Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad van State, 1581-1795

1.01.19
W.G. van Oijen, E.A.Th.M. Schreuder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.19
Auteur: W.G. van Oijen, E.A.Th.M. Schreuder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1574-1801
merendeel 1581-1795

Omvang:

268.05 meter; 2398 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld het Frans, Duits, Engels en Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Raad van State was oorspronkelijk gedacht als het centrale regeringsorgaan van de geünieerde provinciën, maar nam spoedig een aan de Staten-Generaal ondergeschikte functie in. De Raad had de zorg voor de het verdedigingsapparaat te land (leger, vestingen en magazijnen), voornamelijk in logistieke zin. In perioden van grote stadhouderlijke macht was de raad ook sterk betrokken bij operationele aangelegenheden. De Raad van State had tevens een belangrijke taak in het financiële beleid; hij maakte de begroting op die ter goedkeuring aan de Staten-Generaal en provinciale Staten werd voorgelegd. De raad had daarenboven een uitvoerende taak bij het bestuur van gebieden die op de vijand waren veroverd (de zgn. Generaliteitslanden: Staats-Brabant, Staats-Vlaanderen, Maastricht en de Landen van Overmaze, Wedde en Westerwoldingerland), in het bijzonder de financiële aangelegenheden. Voorts was de Raad van State het belangrijkste rechtscollege der Generaliteit. Naast rechtspraak in de aangelegenheden die tot de bijzondere taken van de Raad van State, had de raad ook de bevoegdheid om op te treden in zaken betreffende delicten tegen de Generaliteit.
Het archief bevat resoluties met bijlagen (uit de 16e en 17e eeuw zijn de bijlagen slechts fragmentarisch bewaard), commissieboeken (aanstellingen), acteboeken (contracten) en verbalen (verslagen) van commissies betreffende fortificaties en betreffende de financiën van de Generaliteit en de Generaliteitslanden alsmede stukken betreffende voor de raad gevoerde processen.

Archiefvormers:

  • Gedeputeerden van de Geünieerde Provinciën aan de Oostzijde der Maze, 1583;
  • Raad van State, 1583-1795
  • Gouverneur van Breda
  • Gouverneur van Maastricht
  • Gouverneur van de stad en het kasteel Namen, 1714-1782
  • Tweede Regiment Infanterie Oranje-Nassau, 1747-1795
  • Eskadron Gardes du Corps, 1748-1795
  • Korps Jagers van Sternbach, 1784-1786

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ik ben bezig met voorouderonderzoek v.d. kant van mijn moeder. Zoek Johan(n) (Georg) Hunold, afk. uit Bielefeld, gesneuveld bij Mainz als grenadier omstr. 1793. Hij heeft (ook) gediend bij de Inf. Reg. 10 Von Petersdorff, Bielefeld-Wedel.
Kan dit dezelfde Johan Hunold zijn?
Het zou heel fijn zijn wanneer ik antwoord kan krijgen op bovengenoemd e-mailadres.
met vr.gr.
jOhanna Bottema, Haren (Gn)

Ik ben op zoek naar militaire gegevens over mijn voor vader Johan George Eckhardt
geboren 1750 te Westerburg Keur Paltz(Duitsland) hij was gelegerd in Den Haag bij de switsersche Garde
in 1781 in dat jaar is hij ook gehuwd. te Den Haag.

Verder kom met mijn voorvader Johan George Eckhardt die dus geboren is in 1750 te Westerburg
Keur Paltz (Duitsland) niet verder. Archief in Westerburg heeft niets over hem en archieven in Berlijn en Darmstad
willen of kunne mij niet helpen.
wie kan mij zeggen hoe ik verder aan zijn gegevens kan komen en ook van zijn ouders want die kan ik ook niet vinden.

Het zou heel fijn zijn wanneer ik antwoord kan krijgen op mijn bovengenoemd e-mailadres.

met vr.gr.

Johan Eckhardt, Zoetermeer

Wij hebben uw vraag naar onze medewerkers van inlichtingen doorgestuurd. U krijgt een reactie per email.

Ben op zoek naar de militaire loopbaan van Frederik Weyl Luitenant-Kolonel van het 2e Bataljon van het Regiment Hollandse Gardes ,dienende onder Willem frederik erfprins van Nassau was volgens de lijst in 1785 overleden.Waar is deze frederik geboren ??.Reacties welkom.

Ben op zoek naar de militaire loopbaan van mijn grootvader K.H.H. Lange, geboren 4-06-1857 in allstedt (duitsland)
overleden
29-10-1927 te Kotaradja (atjeh) ned.Indie
met vriendelijke groeten,
tine bergman.l

@tinebergman-vogelzang: Uw vraag is doorgestuurd naar het Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl (onze buren). Zij geven sinds 1 januari 2012 antwoord op vragen die bij het Nationaal Archief binnenkomen, voor zover deze gaan over personen en families. Bij de beantwoording maken zij gebruik van hun eigen collecties en van de archiefbestanden van het Nationaal Archief.

