Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad van State, 1581-1795

1.01.19
W.G. van Oijen, E.A.Th.M. Schreuder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.19
Auteur: W.G. van Oijen, E.A.Th.M. Schreuder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1574-1801
merendeel 1581-1795

Omvang:

268.05 meter; 2398 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld het Frans, Duits, Engels en Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Raad van State was oorspronkelijk gedacht als het centrale regeringsorgaan van de geünieerde provinciën, maar nam spoedig een aan de Staten-Generaal ondergeschikte functie in. De Raad had de zorg voor de het verdedigingsapparaat te land (leger, vestingen en magazijnen), voornamelijk in logistieke zin. In perioden van grote stadhouderlijke macht was de raad ook sterk betrokken bij operationele aangelegenheden. De Raad van State had tevens een belangrijke taak in het financiële beleid; hij maakte de begroting op die ter goedkeuring aan de Staten-Generaal en provinciale Staten werd voorgelegd. De raad had daarenboven een uitvoerende taak bij het bestuur van gebieden die op de vijand waren veroverd (de zgn. Generaliteitslanden: Staats-Brabant, Staats-Vlaanderen, Maastricht en de Landen van Overmaze, Wedde en Westerwoldingerland), in het bijzonder de financiële aangelegenheden. Voorts was de Raad van State het belangrijkste rechtscollege der Generaliteit. Naast rechtspraak in de aangelegenheden die tot de bijzondere taken van de Raad van State, had de raad ook de bevoegdheid om op te treden in zaken betreffende delicten tegen de Generaliteit.
Het archief bevat resoluties met bijlagen (uit de 16e en 17e eeuw zijn de bijlagen slechts fragmentarisch bewaard), commissieboeken (aanstellingen), acteboeken (contracten) en verbalen (verslagen) van commissies betreffende fortificaties en betreffende de financiën van de Generaliteit en de Generaliteitslanden alsmede stukken betreffende voor de raad gevoerde processen.

Archiefvormers:

 • Gedeputeerden van de Geünieerde Provinciën aan de Oostzijde der Maze, 1583;
 • Raad van State, 1583-1795
 • Gouverneur van Breda
 • Gouverneur van Maastricht
 • Gouverneur van de stad en het kasteel Namen, 1714-1782
 • Tweede Regiment Infanterie Oranje-Nassau, 1747-1795
 • Eskadron Gardes du Corps, 1748-1795
 • Korps Jagers van Sternbach, 1784-1786

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

De net-resoluties 1584-1795 zijn in 1862 in bruikleen overgebracht naar het Rijksarchief in Noord-Brabant. Zij bevinden zich thans in het Brabants Historisch Informatie Centrum te 's-Hertogenbosch, Collectie Rijksarchief in Noord-Brabant, 1557-1817, nummer toegang 178, inv.nrs. 137-469.

In dezelfde collectie bevinden zich ook indices op de resoluties, 1648-1770 (inv.nrs. 470.A-470.I) en staten van oorlog, 1595-1794 (inv.nrs. 471-689).

Op een onbekend tijdstip zijn de militaire stamboeken van na 1795, welke aanvankelijk in het archief van de Raad van State waren terecht gekomen, afgesplitst en ondergebracht in de collectie Stamboeken voor 1813 (toegang 2.01.15). Een gedeelte van de staten van oorlog is overgebracht naar het archief van de Staten-Generaal. Kleinere hoeveelheden archief zijn afgesplitst en overgebracht naar de particuliere archieven van Bogaers, Dassevael, Fagel, Goldberg, Van Hees, Van der Hoop, Ortel en Slingelandt.

