gahetNA in het Nationaal Archief

Factorij Canton

1.04.20
J.L. Parani
Nationaal Archief, Den Haag
1972
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.04.20
Auteur: J.L. Parani
Nationaal Archief, Den Haag
1972
CC0

Periode:

1742-1826
1742-1826

Omvang:

9,10 meter; 393 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat de archieven van de Commercieraad (resoluties, briefwisseling, dagregisters en rekeningen), van de Secretarie van de Brede Raad (notariële stukken) alsmede particuliere correspondentie van de supercarga's als vertegenwoordigers van vreemde handelscompagnieën.

Archiefvormers:

  • Nederlandse factorij te Canton

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties

Broeze, F.J.A., 'Het einde van de Nederlandse theehandel op China', in: Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek, 34 (1971). Dam, Pieter van, Beschrijving van de Oostindische Compagnie, RGP 74, F.W. Stapel ed. 's-Gravenhage 1931. Hullu, J. de, 'Over den Chinaschen handel der Oostindische Compagnie in de eerste 30 jaren van de XVIIde eeuw', Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 73 (1917). Hullu, J. de, 'De instelling van de Commissie voor den handel der Oostindische Compagnie op China in 1756', Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 79 (1923). Kemp, P.H. van der, 'De geboorte van ons consulaat te Canton uit het verleden van Nederlandse handel op China', De Economist, 1918. Macleod, N., De Oostindische Compagnie als zeemogendheid in Azië, II, Rijswijk 1927. Nieuhof, J., Het gezantschap der Nederlandsch Oostindische Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham, Amsterdam 1693. Reizen van Nicolaus de Graaf, ed. J.C.M. Warnsinck, Werken uitgegeven door de Linschoten Vereniging, 's-Gravenhage 1930 Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1893, 1932. Vigilius, Matty"Stichting der factorij van de O.I. Compagnie te Canton, Tijdschrift voor Geschiedenis, 48 (1933).

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in