In verband met de genealogie Hogers en Hoogers (in heel Nederland) zoek ik nog Ho(o)gersen die als militair hebben gediend. Heeft u informatie (ook al zijn het fragmenten) dan houd ik mij aanbevolen.
J.C. Hoogers
Boek en website Hogers en Hoogers.

@J.C.Hoogers Wij hebben uw vraag naar onze medewerkers van inlichtingen doorgestuurd. U krijgt een reactie per email.

Goedemorgen,

Mijn voorouders Berend/Barend van den Bergh en zijn vader Otto van den Bergh hebben in t leger gediend als kanonnier.
Nu is mijn vraag kan ik aan meer informatie over hun komen?
Deze gegevens heb ik zelf al verzameld:

Otto van den Bergh is op 6-5-1759 te Breda getrouwd met Maria Magdalena Jordaan (haar vader Adriaan Jordaan zat ook in t leger naar meer gegevens over hem ben ik ook op zoek) is voor 1789 overleden , geboortedatum en plaats weet ik niet.

Berend/Barend van den Bergh geboren te Bergen op Zoom op 29-7-1764 .Getrouwd met Aaltje van der Pol op 29-5-1785 te Waardenburg. Hij is overleden in 1795 te Waardenburg ( oorlog tegen de Fransen ?)

Hopelijk kunt u mij een beetje op weg helpen!
met vriendelijke groet,

Yvette Ververs

Beste lezer,
Ik ben op zoek naar aanvullende gegevens van Johannes de Vet, kanonnier die op 1 november 1795
te Grave trouwt met Johanna Reitz uit Grave. Graag zou ik willen weten in welk regiment hij heeft
gediend en of er in de stamboeken iets bekend is over zijn afkomst. Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.

Ik ben op zoek naar de gegevens van HANS JACOB (Joannes Jacobus) LANS. Van hem is bekend dat hij gediend heeft in het Regiment Nationalen Plettenberg, nr. 17 en in perioden in de volgende plaatsen was gelegerd: Bergen, Meenen, Namen 3x, Nijmegen en Venlom in de periode 1715 tot 1737. Daarna vestigde hij zich in Groningen. Hij was gehuwd met Hendrina Joanna Vergilt. Zij hadden samen kinderen.

Hun zoon JAN PETER LANS heeft eveneens als militair gediend bij het wapen Infanterie, Regiment Rumpff. onder Kap. M. van Vierssen. Daarvan staat vermeld nr. toegang 1.01.19 Inventnr. 1967, folio 235.

Ook van hem zoek ik nadere gegevens en/of copieen uit het Stamboek etc.
Hopenlijk kunt u mij verder helpen in deze zeer lastige zoektocht.

ik ben op zoek naar gegevens over Joannes Groos, afkomstig uit Duitsland. Soldaat in het regiment van de luitenant-generaal van der Lippe, in de compagnie van kapitein Brants, gelegerd in het garnizoen in 's-Hertogenbosch. Gehuwd in 1744 in 's-Hertogenbosch met Maria Elisabeth van Roosmalen.

Ria Maarschalkerweerd

@ ria maarschalkerweerd
Het loont om op www.familysearch.org te kijken onder kerkregisters Noord Brabant. (continental europe/netherlands/noord brabant church records. Daar zijn indexen ondertrouw 1731-1772 etc. Op deze manier vond ik gegevens over August Gerlag afkomstig uit Gernrode.
Veel succes gewenst
Patrice Gerlach

Goedendag vanuit 'n snikheet zuid afrika .

Voor de laatste vier jaar op zoek naar inlichting over Jan Put(s) die diende in het regiment Haersolte ( IR 632 b) en trouwde in Nijmegen met Apollonia Laesacker 13-10-1721 .
Jan Puts overleed in 1755 te Nijmegen.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen .

Hartelijk dank en vriendelijke groet ,

Gerard J. Puts

Ik ben op zoek naar meer informatie over Charles Maclean, geboren omstreeks 1709 Isle of Mull, Argyll, Schotland. Hij was sergeant in de Marjoribanks Company (regiment Cunningham/Lamy of Dunkenny 1731-1737 IR 595 a).

Op 8-6-1734 in Den Bosch getrouwd met Pieternella Crol (of Johanna Petronella Crollius), geboren februari 1705 in Amsterdam.

Kinderen zijn daarna geboren in Den Bosch, Tournai (ofwel Doornik) in Waals Gewest Belgie, Me(e)nen in West Vlaanderen Vlaams Gewest Belgie, Gorinchem.

Vermoedelijk gewoond in Bergen op Zoom (1745), Gorkum (1749), Oudewater (1750) en mogelijk ook in Klundert, Bladel en/of Maastricht.

Ik kom maar niet verder met informatie over de ouders van Charles Maclean.

Met vriendelijke groet,
M.C. van de Stolpe

ik ben op zoek naar gegevens over Roelof Hoogenkamp, constapel in de compagnie van capiteijn PIETERZON, Roelof Hoogenkamp is geboren in ca. 1737.

