Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Schonenberg

1.02.04
J.C.M. Pennings, Th.H.P.M. Thomassen, e.a.
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.02.04
Auteur: J.C.M. Pennings, Th.H.P.M. Thomassen, e.a.
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1678-1716

Omvang:

3.23 meter; 152 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Spaans, Portugees.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. De stukken van vòòr ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Francisco van Schonenberg (1653-1717) was diplomaat te Spanje van 1687 tot 1702 en in Portugal van 1702 tot 1717. Het archief bevat naast zijn officiële correspondentie met de Staten-Generaal en met diverse hoogwaardigheidsbekleders ook uitgebreid die met particulieren. Tevens omvat het stukken over de operaties van het leger en de vloot in de Middellandse Zee.

Archiefvormers:

  • Schonenberg, Francisco van (1653-1717)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in