Tabel met zoekresultaten in archieven
InventarisnummerOpmerking
497-502Overgebracht naar Fagel Suppl., nummer toegang 1.10.94, inv. nrs. 661-666.
512-513Overgebracht naar Coll. Van der Hoop, nummer toegang 1.10.42., inv.nrs. 43, 44.
1390-1492Zie Staten-Generaal, nummer toegang 1.01.02, inv.nrs 8285-8295.
1493Overgebracht naar de IIe Afdeling.
1494Overgebracht naar de IIe Afdeling.
1495Overgebracht naar de IIe Afdeling.
1496Overgebracht naar Staten van Oorlog.
1497Overgebracht naar de Staten-Generaal.
1919Overgebracht naar de IIe Afdeling.
1930-1931Overgebracht naar comité te lande, nummer toegang, 2.01. inv.nr. 1545-1546.
1970Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv. nr. 1594.
1971Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv. nr. 1595.
1972Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv. nr. 1596.
1974Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1563.
1975Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1564.
1976Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1565.
1977Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1566.
1978Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1567.
1979Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1568.
1980Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1569.
1981Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1570.
1982Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1571.
1983Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1572.
1984Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1573.
1985Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1574.
1986Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1575.
1987Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1576.
1988Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1577
1989Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1578.
1990Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1579.
1991Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1580.
1992Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1581.
1993Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1582.
1994Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1583.
1995Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1584.
1996Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1585.
1997Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1586.
1998Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1587.
1999Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1588.
2000Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1589.
2001Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1590.
2002Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1591.
2003Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1592.
2004Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1593.
2005Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1550.
2006Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1551.
2007Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1552.
2008Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1553.
2009Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1554.
2010Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1555.
2011Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1556.
2012Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1557.
2013Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1558.
2014Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1559
2015Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1560.
2016Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1561.
2018Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1562.
2019Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1598.
2020Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1650.
2021Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1601.
2022Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1603.
2026Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1602.
2027Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv. nr. 1606.
2029Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1604.
2030Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1605.
2031Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1597.
2032Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1599.
2033Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1611.
2034Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1609.
2035Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1610.
2036Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Landee inv.nr. 1607.
2037Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1608.
2038Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande inv.nr. 1612.
2100Overgebracht naar de Collectie Dassevaal.
2173Overgebracht naar Staten-Generaal, nummer toegang 1.01.02., inv. nrs. 12641-12650, Loketkas Lopende 419.
2175Overgebracht naar Staten-Generaal, inv. nrs. 12641-12650, Loketkas Lopende 419, nummer toegang 1.01.02.
2206-2211Collectie van Hees, overgebracht naar coll. Aanwinsten 1873, nummer toegang 1.10.96.
2212-2213Collectie luitenant-generaal Cornelis Evertsen, coll. Aanwinsten 1872.
2215-2216Overgebracht. Zie nummer toegang 1.10.63.
2194-2199Overgebracht naar Collectie Bogaers, nummer toegang 1.10.09.
2220Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande
2230-2239Overgebracht naar de Collectie Goldberg, inv.nrs. 284-293.
2242Overgebracht naar de IIe Afdeling.
2245Overgebracht naar Staten-Generaal.
2248Overgebracht naar Collectie Z.M. 1827, kist nr. 2.
2251Overgebracht naar Staten-Generaal.
2252Overgebracht naar Collectie Goldberg inv.nr. 247.
2258Overgebracht naar Staten-Generaal.
2284Overgebracht naar RAZH.
2286Overgebracht naar RAZH.
2288Overgebracht naar de Collectie Slingelandt.
2296Overgebracht naar de IIe Afdeling.
2297Overgebracht naar de IIe Afdeling.
2298Overgebracht naar IIe Afdeling, Comité te Lande, 1613-1651.
2299-2303Overgebracht naar IIe Afdeling Comité te Lande, 1613-1651.
2326-2327Overgebracht naar Staten-Generaal.
2333Overgebracht naar Staten-Generaal.
2334Zie Raad van State inv.nr. 2107.
2341Overgebracht naar de IIe Afdeling.
2342Overgebracht naar de IIe Afdeling.
2356Overgebracht naar Collectie Van der Hoop.
2359Overgebracht naar Collectie Van der Hoop.
2361Overgebracht naar Nassause Domeinen.
2362Zie Staten-Generaal Loketkasrekeningen no. 3 sub. b.
2363-2367Overgebracht naar RAZH.
2472Zie collectie van der Hoop.
2473Zie collectie van der Hoop.
2474Zie Raad van State, inv.nr. 2065*
2487overgebracht naar de Raad van State, 1689-1693.
2515Vervallen.
2516Vervallen.
2526Vervallen.
2527Zie inv.nr. 2166.
2528Vervallen.
2529Vervallen.
2531Vervallen.
2594Vervallen.
2605Vervallen.
2624Inv.nr. 2A
2625Inv.nr. 607
2626Inv.nr.2477, 2126IV
2627Inv.nr. 2477, 2127II en III
2628Inv.nr. 2477, inv.nr. 2128II
2629Inv.nr. 2477, 2128II
2630locatie onbekend, Staten-Generaal?
Specificatie van de inventarisnummers 1884-1895: stukken betreffende militaire zaken ingekomen bij- en uitgaande van de stadhouder
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nr.( Deze stukken zijn - ten onrechte - overgebracht van het archief van de Stadhouderlijke Secretarie, toegang 1.01.50. ) Beschrijvingen
1884ABrief van M. Coehoorn te Lerord aan de stadhouder, 1682.
1884B1. Brief van de Raad van State aan de Staten-Generaal, 1726.
2. Request van J.E. Bevere c.s. te Breda, 1726.
1884CBrief van de Staten-Generaal aan de stadhouder, 1730.
1884D1. Brief van de Gedeputeerde Staten van Friesland aan de Gedeputeerde Staten van Groningen, 1742.
2. Militair paspoort van S.P. van Hoven afgegeven door kolonel R. van Kinschot te Grave, 1742.
1884EBrief van een onbekende te Hulst aan de commanderende officier te Sluys, 1746.
1884F1747
Fa. Brieven ingekomen bij de stadhouder van
4. L.J. van Hambroich, commandant te Stevensweert.
5. S. van Gladbeecq, kolonel te Breda.
6. De Courvoisie, voormalig Pruissisch kapitein, te 's-Gravenhage.
7. Baron de Pouilly, te Grave.
Fb. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1. Resolutie van de Staten-Generaal betreffende militaire zaken.
2. Aantekeningen betreffende krijgsgevangen officieren.
3. Order van (P. de la Roque te Hulst) aan Willem Barent Lambrechtsen.
1884G1748
Ga. Brieven ingekomen bij de stadhouder van
3. Lodewijk, hertog van Brunswijk-Wolffenbüttel, te Amsterdam.
4. M. de Saxe te Brussel.
6. Charles Rodolph de Brunnetz, Zwitsers kapitein, te Amsterdam.
8. Carel Alexander von Flodroff van Wartensleben, sergeant-majoor, Tiel.
9. Lorentz von Tibulchewski, te 's-Gravenhage.
10. Luitenant-generaals en generaal-majoors der infanterie te Waalwijk.
11. Frederik de Paraquin, kapitein.
12. H. d'Oultremont, kolonel, te Waalwijk
13. Emanuel Joseph de Blonay, kapitein, te 's-Gravenhage.
Gb. Overige briefwisseling
2. Brief van De Petit te Maastricht aan een onbekende.
14. Uiteenzetting aan de Raad van State door gecommitteerden uit de Staten-Generaal tot de bezending aan de provinciën betreffende de militaire quoten.
Gc. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1a. Lijst van de equipage van de adjudanten van de stadhouder in de campagne van 1748.
1b. Rekening van het hospitaal te Chalons.
5. Inventaris van goederen door Franse troepen weggevoerd uit het magazijn te IJsendijke.
7. Uitwisselingsovereenkomst van krijgsgevangenen ter zee tussen Frankrijk en Nederland.
15. Rapport betreffende de plannen om in de magazijnen te Venlo brand te stichten.
1884H1749
Ha. Bij de stadhouder ingekomen brieven
6. Rekest van Jan Staring, luitenant, aan de stadhouder om zijn zoon te bevorderen; met beschikking van de stadhouder.
7. Van Johan Hop, secretaris van de Raad van State, te 's-Gravenhage.
9. Van G.O. van Burmania, generaal, te Anjum.
10. Van J. de Coeur, controleur, te Rotterdam.
Hb. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1. Beschouwing over lijfrenten door W. Kersseboom, gericht aan de stadhouder.
2. Resolutie van het Statenkwartier van de Veluwe te Arnhem.
3. Overwegingen betreffende kampementen van de troepen in het voorjaar.
4. Regimentslijsten van Gerrit Willem van Eck van Panthaleon te Zwolle.
5. Aanstelling door de stadhouder van vaandrig De Rosiere.
8. Orders van de stadhouder.
1884J1750
Ja. Bij de stadhouder ingekomen brieven
1. Van Nicolaas Petit te 's-Gravenhage.
2. Van Joan Willem Claus van Laar op het Loo.
5. Van H. Boot te 's-Gravenhage.
6. Van J. Wûrcz, kapitein-commandant, te Naarden; met bijlagen betreffende detachementen naar Suriname.
7. Van Johann Christiaen (Chreistman) te Hillburg-Sachsen.
Jb. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3. Staat van schulden van de provinciën en petities van de Raad van State.
4. Lijst van de wacht in Bergen op Zoom door de graaf van Pretorius.
1884K1751
Ka. Bij de stadhouder ingekomen brieven van Gijsbert Heeneman, solliciteur, te Middelburg
Kb. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
Staat van schulden van de provinciën bij de generaliteitskamer.
1884L1752
La. Bij de stadhouder ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven
3. Briefwisseling van de stadhouder met de raadpensionaris Pieter Steyn.
4. Memorie van een onbekende aan prinses Anna over de betaling van militie.
Lb. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1. Lijst van wachten te 's-Gravenhage.
2. Resoluties van de Staten van Holland betreffende de militie; met overwegingen van de stadhouder.
5. Resoluties van de Staten-Generaal over de verdeling der gelden uit de petitie van gerefugieerde Franse dames, 1751; met lijsten van retroacta van 1688-1729.
6. Levensbeschrijving van de Fransman Sr. D. en zijn overgang in Engelse staatsdienst.
1884M1753
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
1. Verklaring van overlijden door kolonel Duvergé.
2. Akte van overeenkomst tussen de kapiteins W.Mettingh en J.G.G. van Meneil over een compagnie ter repartitie van Frieslahd.
1884N1754
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
1. Rekest van gaarders van belasting op gedistilleerd aan Gedeputeerde Staten van Utrecht.
2. Ammunitielijst opgesteld door kapitein A.E. Dupont te Groningen.
3. Verklaringen afgelegd door de krijgsraad te Namen.
4. Staat van schulden van de compagnie Bode.
5. Afschrift van een brief van de Staten van Gelre en Zutphen aan een onbekende over de voogdij van de hertog van Brunswijk.
6. Ondervraging door de krijgsraad te Vlissingen.
1884O1755
Oa. Brieven ingekomen bij de stadhouder
1. Rekest van een onbekende betreffende de aanstelling van officieren teruggekeerd uit Suriname met lijst van dezen.
3. Rekest betreffende het beheer van boedels van officieren; met bijlagen van een onbekende.
4. Van G. Tierry, generaal-majoor, te Boeverheyden.
5. Van De Huffelt, drost van Canenburg.
10. Van B.P.A. van Humalda te 's-Hertogenbosch.
15. Rekest van D. Matthei aan prinses Anna om vergiffenis wegens misplaatste uitlatingen.
16. Van B. van Rohwedrh.
19. Van I.A. van Martfeldt.
Ob. Overige briefwisseling
9. Brief van majoor baron de Pouilly te Eemwijk aan een onbekende.
13. Brief van Jacob Henriquez te Amsterdam aan de Raad van State.
18. Extract uit een brief van B. Leeuwe, luitenantgeneraal, te Tournay; met bijlagen betreffende vergoedingen aan burgers door een officier.
Oc. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2. Korte staat van generaliteitsfinanciën.
6. Rapport van kolonel G. Mackay te Bergen op Zoom over de officier Farquharson.
7. Aantekeningen betreffende de benoeming van commandeurs van forten.
8. Paspoort voor kadet Cornelis Rauws van luitenant-generaal P. baron van Leyden. Authentiek afschrift.
11. Lijst van niet van verlof teruggekeerde officieren.
12. Aantekeningen van te depescheren orders.
14. Verklaring van Jan van den Berg c.s. inzake de armoede van Hendrik van Hemmen en Barthe van Swol.
17. Vonnis van de Hoge Krijgsraad.
1884P1757
Bij de stadhouder ingekomen brieven van H. van Aylva, commandant te Maastricht.
1884Q1759
Orders van de hertog van Brunswijk.
1. Aan Campegius van der Straten, raad-thesaurier en rentmeester.
2. Aan de Hoge Krijgsraad.
3. Aan de commandant van Nijmegen.
4. Aan Nicolaas, baron van Breda, kapitein-commandant, te Breda.
5. Aan de commandant van Naarden.
6. Aan Eduard, baron de Mackenna.
1884R1760
Orders van de hertog van Brunswijk aan Jacob Mosel, gouverneur-generaal van Indië.
1884S1775
Sa. Bij de stadhouder ingekomen brieven
1. Van R. Macalester, luitenant-kolonel, te Doornik.
2. Van I.J. van Hees, secretaris van de Raad van State te 's-Gravenhage.
Sb. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
3. Rekening van P. Dorhout voor geleverde stoffen voor de compagnie Friese Gardes.
1884T1776
Minuut van uitgaande brief van de stadhouder aan H.A. van Bleiswijk, president van de Raad van State.
1884U1777
Bij de stadhouder ingekomen brieven.
1. Van H.J. Trip te Coevorden.
2. Van Charles van Nassau te Maastricht.
3. Van burgemeester en schepenen van het land van het Vrije van Sluis.
1884V1778
Bij de stadhouder ingekomen brieven.
1. Van Lodewijk, hertog van Brunswijk-Wolffenbüttel.
2. Van W.G. van der Hoop, generaal-majoor, te Nijmegen.
1884W1779
Wa. Bij de stadhouder ingekomen brieven
1. Van luitenant-kolonel Louis de Rosière te Nijmegen.
3. Van L.B. Schratenbach te Hoorn.
4. Van kolonel F.G. Gross te Namen.
Wb. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2. Voorstellen van gecommitteerden van Nijmegen aan gecommitteerden van de Raad van State.
5. Plan voor de vorming van 2 compagnieën grenadiers.
1884XOngedateerd.
Xa. Bij de stadhouder ingekomen brieven
5. Van de kolonel-markies d'Angeletti.
9. Van Catharina Ernst, geboren Nizet.
Xb. Minuten van uitgaande brieven van de stadhouder
1. Aan de gerechtsscholtus en assessoren van het krijgsgerecht der Fries-Nassause regimenten.
Xc. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2. Order van de stadhouder voor luitenant en adjudant van Ulsteren van het regiment gardes te voet.
3. Order van de stadhouder voor het lichten van recruten.
4. Order van de stadhouder voor generaal Pretorius, gouverneur van Bergen op Zoom.
6. Rapport aan de stadhouder met order van de stadhouder betreffende het beheer van het regiment Stuart-Dundas.
7. Aantekeningen van sergeant-majoor J.P. Schmidt te Tiel; met situatieschets.
8. Verzoek aan de stadhouder betreffende de uitbreiding van een compagnie gardes te voet.
10. Order van prinses Anna aan kapitein-ingenieur F.S. de Veye.
1885I1780
Bij de stadhouder ingekomen brieven betreffende het vervoer van ammunitie naar en de verdediging van Hellevoetsluis en Brielle van luitenant-kolonel C.J. van de Graaff te 's-Gravenhage en Hellevoetsluis en van kolonel L.L. Westerlo te Hellevoetsluis.
1885I1781
Orders van de stadhouder en de hertog van Brunswijk aan
Generaal-majoor van der Hoop, schout bij nacht van Kinsbergen,
Luitenant-kolonel van de Graaff, majoor Paravicini de Capelli en kapitein van Gennep betreffende de visitatie der kusten van Holland.
Bij de stadhouder ingekomen brieven van en minuten van uitgaande brieven aan
a. Luitenant-kolonel C.J. van de Graaff te Hellevoetsluis, Brielle, Goeree en 's-Gravenhage.
b. Kolonel W.L. Westerlo te Hellevoetsluis en Brielle.
c. Luitenant-kolonel Leonhardt te Goeree.
d. P. van Bleiswijk, raadpensionaris van Holland te 's-Gravenhage.
e. V.R. Bentinck te Hellevoetsluis.
f. Brieven van directeur-generaal C. du Moulin en I.J. van Hees, secretaris Raad van State, en andere stukken betreffende de inspectie van de kusten van Friesland en Groningen door du Moulin.
g. Kolonel G. Bosc de la Calmette te Hellevoetsluis.
h. Majoor-ingenieur Z. van Straten.
j. L. Schrautenbach te Leeuwarden.
k. Majoor T. Fortuyn te Leeuwarden.
l. Kolonel J. van Geusau te Harlingen.
m. Kolonel George Carel, prins van Hessen-Darmstadt te Brielle.
n. Luitenant-generaal Cadet te Leeuwarden.
o. Kolonel J.C. de Groot te Holwert.
p. Vice-admiraal Hartsinck.
q. Kapitein ter zee A. de Bruyn te Rotterdam.
r. Majoor der artillerie B.E. Paravicini de Capelli.
s. Onderluitenant der artillerie Toenges te Delft.
t. Commandant te Delft.
u. Commandant op Voorne.
v. Admiraliteit op de Maas.
w. A.J. Kempe te Zwolle.
x. Willem J.F. baron van Dopff te Vlissingen.
y. Kolonel J.E. Herstell te Namen.
z. Gedeputeerde Staten van Friesland.
aa. B. de Mestral, ritmeester te Nieuwerbildzijl.
bb. H.W. van Aylva.
cc. Gijsbert Heeneman, agent van de landgraaf van Hessen-Kassel te Den Haag.
dd. Luitenant-kolonel J.S.B. des Borgnes te Brielle.
ee. Majoor Wyttenbach te Ouddorp.
ff. J. d[e] Schepper te Alkmaar.
gg. Luitenant-kolonel A. von Schweinitz te Lillo.
hh. F.V. van Erpel te Brielle.
jj. M.W. Falaiseau te Morra.
kk. M.L. Terville te Dokkum.
ll. Generaal-majoor B. Lewe van Aduard te Groningen.
mm. P. Grenier te Geertruidenberg, Breda, Gorkum en Schoonhoven.
pp. Luitenant-generaal G. Deutz te Bergen op Zoom.
qq. Frederik prins van Hessen-Kassel, commandeur van Grave.
rr. Charles W. vorst van Nassau-Usingen te Maastricht.
1885II1782
Bij de stadhouder en de hertog van Brunswijk ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van dezen aan militairen.
a. Kolonel L.L. Westerloo te Hellevoetsluis en Brielle.
b. Kolonel G. Bosc de la Calmette te Hellevoetsluis.
c. Luitenant-kolonel C.J. van de Graaff te Den Haag.
d. J.G. van Ittersum te Stavoren.
e. Kolonel T. Fortuyn te Leeuwarden.
f. G.B. Fricke te Morra.
g. J.P. Hoeufft van Oyen te Leeuwarden.
h. Kolonel H.C. von Minnigerode te Morra en Goeree.
j. M.L. Terville te Dokkum.
k. Kapitein-commandant A. Herborn te Schiermonnikoog.
l. M.W. Falaiseau te Morra.
m. Majoor Wyttenbach te Ouddorp.
n. Luitenant-kolonel Leonhardt te Goeree.
o. H. Klijnpennink te Dirksland.
p. Kolonel-commandant C. Waslander te Schagen.
q. W.L. graaf van Welderen te Maastricht.
1885II1783
D1. Bij de stadhouder ingekomen brieven van militairen.
b. Van kolonel L.L. Westerloo.
c. Van kolonel H.C. van Minnigerode te Goeree.
d. Van W. van Swanenbergh te Ouddorp.
e. Van luitenant-kolonel C.J. van de Graaff te s-Gravenhage.
f. Van I.J. van Hees, secretaris van de Raad van State, te 's-Gravenhage.
D2. Overige correspondentie
a. Brief van C.G. van Wassenaar tot Wassenaar, gezant in Wenen, aan de secretaris van de Raad van State.
1886I1784
Bij de stadhouder ingekomen brieven.
a. Van I.J. van Hees secretaris van de Raad van State, te 's-Gravenhage.
b. Van P.A. Gilles, thesaurier-generaal, te 's-Gravenhage.
e. Van V.R. Bentinck, kwartiermeester-generaal, te 's-Gravenhage.
h. Van W.G. van der Hoop te Utrecht.
Overige correspondentie.
c. Brief van Edmund Joseph Anton Poëlt te Venlo aan de secretaris van de Raad van State.
d. Brief van A. Diemen te Budel aan de secretaris van de Raad van State.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
f. Rapport van de hoofdwacht te 's-Gravenhage van kapitein G. May (gedrukt).
g. Staat van liquidatie van de quoten op de staat van oorlog.
j. Rapporten van gardes du corps te 's-Gravenhage van H.P. van der Capellen.
k. Afrekeningslijsten van de compagnieën Meerman en Schrautenbach te Hoorn.
l. Sterktestaten van het regiment van Bylandt en het 1e bataljon Hocker Wensorm te Breda.
1895B1784
Bij de stadhouder ingekomen stukken.
1. Generaal-majoors Van Stöcken en Van Dopff.
1886I1785
Uitgaande brieven van de stadhouder.
a. Aan de Raad van State.
c. Aan een onbekende; met "Generaal pardon" van de stadhouder voor deserteurs.
d. Aan kolonel Constant en de krijgsraad van het regiment May te Amsterdam.
Brieven ingekomen bij de stadhouder.
b. Van Anton Martini, gouverneur van 'g-Hertogenbosch met brief aan de Raad van State.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
e. Parolen en consignes, gegeven door de stadhouder voor de provincie Utrecht.
1886I1786
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
a. Indeling van wachten te Nijmegen.
b. Lijst van kanonnen en munitie.
1886II1787
Stukken ingekomen bij de stadhouder.