Ik ben daarnaast ook op zoek naar nadere gegevens over de compagnie van capiteijn Pieterzon. Ik kom niet veel verder dan deze informatie

Alvast bedankt
Alwin Nijhuis

Ik ben op zoek naar een van mijn voorouders, en wel
George Cristoffer Weijghard de of du Thour
Hij wasProviandmeester in Griningen of Delfzijl

Ik hoop dat jullie ons kunnen helpen we zoeken al heel lang

WMF Dutour Geerling -Reimerink

Zoek gegevens over Samuel Schmidt geboren te Neu Saarwerden rond 1770,begraven te Roosendaal 10 maart 1810,hij is gehuwd te 's-Gravenmoer op 14 oktober 1795 met Soetje Kuipers.Uit dit huwelijk zijn er twee kinderen waarvan de jongste gedoopt is te Zundert in 1806.Samuel was Grenadier in het Zwitsersregiment Grisons onder bevel van Gen Maj Smid,RSN 4,dit heeft bestaan van 1693 tot 1796,daarna is er een nieuw regiment opgericht RI 693B
Mijn vraag: Wat de opdracht was van deze militairen in 1795 te 's-Gravenmoer en waar waren zij gelegerd.
Hetzelfde geld ook voor de periode 1806-1810 .En wat was de overlijdens oorzaak van Samuel.

In afwachting van een reactie.

Bert Hutten

ik zoek de gegevens van piter(pieter) gerryts olthof(f )hij is getrouwd in leeuwarden met trijntje yskes 20 oktober 1713 en diende onder overste-luitenant Wilhelm Custos
graag wil ik weten waar hij geboren is en waar hij nog meer gelegerd was

in afwachting van u reactie

vrgr leen rempt

Geachte heer Rempt,
Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

L.B.S.
Ben op zoek naar gegevens van Christiaan Cornelis Schults (geb. 26-12-1886) (ovl 1972) vlg.militieregisters gekeurd (o.i.d.) in 1905. Verhaal is dat hij op 16jarige leeftijd al getekend heeft (dus 1902).
Heeft als vuurstoker bij de Marine gewerkt en o.a. China bezocht. Op (meen) Java lange tijd gelegerd/gehuisvest geweest,
Zou onderscheiden zijn, maar weet niet waarvoor en waarmee. Had wel een draaglintje.

Dus meer informatie zou welkom zijn

met vreindelijke groet
Chris Schults

zoek hendrik althaus geboren 1730 (afkomstig uit waldeck frankenberg?)
komt in ongeveer 1747 met waldeck regiment hier
is daarna in oranje nassau regiment
trouwt in 1765 in breda?
komt op 6-6-1772 in dienst van gemeente asten als schutter en bedeljager
zou graag het verloop te weten komen,want mijn onderzoek loopt hier vast
en kom ik niet voorbij 1730.
graag enige feiten bij voorbaat dank
martien van heesch

@Chris Schults en @Martien van Heesch. Uw vragen zijn doorgezet naar de afdeling dienstverlening voor verdere afhandeling.

Johann Georg Christian Ziegenhardt
Met mijn stamboomonderzoek naar mijn familienaam ben ik niet verder gekomen dan 1744, in welk jaar mijn voorvader Johann Georg Christian Ziegenhardt in een militair kamp in Loon op Zand geboren zou zijn, ten tijde vd successie-oorlog.

Bij hem wordt vermeld als plaats van afkomst: "Saxen Gotha" (dat is de plaats Gotha in Saksen (D. Dus dat moetzijn vader zijn geweest die daar vandaan kwam.

Ik zoek de naam van zijn vader en sporen die verder terug in de tijd naar Saxen Gotha en de verder voorouders lijden!

Wie heeft informatie hierover, of zou mij verder kunnen helpen?

Henny Ziegenhardt

hallo,

Ik ben op zoek naar de gegevens van Anthon stein (Steijn) militair stein
Evangelisch-Lutherse gemeente Nijmegen 1674-1907 (RBS 1204 /077v)
en Maria Dorothea Krug (Krugin) Communicant. vrouw van Anton Stein, in de Nonnenstraat.
Dit zijn de gegevens die ik heb gevonden in het Regionaal Archief Nijmegen. er was geen geboortedatum en/of plaats van herkomst bekend. Is er iemand die mij verder kan helpen. Het vermoeden is dat ze eventueel uit Duitsland komen.

