Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

OWIC

1.05.01.01
A. Telting, D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.01.01
Auteur: A. Telting, D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1621-1711
merendeel 1621-1674

Omvang:

87 inventarisnummers; 7,20 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. De stukken van vòòr ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat onder meer stukken over de Kust van Guinea, notulen van het Haags Besoigne (gezamenlijk overleg te Den Haag van de diverse Kamers), documenten van de kamer van Amsterdam (meest notulen) en enkele stukken van de kamer Delft, de Kamer op de Maze en kamer Noorderkwartier. Een groot deel van het archief bevat stukken afkomstig van de Kamer Zeeland, waaronder de belangrijke collectie papieren uit Brazilië uit de periode 1630-1654.

Archiefvormers:

  • Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam Westindische Compagnie, Kamer Maze Westindische Compagnie, Kamer Noorderkwartier Westindische Compagnie, Kamer Zeeland Westindische Compagnie, Vergadering van Negentienen West-Indische Compagnie

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Andere toegang

Op de Overgekomen brieven en papieren Brazilië (inventarisnummers 49-67) is een digitale index beschikbaar.

Op het Groot-kapitaalboek van de Kamer Amsterdam (inventarisnummer 18B) is een digitale index beschikbaar (oud nr. 1.05.17).

Op diverse lijsten met Militairen uitgezonden naar Brazilië is een digitale index beschikbaar (oud nr. 1.01.53).

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in