b. Kolonel A.F.T. de Petit.
h. Kolonel F. Leblanc.
j. Kolonel H.C. von Minnigerode te Nijmegen.
l. Kolonel L.L. Westerloo te Harderwijk.
m. J.A.W. Bruse te Hulst (de vermelde bijlage ontbreekt).
n. Kolonel F.U. baron von Mönster te Zeist.
o. V.R. Bentinck, W. van Dopff, A.F. Stöcken en C. du Moulin te Amersfoort.
s. La Bastide, chevalier de la Beaume, te Amersfoort.
w. J.F. Schouster en W. Knoch te Amersfoort.
x. Isam Moses, leverancier te Coevorden.
z. U.W. Polman Gruys te Groningen.
bb. Graaf von Wittgenstein-Berleburg, kolonelcommandant, te Hamburg aan de Hark.
cc. C.H. Velse te Nijmegen.
dd. Johan prins van Houwerton te Steenbergen.
ff. F. baron de Dilman te Bremen.
gg. Graaf Golowkin te Haarlem; met order van de stadhouder.
hh. Luitenant-kolonel N.D. Cignero te Maastricht.
jj. A. graaf van Bylandt te Breda.
kk. S.R. Schrassert, auditeur-militair, te Arnhem.
mm. J.A. de Mist, secretaris van Kampen.
nn. J.C. Spengler te Sas van Gent.
oo. Denrie te Parijs.
pp. Kolonel N. de Gumoenz te Brielle.
tt. J.H. Hoffinger, luitenant-ingenieur, te Amersfoort.
vv. J. Leeser te Detmold.
xx. Luitenant-kolonel W.J.W. van Raesfelt te Hoorn.
yy. C. du Moulin te Amersfoort.
aaa. H.H.A. van Sommerlatte te Groningen.
Stukken uitgaande van de stadhouder.
a. Aantekeningen in minuut betreffende militaire zaken.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
c. Ammunitielijsten van kapitein C. Cadet te Amersfoort; met rekest aan de Staten van Utrecht betreffende traktementen van artilleristen te velde.
d. Ammunitielijsten van majoor O. Gerbade te Zeist.
e. Lijst van materiaal van S. Kupfer.
f. Formatieplan voor een bataillon van generaal-majoor W. van Dopff te Amersfoort.
g. Regimentslijst van kolonel C.H.G. baron von Pöllnitz.
k. Aantekeningen betreffende de verdediging van de steden Utrecht en Rhenen van luitenant-kolonel J.F. Schouster te Zeist.
p. Lijst met benodigdheden voor een kamp te Zeist van W. Knoch, luitenant-kwartiermeester-generaal te Zeist.
q. Brief van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aan dijkgraaf en heemraden van Voorne en Brielle betreffende de verdediging van die plaatsen.
r. Reglement van orde voor het garnizoen Amersfoort door E.J. von Straubensee te Amersfoort.
t. Copie-resolutie van de Staten van Holland gezonden door luitenant-kolonel Van Marle.
u. Rapport van een detachement aan de Eembrug door kapitein John Scott te Utrecht.
v. Aantekeningen betreffende de bezetting van Utrecht van C. du Moulin, J.F. Schouster, B.E. Paravicini de Capelli en O. Gerbade te Amersfoort.
y. Verslag van ongeregeldheden te Oudewater van H. Balneavis te Amerongen.
aa. Sterktestaten van dragonders in het garnizoen te Amersfoort door P.H. de Roock te Amersfoort.
ee. Plan voor een op te richten regiment van luitenant M. van der Maesen te Venlo.
ll. Voorstel tot troepenverplaatsing door V.R. Bentinck, kwartiermeester-generaal te 's-Gravenhage.
qq. Verslagen van ongeregeldheden door de sergeants L. Hoffman en C. Zorg en enkele soldaten en door de vaandrig P.F. van der Schueren te Amsterdam.
rr. Verklaring van aanbesteding van uniformen door kolonel E.E. Roeber op het Loo en Izeak Busche te Groningen.
ss. Aantekeningen van generaal-majoor P. Grenier. Fragment.
uu. Marsbericht van Carl hertog van Brunswijk-Lünenburg te Amstelveen.
ww. Afschriften van orders en resoluties van Staten-Generaal, Staten van Holland en hun gecommitteerden en het kanton Bern voor kolonel G. Sturler.
zz. Brief van officieren aan de Staten van Gelre en Zutphen.
bbb. Brief van generaal-majoor F. May te Nijmegen aan schout en raad van de stad Bern.
ccc. Wachtlijsten van kapitein G. May te Nijmegen.
ddd. Diverse stukken.
 • lijst van pensioenen van officieren van de Hessische brigade ter repartitie van Utrecht.
 • aantekeningen betreffende militaire sollicitaties.
 • memorie betreffende verlof van soldaten in het regiment Pallardy.
 • memorie betreffende de militie te Gorcum.
 • memorie betreffende het ambt van kwartiermeester-generaal.
 • recrutenlijst van een regiment Oranje.
 • memorie betreffende het leggen van een fort te Nieuwersluis.
 • afschriften van brieven van F.W. Meyers, luitenant Van de Kerckhoff, en luitenant G.W. Bach aan kapitein F. Lombach te Vianen.
 • afschrift van een brief van J.L. Neeff aan de commandant te Brielle.
 • provisionele orders van de graaf Golowkin aan het garnizoen te Amersfoort.
 • missive aan de Staten van Holland over de gratificatie van 12 stuivers. Afschrift.
 • memorie betreffende de fourage in het Gooi.
 • reglement van de stadhouder op de administratie van zijn compagnie garders dragonders.
1886III1788
Stukken uitgaande van de stadhouder.
b. Proposities door de stadhouder aan de Raad van
State gedaan op 10 maart 1788 {minuten}.
hh. Lijst van orders te geven door de stadhouder aan militie te 's-Gravenhage.
Stukken ingekomen bij de stadhouder.
e. Van de Raad van State.
g. Van de landgraaf van Hessen-Kassel.
h. Van kolonel-commandant J.C. Hirzel de Wölfling te Maastricht.
j. Van J. Copes van Hasselt te Arnhem.
k. Van B.M. van Steenhardt te 's-Hertogenbosch.
l. Van majoor J. Steiguer te Rotterdam en Sluis.
n. Van P. Paquet, instrumentmaker, te Coronmeuse.
o. Van luitenant-kolonel O.L. von Quadt te St.Andries.
p. Van majoor Henric Queysen te Zwolle.
q. Van luitenant-kolonel N.D. Cignero te Maastricht.
r. Y.M. Desmorets, graaf van Maillebois, in het kamp te Tierry.
s. W. van Dopff te Amsterdam.
t. Kapitein D.A.G. de Gross te Amsterdam.
u. Majoor G. graaf van Leiningen te Heusden.
v. Kolonel B.E. Paravicini de Capelli te 's Gravenhage; met bijlagen.
cc. F. van der Hoop te 's-Gravenhage.
ff. Barent ter Velde te Culemborgh.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
a. Aantekeningen en lijsten betreffende Pruissische troepen in de Republiek.
c. Stuk betreffende de weigering van de officieren uit de 2 laatste eskadrons van het regiment cavallerie van luitenant-generaal Van Tuyl van Serooskerken om onder diens commando te dienen.
d. Sententie van de Raad van State tegen kolonel Rogier Sulyard de Leefdael. Afschrift.
m. Rapport over cavallerie-paarden van generaal-majoor A.T. van Stöcken te 's-Gravenhage.
w. Wachtlijst door generaal-majoor W.G. van Nijvenheim te Nijmegen.
x. Wachtlijst door W.L.B. graaf van Welderen te Maastricht.
y. Aantekeningen van wachten te 's-Hertogenbosch door groot-majoor R. Douglas te 's-Hertogenbosch.
z. Aantekeningen betreffende de dienst van de musketier Johannis Michael van Eys.
aa. Staten betreffende de betaling van militie.
bb. Aantekeningen op de ranglijsten van de kolonel van het regiment artillerie Paravicini de Capelli en de regiments- en recrutenlijsten van de infanterie door luitenant-kolonel C. van Boetzelaar en C.A.H. graaf van Bylandt.
dd. Resolutie van de magistraat van Nijkerk betreffende het toekennen van een gouden horloge aan kapitein J.H. Elsevier.
ee. Reglement van de magistraat van Zwolle op het bouwen van een stad voor de cavallerie.
gg. Lijst van verzonden artillerie en ammunitie uit Geertruidenberg.
jj. Lijsten van militie op Voorne (Putten).
kk. Stuk betreffende de ontslagaanvrage door kolonel May.
ll. Rapport betreffende de opmarsch van Brunswijkse troepen door W. Knoch.
mm. Inventaris van de artillerie en ammunitie te 's-Hertogenbosch door majoor J.F.W. Becker en H. Bourie.
nn. Inventaris van de artillerie en ammunitie in Maastricht door J.F. Bosc de la Calmette.
1886III1789
Stukken ingekomen bij den stadhouder.
a. Van F. van der Hoop, thesaurier-generaal te 's-Gravenhage.
b. Van G. van der Duyn te Breda.
e. Van luitenant-kolonel A. de Backer.
f. Extract-resolutie van de Staten-Generaal.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
c. Reglement voor het garnizoen te Maastricht door kolonel A. baron van Dopff en generaal-majoor Ferdinand, graaf van Wartensleben.
1887I1790
Stukken ingekomen bij de stadhouder van
a. Luitenant-generaal H.J. van Tuyl van Serooskerken te Utrecht.
b. W. van der Duyn te Breda.
c. Kolonel W.H. van der Duyn te Sluis.
d. Luitenant-generaal C. van Gheel van Spanbroek te Naarden.
e. Luitenant-generaal H.A.H. baron van Sommerlatte te Groningen.
f. F. van Erpel te Sas van Gent.
g. Kolonel U.W. Polman Gruys te Veere.
h. Generaal-majoor prins van Hessen-Darmstadt te Grave.
j. Luitenant-generaal W. van Dopff te Amsterdam.
k. L. van Rechteren.
l. C. du Moulin te 's-Gravenhage.
m. Generaal-majoor D. Grenier te Geertruidenberg.
n. Generaal-majoor L. prins van Waldeck te Leeuwarden.
o. Luitenant-kolonel C.L. de Bellanjé te Arnhem.
p. Luitenant-generaal J.A. van en tot Hardenbroek te Bergen op Zoom.
q. R.C. d'Ablaing van Moersbergen te Zwolle.
r. Luitenant-generaal B.C. Steiguer.
s. Kolonel-commandant B.H. Bentinck te Zwolle.
t. Generaal-majoor W.C.H. van Randwijk te Groningen.
u. Luitenant-generaal R.B. van Heeckeren te Zutphen.
v. Luitenant-generaal F. May te Bern.
w. Luitenant-kolonel Z.W. baron van Oldershausen te Amsterdam.
x. Luitenant-kolonel P. Hazel te Amsterdam.
y. Kolonel B.E. Paravicini de Capelli te 's-Gravenhage.
z. Kolonel C. graaf van Dam te Brussel.
aa. A. graaf van Rechteren te Zutphen.
bb. Generaal-majoor A.F. Cramer te Coevorden.
cc. H. Balneavis te Coevorden.
dd. Generaal-majoor V.R. Benticnk, kwartiermeestergeneraal te 's-Gravenhage.
gg. Generaal-majoor W.G. van Nijvenheim te Nijmegen.
hh. Groot-majoor J.L. Seyffardt te Kampen.
jj. R. Macalester te Gorinchem.
kk. Generaal-majoor W.G. van der Hoop te Utrecht.
ll. H.D. Faust te Groenlo.
mm. Kolonel L.L. Westerloo te Groningen.
nn. Majoor F.B. von Bouchenroeder te Heusden.
oo. N.D. Cignero te Maastricht.
pp. T.T.E. graaf van Limburg-Stirum te Leeuwarden.
qq. Majoor A. graaf van Bylandt te Breda.
rr. Generaal-majoor A.F. van Duyn van 's-Gravemoer te 's-Gravenhage.
ss. Generaal-majoor Y.M. graaf van Maillebois te Breda.
tt. Generaal-majoor C. van Boetzelaer te 's-Gravenhage.
uu. Luitenant-kolonel H.L. van Reitzenstein te Nijmegen.
vv. Majoor de Hersenschwand te Heusden.
ww. Generaal-majoor D.W.H. van Brakell te 's-Gravenhage.
xx. Generaal-majoor F.U. graaf van Mönster te Venlo.
yy. Generaal-majoor C. graaf van Wartensleben te Karlsruhe.
zz. Luitenant-generaal F. prins van Hessen-Kassel te Maastricht.
aaa. Luitenant-generaal A. van der Dussen te 's-Hertogenbosch.
bbb. J.C. Brill te 's-Gravenhage.
ccc. Kolonel-commandant A. van Dopff te Breda.
ddd. N. Hixenius te Bergen op Zoom.
eee. Du Buy te Geertruidenberg.
fff. F.B. Bischon Visch te 's-Gravenhage.
ggg. Generaal-majoor D.A. Plettenberg te Lieshout.
hhh. Kolonel W.F. erfprins van Oranje te Breda.
jjj. C.A. graaf van Limburg Stirum te Nijmegen.
kkk. Kapitein A.D.G. de Gross te Bourtange.
mmm. C.V. van Boetselaer.
nnn. Majoor W.D. van Doorn te Veere.
ooo. Majoor B. May.
ppp. G. Rappard te Heusden.
qqq. De Cocq van Neereynen te Sluis.
rrr. J.L. van Tengnagell te Hulst.
sss. A.F.T. de Petit te Maastricht.
ttt. C. Abr. du Pasquier te Kleef.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
ee. Sterktelijst van een compagnie artillerie door kapitein A. van Hoey van Ooster te Nijmegen.
ff. Sterktelijst van een compagnie artillerie door J.C. Veltkamp Helbach te Nijmegen.
uuu. Diverse stukken.
 • staat van de betalingen van compagnieën gerepartitieerd op Holland en Zeeland.
 • reglement op de huisvesting van militie in Schoonhoven.
 • rekest van Christiaan prins van Hessen-Darmstadt aan de Staten-Generaal betreffende betaling van de militie. Afschrift.
 • memorie betreffende het geven van een paspoort aan August Sternhard.
 • memorie betreffende Franse deserteurs in de Republiek.
 • instructie voor het kasteel van Antwerpen.
 • aantekeningen van Willem V betreffende garnizoenswisselingen.
 • brief van G. Sonya, advocaat van Maastricht. Afschrift.
 • lijst van buitenlandse troepen op weg naar de Republiek.
1887II1791
Stukken ingekomen bij de stadhouder van
a. W. Guerin te Haarlem.
b. Luitenant-generaal W.L.B. graaf van Welderen te Maastricht.
c. Luitenant-generaal F.U. graaf van Mönster te Venlo.
d. Kolonel-commandant J.J. Pfister te 's-Gravenhage.
e. W.A. van Pabst te Groningen.
f. Luitenant-kolonel W. Spiering van Beloys te Rotterdam.
g. Kolonel-commandant F.L. Hess te 's-Gravenhage.
h. Majoor M.T. Hoeufft te 's-Gravenhage.
j. B. Cocq van Haeften te 's-Gravenhage.
k. Majoor F. van der Well te Sas van Gent.
l. Luitenant-kolonel A.G. van Tengnagell te Kampen.
m. Kapitein P.E. Monochon te Maastricht.
n. Generaal-majoor C. Jarges te Groningen.
o. A.R. Zillerhardt te Vlissingen.
p. Luitenant-kolonel Contzet te 's-Hertogenbosch.
q. E. Engelkens te Langakkerschans.
r. Luitenant-kolonel J.G. van Ittersum te Middelburg.
s. Majoor A. de Bons te Grave.
t. Generaal-majoor V.R. Bentinek, kwartiermeester-generaal te Utrecht.
u. Luitenant-generaal W. van Dopff te Udenhout.
v. Majoor B.H. Bentinck te Zwolle.
w. Generaal-majoor B. de Salis te Cire, namens de bevelhebber van de coalitielegers.
x. J.L. van Tengnagell te Hulst.
y. C. van Maneil te Groningen en Bierum.
z. Majoor H. Schiphorst te Groningen.
aa. Generaal-majoor R. Douglas te 's-Hertogenbosch.
bb. Groot-majoor P.A.M. Boesses te Heusden.
cc. Ch. Mattey, commandeur van Yzendijke.
dd. Majoor A.H.P. van Loon te Hulst.
ee. J.C. Spengler te sluis.
ff. Kolonel G.C. Meyer te Groningen.
gg. C. du Moulin te 's-Gravenhage.
hh. Luitenant-generaal H.J. van Tuyl van Serooskerken te Utrecht.
jj. Generaal-majoor D.A. van Plettenberg te Lindhorst.
kk. Kolonel L.L. Westerloo te Brielle.
ll. Kolonel U.W. Polman Gruys te Groningen.
mm. Majoor C.P. Wenckebach te 's-Hertogenbosch.
nn. M. Crause te Leeuwarden.
oo. J.L. Reynst te 's-Gravenhage.
pp. N. de Gumoenz te Orbe.
qq. A.F.T. de Petit te Maastricht.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
rr. Contract tussen P.F. Stevens, A. Roels, A.Groeneveldt en G. den Dekker, kooplieden te Gorinchem, betreffende de handel in haver en hooi.
1888I1792
Stukken ingekomen bij de stadhouder van
1. Luitenant-generaal W. van Dopff te Amsterdam.
2. Kolonel B.E. Paravicini de Capelli te 's-Gravenhage.
3. Kolonel L.L. Westerloo te Hellevoetsluis en 's-Gravenhage.
4. Ernest prins van Hessen te Steenbergen.
5. Luitenant-generaal baron von Wilcke te Maastricht.
6. Luitenant-kolonel M.T. Hoeufft te 's-Gravenhage.
7. Luitenant-kolonel W.C. Zorreth te sluis.
8. Generaal-majoor V.R. Bentinck te 's-Gravenhage.
9. Majoor A. Perret Gentil te Brielle, Texel, Den Helder.
10. Majoor H.A. Detmers te Dordrecht.
11. M.L. Ricard te Vlissingen.
12. Generaal-majoor R. Douglas te 's-Hertogenbosch.
13. Generaal-majoor C. Jarges te Groningen.
14. Majoor Wilhelm J.G. von Speiser te Amsterdam.
15. Luitenant-kolonel Ph.H. Schmid te Utrecht.
16. Generaal H.J. van Tuyl van Serooskerken te Utrecht.
17. R.H. Bentinck te Zwolle en Amsterdam.
18. Generaal-majoor Christiaan prins van Hessen-Darmstadt te Grave.
19. Kolonel A.F.T. de Petit te Maastricht.
20. Majoor J.E. van Oldehop te Doetinchem.
21. Cornabé te Geertruidenberg en Hulst.
22. Majoor A.H.P. van Loon te Hulst.
23. Kapitein A.D.G. de Groes te Boertange.
24. Luitenant W.H. Matak te Boertange.
25. Majoor F.H. Burggraef te Boertange.
26. Luitenant-kolonel J.A. Schickhardt te Delft.
27. Generaal-majoor C. baron van Maneil te Groningen.
28. A. van Mensbach te Amsterdam.
29. H. Warlander te Hulst.
30. G.C. Meyer te Groningen.
31. Barbin de Telliers te Gorinchem.
32. G. Bosc de la Calmette te Rotterdam.
33. E.J. van Straubensee te Middelburg, Zutphen, Heusden.
34. J.O. van Ingen te Kampen.
35. F.E. graaf van Hohenlohe te Groningen.
36. Kolonel-commandant J.J. van Fischbach te Axel.
37. Ritmeester J. van der Goes te Schiedam.
38. Kapitein J.A. Becker te Schiedam.
39. C. von Geusau te Karlsruhe.
40. Luitenant-generaal W.L.B. graaf van Welderen te Maastricht.
41. Luitenant-kolonel G. Rappard te Heusden.
42. Luitenant-kolonel W. van Swanenberg te Axel.
43. Luitenant-generaal F.U. graaf von Mönster te Venlo en Nijmegen.
44. Luitenant-kolonel J.P. Breydenbagh te Naarden en Leiden.
45. Kolonel O.L. von Quadt te Hulst en Gorinchem.
46. Kapitein A. Robert te Muiden.
47. Kapitein J.P. Haas te Naarden.
49. A.P. Trip te Weesp.
50. P.C. van Haarlem te Woerden.
51. R. Macalester te Heusden.
52. Kolonel-commandant F.D. Geselschap te Amsterdam.
53. Kapitein H.B. van Kruissen te Alkmaar.
54. Kolonel-commandant G. Lochmann te Utrecht.
55. Luitenant A.C. van Tengnagell te Kampen.
56. J.L. Olthoff te Loevestein.
57. Luitenant-kolonel T.C. Westerloo te Dordrecht.
58. Kolonel-commandant U.W. Polman Gruys te Deventer en Groningen.
59. Kolonel-commandant D.J.W.J. van Raesfelt te Zwolle.
60. Luitenant-kolonel G.W. Ardesch te Amersfoort.
1888II61. Kapitein J.W. van Aelst te Schiedam.
62. Generaal-majoor C.F. van Minnigerode te Sas van Gent.
63. L. graaf van Rechteren te Sluis.
64. Luitenant-generaal C. van Gheel van Spanbroek te Naarden.
65. Luitenant-generaal J.H. Bedaulx te Geertruidenberg.
66. Luitenant-kolonel C.P. Wenckebach te 's-Hertogenbosch.
67. Luitenant-generaal Riedesil te Maastricht.
68. Luitenant-generaal F. prins van Hessen-Kassel te Maastricht.
69. Luitenant-kolonel W.G. Winter te Ysendijke.
70. A.S. Brender à Brandis te Middelburg.
71. H. Balneavis te Coevorden.
72. Luitenant-generaal W. landgraaf van Hessen-PhilipsthaL te 's-Hertogenbosch.
74. Luitenant-kolonel C.R. graaf van Bylandt te Naarden.
75. Luitenant-kolonel Coutzet te Maastricht.
76. Luitenant-generaal C. du Moulin te Sluist, Oudshoorn en 's-Gravenhage.
77. Kapitein P.E. Monachon te Maastricht.
78. Generaal-majoor A.J.H.M. van Pabst te Delft.
79. Luitenant J. Ernst von Bülow te Venlo.
80. H.W. van Plettenberg te Windesheim bij Zwolle.
81. Generaal-majoor B. de Salis te 's-Gravenhage.
82. W.A. van Pabst te Zwolle.
83. Luitenant S. Jacob te Maastricht.
84. Generaal-majoor A.F. van der Duyn te 's-Gravenhage.
85. Kapitein A. Blancken te Axel.
87. Generaal-majoor C. van Wartensleben te Deventer en Boxsbergen.
88. J.E. Lewe te Maastricht.
89. Generaal-majoor C. de Brauw te Leiden en Middelburg.
90. A.P. Crijn, weduwe van luitenant-kolonel J.T. Enderlin de Montzwich te Venlo.
91. O. graaf van Limburg-Stirum te Groningen.
92. D.W. van Lynden te Hoevelaken.
93. C.D. Matthey te IJsendijke.
94. G.K. chevalier de Massen te 's-Gravenhage.
95. Kolonel-commandant J.J. Pfister te Venlo.
96. Luitenant-kolonel A. Walser te Maastricht.
97. J.C. Piper te Heusden.
98. Majoor F. de Franck te Amsterdam.
99. F.J. de Veye, directeur fortificatiën te Maastricht.
100. A.B.C. van Dongen te Deventer.
101. Emants, secretaris.
102. Majoor F.J. de Beyer te Twello.
103. Kapitein W.V. Bruce op het fort aan de Bathse kade.
104. kajoor W.J. van Wieguer, fort St. Michiel.
105. Van Roman te Steenbergen.
106. Luitenant-kolonel H. van Goor te Philippine.
108. Kolonel N.D. Cignero te Maastricht.
109. Kolonel K. graaf van Dam te Brussel.
110. De Royes de St. Julien te Koblenz.
111. Kolonel De Rentz te Vlissingen.
112. Generaal-majoor H. de Larrey te Amsterdam.
113. Ch.E. Hackett te Hulst.
114. W. Guérin te Haarlem.
115. B. Durlen te Groningen.
116. De Cocq van Neerijnen te Sluis.
117. A.S.A. von Mannteufel te Maastricht.
118. Kapitein R. Schmidt te Amsterdam.
119. A.J. de Bock aan de Moerdijk.
120. Luitenant-generaal J.C.F. Schmidt te 's-Hertogenboseh.
122. Luitenant P.C. Colthoff te Klundert.
123. Luitenant-kolonel W. Portegies te Middelburg.
124. Majoor Cleve te Maastricht.
125. Generaal-majoor L. prins van Waldeck te Leeuwarden.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
126. Kolonel J.S. baron des Borgnes te Brielle.
127. J.J. Houssart, commies te Venlo.
128. M.C. Zegers, fort St. Michiel.
107. Sterktestaat van het detachement Oranje, Stad en Lande en Drenthe te Delft door J. Werndly.
121. Lijst van artillerie door S.J. Colthoff te Willemstad.
86. Orders voor de troepen bij Port d'Allemagne van 8-13 augustus 1792.
1889I1793 januari, februari.
Stukken ingekomen bij de stadhouder van
1. B.H. Bentinck te Zwolle.
2. Kapitein A.D.G. de Gross te Boertange.
3. Kolonel-commandant O. graaf van Limburg-Stirum te Leeuwarden.
4. Kolonel-commandant F.D. Geselschap te 's-Hertogenbosch.
5. T.T.E. graaf van Limburg-Stirum te Leeuwarden.
6. Raadsheer O.S. van Otters en een aantal officieren te Venlo.
7. Luitenant-kolonel A. Perret Gentil te Texel.
8. Kolonel-commandant F.W. van Nostitz te Maastricht.
9. G.E. chevalier de Massen te 's-Gravenhage.
10. Generaal-majoor A. de Bons te Graven.
11. W.A. van Pabst te Zwolle.
12. J.L.E. Schepern te Willemstad.
13. Kolonel-commandant H.A. Hertell te Maastricht.
14. Kolonel-commandant De Rentz te Vlissingen.
15. Cornabé te Hulst.
16. A.J. de Bock te 's-Gravenhage.
17. E.J. von Straubensee te Heusden.
18. Kolonel-commandant F.L. van Burmania te Maastricht.
19. J.J. van Tengnagell te 's-Hertogenbosch.
20. J.J. Houssart, commies te Venlo.
21. W.C. van Coeverden te Kampen.
22. Kolonel J.C. Middelaar te Hellevoetsluis.
23. Majoor De la Rochette te Leeuwarden.
24. Kolonel-commandant D.J.W.J. van Raesfelt te Zwolle.
25. Kolonel S.V. van Beresteyn te Leeuwarden.
26. J.E. Lewe te Maastricht.
27. Luitenant-generaal J.H. Bedault te Geertruidenberg.
28. D.W. van Lynden te Heusden.
29. Kolonel A.F.T. de Petit te Maastricht.
30. Kolonel-commandant J.P. Hoeufft van Oyen te Utrecht.
31. Kolonel-commandant U.W. Polman Gruys te Groningen.
32. Kolonel-commandant H. Balneavis te Coevorden.
33. Kolonel-commandant J.W. van Thielen op het fort Isabelle.
34. G. Bosc de la Calmette te Maastricht.
35. Kolonel-commandant J.J. van Fischbach te Sas van Gent.
36. Luitenant-generaal C. du Moulin te 's-Gravenhage.
37. M.C. Zegers te Venlo.
38. Luitenant-kolonel C.R. graaf van Bylandt te Naarden.
39. Generaal-majoor C. de Brauw te Middelburg.
40. W.A. de Saumaise te 's-Gravenhage.
41. Generaal-majoor L. prins van Waldeck te Leeuwarden.
42. Generaal-majoor V.R. Bentinck te Utrecht.
43. Kolonel A. van Dopff te Utrecht.