De gegevens van hun zoon is Jan Roedolf Steijn geboren 19 mei 1754 te nijmegen
Jan Rudolf Steijn
Bemanningslid schip Admiraliteit op vrijdag 17 februari 1775 Nijmegen
Afkomstig van : Nijmegen
Functie : Matroos
Schip : 's Lands fregat Walcheren
Opmerking : Kruistogt kust van Morocco

overleden 1 sep 1818,

Wie heeft hier informatie hierover, of kan mij verder helpen. Helaas loopt mijn onderzoek hier vast.

vriendelijke groet,

Wilma Steijn.

ik ben op zoek naar informatie over sergeand joannes hensen of henssen, is waarschijnlijk geb; maastricht
rond 1750 hij diende bij het eerste regiment schotten van generaal majoor dundas hij
trouwde 10-06-1782 in grave met hendrina stylen ik wil graag via deze info de naam van
zijn ouders te weten komen

Geachte heer Timmermans,
Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik heb dezelde zoekvraag als de heer Timmermans van 14 juni 2013.

Het betreft Johannes Henssen die rond 1750 geboren is in Maastricht (eigen opgave bij huwelijk)
Zou misschien ook omgeving Maasstricht kunnen zijn.

Ik weet niet of de zoekvraag van de heer Timmermans resutaat heeft opgeleverd want dan zou ik graag deze informatie willen hebben.

Met vriendelijke groet

Peter Hensen

Geachte heer Hensen,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening. We zullen kijken of de voorgaande vraag wellicht resultaten heeft opgeleverd.

ik ben op zoek naar de gegevens van.
officier Johan Reinhard Volck.
Geboren in Hessen darmstart 1767 werkzaam was in het leger van de hertog van Brunswijk, die in de Zevenjarige Oorlog 'had gediend Provinciën (De Nederlandse Republiek)
gelegerd in Schiedam ,waar hij trouwde met Johanna Helena van Noothoven 23 oktober 1796
In Holland heette hij Johan Reinhard Volk
hij stierf in Polsbroek november 1803
Waar aan ?

Vriendelijke groet Johan Reinhard van der Jagt
31-10-2013

Geachte heer Van der Jagt,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Ik ben op zoek naar meer informatie over mijn voorvader. Hij heette Johann Conrad Michel en was musketier (mousquetier). Hij woonde in Die)t)z in het Nassausche te Duitsland. Zijn geboorteplaats en datum weet ik niet zeker, het kan Beilstein zijn en hij is geboren ca 1750-1752. Hij is overleden te Die(t)z in 1788. Naam ouders niet bekend. Gehuwd met Sophia Thorn.

Ook graag info over zijn kleinzoon Jan Michel geboren te Noordwijk in 04-06-1808 en overleden te Weltevreden Batavia op 20-05-1837. Hij was fuselier.

Geachte mevrouw, mijnheer Michel.

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Kan iemand mij op een goed spoor zetten voor het zoeken naar de achtergronden van Geraerdus Joannis Broeckman die trouwde op 22-02-1675 te Boekel met Gordefrida Lamberti. Bruidegom was afkomstig uit de regio Marck. Waarschijnlijk staat Marck voor het graafschap Mark. Godefrida werd begraven te Boekel op 11-12-1708. Tevens werd gemeld dat de bruidegom zich moest laten dopen van lutheraan naar katholiek. Broeckman wordt ook wel van den Broe(c)k of als Spaa(e)n genoemd. Volgens een bron zal die timmerman in het Staatse leger of bij het leger van de Keurvorst van Brandenburg zijn geweest.
Groetjes Mart

Beste Mart,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar meer informatie voor mijn stamboom onderzoek van onze familie. Ik kom niet verder dan Johannes Adam Schimmel. Wat ik heb gevonden is dit

Johannes Adam1 Schimmel, overige namen Adam Schimmel, geboren CA. 1725, overleden 1797, begraven 3 Feb 1797 te Driel (Maasdriel). jongeman "uit het prinsdom Waldek". Dit kan ook te maken hebben met het garnizoen onder gen. Furst van Waldeck te Dendermonde.

Wat ik verder heb gevonden is dat hij gediend heeft in het 1e regiment waldeck, en dat hij is geboren in wasakker??

Kan iemand mij helpen??

Ik ben op zoek voor mijn stamboom Andries Helmstrijd, geb. in Duitsland dat heb ik., geloof is RK
Hij komt Nederland binnen in 1702 als huursoldaat huwt.1) op 24 maart 1704 in Hoek(Z Vl) met Magdalena Cornelis, wed. van Daniël Allemans
Hun zoon Arnold Helmstrijd, werdt geboren tusen 1704-1710 waar en datum en graag waar u de gegevens heeft gevonden??
dochter Elisabeth Helmstrijdt heb ik gevonden 1716, zijn er meer kinderen?
Andries Helmstrijd (Helmstrijd ook in andere varianten geschreven o.a.Helmstreijt
Volgens Collectie Wolters Corp. in het regiment van Overste Bringues Identiek met het Regm. Nationalen van Welderen no.6 gelegerd 1719 Breda, 1722 Nijmegen, 1725 's-Hertogenbosch, 1728 Maastricht/Stevensweert, 1731 Grave, 1737 Venlo doch niks gevonden
Magdalena Cornelis(of Cornelisse) is overleden tussen 1716-1719
Andries huwde 2) op 19 augustus 1719 in Breda, als wedn. met Aaltjen Janzen

Geachte heer Brouwer. Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

k ben op zoek naar meer informatie voor mijn stamboom onderzoek van onze familie. Ik kom niet verder dan Johannes Adam Schimmel. Wat ik heb gevonden is dit Johannes Adam1 Schimmel, overige namen Adam Schimmel, geboren CA. 1725, overleden 1797, begraven 3 Feb 1797 te Driel (Maasdriel). jongeman "uit het prinsdom Waldek". Dit kan ook te maken hebben met het garnizoen onder gen. Furst van Waldeck te Dendermonde.
Wat ik verder heb gevonden is dat hij gediend heeft in het 1e regiment waldeck, en dat hij is geboren in wasakker??
Johannes Adam Schimel is mijn Oud-overgrootvader.

