Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Factorij Canton

1.04.20
J.L. Parani
Nationaal Archief, Den Haag
1972
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.04.20
Auteur: J.L. Parani
Nationaal Archief, Den Haag
1972
CC0

Periode:

1742-1826
1742-1826

Omvang:

9,10 meter; 393 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat de archieven van de Commercieraad (resoluties, briefwisseling, dagregisters en rekeningen), van de Secretarie van de Brede Raad (notariële stukken) alsmede particuliere correspondentie van de supercarga's als vertegenwoordigers van vreemde handelscompagnieën.

Archiefvormers:

  • Nederlandse factorij te Canton

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De archieven van de factorij hebben geruime tijd berust in het 's-Landsarchief te Batavia. Veel stukken moesten echter ingebonden zijn in Canton vanaf 1795 zoals blijkt uit de daarbij ingevoegde lijsten. Sinds 1862-1865 werden de factorij-archieven van de bezittingen buiten de Oost-Indische Archipel vanuit Batavia naar Nederland overgebracht en, in bewaring gegeven in het Rijksarchief. Het grootste gedeelte werd afzonderlijk gehouden en an- dere gedeelten willekeurig verdeeld over de kamer archieven van de V.O.C. later werden deze stukken teruggebracht. In 1895 begon Mr. Heeres met een inventarisering van de archieven berustende bij de Kamer Zeeland, o.a. de archieven afkomstig van de factorij in Canton. Overeenkomstig het herkomstbeginsel werden in 1952 de archieven afkomstig van de factorij als een apart bestanddeel beschouwd. Mej. A.H.H. Thorbecke begon de inventarisatie van deze archieven, maar heeft deze niet kunnen voltooien. In 1956 voltooide J.J.G. Bolduan, O.I.-ambtenaar met verlof, de inventarisatie.

Bij deze inventarisatie werd de inventaris van J.J.G. Bolduan in grote trekken gevolgd, alleen werd de indeling grondig gewijzigd en werden hier en daar stukken uitgesplitst en/of uitvoeriger beschreven.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Neem de tekens uit het bovenstaande figuur over. Wanneer de tekens niet duidelijk zijn, kunt u het formulier verzenden om een nieuw figuur weer te geven. De tekens zijn niet hoofdlettergevoelig.  Schakel over naar audio verificatie.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in