44. Luitenant-kolonel W. van Swanenbergh te Axel.
45. Majoor A.C. de Bellanjé e.a. officieren van het 1e regiment van Waldeck te Sluis.
46. Kolonel P. Harel te Amsterdam.
47. Luitenant-generaal R.B.W. van Heeckeren te 's-Gravenhage.
48. Luitenant-kolonel W. Portegies te Middelburg.
49. Luitenant-kolonel J.W. van Aelst te Schiedam.
50. Kolonel O.L. von Quadt te 's-Hertogenbosch.
51. Staten van Gelderland.
52. C.L. Winter te Grave.
53. Luitenant-generaal W. van Dopff te Amsterdam.
54. C.D. Matthey te IJsendijke.
55. G.P. Rulach, provoost te 's-Gravenhage.
56. Kolonel-commandant C.W.F. prins van Nassau-Weilburg.
57. De Cocq van Neerijnen te Sluis.
58. Majoor W.J. von Wieguer te Venlo.
59. J.L. Colthoff te Loevestein.
60. Kapitein Kürsteiner te Gorinchem.
61. Luitenant-kolonel Ph.H. Schmidt te Gorinchem.
1889II62. Kapitein R. Schmidt te Lissabon.
63. Luitenant-generaal F.M. graaf von Mönster te Venlo.
64. P.J.E. Bovie te Gorinchem.
65. J.W. Crause te Leeuwarden.
66. Majoor J.C.G. Schmid te Steenbergen.
61. T. Hamel te Woudrichem.
68. Kolonel L.L. Westerlo.
69. Luitenant-generaal W. prins van Hessen-Philipsthal te 's-Hertogenbosch.
10. Luitenant-kolonel J.L. Seyffardt te Kampen.
71. Luitenant-kolonel De Bellanjé te Sluis.
12. Generaal-majoor E.F. van Minnigerode te Sas van Gent.
73. Afschriften van brieven van L.J. de Bourbon, de hertog van Fitzjames en de markies de Bouille aan de Ierse kolonel Stach.
74. Generaal-majoor van Minnigerode, Cornabe, W. van Swanenbergh en kolonel H. Waslander te Axel.
75. L.F. Diederichs, vaandrig te Philippine.
16. Kapitein A.L. Robert te Leeuwarden.
11. Majoor Im Thurm te Amersfoort.
18. D.J. van Tuyll van Serooskerken te 's-Gravenhage.
19. Majoor R. Scott te Delfzijl.
80. Majoor J.V.B. van Panhuys te Boertange.
81. Kolonel A.S. Brender à Brandis te Tholen.
82. B. Durlen te Delfzijl.
83. Luitenant-generaal J.C.F. Schmid te Maastricht.
84. F. de Rotencreutz te Brunswijk.
85. A.B. Trip te Weesp.
86. Luitenant-kolonel T.C. Westerlo te Dordrecht.
81. Kolonel J.S. Briseval des Borgnes te Brielle.
88. J. van Dussen te Grave.
89. Kapitein-commandant F. van Steiguer te IJsselmonde.
90. W. Spiering van Beloys te Rotterdam.
91. F.G.H. van Rechteren-Limpurg te Delfzijl.
92. H.A. van Adrichem te 's-Hertogenbosch.
93. Kapitein-luitenant De Waldkirch te Woudrichem.
94. Kapitein F.C. Amman te 's-Gravenhage.
95. ontbreekt.
91. Thome, "Kriegscommissaris" van Kleef te Nijmegen.
98. Kolonel De Pever te Arnhem.
99. H.W. van Plettenberg te Leeuwarden.
100. G.H. Sprengtporten te 's-Gravenhage.
102. Generaal-majoor Chr. prins van Hessen-Darmstadt te Grave.
103. H. van Goor te Phillipine.
104. Generaal-majoor C. Graaf van Wartensleben te Karlsruhe.
105. Graaf de Breton des Chapelles te Düsseldorf.
106. Luitenant-kolonel B.H.F. van Eichsdorff te 's-Hertogenbosch.
101. Vaugeron te Maagdenburg.
108. Majoor G.P. Oester te Leiden.
109. een onbekende.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
96. Afschriften van brieven van generaal Miranda, commandant van het Franse leger aan luitenantgeneraal F. prins van Hessen-Kassel, commandant van Maastricht.
101. Extract uit de Bredasche courant betreffende de verovering van Breda door de Fransen; met onderschepte brieven.
1890I1793 maart, april.
Bij de stadhouder ingekomen stukken van
1. Cornabé te Hulst.
2. Generaal-majoor V.R. Bentinck te Hellevoetsluis.
3. Kolonel L.L. Westerlo te Dordrecht.
4. Luitenant-generaal C. du Moulin te Dordrecht.
5. J.F. Schouster te 's-Hertogenbosch en 's-Gravenhage.
6. W.A. van Pabst te Zwolle.
7. A. van Aerssen-Beieren te Deventer.
8. Luitenant-generaal W. van Dopff te Amsterdam.
9. Generaal-majoor L. prins van Waldeck te Leeuwarden.
10. De Rentz te Vlissingen.
11. D.W. van Lynden te Heusden.
12. E.J. von Straubensee te Heusden.
13. Graaf Golowkin te Gorinchem.
14. Generaal-majoor C.F. van Minnigerode te Sas van Gent.
15. Graaf De Béon.
16. Generaal-majoor C. de Brauw te Middelburg.
17. M.C. Zegers te Venlo.
18. Luitenant-generaal F. prins van Hessen-Kassel te Maastricht.
19. Kolonel-commandant D.W.J.W. van Raesfelt te Arnhem.
20. J.L. Colthoff te Loevestein.
1890II21. Generaal-majoor B. van Pressentin te Grave en Vught.
22. Generaal-majoor C. prins van Hessen-Darmstadt te Grave.
23. Ch. prins van Solms te Amsterdam.
24. Luitenant-generaal De Vernand te 's-Gravenhage.
25. Luitenant-kolonel F.G.H. van Rechteren-Limpurg te Arnhem.
26. Kolonel B.E. Paravicini de Capelli.
27. Kapitein F.C. Amman te 's-Gravenhage.
28. O.S. Wagner te Dordrecht.
29. Luitenant-kolonel J.W. van Aelst te Schiedam.
30. Generaal-majoor C.B. de Saumaise te 's-Gravenhage.
31. Kapitein A.D.G. de Gross te Boertange.
32. Kapitein H.B. van Kruissen te Alkmaar.
33. Generaal-majoor A.J.H.M. van Pabst te Delft.
34. W.J. Hesselt van Dinter te Harlingen.
35. G.J. Sichterman te Utrecht.
36. Luitenant-kolonel T.C. Westerlo te Dordrecht.
37. Generaal-majoor N. de Gumoenz.
38. De Cocq van Neerijnen te Sluis.
39. W. Guerin te Haarlem.
40. Luitenant-kolonel W. Portegies aan boord van het schip De Vreede.
41. R. Douglas.
42. Majoor G.D. Meyners te 's-Gravenhage.
43. N. Hixenius te Bergen op Zoom.
44. Luitenant-generaal W. prins van Hessen-Philipsthal te 's-Hertogenbosch.
45. Kapitein R. Schmidt te St. Eustatius.
46. Kwartiermeester-generaal B.H. Bentinck, luitenant-generaal von Mönster, generaal-majoor graaf van Wartensleben en generaal-majoor A.F. van der Duyn te Heusden.
47. Luitenant-kolonel W. van Swanenbergh te Axel.
48. Kolonel-commandant O. graaf van Limburg-Stirum te Groningen.
49. Luitenant J. van Deventer te Hulst.
50. Generaal-majoor A. de Bons te Grave.
52. Luitenant-generaal C. van Gheel van Spanbroek te Naarden.
53. Kwartiermeester-generaal B.H. Bentinck te Udenhout.
54. Luitenant-generaal R.B.W. van Heeckeren te Den Haag.
58. Vaandrig G. graaf de Bocoirmé te Kampen.
59. Luitenant-generaal W.F. baron von Wilcke te Maastricht.
60. Generaal-majoor H. de Larrey te Dordrecht.
61. Kolonel-commandant H. Balneavis te Coevorden.
62. Kolonel-commandant G.J. Brender à Brandis te Middelburg.
63. Majoor F. Cleve te 's-Gravenhage.
64. H.Y.P. Reuss te Grave.
65. Generaal-majoor C. graaf van Wartensleben te Raamsdonk en Geertruidenberg.
66. Generaal-majoor W.A. de Saumaise te 's-Gravenhage.
67. ontbreekt.
68. W. Spiering van Beloys te Willemstad.
69. Luitenant-generaal C.van Boetzelaar, gouverneur van Willemstad.
70. U.W. Polman Gruys te Deventer.
71. H. van Goudoever te Hoge Zwaluwe.
73. J.P. Breydenbach te Hoge Zwaluwe en Etten.
74. Luitenant-kolonel C.R.O. van Pabst te Zierikzee.
75. Generaal-majoor F.W. van Nostitz te Maastricht.
76. F.E. graaf van Hohenlohe te Groningen.
77. R. Rummerink te Groningen.
78. Generaal-majoor D.W.H. van Brakell te 's-Gravenhage.
79. J.C.G. Schmid te Steenbergen.
80. Ricard te Vlissingen.
81. Luitenant-kolonel C.R. graaf van Bylandt te Naarden.
82. Kolonel-commandant J.J. Pfister te Raamsdonk.
83. Kapitein-ingenieur Le Fevre de Montigny te Kampen.
84. Generaal-majoor C. van Maneil te Groningen.
85. P.J. Joly te Hulst.
86. T.T.E. graaf van Limburg-Stirum te Leeuwarden.
87. ontbreekt.
88. Kapitein Thorman te Hellevoetsluis.
89. Luitenant J. van Deventer te Hulst.
90. Luitenant-kolonel P.A.M. Boesses te Heusden.
91. Magistraat van Axel en Terneuzen.
92. G. Rappard te Venlo.
93. ontbreekt.
94. J.L.E. Schepern te Geertruidenberg.
95. A.B. Trip te Weesp.
96. Schout en Raden der stad Bern.
97. Kolonel J.J. van Fischbach te Goes.
98. Luitenant-generaal B.C. Steiguer te Merchlingen.
99. J.P. Haas te Naarden.
100. Luitenant-kolonel J.G. van Tengnagell te Etten.
101. Louis van Buseck te Bavel.
102. Luitenant-kolonel A.L. van Plettenberg te Oosterhout.
104. H.E. Siborgh te Doesburg.
105. W.C. van Coevorden te Kampen.
106. C. Piper te Tholen.
107. Kapitein J. Hamel te Woudrichem.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
51. Ammunitielijst door onder-luitenant S.J. Colthoff te Willemstad.
55. Diverse wachtrapporten, artillerie- en sterktelijsten.
56. -
57. Resoluties van de magistraat van Breda betreffende het gedrag van die troepen in de stad.
72. beschouwing betreffende de verdediging van Maastricht van W.A. van Spaen te 's-Gravenhage.
103. Lijst van personen aan te stellen als appointés te Holland.
1891I1793 mei, juni, juli
Stukken uitgegaan van de stadhouder.
125. Afschriften van brieven van de stadhouder aan de Raad van State; met bijlagen.
Stukken ingekomen bij de stadhouder.
1. Generaal-majoor C. prins van Hessen-Darmstadt te Grave en 's-Hertogenbosch.
2. Majoor A. de Bons te Grave.
3. Luitenant-kolonel A.W. Kiers te Doesburg.
4. Luitenant-generaal F. prins van Hessen-Kassel te Maastricht.
5. Luitenant-generaal W.L.B. van Welderen te Maastricht.
6. Generaal-majoor R.C. d'Ablaing van Moersbergen te 's-Gravenhage.
8. Generaal-majoor C. van Geusau te Lauwe.
9. Luitenant-generaal W. van Dopff te Amsterdam.
10. Kolonel-commandant F.D. Geselschap te Amsterdam.
11. W. Dufeis te Hanau.
12. Generaal-majoor C. de Brauw te Middelburg.
13. J. Bredt te Lillo.
14. De Cocq van Neerijnen te Sluis.
15. Luitenant-generaal F. prins van Solms te Zwolle.
16. J.B. Jenssen te Delft.
17. J.L. Colthoff te Loevestein.
18. W.G. van Nijvenheim te Bergen op Zoom.
19. de Heren Le Guatés.
20. A.B. Trip te Weesp.
21. H.Y.P. Reuss te Grave.
22. P.H. Gilquin te Den Helder.
23. Kapitein C.G. Kilian te Hasselt.
24. A.C. Hesterman te Kopenhagen.
25. Luitenant-kolonel De Lande te Heusden.
26. Generaal-majoor W.C.H. van Randwijk te Nijmegen.
27. W.H. de Vries te Ouderkerk aan de Amstel en Den Helder.
28. Generaal-majoor R. Douglas te 's-Hertogenbosch.
29. De Borville te Gorinchem.
30. J.C.G. Schmid te Steenbergen.
31. G. van der Duyn, A. graaf van Rechteren, De Geusau en O.L. de Quadt te Kortrijk.
32. W.C. van Coeverden te Kampen.
33. Vaandrig S.R. van Hulsteyn te 's-Gravenhage.
34. Kolonel P. Ardesch te Maastricht.
35. J.J. Timmerman te Bazel.
36. Generaal-majoor U.R. Bentinck te 's-Gravenhage.
37. E. Engelkens te Langakkerschans.
38. Generaal-majoor A.P.T. de Petit te Leeuwarden.
39. Vaandrig G. de Bocarne te Kampen.
40. Kapitein C. von Drewitz te 's-Gravenhage.
41. Graaf de Béon.
42. W.H. van der Duyn te Ieperen.
43. Majoor.A. Douglas te 's-Hertogenbosch.
44. Kapitein V.W. graaf van Hompesch te Schoonhoven.
45. Luitenant-kolonel W.G. Winter te IJsendijke.
46. L.A. van Schenk.
47. Vaandrig baron von Schellen te Grave.
48. Luitenant-generaal W. prins van Hessen-Philipsthal te 's-Hertogenbosch.
49. J. Pesters te Utrecht.
50. J.P. Breydenbagh te Hundelgen bij Oudenaarden.
51. W.F. Kaiser te Willemstad.
52. M.C. Zegers te Venlo.
53. Luitenant-kolonel A. Gordon te Sas van Gent.
54. J.H. van Kinsbergen te Den Helder.
55. D.J.W.J. van Raesfelt te Breda.
56. Riëdesil te Maastricht.
57. Kapitein A. Robert te Muiden.
58. R. Althuysen te 's-Hertogenbosch.
59. Luitenant-kolonel P.C. baron de Monin de Rosignier te Antwerpen.
60. H. Waslander te Hulst.
1891II61. Kapitein A. Macdonald.
62. C. Reynitz te 's-Gravenhage.
63. F.G.H. van Rechteren-Limpurg te Delfzijl.
64. Kolonel G. Bosc de la Calmette te Gorinchem.
65. Vaandrig P.F. Herborn te Wageningen.
66. Du Buy te Arnhem.
67. Schout en raad der stad Bern.
68. G. Verrigt Muilman, L.L. van Meurs en G. de Witt te Gent.
69. Vaandrig A. van Hulsteyn te Groenlo.
70. Louis graaf von Sayn-Wittgenstein te 's-Gravenhage.
71. Kapitein H.G. Stuilen te Harderwijk.
72. Graaf de Boré te 's-Gravenhage.
73. A.L. Hulsebos te Zwolle.
74. Vaandrig R.H. van Hulsteyn te Hattem.
75. Kolonel E.J. von Straubensee te Doornik.
76. Graaf Etienne de Damars te 's-Gravenhage.
77. H. Velthuysen te Rotterdam.
78. F. Kristman te Berlijn.
79. Kolonel-commandant V. Steiguer te Doornik.
80. N. Hixenius te Bergen op Zoom.
81. Luitenant S.A. Catshoek te Lochem.
82. Graaf Des Aygnes te Mouchin.
83. Kapitein M.A.V. Dalhoff te Woerden.
84. Luitenant-kolonel P.A.M. Boesses te Heusden.
85. C.R.O. van Pabst te Zierikzee.
86. Kolonel J.J. von Fischbach te Vere.
88. Generaal-majoor C. graaf van Wartensleben te Ieperen, Doornik en Nieuwpoort.
89. Kolonel B.E. Paravicini de Capelli te 's-Gravenhage.
91. Ph. Volders te Doornik.
92. Kolonel M.A. de Thouars te Meene.
93. Pelser te 's-Gravenhage.
94. C. von Quadt te Kortrijk.
95. Kapitein graaf von Schmelting te Neuenhagen.
96. Kapitein graaf Spans te Julich.
97. Kolonel H.J. von Rehn.
98. C. Piger te Tholen.
99. W.A. van Pabst te Breda.
100. F.E. graaf von Hohenlohe te 's-Hertogenbosch.
101. O.S. Wagner te Breda.
102. Kapitein H.B. van Kruisen te Alkmaar.
103. Kolonel C. de Hoorn te Zutphen.
104. A.H.P. van Lom te 's-Hertogenbosch.
105. Kapitein M.A.D. Knoll te Naarden.
106. Luitenant-kolonel prins von Anhalt.
107. Majoor van Heldring te Zupthen.
108. P. Zehender te Tiel.
109. O. graaf van Limburg-Stirum te Groningen.
110. J.P. Mayer te Breda.
111. J. van Grovestine te 's-Gravenhage.
112. T.A. van der Brugghen te Breda.
113. L.E. van de Graaf te Leiden.
114. H. Balneavis te Coevorden.
115. F.E. Guichenon de Chastillon.
116. Barbin de Telliers te Willemstad.
117. Majoor A.C. van Plettenberg te Meenen.
118. Kolonel J.C. Middelaar te Hellevoetsluis.
119. Kolonel J.S.B. des Borgnes te Brielle.
121. U.W. Polman Gruys te Delfzijl.
122. O.Z. van Sandick te Harderwijk.
123. Vaandrig A.R. Claessens te Emmerich.
124. R.T. Krayenhoff te 's-Gravenhage.
126. Majoor G.P. Oester te Meenen en 's-Gravenhage.
127. Lagardi de Montlernay.
128. R. Mackenzie te Philippine.
129. H. van Goor te Philippine.
130. Majoor C. de Watteville te Folten.
131. C.D. Matthey te IJseldijke.
132. ridder Verrucht te Baarle-Hertog.
133. M. van der Pot te 's-Gravenhage.
134. Gabriel Macdonald te Groningen.
135. Generaal-majoor G.W.J. des Villattes te Gent bij Nijmegen.
136. W. Spiering van Beloys te Gorinchem.
137. Burgemeester en raad van Zürich.
138. J.E. Lewe te Venlo.
139. J.A. van der Brugghen te Breda.
140. Luitenant-kolonel V. Girard te Miellet te Leeuwarden.
141. Krijgsraad te 's-Hertogenbosch.
142. Kolonel W.J. van Heemskerk te Ieperen.
143. Magistraat van 's-Hertogenbosch.
144. Majoor W.J. Bruce te Ieperen.
145. J.P. Hoeufft van Oyen te Utrecht.
146. C.S. van Heemstra te Utrecht.
147. B. de la Garde.
148. F.F. hertog van Mecklenburg.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
7. "Supplement extraordinaris à la Gazette des Pays Bas" over de Franse veroveringen.
87. Afschriften van stukken betreffende de expeditie van prins Frederik van Oranje in de Zuidelijke Nederlanden.
90. Memories betreffende de toestand van Frankrijk en het Franse leger in de Zuide1ijke Nederlanden.
120. Lijsten van schepen door A. van Braam te Texel.
149. Concept-instructie voor de leger-predikanten.
1892I1793 augustus, december
Stukken uitgaande van de stadhouder.
2. Brieven van de stadhouder aan generaal W.F. erfprins van Oranje, te Meenen.
1892II90. Marsorders van de stadhouder voor het veldbataljon van het regiment van Nassau-Usingen.
II91. Marsorders van de stadhouder voor het detachement cavallerie van de luitenant-generaal Stavenisse Pous.
II140. Marsorders van de stadhouder voor de veldbataljons van de regimenten Hollandse en Zwitserse gardes te Breda.
Stukken ingekomen bij de stadhouder van
1. Luitenant-kolonel P.L. baron de Monin de Rösignes te Antwerpen.
3. J. baron Gasinjet te Leeuwarden.
4. Majoor R. Althuysen te Woerden.
5. Kolonel M.A. de Thouars te Meenen.
6. E.J. von Straubensee te Meenen.
7. Majoor F.G. Supplair te Coevorden.
8. Kapitein J.M. Thooft te Middelburg.
9. Schout en raden der stad Bern.
10. Kapitein Anton Harbutzen te Dordrecht.
11. Kolonel D.J.W.J. van Raesfelt te Arnhem.
12. Memorie betreffende de reis van Verbuys naar St. Omer en Duinkerken.
13. Kapitein L.H.L. van Reenen te 's-Gravenhage.
14. Kolonel-commandant J.J. Pfister te Tourcoing.
15. Kapitein F.D. Gesels te Amsterdam.
16. W. Spiering van Beloys te Gorinchem.
17. Luitenant-kolonel P.A.M. Boesses te Heusden.
18. W. Crause te Leeuwarden.
19. Kolonel B.E. Paravicini de Capelli te 's-Gravenhage.
20. Kapitein-commandant L.F. Rosenbach te Breda.
21. Du Buy te Arnhem.
22. Graaf Etienne de Damar te La Ransarte.
23. hoofdofficieren van het regiment Grisons te Schmid.
24. Kolonel C.L. Winter te Breda.
25. J.E. Lewe te Venlo.
26. F.L. graaf van Hohenlohe te Mechelen.
27. Kolonel J.C. Middelaer te Hellevoetsluis.
28. Luitenant R. Suter te Breda.
29. Luitenant-generaal W.L.B. graaf van Welderen te Maastricht.
30. Generaal-majoor C. de Brauw te Middelburg.
32. C. Verzuil Muilman te Kortrijk.
33. Generaal-majoor L.U. Westerlo te 's-Gravenhage.
34. Luitenant L. Köppen von Stettin te Meppel.
35. C.A. von Seltzer te Zutphen.
36. J.L. Colthoff 'te Loevestein.
37. Generaal-majoor W.C.H. van Randwijk te Nijmegen.
38. Luitenant-generaal W. landgraaf von Hessen-Philipsthal te 's-Hertogenbosch.
39. P. Melvill te Hellevoetsluis.
40. Luitenant-kolonel A.L. van Plettenberg te Antwerpen.
41. Generaal-majoor Chr. prins von Hessen-Darmstadt te Meenen en Grave.
42. Majoor J. Behr te Maastricht.
43. Generaal-majoor A. de Bons te Grave.
44. Generaal-majoor C. van Maneil te Groningen.
45. Kolonel Leonhardi te Breda.
46. Generaal-majoor R. Douglas te 's-Hertogenbosch.
47. Riedesil te Maastricht.
48. Jean Maritz, grofgeschutgieter te 's-Gravenhage.
49. C. Piper te Tholen.
50. Generaal-majoor G. Bosc de la Calmette te Maastricht.
51. Majoor A.L. Hulsebos te Zwolle.
52. Generaal-majoor F.S. de Veye te Maastricht.
53. Raad van State.
54. Baron de Geyr, groot-majoor van Aken te Venlo.
55. H. Waslander te Hulst.
56. Luitenant-kolonel ingenieur J.J. de Freyda te Hulst.
57. F.F. hertog van Mecklenburg te Schwerin.
58. ontbreekt.
64. C.C. van Lidt de Jeude, burgemeester van Tiel.
65. P. Monhoff te 's-Gravenhage.
67. Graaf de Béon te Bergen.
69. F. landgraaf van Hessen-Kassel, te Maastricht.
70. D. Matthey, commandeur te IJsendijke.
71. Luitenant-generaal W.G. van Nijvenheim te Bergen op Zoom.
72. Generaal-majoor C.F. von Minnigerode te Sas van Gent.
73. Luitenant-kolonel F.L. Westerlo te Dordrecht.
74. Vaandrig P.C. Eichholz te Groenlo.
75. Kolonel Cornabé te Antwerpen.
76. Generaal-majoor graaf von Wartensleben te Mons.
77. A.W. Kiers te Doesburg.
78. A. van der Brugghen te Zwolle en Groningen.
79. Generaal-majoor C. von Geusau te Lobbes.
80. J.A. van der Brugghen te Mons.
81. Luitenant A. van Hulsteyn.
82. Luitenant-kolonel Ph.W. Smedecker te Zutphen.
83. Luitenant-generaal F.U. graaf van Mönster te Venlo.
84. Kapitein J. Tecko aan boord van de Hoop te Texel.
85. J.N. Ziegeler aan boord van de Phenix te Texel.
86. Kwartiermeester-generaal B.H. Bentinck te Nivelles.
87. Luitenant-kolonel V. Steiguer te Tymeon.
88. C. prins van Solms te Genappe.
89. Kolonel N. de Gumoënz te 's-Hertogenbosch.
92. A.S. Brender à Brandis te Vlissingen.
93. O.S. Wagner te Breda.
94. Kapitein H.H. Becquer te Gouda.
95. W. Guerin te Haarlem.
96. J.A. van Steenhardt te Nijmegen.
97. J.C. Schutter te Utrecht.
98. J.C.G. Schmid te Steenbergen.
99. Luitenant-kolonel Contzet te Maastricht.
100. J. Bredt te Axel.
101. Kolonel-commandant C. van Horn te Huy.
102. Majoor J. Danckaerts te Breda.
103. H. de Larrey te Amsterdam.
104. Kolonel-commandant W.H. van der Duyn te Luik.
105. Luitenant-kolonel W.J. van Heemskerk te Breda.
106. F. de Paravicini te Rotterdam.
107. F. prins van Saxen-Gotha te Geertruidenberg.
108. Luitenant-kolonel W.B. van Panhuys te Groningen.
110. 1e luitenant C. van Naerssen te Gouda.
111. Luitenant-generaal J.M. Bedaulx te Geertruidenberg.
112. C.O. van Well te Delft.
113. F.M. Houth te Alkmaar.
114. Luitenant-kolonel De Senarclens te Fleuralle.
115. Kolonel C.P. Wenckebach te 's-Hertogenbosch.
116. Kapitein H.B. van Kruissen te Velsen.
117. U.W. Polman Gruys te Groningen.
118. J.G. Spengler te Maastricht.
119. Luitenant-kolonel A. Gordon te Sas van Gent.
120. P. Hazel te Amsterdam.
121. W.L. van Coeverden te Kampen.
122. Kolonel-commandant S.J. graaf van Limburg-Stirum te Arnhem.
124. A. graaf van Rechteren te Arnhem.
125. J.G. Weyman te Wageningen.
126. Luitenant-kolonel A.R. Zillerhardt te Villers Cotterets.
127. Kapitein W. van den Heuvell te Harderwijk.
128. F. van Mackay te Luik.
129. Kapitein J.D. van Nimwegen te Nijmegen.
130. L. van Plettenberg te Eindhoven.
131. De Cocq van Neerijnen te Sluis.
132. 2e majoor J. van Eykelen te Boertange.
133. Vaandrig J. Steine, bisschop te Hattem.
134. Majoor C.F. van Dahlen te Hellevoetsluis.
135. L. prins von Waldeck te Leeuvarden.
136. D.W. van Lynden te Heusden.
137. J. van Dussen.
138. Kolonel De Perez.
139. Kapitein graaf Spaur te Jülich.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
31. Staten van schepen door J.A. Bloys van Treslong aan boord van de Arend.
59. Lijst van officieren met verlof in Frankrijk.
60. Brief van de erfprins van Oranje te Gent aan de Staten Generaal; met verslag van de acties van de Franse en Hollandse legers in de Zuidelijke Nederlanden.
1892II61. Aantekeningen betreffende de betaling van de soldijen aan de infanterie van de staat.
62. ontbreekt.
63. Rapport van de commissarissen over de grote Hollandse fortificatiën.
66. Memorie betreffende de Franse societeit opgericht te Utrecht.
68. Dagelijkse rapporten van het leger te Velde bij Melle.
109. Staat van en memorie betreffende het garnizoen te Grave.
123. Sterktelijst door F. van Tets te Krimpen aan de Lek van Hollandse gardes te voet.
1895I1793
Bij de stadhouder ingekomen stukken van
2. G. Rulech, provoost te 's-Gravenhage.
1893I1794 januari-oktober
Stukken uitgaande van de stadhouder.
2. Aan de Raad van State.
14. Aan M. van der Pot, advocaat-fiscaal van de generaliteit.
Stukken ingekomen bij de stadhouder van
1. F.S. Wierts te Curaçao.
3. Luitenant-generaal J.H. Bedaulx te Geertruidenberg.
4. Generaal-majoor U.W. Polman Gruys te Groningen.
5. Kolonel-commandant J .A. van der Bruggnen te Leeuwarden.
6. Luitenant-generaal D. von Peutz te Melckhoff.
