Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Generaliteitsrekenkamer

1.01.43
P. Schotel
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.43
Auteur: P. Schotel
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1586-1799
merendeel 1608-1799

Omvang:

74.00 meter; 1421 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Generaliteitsrekenkamer was belast met het toezicht op de financiën van de Unie ten tijde van de Republiek. Het archief bevat resoluties met registers voor de periode 1608-1799; ingekomen extract resoluties met bijlagen van de Staten-Generaal (1615-1796) en van de Raad van State (1727-1796); uitgaande missiven aan diverse colleges en ambtenaren en een verzameling van instructies.
Dit archief bevat voornamelijk grote reeksen afgehoorde rekeningen van de Ontvangers Generaal van de diverse Admiraliteiten vanaf 1681 tot eind 18e eeuw, inclusief aparte rekeningen van de convooien en licenten en de last en veilgelden. Tevens is er een grote reeks ordinaris en extraordinaris staten van Oorlog m.b.t. de Unie voor de periode 1595-1785 en staten van obligaties van 1688-1790.

Archiefvormers:

  • Generaliteitsrekenkamer

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in