Geachte mevrouw Luijbregts-Huijbregts,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar onze voorouder, genaamd Dirk Pin.
Was soldaat in de compagnie van den Generaal van Ooijen in 1749.
Trouwde op 20 april het jaar 1749 in Zutphen met Elselina Everse van Raden.

Kan iemand mij verder helpen met gegevens over Dirk Pin

Geachte mevrouw, mijnheer anoniem,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

beste Mensen,

ik heb een vraag betreffende het Regiment luitenant-generaal P. baron van Leyden, rond 1756.
Zijn ze toen met het regiment ook in Zwitserland geweest?
ik kan hier nergens iets van vinden.
Is er iemand die dit weet?
Ik hoor graag van U, groeten Ron Gommers uit Zundert.
p.s. gomme227[at]ziggo.nl

Geachte heer Ron,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling naar de afdeling Dienstverlening.

Op zoek naar het knil verleden van mijn grootvader Petrus Wilhelmus Puts ,geboren te Nijmegen 20-11-1875 ,die gene die mij iets konden vertellen zijn reeds overleden .
Wel weet ik dat het AJEH kruis met gesp heeft gedragen .
Kan iemand mij helpen .

Met vriendelijke groet. Gerard J. puts .

Gerardsr[at]telkomsa.net

Geachte heer Puts,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

in 1639 is voor de Raad van State (nr 2564) een proces gevoerd door Johanna Hamilton geseijt de Guicherie contra ritmeester Joachim de Saint-Georges, seignuer de Verneuil. Kunt U nagaan waarover dit proces werd gevoerd ?
Ik vermoed n.l. dat het gaat over een door hem bij haar verwekt kind.

Met vriendelijke groet,

Mr. h.P. de Brij Heemskerk

Geachte heer/mevrouw de Brij Heemskerk. Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar militaire gegevens over mijn voor vader Johan George Eckhardt
geboren 1750 te Westerburg Keur Paltz(Duitsland) hij was gelegerd in Den Haag bij de staatshe leger switsersche Garde , in 1781 in dat jaar is hij ook gehuwd. te Den Haag.

Verder kom ik met mijn voorvader Johan George Eckhardt die dus geboren is in 1750 te Westerburg
Keur Paltz (Duitsland) niet verder. Archief in Westerburg heeft niets over hem en archieven in Berlijn en Darmstad willen of kunnen mij niet helpen.
wie kan mij zeggen hoe ik verder aan zijn gegevens kan komen en ook van zijn ouders want die kan ik ook niet vinden.

Het zou heel fijn zijn wanneer ik antwoord kan krijgen op mijn bovengenoemd e-mailadres.

met vr.gr.

Johan Eckhardt, Zoetermeer

Ik ben opzoek naar de militaire gegevens van mijn voor vader Johan Willem Weijs (Weis, Wijs,Weijz) geboren te Remlingen (in Duitsland kom je 2 plaatsen tegen)
Gediend als dragonder bij Regiment en Compagnie van de kolonel de Graaf van Bylandt.
Ten dienste van Gerlach baron van Massau en hoogmogende heren van de staten generaal van de republiek der verenigde Nederlanden.
In de periode van november 1749 tot 2juli 1757.
Eervol ontslag verleend op 2juli 1757 in Breda door kolonel Wouter Eckhardt.

Vraag wanneer is hij geboren,en welke plaats Remlingen in Duitsland ligt voorhanden?

met vr. gr.

Herman Weijs,Vollenhove

Hoe kan ik de geboortedatum vinden van Wilhelm Koster?
En wie waren zijn ouders?
De volgende gegevens heb ik: Bronverwijzing 1.01.19. inventarisnummer: 1969. folionummer: 320 (321)

Ons onderzoek naar voorouders stokt aan de mannelijke kant bij Pieter Loovens. Wij hebben een rekrutenlijst gevonden met daarop de naam Pieter Loovens. Deze lijst (regiment artillerie van generaal Martfeldt, tweede bataillon) geeft aan dat Pieter soldaat/timmerman is sinds 1781 en dat hij toen 19 jaar oud was. Ze hielden garnizoen binnen Venlo en de Grave. Deze Pieter was nabij Echt geboren (dat moet dus in 1762 zijn). Hij deed voordat hij dienst nam boerenwerk. Wij hebben latere stukken gevonden van een doop in Venlo van een (van zijn) kind(eren). Wij proberen nu meer te achterhalen van genoemde Pieter Loovens en zijn 'ontwikkeling' in dienst van het Staatse Leger (en wellicht van daarvoor/daarna). Kunt u ons daarmee verder helpen?