7. Kolonel-commandant F.L. Hess.
8. Kolonel De Perez.
9. Luitenant-kolonel E. van Hessen-Philipsthal te Maastricht.
10. W. Guerin te Haarlem.
11. Generaal-majoor L.L. Westerlo te 's-Gravenhage.
13. Kolonel-commandant G.W. Ardesch te 's-Gravenhage en Bergen op Zoom.
15. Kolonel Leonhardi te Breda.
16. Generaal-majoor F.S. de Veye te 's-Gravenhage.
17. Luitenant-generaal F.U. graaf van Mönster te Venlo.
18. Kolonel-commandant graaf Etienne de Damas te Maastricht.
19. Luitenant-generaal W.G. van Nijvenheim te Bergen op Zoom.
20. G.J. le Fèvre de Montigny te Steenbergen.
21. Kolonel G. von Haacke te Namen.
22. Luitenant-generaal W. von Dopf te Amsterdam.
23. Luitenant-kolonel P.A.M. Boesses te Heusden.
24. Luitenant-kolonel J.L. Seyffardt te Kampen.
25. Ritmeester Von Runckel te Tiel.
26. W.C.H. van Randwijk te Nijmegen.
28. J.E. Lewe te Antwerpen.
29. R.J.C. de Pagniet te Oosterhout.
30. Luitenant C.E. Obermüller te Maastricht.
31. Generaal-majoor J.J. Pfister te Charleroy.
32. Kolonel D.J.W.J. van Raesfelt te Maastricht.
33. Vaandrig F. von Singelsheim te St. Andries.
34. C.L. Teutscher von Lisfeld te Gorinchem.
35. C.P. Wenckebach te Delft.
36. G.J. Sloet te Vere.
37. F.S. van Bylandt te Amsterdam.
38. Onderluitenant J. Emanuel Wagner.
39. Kolonel-commandant V.M. van Tuyl van Serooskerken te Stave.
40. Generaal-majoor Baron de Constant de Villars te 's-Gravenhage.
41. F. Mackay te Hulst.
42. Luitenant-kolonel C.W. van Dedem te Breda.
43. De.Cocq van Neerijnen te sluis.
44. Jean Maritz, grofgeschutgieter te 's-Gravenhage.
45. Kolonel J.8. van Beresteyn te 's-Hertogenbosch.
46. N. Hixenius te Bergen op Zoom.
47. Majoor B.J. Zaal te Tholen.
48. P.J. Timmerman te Breda.
49. Brief van J. de Barlensky te Brussel aan generaal graaf Golowkin.
50. B. Durlen te Delfzijl.
51. Kapitein J.J. de Mey te St. George d'Elmina.
52. Burgemeester en schepenen van Sluis.
55. Drost, burgemeesters en schepenen van Breda.
56. Generaal Willem landgraaf van Hessen-Philipsthal te 's-Hertogenbosch.
57. Kapitein C.E.G.H. van Lasberg te Stabroek (Demerary).
60. Generaal-majoor E.J. von Straubensee te Zutphen.
62. Kapitein graaf de la Jardière.
63. Generaal-majoor A. de Bons te Grave.
64. G.P. Rulach, generaal-provoost te 's-Gravenhage.
65. L. Deyer, substituut-baljuw, te Sas van Gent.
1893II66. Generaal-majoor G. von Haacke te Nijmegen.
67. F.G. van Lynden van Hemmen te Utrecht aan majoor van Erpel te Bommel.
68. S.G. Radijs te Groningen.
69. Afschriften van een brief uit Merkheim bij Mülheim van luitenant-generaal Warneck aan generaal De Clerfage.
70. Luitenant-generaal Christiaan prins van Hessen-Darmstadt te Hulst.
71. Secrete brief van C. van Jaarsveld aan de heer Boeing, commies ter secretarie van de stadhouder.
72. A. graaf van Rechteren te Arnhem.
73. Generaal-majoor J.P. Hoeufft van Oyen te Utrecht.
74. Kapitein G. Scheurer te Muiden.
75. A. graaf de Polignac te 's-Gravenhage.
76. G.S. Verschuir te 's-Gravenhage.
77. Burgemeesters, schepenen en raad van Wageningen.
78. Luitenant-kolonel C.F. van Dahlen te Hellevoetsluis.
79. G.P. Oester te Amsterdam.
80. Generaal-majoor B.H. Benticnk te Zwolle.
81. Dirk Berg, auditeur-militair te Zwolle.
82. Jan Simon Hoekman, adjunkt auditeur-militair te Zwolle.
83. Resolutie van de krijgsraad te Bommel dd. 10 oktober 1794.
84. Luitenant-generaal C. de Brauw te Vlissingen.
85. R.C.J. de Pagniet.
86. Graaf De Boiseul te Den Haag.
87. Generaal Du Mortange te 's-Gravenhage.
88. Luitenant-kolonel C.P. von Schwartz te Amsterdam.
89. Kapitein H.A. Becker te rede in de Kil.
90. C.L. Teutscher von Lisfeld te Heusden.
91. De Sternbach te Rotterdam.
92. J.I. van der Kemp te Feijenoord bij Rotterdam.
93. Generaal-majoor A.L. van Oyen te Gorinchem.
94. J. Bredt te Elberfeld.
95. ontbreekt.
96. J. van Stapele, echtgenote van Willem Prangan te 's-Gravenhage.
97. Magistraat van Venlo. Afschrift.
99. Herman Pollius te Nijmegen.
100. Gedeputeerde Staten van Utrecht.
102. G. Oorthuys aan boord van de Brakel te Willemstad.
103. Graaf Saint Guillard te 's-Gravenhage.
104. Luitenant F.A. Cassa te Hulst.
105. Luitenant-ingenieur J.A. van Kesteren te Arnhem.
106. F.T.E. graaf van Limburg-Stirum te Leeuwarden.
107. Burgemeester, schepenen en raad van Hasselt.
108. I.J. de Freytag te Bergen op Zoom.
109. Majoor G. Prins te Ommerschans.
110. Gecommitteerden en woordhouder van de gemeenslieden van Nijmegen.
112. Staten van Gelre en Zutphen.
113. J.C.G. Schmid, commandeur van Steenbergen.
114. Generaal-majoor G. van der Duyn te Bergen op Zoom.
115. ontbreekt.
116. Majoor G. Zorreth te 's-Hertogenbosch.
117. W. Crause te Bergen op Zoom.
118. Plan voor het vormen van een nieuw regiment fuselier-jagers.
119. A. van Hulsteyn te Coevorden.
120. Majoor F.J. de Beyer te Ouddorp.
121. F.S. graaf vom Pfaff von Pfaffenhoffen te 's-Gravenhage.
122. Memorie betreffende inkwartiering in de graafschap Zutphen.
123. Majoor P.J. Paets te Ouddorp.
124. Generaal-majoor L.F.C. von Drachstädt, gouverneur van Coevorden.
125. W.C. van Coeverden te Zutphen.
126. Luitenant-generaal F.C. Hess te 's-Gravenhage.
127. Luitenant C. Toewater te Holtkamp.
128. Ritmeester F.W. Kreise te Zwolle.
129. Kolonel-commandant C.J. Brender à Brandis te Vere.
130. Generaal H.J. van Tuyl van Serooskerken.
131. Majoor L.H.L. van Reenen te Brielle.
132. Kapitein G.H. Witte te Boertange.
133. Majoor D. Dolleman te Dordrecht.
134. J.C. Delprat te 's-Gravenhage.
135. H. Waslander te Groningen.
136. Gedeputeerde Staten van Friesland.
137. Luitenant-ingenieur W. de Vaynes van Brakeli.
138. J.G. Slicher te Doesburg.
139. Kolonel P.W. Smedecker te Zutphen.
140. A.van Aerssen Beyeren te Deventer.
142. A.J. de Bock te Zuylenburg.
143. Ritmeester A. van der Brugghen te Groningen.
144. Afschriften van een brief van generaal Frederik prins van Oranje te Arnhem aan de generaal graaf de Wallmolen.
145. Majoor P.H.F. Moraquin te Renkum.
147. Luitenant-kolonel F.J.W. van Lynden.
148. A.L. Caps te Wageningen.
149. R.G. de Perponcher te Roosendaal.
150. Kapitein Jean Matthieu Pasquer, chevalier de la Revanchère te Zutphen.
151. Kapitein-luitenant C.L. de Graffenried te Amerongen.
152. Volontair L. baron von Welling te 's-Gravenhage.
153. S.J. graaf van Limburg-Stirum te Bergen op Zoom.
154. W. van Hooff te Bergen op Zoom.
155. R. Balneavis te Dieren.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
12. Extract-brief van generaal-majoor de Gumoensdan solliciteur de Vrunt.
27. Rapport betreffende het requireren van een paard door J.E. Rom te 's-Gravenhage.
51a. Lijst van de goederen verzonden op order van de prins van Hessen-Darmstadt uit Staats-Vlaanderen.
53. Lijst van militairen dienende in het regiment infanterie de Léon, compagnie De Bernard en De la Barthe.
54. Aantekeningen betreffende het samenstellen van een generale sterktelijst van de militie.
58. Middag- en avondrapporten van de wachten te Arnhem.
59. Lijst van geschut door kapitein R.W. Saueracher te Geertruidenberg.
61. Briefwisseling tussen hoge officieren te Venlo en Roermond. Afschriften.
98. Uittreksel van een brief van de magistraat van Arnhem aan de hertog van York.
101. Verzendingslijsten van ammunitie en oorlogsbehoeften uit Zeews-Vlaanderen naar Dordrecht.
111. Verslag van de Franse aanval op Nijmegen.
141. Monsterlijsten van het regiment infanterie van de kolonel graaf Etienne de Damas te Arnhem.
146. Sterktelijst van de gardes-dragonders te Arnhem.
156. Aantekeningen van generaals betreffende de verdediging van Nijmegen. Afschrift.
157. Rapport betreffende ammunitie verzonden van Zutphen naar Arnhem.
1894I1794 november, december
Bij de stadhouder ingekomen stukken van
1. Burgemeester, schepenen en raad van Deventer.
2. ontbreekt.
3. Generaal-majoor E.J. von Straubensee te Zutphen.
4. A. van Aerssen Beyeren te Deventer.
5. Majoor L.J. Schneider te Dordrecht.
6. Luitenant D.C. Sieverts te Hattem.
7. De Wildermonth te Darmstadt.
8. A. graaf van Rechteren.
9. Ritmeester F.W. Kleise te Zwolle.
10. Krijgsraad te 's-Gravenhage.
11. Burgemeesters, schepenen en raad van Kampen.
13. ontbreekt.
14. Generaal-majoor G. von Haacke te Arnhem.
15. O.G. Wagner te Arnhem.
16. Generaal Frederik prins van Oranje, te Arnhem en Rozendaal.
17. W.L. van Coeverden te Ravenstein.
18. Luitenant-generaal C. de Brauw te Vlissingen.
19. Kapitein J. Doesburgh te Oudewater.
20. Kolonel-commandant F.G.H. van Rechteren-Limpurg te Zwartsluis.
21. Gedeputeerde Staten van Friesland.
22. Kolonel-commandant V. Steiguer te Leeuwarden.
23. Graaf Golowkin te Amsterdam.
24. Luitenant-generaal C. van Maneil te Groningen.
25. Luitenant-kolonel T.C. Westerlo te Leiden en Naarden.
26. J. Crossard.
27. J.A. van Dedem te Warnsveld.
28. Generaal-majoor C.F.C. von Drachstädt te Coevorden.
29. Jean Maritz, grofgeschutgieter te 's-Gravenhage.
30. A.W. Sesseler te Zutphen.
31. Kapitein A. van Bentinck te Zutphen.
32. T.I. de Larrey te 's-Gravenhage.
33. Afschrift secrete missiven van de Staten van Utrecht aan de Staten-Generaal.
34. W. Six, G.K. van Hogendorp en G.S. Verschuir te 's-Gravenhage.
35. Generaal-majoor B.H. Bentinck, kwartiermeester-generaal.
36. P. Beelaerts van Blokland te (Dordrecht).
37. Generaal-majoor V.R. Bentinck, kwartiermeester-generaal.
38. Commandanten der grenadierbataljons.
39. Ritmeester F. von Hinüber.
40. Kolonel-commandant graaf Etienne de Damas te Utrecht.
1894II41. Kolonel, hertog de Crussol, te 's-Gravenhage.
42. Staten-Generaal.
43. Kapitein J.L. Morack te Texel.
44. Luitenant-kolonel J.N. Bentinck.
45. A.W.C. baron van Nagell, Nederlands gezant te Londen.
46. Generaal-majoor B. van Pressendin te Terheyde.
47. Gecommitteerden tot de defensie van de provincie van Friesland te Leeuwarden. Afschrift.
48. Majoor J.L. van Dussen te Zwolle.
49. C.C. Six te Rheederoort.
50. Kolonel Cornabé te Lage Zwaluwe.
51. Willem Frederik, erfprins van Oranje.
52. Majoor J. Zorreth te Terheyde.
53. J. baron Gasinjet, te Leeuwarden.
54. Kolonel De Perez te Breda.
55. H.J. van Prehn te Gorinchem.
56. R. Douglas te Zierikzee.
57. Majoor B. Sluyterman te Leiden.
58. J.C.G. Schmid, commandeur van Steenbergen.
59. I.J. de Freytag te Bergen op Zoom.
60. Luitenant-kolonel J.G. Spengler te Amsterdam.
61. Generaal Frederik prins van Hessen-Kassel te 's-Gravenhage.
62. F. van Hogendorp te Brielle.
63. Majoor L.H.L. van Reenen te Brielle.
64. Kolonel-commandant O. graaf van Limburg-Stirum te Steenbergen.
65. Luitenant-kolonel J.G. van Ittersum te Schoonhoven.
66. P.B. de Wijdenbrück te 's-Gravenhage.
67. Kapitein A.A. Schutter te Gorinchem.
68. Luitenant-kolonel van Breugel te Nieuwersluis.
69. B. Durlen te Groningen.
70. Generaal-majoor F.S. de Veye te 's-Gravenhage.
71. Generaal-majoor J.P. Hoeufft van Oyen te Utrecht.
72. d'Antichamp, Frans veldmaarschalk te 's-Gravenhage.
73. Kolonel graaf de Beon te 's-Gravenhage.
74. Kolonel-commandant F.G.H. van Rechteren-Limpurg te Zwolle.
75. Luitenant-kolonel F.G.W. van Lynden te Leiden.
76. Kapitein J.M. Pasques, chevalier de la Revanchère te Zutphen.
77. Kapitein W.H. Schas te Dordrecht.
78. Luitenant-kolonel P. Laats te Tholen.
79. Generaal-majoor G. van der Duyn te Bergen op Zoom.
80. Graaf d'Heilliman te St. Andries.
81. O. Repelaer te 's-Gravenhage.
82. J.C.W. Daehne te 's-Gravenhage.
83. C.L. Teutscher von Lisfeld te Heusden.
84. Kapitein F.H. Kühlewein te Feijendoord bij Rotterdam.
85. Luitenant-generaal W.G. baron van Nijvenheim, te Rotterdam.
86. Luitenant-generaal J.F. Stocker de Neuform, te Leiden.
87. Kolonel-commandant J.J. van Tengnagell te Leeuwarden.
88. F.T.E. graaf van Limburg-Stirum te Leeuwarden.
89. Luitenant-kolonel W.I. van Heemskerk te Gorinchem.
90. Rapport van de Franse aanval op de Nederlandse linies op 17 december 1794.
91. Brieven uit Arnhem aan de Raad van State betreffende krijgsgebeurtenissen.
92. Herman Tollius; commissaris civiel te Arnhem.
93. Kapitein J. Namin te Bazel.
94. Kolonel C.L. Winter te Utrecht.
95. Kapitein A. Zubli te Vlieland.
96. Memorie betreffende de telegrafie.
97. Notulen van krijgsraden te Grave op 23, 26, 27 december 1794.
98. Joh. Bredt te Essen.
99. Kapitulatie van de troepen onder generaal-majoor von Haacke aan de brigade-generaal F. Blondeau. Afschrift.
100. W. Crause te Willemstad.
101. Generaal-majoor J.S. Boiseval des Borgnes te Brielle.
102. Kolonel Luninck te Naarden.
103. Generaal-maJoor C. van Boetzelaar te Willemstad.
104. Kolonel J.L. Seyffardt te Kampen.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
12. Sterktelijst door kolonel F. Mackay te Groede.
105. Uiteenzetting door officieren van de geallieerde legers van hun positie. Afschrift.
106. Artikelen van voorstellen te doen in geval van kapitulatie van de stad Breda.
107. Lijst van invalide en oude onderofficieren en manschappen die aan de Staten van Holland verzocht hebben geappointeerd te worden.
1895I1794 B 1 tlm 27
Bij de stadhouder ingekomen stukken.
3. Kapitein L. Tissot van Patot te Schoonhoven.
4. Luitenant-kolonel J.N.B. van Pannuys te Woerden.
5. Luitenant-generaal A.W. van Aerssen-Beyeren te Deventer.
6. J. Ladenius te Vianen.
7. J.E. Lewe te Tholen.
8. Luitenant-kolonel P. van Nievelt te Rotterdam.
9. Kolonel-commandant F.L. van Burmania te Willemstad.
10. S.V. van Beresteyn te Amersfoort.
11. Kolonel-commandant W. van Swanenbergh te Haarlem.
12. Luitenant G.W. van Winsheym te Harlingen.
13. Kapitein J.A. Backer te Naarden.
14. E. Engelkens te Langakkerschans.
15. Generaal-majoor J.P. Hoeufft van Oyen te Utrecht.
16. Luitenant-generaal F. May te Bern.
17. J.G. Weyman te Texel.
18. Luitenant-kolonel T.C. Westerlo te Leiden.
19. J.G. Slicher te Doesburg.
20. Kapitein A.S. Piper te Texel.
21. Majoor B. Sluyterman te Leiden.
22. Majoor B.J. Paets te Zevenhuizen.
23. Kapitein A. Engelken te Oudewater.
24. Kapitein C.S. van Heemstra te Nieuwpoort.
25. Kapitein H.A. Becquer te Hellevoetsluis.
26. W. Spiering van Beloys te Rotterdam.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
27. Militaire rapporten.
1895A1794
Bij de stadhouder ingekomen stukken.
1. 1 oktober
 • P.C. Hoynck van Papendrecht, auditeur-militair te Heusden.
2. 4 oktober
 • luitenant-kolonel C.L. de Bellangé te Grave.
3. 6 oktober
 • vaandrig J.C. Cheding,
 • kapitein-commandant G.F. Kesler,
 • luitenant C. Matthias,
 • luitenant P. Pohler.
4. 8 oktober
 • luitenant E. Adolph Leuthaus.
5. 9 oktober
 • luitenant J.J. Bäntziger.
6. 11 oktober
 • 2e luitenant G.H. graaf van St. Georg,
 • adjudant J. Schutter,
 • cadet G.J.A.A. Palland van Eerde,
 • cadet J.L. Gautier van Zelder,
 • cadet J.H. le Comte,
 • cadet J.F. Cassa,
 • luitenant H. Dieudonné.
7. 12 oktober
 • kapitein-commandant Louis de Morsier,
 • 1e luitenant Charles François Essinguer,
 • 2e luitenant Johann Rudolf Wourstenberger,
 • kapitein-luitenant De Gumoens,
 • kapitein-ingenieur J. Tierens.
8. 16 oktober
 • luitenant-kolonel H. van Hooff.
9. 20 oktober
 • sergeant Sebastiaen Schurty,
 • luitenant Frans Herman van Bispinck,
 • vaandrig Carl Follenius,
 • luitenant Schutter,
 • 1e luitenant George von Biesmann.
10. 21 oktober
 • onder-luitenant Bertier de la Garde,
 • kapitein C. Moore,
 • kapitein-commandant J. Ulrich de Roselins,
 • luitenant Rudolph Dinglinger.
11. 22 oktober
 • cornet F. Roboz.
12. 23 oktober
 • luitenant-kolonel J.P. de Gasc,
 • kapitein W.H. Boerberg,
 • luitenant J.G.F. Schelt,
 • luitenant-kolonel E. Staek.
13. 24 oktober
 • vaandrig J.F. Nodée.
14. 27 oktober
 • luitenant-kolonel E. prins van Hessen-Philipsthal.
15. 30 oktober
 • luitenant J. Beunis.
16. 31 oktober
 • kapitein-commandant F. Hohmen,
 • majoor E.T. Thermo,
 • luitenant-kolonel J.H.R. Meyer,
 • luitenant L. Schenkel.
17. 3 november
 • luitenant Carel de Bellefond.
18. 6 november
 • majoor F. von Franck,
 • vaandrig Chevalier de Colombet,
 • luitenant-kolonel H. von Buchwald.
19. 10 november
 • cadet Jacques Willem van Heiden,
 • luitenant A.P.J. van den Broek,
 • kapitein James Riddel,
 • kapitein A. Stuart.
20. 11 november
 • luitenant-kolonel G.L. Riedesil.
21. 13 november
 • kapitein C.A.W. van Oldekop.
22. 15 november
 • majoor Carl von Nolting,
 • Johannes Gerheim,
 • ritmeester J.H. Caron.
23. 19 november
 • luitenant Pieter de la Mothe Montfort.
24. 25 november
 • meester-chirurg E. Valentin Schönburg.
25. 27 november
 • cornet C.F. van Stroedel.
26. 29 november
 • majoor J.A.Herrenschwand.
27. 5 december
 • majoor Dionisius Dolleman,
 • kapitein G. Noordman,
 • luitenant H.P. Franzman,
 • luitenant C.F.L. Fenner.
28. 6 december
 • majoor J. Rouault,
 • vaandrig G. Hardy,
 • luitenant E.W.G. Hopp.
29. 10 december
 • kapitein J. van Teylingen.
30. 13 december
 • majoor H. van der Hoop.
31. 19 december
 • ritmeester C.L.W. graaf van Ysenburg Merholtz,
 • ritmeester Johannes de Fais,
 • majoor W.L. Baumbach.
32. 22 december
 • luitenant-ingenieur F.A. Mesman.
33. 24 december
 • cadet Louis Delespaul de la Haye,
 • cadet Alphonse graaf de Pierrepont,
 • luitenant-kolonel Carl prins van Hohenlohe-Bartenstein,
 • kolonel Louis erfprins van Hohenlohe-Bartenstein,
 • kapitein T. Macdermot,
 • majoor Frederic de Watteville,
 • kapitein D. Frederic Fischer,
 • kapitein-luitenant G.L. Sturler,
 • kapitein-luitenant Rodolph de Willading,
 • kapitein-luitenant Emanuel de Jenner,
 • luitenant Abraham de Pott,
 • onderluitenant Jacob Wagner,
 • kapitein-luitenant Christoph Manuel,
 • luitenant van Goebe.
34. 30 december
 • luitenant E.A. Lauthaus,
 • cadet Godefroy Marie van Westerhoud,
 • cadet Rochus Rupertus.
1895a1795.
Bij de stadhouder ingekomen stukken.
35. 2 januari 1795
 • kapitein-commandant A. Tscharner,
 • luitenant C. de Steiguer.
36. 3 januari
 • luitenant C.A.J. Stelling.
37. 8 januari
 • vaandrig Friederich Popping.
38. 9 januari
 • luitenant C. Escher,
 • kolonel F.V. Steiguer,
 • luitenant-kolonel C.A.A. Tscharner,
 • kapitein W.G. Frens.
39. 10 januari
 • kapitein V. Winter.
40. 12 januari
 • sergeant Dierisch Caniezel.
1895I1795, C 1 t/m 30
Bij de stadhouder ingekomen stukken.
2. Generaal-majoor B.E. Paravicini de Capelli te 's-Gravenhage.
3. Luitenant-generaal W.L.B. graaf van Welderen te 's-Gravenhage.
4. Provoost P. van der Zee te Hulst.
5. Luitenant-generaal I. de Schepper te Deventer.
7. G.W. Staal van Holstein te Gouda.
8. Kolonel-commandant F. Mackay te Middelburg.
9. Chevalier de Beccare te 's-Gravenhage.
10. Generaal-majoor J.P. Hoeufft van Oyen te Utrecht.
11. Generaal-majoor E.J. von Straubensee te Zutphen.
12. Luitenant-generaal A.N. van Aerssen Beyeren te Deventer.
13. A. graaf van Rechteren te Arnhem.
14. Luitenant-generaal C. de Brauw te Vlissingen.
15a. N.D. Cignero te Zwolle.
16. Luitenant-kolonel J.C. Paravicini de Capelli aan de Grebbe en te Dordrecht.
17. Staten-Generaal.
18. Kolonel-commandant F.G.H. van Rechteren-Limpurg te Zwolle.
19. Luitenant-generaal C. baron van Boetselaer te 's-Gravenhage.
20. Kolonel-commandant graaf Etienne de Damar te Utrecht.
21. Sergeant Johann Coenraad Friederik.
22. 2e adjudant Johann Heinrich Benjamin Thilo.
23. Graaf de Seguer.
24. Jan Wasserman te 's-Gravenhage.
25. Generaal-majoor Von Drachstädt te Coevorden.
26. ontbreekt.
27. Luitenant-generaal Christian prins van Hessen-Darmstadt te Gorinchem.
28. Straatman, president-burgemeester te Amsterdam.
29. Secretaris van Straalen.
30. Luitenant-generaal Golowkin te Amsterdam.
1895II32. Generaal Frederik prins van Oranje te Schoonhoven.
33. J.H. Eberhard te Papendrecht.
34. F.D. Geselschap te Amsterdam.
35. Kapitein J.G. Platte te Werkhoven.
36. R. Barry te Utrecht.
37. Kapitein D. Barry te Utrecht.
38. 2e majoor Büentz.
39. Cadetten Alphonse, graaf de Pierrepont, en Louis de-les-gaul de la Haye te Heusden.
40. Luitenant-kolonel C.L. Teutscher van Lisfeld.
41. J.G. Heeneman.
42. Luitenant-kolonel J.C. Schoch.
43. J. Blanken te Vreeswijk.
44. Luitenant-generaal J.H. Bedaulx te Geertruidenberg.
45. H. van Asperen te Dordrecht.
46. Kapitein J.H. Oortmeyer te Dordrecht.
47. Luitenant-kolonel Van Till te Alkmaar.
48. Kapitein J. Richell te Naarden.
49. Kolonel-commandant W. van Swanenbergh te Haarlem.
50. Kolonel J.L. Seyffardt te Kampen.
51. Kolonel-commandant V. Steiguer te Leeuwarden.
52. Von Sternbach te Delft.
53. ontbreekt.
54. E. von Diepenbroich te Schoonhoven.
55. Kolonel C.H. Winter te Utrecht.
56. Generaal-majoor C.V. van Boetselaar te Willemstad.
57. Vaandrig W. O'Kennedy te Utrecht.
58. W. Spiering van Beloys te Rotterdam.
59. Vaandrig P.H.W. de la Farguete Muiden.
60. Luitenant-kolonel T.C. Westerlo te Nieuwersluis.
61. Kolonel P. Harel te Nieuwpoort.
62. Holenberg de Bechfelt te Culemborg.
63. F.T.E. graaf van Limburg-Stirum te Leeuwarden.
64. Luitenant-kolonel J.G. van Ittersum te Schoonhoven.
65. J.H. van Kinsbergen te 's-Gravenhage.
66. Generaal-majoor N. de Gumoens te Leeuwarden.
67. Generaal-majoor A.Z. van Oyen te Gorinchem.
68. J.C.G. Schmid, commandant van Steenbergen.
69. P.H. van der Wall, burgemeester van Dordrecht.
71. Majoor L.H.L. van Reenen te 's-Gravenhage.
72. Kapitein baron Vrees te Amsterdam.
73. Generaal-majoor C. Bentinck.
74. H. van Asperen, opzichter, te Dordrecht.
77. Kapitein U. Huguenin te Naarden.
78. Luitenant-kolonel W. du Pont te 's-Gravenhage.
79. Gecommitteerde Raden van Holland.
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
1895I1. Militaire rapporten, 1 januari 1795.
6. Afschriften van rapporten aan W.F. erfprins van Oranje betreffende Franse aanvallen.
15. "Dislocatielijst", staat van legereenheden en de hun toegewezen kwartieren opgemaakt op het hoofdkwartier te Gorinchem.
1895II31. Stukken ingekomen bij commandant-generaal W.F. erfprins van Oranje te Utrecht.
70. Projekt-capitulatie van Arnhem.
75. Bulletin betreffende de Franse vorderingen in het zuiden van de provincie Holland.
76. Rapporten van generaal-majoor Adriaen Leopold van Oyen te Gorcum aan Gecommitteerde Raden van Holland. Afschriften.

