meest gedrukte stukken

 • Betreft door Van Marle afgezonderde stukken om alsnog in te voegen, of later aangetroffen stukken.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in