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met groet
Jan Loovens

Ik ben op zoek naar gegevens over mijn voorvader Henrik Lamfer die gediend heeft in het Regiment Van Raders en Compagnie van Terstall, geregistreerd te 's-Gravenhage 1707.

Vraag: waar was hij geboren ? En zijn er eventueel verdere gegevens?

Met dank en groet,
Joke Lamfers

Ik ben op zoek naar gegevens over:
Alexander Loch
Jonge man uit Schotland, soldaat.
Hij trouwt op 18-09-1638 te Nijmegen met Elisabeth (Elsken) Barents (Berents),
Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente, 1592-1811

Met vriendelijke groet,

Peter Ibes

Geachte heer Ibes,

Ik heb uw vraag doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening. Zij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wellicht heeft u in de tussentijd nog iets aan de volgende site: http://www.scotlandspeople.gov.uk/people/_loch_1513_1650
Als u zich daar registreert kunt u Schotse archieven doorzoeken, die eventueel leiden naar de Alexander Loch in Schotland voor hij soldaat werd in Nederland.

beste lezer,

ik ben op zoek naar informatie over mijn overgrootvader Matthijs Cornelis van Lobbregt. Hij diende als korporaal timmerman in 1895 op de Cadettenschool in Alkmaar. Dit was een school waar in de regel jongens uit goed gesitueerde families opgenomen werden. Graag wil ik weten hoe hij als wees daar gekomen is. Wie heeft het schoolgeld betaald. Hij is 1874 opgenomen in het weeshuis van Dordrecht. Hij overleed op 16 augustus 1899 en liet een gezin met 3 kinderen achter. Had zijn gezin ook recht op een pensioen?

met vriendelijke groet,
carina taif.

Geachte mevrouw Taif,

Ik heb uw vragen doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening en het CBG. Zo spoedig mogelijk zal iemand contact met u opnemen. Het is aan te raden om in de tussentijd ook contact te zoeken met het Rijksarchief Alkmaar en het erfgoedcentrum DIEP om extra informatie in te winnen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte dame/heer,

Ben op zoek naar een Johan Hendrik Gerlach, geboren ong, 1740? waarschijnlijk staat hij onder Raad van State Inventaris nr. 1942, kunt u voor mij de geboorteplaats opzoeken van deze persoon.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking
Met vriendelijke groet
M.Lubbers-Göbel

Geachte mevrouw Lubbers-Göbel,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en de collega's van het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Nationaal Archief

Goedenmorgen

Hoe kan ik er achter komen welke franse soldaten er in Noordwijk ingekwartierd zijn geweest, welk regiment?

Ik zoek n.l. de voorouders van Jan(Johannes) de Mes, een onegte zoon van hem is gedoopt in noordwijk in sept. 1805.

Het kan zijn dat het een Johannes de Metz is.

groet

ans meijlink

Geachte mevrouw Meijlink,

Uit archiefstukken bij Erfgoed Leiden blijkt dat Kolonel J.M. Behr verantwoordelijk is voor soldaten in de gemeente Noordwijk in 1810. Kolonel Behr was de leider over het zesde regiment infanterie. Of zijn regiment ook al in 1805 gelegerd was in Noordwijk is niet geheel duidelijk.
www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/inventaris/...

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/inv...

In onze index: http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00239/3b607b5c-001d-102e-86d7-00... komt een Johannes Metz voor die behoorde tot de 6e Halve Brigade (v.d. Bataafsche Republiek) welke bestond tot 1805. Daarna dient hij in het 22e bataljon en vanaf 1810 in het regiment Grenadiers van de Keizerlijke Garde.

ik ben op zoek naar Willem en zoon Thomas Wight(Wightman). Beide in het regiment van colonnel Stuart .
Garinizoen te Geertruidenberg/Bergen op zoom. Rond1750 tot ong 1780. Compangie van Captain Balvaris.

Ben erg benieuwd wat hier uit komt.

Beste lezer,

Ik ben al een tijdje op zoek naar meer gegevens van een verre voorouder, Philip Bruijningh (mogelijk Browning).

Als soldaat diende sowieso tussen 1641 - 1650 in het Engelse Regiment onder Luitenant Kolonel Ferdinand Knighlty en daarvoor Herbert. Hij was die periode in garnizoen in Utrecht. Indien u meer informatie kan vinden zou ik dat waanzinnig vinden.