Verwante archieven

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ik ben bezig met voorouderonderzoek v.d. kant van mijn moeder. Zoek Johan(n) (Georg) Hunold, afk. uit Bielefeld, gesneuveld bij Mainz als grenadier omstr. 1793. Hij heeft (ook) gediend bij de Inf. Reg. 10 Von Petersdorff, Bielefeld-Wedel.
Kan dit dezelfde Johan Hunold zijn?
Het zou heel fijn zijn wanneer ik antwoord kan krijgen op bovengenoemd e-mailadres.
met vr.gr.
jOhanna Bottema, Haren (Gn)

Ik ben op zoek naar militaire gegevens over mijn voor vader Johan George Eckhardt
geboren 1750 te Westerburg Keur Paltz(Duitsland) hij was gelegerd in Den Haag bij de switsersche Garde
in 1781 in dat jaar is hij ook gehuwd. te Den Haag.

Verder kom met mijn voorvader Johan George Eckhardt die dus geboren is in 1750 te Westerburg
Keur Paltz (Duitsland) niet verder. Archief in Westerburg heeft niets over hem en archieven in Berlijn en Darmstad
willen of kunne mij niet helpen.
wie kan mij zeggen hoe ik verder aan zijn gegevens kan komen en ook van zijn ouders want die kan ik ook niet vinden.

Het zou heel fijn zijn wanneer ik antwoord kan krijgen op mijn bovengenoemd e-mailadres.

met vr.gr.

Johan Eckhardt, Zoetermeer

Wij hebben uw vraag naar onze medewerkers van inlichtingen doorgestuurd. U krijgt een reactie per email.

Ben op zoek naar de militaire loopbaan van Frederik Weyl Luitenant-Kolonel van het 2e Bataljon van het Regiment Hollandse Gardes ,dienende onder Willem frederik erfprins van Nassau was volgens de lijst in 1785 overleden.Waar is deze frederik geboren ??.Reacties welkom.

Ben op zoek naar de militaire loopbaan van mijn grootvader K.H.H. Lange, geboren 4-06-1857 in allstedt (duitsland)
overleden
29-10-1927 te Kotaradja (atjeh) ned.Indie
met vriendelijke groeten,
tine bergman.l

@tinebergman-vogelzang: Uw vraag is doorgestuurd naar het Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl (onze buren). Zij geven sinds 1 januari 2012 antwoord op vragen die bij het Nationaal Archief binnenkomen, voor zover deze gaan over personen en families. Bij de beantwoording maken zij gebruik van hun eigen collecties en van de archiefbestanden van het Nationaal Archief.

In verband met de genealogie Hogers en Hoogers (in heel Nederland) zoek ik nog Ho(o)gersen die als militair hebben gediend. Heeft u informatie (ook al zijn het fragmenten) dan houd ik mij aanbevolen.
J.C. Hoogers
Boek en website Hogers en Hoogers.

@J.C.Hoogers Wij hebben uw vraag naar onze medewerkers van inlichtingen doorgestuurd. U krijgt een reactie per email.

Goedemorgen,

Mijn voorouders Berend/Barend van den Bergh en zijn vader Otto van den Bergh hebben in t leger gediend als kanonnier.
Nu is mijn vraag kan ik aan meer informatie over hun komen?
Deze gegevens heb ik zelf al verzameld:

Otto van den Bergh is op 6-5-1759 te Breda getrouwd met Maria Magdalena Jordaan (haar vader Adriaan Jordaan zat ook in t leger naar meer gegevens over hem ben ik ook op zoek) is voor 1789 overleden , geboortedatum en plaats weet ik niet.

