Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hoge Regering Batavia

1.04.17
M.A.P. Roelofsz, M. de Lannoy, J.H. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.04.17
Auteur: M.A.P. Roelofsz, M. de Lannoy, J.H. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
2002

CC0

Periode:

1602-1827

Omvang:

1047 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat in de 19e eeuw uit Batavia overgebrachte stukken, voornamelijk uit het archief van de Hoge Regering, betreffende het algemene bestuur en het bestuur van vestingen in Bantam, Batavia en het ressort, Bengalen, Borneo, China, Ceylon, Cheribon, Coromandel, Japan, Java's Noordoostkust, Kaap de Goede Hoop, Malabar, Malakka, Perzië, Sumatra, Souratte en Timor.

Archiefvormers:

  • Gouverneur-Generaal
  • Raad van Indië

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in