Met vriendelijke groet,

Franklin

Beste Franklin,

Ik ben een directe afstammelong van beide heren en heb wel enige informatie. Mijn vraag is wat u precies wilt weten. Ik doe al enige tijd genealogisch onderzoek. Kunt u mij ook vertellen wat uw link met hen is?
Met vriendelijke groet,

Koos Wight

Het bericht is niet voor Frenklin, maar voor Linda Wight bestemd

Beste mensen van het nationaal archief,

Onze stamvader is Adam van Hees, althans de verst teruggevonden voorouder in de mannelijke lijn. Hij trouwde in 1703 in Grave met Pieternel(la) de Vroo(m) toen hij soldaat was in de lijfcompagnie van (luitenat-)generaal Fagel. In Den Bosch werd in 1672 resp. in 1974 een Adam van Hees geboren als zoon van Marten van Hees (en Anniken van Weereld resp. Anniken Bastiaansen, die onze Adam zou kunnen zijn. Wij zouden erg graag meer informatie over Adam van Hees in relatie tot zijn soldaat zijn in Grave tegemoet zien.

Met dank en vriendelijke groet,
Ted van Hees, Nijmegen

Geachte heer van Hees,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar het Centraal Bureau voor Genealogie en onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte medewerker(ster) ----- Ik ben op zoek naar gegevens van Johan Jurjen Paff -- Hij was gelegerd in het garnizoen Nijmegen----Waar Hij trouwde 15 - 11 - 1789 --- met Rebecca Eijlerd --- Zij was woonachtig Nijmegen.
Waar komt Johan Jurjen Paff vandaan --- indien bekend -- geboorte datum -- De namen van zijn ouders ?
Ook Rebeca haar gegevens zijn welkom -- geboorte plaats -- en datum -- en de namen van haar ouders.
Alvast bedankt voor de medewerking.
m vr gr
Jan Moolenaar

Geachte heer Molenaar,
Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar het Centraal Bureau voor Genealogie en onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Beste Lezer,

Ik ben al geruime tijd bezig met voorouderonderzoek van mijn beide ouders.
Ik loop vast bij mijn voorouder Frans Born.Hij was gelegerd in Nijmegen als Ruijter in het Lijfregiment Cavallarijen Orange Frieslant (cavallerie regiment 668a karabiniers/gestationeerd van 1767 Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn 1770 Nijmegen 1782 Beverwijk 1784 Enkhuizen, Hoorn, Kampen 1785 Zevenbergen 1786 Leeuwarden 1793 Groningen, Leeuwarden 1794 Leeuwarden).Hij is gehuwd in Nijmegen op 18/8/1779 met Christina Dorothea Helena Mullers
in de registers van Huwelijksregister R.K. Statie der Jezuïeten Nijmegen .
Nu zie ik een Frans Born in de afrekeningslijsten en ben benieuwd of hierop vermeld staat een geboortedatum en plaats. Ik zou hier heel erg mee geholpen zijn daar mijn onderzoek vast loopt.
met dank en vriendelijke groet,
Helma Born

Geachte mevrouw Born,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik loop bij mijn genealigisch onderzoek van de familie brouwer vast in zutphen bij de hieronder omschreven trouwakte van Derk Brouwer in 1786. Op deze trouwakte staat het volgende bijgeschreven. Verdere eerdere gegevens kunnen er van hem niet vinden. Alvast bedankt voor de moeite.

Derk Brouwer trouwt als weduwnaar op 23 juli 1786 in Zutphen met Geesken Heijhoff. 
Hij is dan wachtmeester in het 4e regiment Cavallerie van Luitenant Generaal Baron Tuyl van Serooskerken. Van hem zijn geen eerdere doop- of huwelijksgegevens in Zutphen te vinden. In de trouwakte staat ook dat hij op dat moment in zutphen in garnizoen is.

Geachte heer Brouwer,

Verschillende bronnen online melden dat Derk/Dirck Brouwer +/- 1750 geboren is in Utrecht. Of dat zijn regiment daar gelegerd is geweest voor men rond 1786 in Zutphen neerstreek.

In het Utrechts Archief komt de doopinschrijving van ene Dirk Brouwer op 29-5-1755 voor: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/...

In hetzelfde archief wordt ook een huwelijk gemeld tussen ene Dirk Brouwer en Weijnanda van Deudekom, 16-05-1785

Of het hier om dezelfde persoon gaat is natuurlijk de vraag. Als de namen van zijn ouders aanwezig zijn in zijn trouwakte met Geesken dan is dat een goed aanknopingspunt om zijn doopgegevens te kunnen achterhalen.

Wellicht heeft u ook nog iets aan de volgende website: http://www.tijssensite.nl/parenteel_oudste_brouwer.html

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben opzoek naar de periode waar mijn opa Jan Brugge in Oost Indië (Indonesië) geweest is en heeft hij als militair gediend. Het enige wat ik weet, is dat mijn opa Jan van Oost werd genoemd en hij een klein pensioentje uit deze periode kreeg.

Mijn opa is geboren 20-09-1892 in Sappemeer en overleden 24-08-1981 in Groningen

Verder zoek ik nog steeds naar Johan Wilhelm Becker.