Berend/Barend van den Bergh geboren te Bergen op Zoom op 29-7-1764 .Getrouwd met Aaltje van der Pol op 29-5-1785 te Waardenburg. Hij is overleden in 1795 te Waardenburg ( oorlog tegen de Fransen ?)

Hopelijk kunt u mij een beetje op weg helpen!
met vriendelijke groet,

Yvette Ververs

Beste lezer,
Ik ben op zoek naar aanvullende gegevens van Johannes de Vet, kanonnier die op 1 november 1795
te Grave trouwt met Johanna Reitz uit Grave. Graag zou ik willen weten in welk regiment hij heeft
gediend en of er in de stamboeken iets bekend is over zijn afkomst. Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.

Ik ben op zoek naar de gegevens van HANS JACOB (Joannes Jacobus) LANS. Van hem is bekend dat hij gediend heeft in het Regiment Nationalen Plettenberg, nr. 17 en in perioden in de volgende plaatsen was gelegerd: Bergen, Meenen, Namen 3x, Nijmegen en Venlom in de periode 1715 tot 1737. Daarna vestigde hij zich in Groningen. Hij was gehuwd met Hendrina Joanna Vergilt. Zij hadden samen kinderen.

Hun zoon JAN PETER LANS heeft eveneens als militair gediend bij het wapen Infanterie, Regiment Rumpff. onder Kap. M. van Vierssen. Daarvan staat vermeld nr. toegang 1.01.19 Inventnr. 1967, folio 235.

Ook van hem zoek ik nadere gegevens en/of copieen uit het Stamboek etc.
Hopenlijk kunt u mij verder helpen in deze zeer lastige zoektocht.

ik ben op zoek naar gegevens over Joannes Groos, afkomstig uit Duitsland. Soldaat in het regiment van de luitenant-generaal van der Lippe, in de compagnie van kapitein Brants, gelegerd in het garnizoen in 's-Hertogenbosch. Gehuwd in 1744 in 's-Hertogenbosch met Maria Elisabeth van Roosmalen.

Ria Maarschalkerweerd

@ ria maarschalkerweerd
Het loont om op www.familysearch.org te kijken onder kerkregisters Noord Brabant. (continental europe/netherlands/noord brabant church records. Daar zijn indexen ondertrouw 1731-1772 etc. Op deze manier vond ik gegevens over August Gerlag afkomstig uit Gernrode.
Veel succes gewenst
Patrice Gerlach

Goedendag vanuit 'n snikheet zuid afrika .

Voor de laatste vier jaar op zoek naar inlichting over Jan Put(s) die diende in het regiment Haersolte ( IR 632 b) en trouwde in Nijmegen met Apollonia Laesacker 13-10-1721 .
Jan Puts overleed in 1755 te Nijmegen.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen .

Hartelijk dank en vriendelijke groet ,

Gerard J. Puts

Ik ben op zoek naar meer informatie over Charles Maclean, geboren omstreeks 1709 Isle of Mull, Argyll, Schotland. Hij was sergeant in de Marjoribanks Company (regiment Cunningham/Lamy of Dunkenny 1731-1737 IR 595 a).

Op 8-6-1734 in Den Bosch getrouwd met Pieternella Crol (of Johanna Petronella Crollius), geboren februari 1705 in Amsterdam.

Kinderen zijn daarna geboren in Den Bosch, Tournai (ofwel Doornik) in Waals Gewest Belgie, Me(e)nen in West Vlaanderen Vlaams Gewest Belgie, Gorinchem.

Vermoedelijk gewoond in Bergen op Zoom (1745), Gorkum (1749), Oudewater (1750) en mogelijk ook in Klundert, Bladel en/of Maastricht.

Ik kom maar niet verder met informatie over de ouders van Charles Maclean.

Met vriendelijke groet,
M.C. van de Stolpe

ik ben op zoek naar gegevens over Roelof Hoogenkamp, constapel in de compagnie van capiteijn PIETERZON, Roelof Hoogenkamp is geboren in ca. 1737.

Ik ben daarnaast ook op zoek naar nadere gegevens over de compagnie van capiteijn Pieterzon. Ik kom niet veel verder dan deze informatie

Alvast bedankt
Alwin Nijhuis

Ik ben op zoek naar een van mijn voorouders, en wel
George Cristoffer Weijghard de of du Thour
Hij wasProviandmeester in Griningen of Delfzijl

Ik hoop dat jullie ons kunnen helpen we zoeken al heel lang

WMF Dutour Geerling -Reimerink

Zoek gegevens over Samuel Schmidt geboren te Neu Saarwerden rond 1770,begraven te Roosendaal 10 maart 1810,hij is gehuwd te 's-Gravenmoer op 14 oktober 1795 met Soetje Kuipers.Uit dit huwelijk zijn er twee kinderen waarvan de jongste gedoopt is te Zundert in 1806.Samuel was Grenadier in het Zwitsersregiment Grisons onder bevel van Gen Maj Smid,RSN 4,dit heeft bestaan van 1693 tot 1796,daarna is er een nieuw regiment opgericht RI 693B
Mijn vraag: Wat de opdracht was van deze militairen in 1795 te 's-Gravenmoer en waar waren zij gelegerd.
Hetzelfde geld ook voor de periode 1806-1810 .En wat was de overlijdens oorzaak van Samuel.

In afwachting van een reactie.

Bert Hutten

ik zoek de gegevens van piter(pieter) gerryts olthof(f )hij is getrouwd in leeuwarden met trijntje yskes 20 oktober 1713 en diende onder overste-luitenant Wilhelm Custos
graag wil ik weten waar hij geboren is en waar hij nog meer gelegerd was

in afwachting van u reactie

vrgr leen rempt

Geachte heer Rempt,
Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

L.B.S.
Ben op zoek naar gegevens van Christiaan Cornelis Schults (geb. 26-12-1886) (ovl 1972) vlg.militieregisters gekeurd (o.i.d.) in 1905. Verhaal is dat hij op 16jarige leeftijd al getekend heeft (dus 1902).
Heeft als vuurstoker bij de Marine gewerkt en o.a. China bezocht. Op (meen) Java lange tijd gelegerd/gehuisvest geweest,
Zou onderscheiden zijn, maar weet niet waarvoor en waarmee. Had wel een draaglintje.

Dus meer informatie zou welkom zijn

met vreindelijke groet
Chris Schults

zoek hendrik althaus geboren 1730 (afkomstig uit waldeck frankenberg?)
komt in ongeveer 1747 met waldeck regiment hier
is daarna in oranje nassau regiment
trouwt in 1765 in breda?
komt op 6-6-1772 in dienst van gemeente asten als schutter en bedeljager
zou graag het verloop te weten komen,want mijn onderzoek loopt hier vast
en kom ik niet voorbij 1730.
graag enige feiten bij voorbaat dank
martien van heesch

@Chris Schults en @Martien van Heesch. Uw vragen zijn doorgezet naar de afdeling dienstverlening voor verdere afhandeling.

Johann Georg Christian Ziegenhardt
Met mijn stamboomonderzoek naar mijn familienaam ben ik niet verder gekomen dan 1744, in welk jaar mijn voorvader Johann Georg Christian Ziegenhardt in een militair kamp in Loon op Zand geboren zou zijn, ten tijde vd successie-oorlog.

Bij hem wordt vermeld als plaats van afkomst: "Saxen Gotha" (dat is de plaats Gotha in Saksen (D. Dus dat moetzijn vader zijn geweest die daar vandaan kwam.

Ik zoek de naam van zijn vader en sporen die verder terug in de tijd naar Saxen Gotha en de verder voorouders lijden!

Wie heeft informatie hierover, of zou mij verder kunnen helpen?

Henny Ziegenhardt

hallo,

Ik ben op zoek naar de gegevens van Anthon stein (Steijn) militair stein
Evangelisch-Lutherse gemeente Nijmegen 1674-1907 (RBS 1204 /077v)
en Maria Dorothea Krug (Krugin) Communicant. vrouw van Anton Stein, in de Nonnenstraat.
Dit zijn de gegevens die ik heb gevonden in het Regionaal Archief Nijmegen. er was geen geboortedatum en/of plaats van herkomst bekend. Is er iemand die mij verder kan helpen. Het vermoeden is dat ze eventueel uit Duitsland komen.

De gegevens van hun zoon is Jan Roedolf Steijn geboren 19 mei 1754 te nijmegen
Jan Rudolf Steijn
Bemanningslid schip Admiraliteit op vrijdag 17 februari 1775 Nijmegen
Afkomstig van : Nijmegen
Functie : Matroos
Schip : 's Lands fregat Walcheren
Opmerking : Kruistogt kust van Morocco

overleden 1 sep 1818,

Wie heeft hier informatie hierover, of kan mij verder helpen. Helaas loopt mijn onderzoek hier vast.

vriendelijke groet,

Wilma Steijn.

ik ben op zoek naar informatie over sergeand joannes hensen of henssen, is waarschijnlijk geb; maastricht
rond 1750 hij diende bij het eerste regiment schotten van generaal majoor dundas hij
trouwde 10-06-1782 in grave met hendrina stylen ik wil graag via deze info de naam van
zijn ouders te weten komen

Geachte heer Timmermans,
Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik heb dezelde zoekvraag als de heer Timmermans van 14 juni 2013.

Het betreft Johannes Henssen die rond 1750 geboren is in Maastricht (eigen opgave bij huwelijk)
Zou misschien ook omgeving Maasstricht kunnen zijn.

Ik weet niet of de zoekvraag van de heer Timmermans resutaat heeft opgeleverd want dan zou ik graag deze informatie willen hebben.

Met vriendelijke groet

Peter Hensen

Geachte heer Hensen,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening. We zullen kijken of de voorgaande vraag wellicht resultaten heeft opgeleverd.

ik ben op zoek naar de gegevens van.
officier Johan Reinhard Volck.
Geboren in Hessen darmstart 1767 werkzaam was in het leger van de hertog van Brunswijk, die in de Zevenjarige Oorlog 'had gediend Provinciën (De Nederlandse Republiek)
gelegerd in Schiedam ,waar hij trouwde met Johanna Helena van Noothoven 23 oktober 1796
In Holland heette hij Johan Reinhard Volk
hij stierf in Polsbroek november 1803
Waar aan ?

Vriendelijke groet Johan Reinhard van der Jagt
31-10-2013

Geachte heer Van der Jagt,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Ik ben op zoek naar meer informatie over mijn voorvader. Hij heette Johann Conrad Michel en was musketier (mousquetier). Hij woonde in Die)t)z in het Nassausche te Duitsland. Zijn geboorteplaats en datum weet ik niet zeker, het kan Beilstein zijn en hij is geboren ca 1750-1752. Hij is overleden te Die(t)z in 1788. Naam ouders niet bekend. Gehuwd met Sophia Thorn.

Ook graag info over zijn kleinzoon Jan Michel geboren te Noordwijk in 04-06-1808 en overleden te Weltevreden Batavia op 20-05-1837. Hij was fuselier.

Geachte mevrouw, mijnheer Michel.

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Kan iemand mij op een goed spoor zetten voor het zoeken naar de achtergronden van Geraerdus Joannis Broeckman die trouwde op 22-02-1675 te Boekel met Gordefrida Lamberti. Bruidegom was afkomstig uit de regio Marck. Waarschijnlijk staat Marck voor het graafschap Mark. Godefrida werd begraven te Boekel op 11-12-1708. Tevens werd gemeld dat de bruidegom zich moest laten dopen van lutheraan naar katholiek. Broeckman wordt ook wel van den Broe(c)k of als Spaa(e)n genoemd. Volgens een bron zal die timmerman in het Staatse leger of bij het leger van de Keurvorst van Brandenburg zijn geweest.
Groetjes Mart

Beste Mart,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar meer informatie voor mijn stamboom onderzoek van onze familie. Ik kom niet verder dan Johannes Adam Schimmel. Wat ik heb gevonden is dit

Johannes Adam1 Schimmel, overige namen Adam Schimmel, geboren CA. 1725, overleden 1797, begraven 3 Feb 1797 te Driel (Maasdriel). jongeman "uit het prinsdom Waldek". Dit kan ook te maken hebben met het garnizoen onder gen. Furst van Waldeck te Dendermonde.

Wat ik verder heb gevonden is dat hij gediend heeft in het 1e regiment waldeck, en dat hij is geboren in wasakker??

Kan iemand mij helpen??

Ik ben op zoek voor mijn stamboom Andries Helmstrijd, geb. in Duitsland dat heb ik., geloof is RK
Hij komt Nederland binnen in 1702 als huursoldaat huwt.1) op 24 maart 1704 in Hoek(Z Vl) met Magdalena Cornelis, wed. van Daniël Allemans
Hun zoon Arnold Helmstrijd, werdt geboren tusen 1704-1710 waar en datum en graag waar u de gegevens heeft gevonden??
dochter Elisabeth Helmstrijdt heb ik gevonden 1716, zijn er meer kinderen?
Andries Helmstrijd (Helmstrijd ook in andere varianten geschreven o.a.Helmstreijt
Volgens Collectie Wolters Corp. in het regiment van Overste Bringues Identiek met het Regm. Nationalen van Welderen no.6 gelegerd 1719 Breda, 1722 Nijmegen, 1725 's-Hertogenbosch, 1728 Maastricht/Stevensweert, 1731 Grave, 1737 Venlo doch niks gevonden
Magdalena Cornelis(of Cornelisse) is overleden tussen 1716-1719
Andries huwde 2) op 19 augustus 1719 in Breda, als wedn. met Aaltjen Janzen

Geachte heer Brouwer. Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

k ben op zoek naar meer informatie voor mijn stamboom onderzoek van onze familie. Ik kom niet verder dan Johannes Adam Schimmel. Wat ik heb gevonden is dit Johannes Adam1 Schimmel, overige namen Adam Schimmel, geboren CA. 1725, overleden 1797, begraven 3 Feb 1797 te Driel (Maasdriel). jongeman "uit het prinsdom Waldek". Dit kan ook te maken hebben met het garnizoen onder gen. Furst van Waldeck te Dendermonde.
Wat ik verder heb gevonden is dat hij gediend heeft in het 1e regiment waldeck, en dat hij is geboren in wasakker??
Johannes Adam Schimel is mijn Oud-overgrootvader.

Geachte mevrouw Luijbregts-Huijbregts,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar onze voorouder, genaamd Dirk Pin.
Was soldaat in de compagnie van den Generaal van Ooijen in 1749.
Trouwde op 20 april het jaar 1749 in Zutphen met Elselina Everse van Raden.

Kan iemand mij verder helpen met gegevens over Dirk Pin

Geachte mevrouw, mijnheer anoniem,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

beste Mensen,

ik heb een vraag betreffende het Regiment luitenant-generaal P. baron van Leyden, rond 1756.
Zijn ze toen met het regiment ook in Zwitserland geweest?
ik kan hier nergens iets van vinden.
Is er iemand die dit weet?
Ik hoor graag van U, groeten Ron Gommers uit Zundert.
p.s. gomme227[at]ziggo.nl

Geachte heer Ron,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling naar de afdeling Dienstverlening.

Op zoek naar het knil verleden van mijn grootvader Petrus Wilhelmus Puts ,geboren te Nijmegen 20-11-1875 ,die gene die mij iets konden vertellen zijn reeds overleden .
Wel weet ik dat het AJEH kruis met gesp heeft gedragen .
Kan iemand mij helpen .

Met vriendelijke groet. Gerard J. puts .

Gerardsr[at]telkomsa.net

Geachte heer Puts,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

in 1639 is voor de Raad van State (nr 2564) een proces gevoerd door Johanna Hamilton geseijt de Guicherie contra ritmeester Joachim de Saint-Georges, seignuer de Verneuil. Kunt U nagaan waarover dit proces werd gevoerd ?
Ik vermoed n.l. dat het gaat over een door hem bij haar verwekt kind.

Met vriendelijke groet,

Mr. h.P. de Brij Heemskerk

Geachte heer/mevrouw de Brij Heemskerk. Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar militaire gegevens over mijn voor vader Johan George Eckhardt
geboren 1750 te Westerburg Keur Paltz(Duitsland) hij was gelegerd in Den Haag bij de staatshe leger switsersche Garde , in 1781 in dat jaar is hij ook gehuwd. te Den Haag.

Verder kom ik met mijn voorvader Johan George Eckhardt die dus geboren is in 1750 te Westerburg
Keur Paltz (Duitsland) niet verder. Archief in Westerburg heeft niets over hem en archieven in Berlijn en Darmstad willen of kunnen mij niet helpen.
wie kan mij zeggen hoe ik verder aan zijn gegevens kan komen en ook van zijn ouders want die kan ik ook niet vinden.

Het zou heel fijn zijn wanneer ik antwoord kan krijgen op mijn bovengenoemd e-mailadres.

met vr.gr.

Johan Eckhardt, Zoetermeer

Ik ben opzoek naar de militaire gegevens van mijn voor vader Johan Willem Weijs (Weis, Wijs,Weijz) geboren te Remlingen (in Duitsland kom je 2 plaatsen tegen)
Gediend als dragonder bij Regiment en Compagnie van de kolonel de Graaf van Bylandt.
Ten dienste van Gerlach baron van Massau en hoogmogende heren van de staten generaal van de republiek der verenigde Nederlanden.
In de periode van november 1749 tot 2juli 1757.
Eervol ontslag verleend op 2juli 1757 in Breda door kolonel Wouter Eckhardt.

Vraag wanneer is hij geboren,en welke plaats Remlingen in Duitsland ligt voorhanden?

met vr. gr.

Herman Weijs,Vollenhove

Hoe kan ik de geboortedatum vinden van Wilhelm Koster?
En wie waren zijn ouders?
De volgende gegevens heb ik: Bronverwijzing 1.01.19. inventarisnummer: 1969. folionummer: 320 (321)

Ons onderzoek naar voorouders stokt aan de mannelijke kant bij Pieter Loovens. Wij hebben een rekrutenlijst gevonden met daarop de naam Pieter Loovens. Deze lijst (regiment artillerie van generaal Martfeldt, tweede bataillon) geeft aan dat Pieter soldaat/timmerman is sinds 1781 en dat hij toen 19 jaar oud was. Ze hielden garnizoen binnen Venlo en de Grave. Deze Pieter was nabij Echt geboren (dat moet dus in 1762 zijn). Hij deed voordat hij dienst nam boerenwerk. Wij hebben latere stukken gevonden van een doop in Venlo van een (van zijn) kind(eren). Wij proberen nu meer te achterhalen van genoemde Pieter Loovens en zijn 'ontwikkeling' in dienst van het Staatse Leger (en wellicht van daarvoor/daarna). Kunt u ons daarmee verder helpen?

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met groet
Jan Loovens

Ik ben op zoek naar gegevens over mijn voorvader Henrik Lamfer die gediend heeft in het Regiment Van Raders en Compagnie van Terstall, geregistreerd te 's-Gravenhage 1707.

Vraag: waar was hij geboren ? En zijn er eventueel verdere gegevens?

