Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vilvoordse Charters

1.01.42.02
B.J. Slot
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.42.02
Auteur: B.J. Slot
Nationaal Archief, Den Haag
1990

CC0

Periode:

1244-1638

Omvang:

6.06 meter; 629 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige teksten van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat charters, meest leen- of verbandbrieven, en registers: ordonnanties, brieven e.d.

Archiefvormers:

  • Raad van State
  • Rekenkamer Brabant
  • Leenhof van Brussel

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in