Met dank en groet,
Joke Lamfers

Ik ben op zoek naar gegevens over:
Alexander Loch
Jonge man uit Schotland, soldaat.
Hij trouwt op 18-09-1638 te Nijmegen met Elisabeth (Elsken) Barents (Berents),
Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente, 1592-1811

Met vriendelijke groet,

Peter Ibes

Geachte heer Ibes,

Ik heb uw vraag doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening. Zij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wellicht heeft u in de tussentijd nog iets aan de volgende site: http://www.scotlandspeople.gov.uk/people/_loch_1513_1650
Als u zich daar registreert kunt u Schotse archieven doorzoeken, die eventueel leiden naar de Alexander Loch in Schotland voor hij soldaat werd in Nederland.

beste lezer,

ik ben op zoek naar informatie over mijn overgrootvader Matthijs Cornelis van Lobbregt. Hij diende als korporaal timmerman in 1895 op de Cadettenschool in Alkmaar. Dit was een school waar in de regel jongens uit goed gesitueerde families opgenomen werden. Graag wil ik weten hoe hij als wees daar gekomen is. Wie heeft het schoolgeld betaald. Hij is 1874 opgenomen in het weeshuis van Dordrecht. Hij overleed op 16 augustus 1899 en liet een gezin met 3 kinderen achter. Had zijn gezin ook recht op een pensioen?

met vriendelijke groet,
carina taif.

Geachte mevrouw Taif,

Ik heb uw vragen doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening en het CBG. Zo spoedig mogelijk zal iemand contact met u opnemen. Het is aan te raden om in de tussentijd ook contact te zoeken met het Rijksarchief Alkmaar en het erfgoedcentrum DIEP om extra informatie in te winnen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte dame/heer,

Ben op zoek naar een Johan Hendrik Gerlach, geboren ong, 1740? waarschijnlijk staat hij onder Raad van State Inventaris nr. 1942, kunt u voor mij de geboorteplaats opzoeken van deze persoon.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking
Met vriendelijke groet
M.Lubbers-Göbel

Geachte mevrouw Lubbers-Göbel,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en de collega's van het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Nationaal Archief

Goedenmorgen

Hoe kan ik er achter komen welke franse soldaten er in Noordwijk ingekwartierd zijn geweest, welk regiment?

Ik zoek n.l. de voorouders van Jan(Johannes) de Mes, een onegte zoon van hem is gedoopt in noordwijk in sept. 1805.

Het kan zijn dat het een Johannes de Metz is.

groet

ans meijlink

Geachte mevrouw Meijlink,

Uit archiefstukken bij Erfgoed Leiden blijkt dat Kolonel J.M. Behr verantwoordelijk is voor soldaten in de gemeente Noordwijk in 1810. Kolonel Behr was de leider over het zesde regiment infanterie. Of zijn regiment ook al in 1805 gelegerd was in Noordwijk is niet geheel duidelijk.
www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/inventaris/...

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/inv...

In onze index: http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00239/3b607b5c-001d-102e-86d7-00... komt een Johannes Metz voor die behoorde tot de 6e Halve Brigade (v.d. Bataafsche Republiek) welke bestond tot 1805. Daarna dient hij in het 22e bataljon en vanaf 1810 in het regiment Grenadiers van de Keizerlijke Garde.

ik ben op zoek naar Willem en zoon Thomas Wight(Wightman). Beide in het regiment van colonnel Stuart .
Garinizoen te Geertruidenberg/Bergen op zoom. Rond1750 tot ong 1780. Compangie van Captain Balvaris.

Ben erg benieuwd wat hier uit komt.

Beste lezer,

Ik ben al een tijdje op zoek naar meer gegevens van een verre voorouder, Philip Bruijningh (mogelijk Browning).

Als soldaat diende sowieso tussen 1641 - 1650 in het Engelse Regiment onder Luitenant Kolonel Ferdinand Knighlty en daarvoor Herbert. Hij was die periode in garnizoen in Utrecht. Indien u meer informatie kan vinden zou ik dat waanzinnig vinden.

Met vriendelijke groet,

Franklin

Beste Franklin,

Ik ben een directe afstammelong van beide heren en heb wel enige informatie. Mijn vraag is wat u precies wilt weten. Ik doe al enige tijd genealogisch onderzoek. Kunt u mij ook vertellen wat uw link met hen is?
Met vriendelijke groet,

Koos Wight

Het bericht is niet voor Frenklin, maar voor Linda Wight bestemd

Beste mensen van het nationaal archief,

Onze stamvader is Adam van Hees, althans de verst teruggevonden voorouder in de mannelijke lijn. Hij trouwde in 1703 in Grave met Pieternel(la) de Vroo(m) toen hij soldaat was in de lijfcompagnie van (luitenat-)generaal Fagel. In Den Bosch werd in 1672 resp. in 1974 een Adam van Hees geboren als zoon van Marten van Hees (en Anniken van Weereld resp. Anniken Bastiaansen, die onze Adam zou kunnen zijn. Wij zouden erg graag meer informatie over Adam van Hees in relatie tot zijn soldaat zijn in Grave tegemoet zien.

Met dank en vriendelijke groet,
Ted van Hees, Nijmegen

Geachte heer van Hees,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar het Centraal Bureau voor Genealogie en onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte medewerker(ster) ----- Ik ben op zoek naar gegevens van Johan Jurjen Paff -- Hij was gelegerd in het garnizoen Nijmegen----Waar Hij trouwde 15 - 11 - 1789 --- met Rebecca Eijlerd --- Zij was woonachtig Nijmegen.
Waar komt Johan Jurjen Paff vandaan --- indien bekend -- geboorte datum -- De namen van zijn ouders ?
Ook Rebeca haar gegevens zijn welkom -- geboorte plaats -- en datum -- en de namen van haar ouders.
Alvast bedankt voor de medewerking.
m vr gr
Jan Moolenaar

Geachte heer Molenaar,
Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar het Centraal Bureau voor Genealogie en onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Beste Lezer,

Ik ben al geruime tijd bezig met voorouderonderzoek van mijn beide ouders.
Ik loop vast bij mijn voorouder Frans Born.Hij was gelegerd in Nijmegen als Ruijter in het Lijfregiment Cavallarijen Orange Frieslant (cavallerie regiment 668a karabiniers/gestationeerd van 1767 Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn 1770 Nijmegen 1782 Beverwijk 1784 Enkhuizen, Hoorn, Kampen 1785 Zevenbergen 1786 Leeuwarden 1793 Groningen, Leeuwarden 1794 Leeuwarden).Hij is gehuwd in Nijmegen op 18/8/1779 met Christina Dorothea Helena Mullers
in de registers van Huwelijksregister R.K. Statie der Jezuïeten Nijmegen .
Nu zie ik een Frans Born in de afrekeningslijsten en ben benieuwd of hierop vermeld staat een geboortedatum en plaats. Ik zou hier heel erg mee geholpen zijn daar mijn onderzoek vast loopt.
met dank en vriendelijke groet,
Helma Born

Geachte mevrouw Born,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik loop bij mijn genealigisch onderzoek van de familie brouwer vast in zutphen bij de hieronder omschreven trouwakte van Derk Brouwer in 1786. Op deze trouwakte staat het volgende bijgeschreven. Verdere eerdere gegevens kunnen er van hem niet vinden. Alvast bedankt voor de moeite.

Derk Brouwer trouwt als weduwnaar op 23 juli 1786 in Zutphen met Geesken Heijhoff. 
Hij is dan wachtmeester in het 4e regiment Cavallerie van Luitenant Generaal Baron Tuyl van Serooskerken. Van hem zijn geen eerdere doop- of huwelijksgegevens in Zutphen te vinden. In de trouwakte staat ook dat hij op dat moment in zutphen in garnizoen is.

Geachte heer Brouwer,

Verschillende bronnen online melden dat Derk/Dirck Brouwer +/- 1750 geboren is in Utrecht. Of dat zijn regiment daar gelegerd is geweest voor men rond 1786 in Zutphen neerstreek.

In het Utrechts Archief komt de doopinschrijving van ene Dirk Brouwer op 29-5-1755 voor: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/...

In hetzelfde archief wordt ook een huwelijk gemeld tussen ene Dirk Brouwer en Weijnanda van Deudekom, 16-05-1785

Of het hier om dezelfde persoon gaat is natuurlijk de vraag. Als de namen van zijn ouders aanwezig zijn in zijn trouwakte met Geesken dan is dat een goed aanknopingspunt om zijn doopgegevens te kunnen achterhalen.

Wellicht heeft u ook nog iets aan de volgende website: http://www.tijssensite.nl/parenteel_oudste_brouwer.html

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben opzoek naar de periode waar mijn opa Jan Brugge in Oost Indië (Indonesië) geweest is en heeft hij als militair gediend. Het enige wat ik weet, is dat mijn opa Jan van Oost werd genoemd en hij een klein pensioentje uit deze periode kreeg.

Mijn opa is geboren 20-09-1892 in Sappemeer en overleden 24-08-1981 in Groningen

Verder zoek ik nog steeds naar Johan Wilhelm Becker.

Uittreksel uit het huwelijksakte negen september 1819 Franeker

“dat wijlen Willem Becker, in leven sergeant onder het voormalig Hollands Regiment van Petit, en Mijke Rootnat in leven echtelieden, voor meer dan twintig jaren, beide zijn overleden, de eerstgenoemde in garnisoen zijnde te Groningen, en de laatstgenoemde te ’s Hertogenbosch, met nalating van eene dochter, Johanna Willems Becker genaamt, dienstmeid thans te Franeker woonachtig”

Wie kan meer vinden over Johan Willem Becker. Alle informatie kan mij misschien verder helpen

Geachte heer Brugge,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en onze collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar mijn voorvader Kay Laurens (Lorentz) Stammer. Hij was trompetter onder overste Grabo in Deventer in 1714. Daar huwde hij Elisabeth Snijder(s) op 25 februari 1714. Het regiment waar hij diende was Deens of Duits. Ik ben in het bezit van een copie van de trouwakte. Er staat niet op waar hij vandaan kwam.

Wie kan mij verder helpen met het zoeken naar zijn afkomst?

Met vriendelijke groet,

Renée Stammer, Amsterdam

Beste Renée,

Je vraag is doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening en de collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste dame, heer,
Ik ben op zoek naar de originele aktes over mijn familie. Ik weet dat de bron de 'Raad van State' is en ik weet de toegangs- en inventarisnummers, maar kan deze niet vinden via jullie site. Dat ligt wrs aan mij. Zijn deze aktes via internet te vinden en te doorzoeken?
Bij voorbaat hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Rob Verhoeve

De vier aktes zijn:
Bron: Raad van State, Toegangsnummer: 178, Inventarisnummer: 214, Datering: 22 april 1670, Pagina: 136v, Plaats: Waalwijk.
Bron:Raad van State. Toegangsnummer: 178. Inventarisnummer:288. Datering:zaterdag 27 februari 1717. Pagina: 190v. Plaats:Waalwijk
Bron: Raad van State, Toegangsnummer: 178, Inventarisnummer: 265, Datering: 16 januari 1708, Pagina: 76, Plaats: Waalwijk
Bron:Raad van State. Toegangsnummer:178. Inventarisnummer:227. Datering: zaterdag 8 juli 1684. Pagina:376v. Plaats:Moergestel / Oirschot

Geachte heer Verhoeve,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedemorgen,

Ik ben op zoek naar de connectie tussen 2 personen in jullie archief. Het gaat om Frederik Alexander Ghijben en Dirk Ghijben. Volgens uw gegevens heeft Frederik Alexander gediend als officier bij het regiment cavalerie Oranje Friesland bij de lijfcompagnie van de Prins van Oranje-Nassau en bij het regiment Eskadron Gardes du Corps van de Prins van Oranje-Nassau.( Welke data en in welke volgorde is mij nog niet helemaal duidelijk)
Dirk Ghijben diende tevens bij het lijfregiment cavalerie van de Prins van Oranje-Nassau bij de Compagnie van Generaal Majoor de Prins van Waldeck. (welke data is mij onbekend)
Mijn vraag is wat de relatie tussen de twee is? De vader van Frederik Alexander heette ook Dirk (*1714) maar lijkt mij aan de oude kant om te dienen onder Waldeck. Frederik Alexander had ook een zoon die Dirk (*1782) heette maar die lijkt mij weer te jong. Ik neig naar de vader.
Hoe zijn ze bij Oranje-Friesland gekomen? F-A kwam uit Dordrecht.

Geachte mevrouw van Uden,

Zoals u al aangeeft is het niet aannemelijk dat het de zoon betreft. Aangezien dit regiment Prins van Oranje-Nassau bestond tussen 1775 en 1794. De beste manier om met zekerheid vast te stellen dat het de vader betreft is door het stamboek persoonlijk en gratis in onze studiezaal te komen raadplegen. In het stamboek worden namelijk de ouders van Dirk vermeld en zijn leeftijd op het moment hij in dienst treed bij het regiment.
Mocht u niet in staat zijn om onze studiezaal te bezoeken dan kunt u via de website ook een scan bestellen van de desbetreffende pagina uit het stamboek door het in de winkelwagen te plaatsen. In het stamboek kunnen ook aanwijzingen staan over hun redenen om zich bij dit regiment aan te sluiten.

Om een sluitend antwoord te vinden op uw vraag hoe ze bij het regiment zijn gekomen verwijs ik u graag door naar het Nationaal Militair Museum.

https://www.nmm.nl/zoeken-in-de-collectie/?q=Regiment%20Oranje%20Frieslan

Bedankt voor uw reactie. Ik ben helaas niet in de gelegenheid om even langs te komen. Hoe bestel ik een scan?
Ik heb wel een scan besteld van Frederik Alexander Ghijben maar die van Dirk niet kunnen vinden.
Met vriendelijke groet

Geachte mevrouw van Uden,

Dit is de link naar de index waar Dirk Ghijben in voorkomt:
http://proxy.handle.net/10648/1af5e080-62ef-102d-8131-005056a23d00

Om precies te zijn bevinden zijn stamboekgegevens zich in het archief Nummer toegang: 1.01.19, inventarisnummer: 1946

Op de bovenstaande pagina kunt u via de knop in winkelwagen de gewenste scan aanvragen (Let op: U dient dan wel ingelogd te zijn) Meer informatie over het bestellen van een reproductie vindt u op: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/hoe-werkt-deze-website/bestellen-reprodu...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hartelijk dank! Ik heb inmiddels met jullie contact gehad aangezien er een storing in het betalingssysteem was. Hoop nu dat ik de goede link gemaild heb…

Ben op zoek naar gegevens over mijn stamvader. Zijn naam is Bartholomeus Schurer. Hij is geboren in 1677 in Raudnitz (D). Als 11 jarige kwam hij naar Nederland en omstreeks 1700 maakte hij als ruiter deel uit van de garde du corps van stadhouder Johan Willem Friso in Leeuwarden. Waar kan ik gegevens vinden over rang, duur dienstverband, woonplek etc.
Lolke Schurer

Geachte Lolke Schurer,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en onze collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn voorvader, Cornelis van Vugt, was (eerste) luitenant in de Artillerie. Vanaf 6-12-1810 zat hij als luitenant bij de kust-artillerie (130e compagnie Kustkanonniers). Ik heb zijn naam gevonden in het boek over 1813, toen hij gelegerd was in o.a. Hellevoetsluis (en mijn voormoeder uit Ooltgensplaat zwanger van hem raakte).
Zij ging met hem mee toen hij in 1814 verplaatst werd naar het Bataillon Artillerie van Linie no. 3 (besluit ZKH dd 22-1-1814). Mijn voorvader is toen in maart 1814 in Zutphen geboren. Daarna is uit deze relatie een dochter in 1815 in Den Bosch geboren.
Daarna verlaat hij mijn voormoeder, wordt in 1817 aangesteld als 1e luitenant-adjudant bij het 1e Bataillon Artillerie en trouwt in 1818 in Maastricht met een bankersdochter (M. Rupp).

Mijn vraag: waar vind ik de bewijzen dat dit Bataillon c.q. Cornelis van Vugt inderdaad
- in 1814 in Zutphen gelegerd was en
- in 1815 in Den Bosch??

Geachte mevrouw Visser-Smit,

Helaas kunt u uit het stamboek van uw voorvader niet opmaken in welke plaatsen hij gelegerd is geweest. Wel kunt u in deze stamboeken de staat van dienst van de militair vinden: op welke wijze en wanneer bij het korps gekomen, eerdere militaire dienstverbanden, bevorderingen, wanneer afgegaan en bijzonderheden zoals deelname aan veldtochten etc.

Op de volgende website vindt u de stamboeken van de desbetreffende legereenheden: http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=NL%7C5051%7C

In onze archieven vindt u de stamboeken van Bataillon Artillerie van Linie no. 3
2.13.09 Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen inv. nrs. 572-573A
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.13.09/node/c01....

Als het bataljon Den Bosch en Zutphen heeft aangedaan dan moeten hier berichten van te vinden zijn bij de regionale of plaatselijke archieven.

Met vriendelijke groet, Het Nationaal Archief

Volgens de verhalen in de fam. stam ik af van de opvolger van MA de Ruiter, nl; Jan de Haan, 1630-1676.
Zijn zoon Johannes verdrinkt op 25 Januari 1689 in de haven van Plymouth.
Hier is mijn zoektocht doodgelopen.
Is er iets bekend van deze persoon?

Bij voorbaat dank; HMJ de Haan.

Geachte HMJ de Haan,

Jan de Haen heeft zijn sporen achtergelaten in onze archieven het beste punt om uw onderzoek te vervolgen is onze index:
Staten-Generaal: Commissieboeken http://proxy.handle.net/10648/2f9fe0b8-af24-102d-afe5-0050569c51dd
of
Archiefinventarisnummer: 1.10.72 inv. nr. 148

Om zijn zoon Johannes goed te kunnen traceren is het van belang om na te gaan of hij heeft gediend in de vloot of het landleger van Willem III. Als hij in het landleger heeft gediend zal hij onderdeel zijn geweest van een regiment. De namen van deze regimenten zijn uw belangrijkste aanknopingspunten om verder te zoeken.
Meer uitleg vindt u op:
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-militairen-v%C3...
Heeft hij in de vloot gediend dan raden wij u aan op uw zoektocht te beginnen bij de kapitein waar hij onder gediend heeft.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

LS.

Dirk van 't Hoff , mijn 5e overgrootvader was militair bij zijn huwelijk, en gelegerd in Heusden. In de akte wordt zijn naam geschreven als VAN 't HOF. Omdat hij geboren is in 1745 het jaar van de slag bij Fontenoy in het Waalse Doornik, één van de toenmalige Barrièresteden die door de Nederlanden bezet werden als verdedigingsgordel tegen Frankrijk, bestaat het vermoeden dat zijn vader ook een militair was.
Naar die vader van Dirk ben ik op zoek.

Vriendelijke Groet
Alexander van 't Hoff
Dordrecht

Geachte heer van 't Hoff,

Als zijn vader in het landleger heeft gediend zal hij onderdeel zijn geweest van een regiment. De namen van deze regimenten zijn uw belangrijkste aanknopingspunten om verder te zoeken.
Meer uitleg vindt u op:
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-militairen-v%C3...

Heeft hij in de vloot gediend dan raden wij u aan op uw zoektocht te beginnen bij de kapitein waar hij onder gediend heeft.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in