Uittreksel uit het huwelijksakte negen september 1819 Franeker

“dat wijlen Willem Becker, in leven sergeant onder het voormalig Hollands Regiment van Petit, en Mijke Rootnat in leven echtelieden, voor meer dan twintig jaren, beide zijn overleden, de eerstgenoemde in garnisoen zijnde te Groningen, en de laatstgenoemde te ’s Hertogenbosch, met nalating van eene dochter, Johanna Willems Becker genaamt, dienstmeid thans te Franeker woonachtig”

Wie kan meer vinden over Johan Willem Becker. Alle informatie kan mij misschien verder helpen

Geachte heer Brugge,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en onze collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar mijn voorvader Kay Laurens (Lorentz) Stammer. Hij was trompetter onder overste Grabo in Deventer in 1714. Daar huwde hij Elisabeth Snijder(s) op 25 februari 1714. Het regiment waar hij diende was Deens of Duits. Ik ben in het bezit van een copie van de trouwakte. Er staat niet op waar hij vandaan kwam.

Wie kan mij verder helpen met het zoeken naar zijn afkomst?

Met vriendelijke groet,

Renée Stammer, Amsterdam

Beste Renée,

Je vraag is doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening en de collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste dame, heer,
Ik ben op zoek naar de originele aktes over mijn familie. Ik weet dat de bron de 'Raad van State' is en ik weet de toegangs- en inventarisnummers, maar kan deze niet vinden via jullie site. Dat ligt wrs aan mij. Zijn deze aktes via internet te vinden en te doorzoeken?
Bij voorbaat hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Rob Verhoeve

De vier aktes zijn:
Bron: Raad van State, Toegangsnummer: 178, Inventarisnummer: 214, Datering: 22 april 1670, Pagina: 136v, Plaats: Waalwijk.
Bron:Raad van State. Toegangsnummer: 178. Inventarisnummer:288. Datering:zaterdag 27 februari 1717. Pagina: 190v. Plaats:Waalwijk
Bron: Raad van State, Toegangsnummer: 178, Inventarisnummer: 265, Datering: 16 januari 1708, Pagina: 76, Plaats: Waalwijk
Bron:Raad van State. Toegangsnummer:178. Inventarisnummer:227. Datering: zaterdag 8 juli 1684. Pagina:376v. Plaats:Moergestel / Oirschot

Geachte heer Verhoeve,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedemorgen,

Ik ben op zoek naar de connectie tussen 2 personen in jullie archief. Het gaat om Frederik Alexander Ghijben en Dirk Ghijben. Volgens uw gegevens heeft Frederik Alexander gediend als officier bij het regiment cavalerie Oranje Friesland bij de lijfcompagnie van de Prins van Oranje-Nassau en bij het regiment Eskadron Gardes du Corps van de Prins van Oranje-Nassau.( Welke data en in welke volgorde is mij nog niet helemaal duidelijk)
Dirk Ghijben diende tevens bij het lijfregiment cavalerie van de Prins van Oranje-Nassau bij de Compagnie van Generaal Majoor de Prins van Waldeck. (welke data is mij onbekend)
Mijn vraag is wat de relatie tussen de twee is? De vader van Frederik Alexander heette ook Dirk (*1714) maar lijkt mij aan de oude kant om te dienen onder Waldeck. Frederik Alexander had ook een zoon die Dirk (*1782) heette maar die lijkt mij weer te jong. Ik neig naar de vader.
Hoe zijn ze bij Oranje-Friesland gekomen? F-A kwam uit Dordrecht.

Geachte mevrouw van Uden,

Zoals u al aangeeft is het niet aannemelijk dat het de zoon betreft. Aangezien dit regiment Prins van Oranje-Nassau bestond tussen 1775 en 1794. De beste manier om met zekerheid vast te stellen dat het de vader betreft is door het stamboek persoonlijk en gratis in onze studiezaal te komen raadplegen. In het stamboek worden namelijk de ouders van Dirk vermeld en zijn leeftijd op het moment hij in dienst treed bij het regiment.
Mocht u niet in staat zijn om onze studiezaal te bezoeken dan kunt u via de website ook een scan bestellen van de desbetreffende pagina uit het stamboek door het in de winkelwagen te plaatsen. In het stamboek kunnen ook aanwijzingen staan over hun redenen om zich bij dit regiment aan te sluiten.

Om een sluitend antwoord te vinden op uw vraag hoe ze bij het regiment zijn gekomen verwijs ik u graag door naar het Nationaal Militair Museum.

https://www.nmm.nl/zoeken-in-de-collectie/?q=Regiment%20Oranje%20Frieslan

Bedankt voor uw reactie. Ik ben helaas niet in de gelegenheid om even langs te komen. Hoe bestel ik een scan?
Ik heb wel een scan besteld van Frederik Alexander Ghijben maar die van Dirk niet kunnen vinden.
Met vriendelijke groet

Geachte mevrouw van Uden,

Dit is de link naar de index waar Dirk Ghijben in voorkomt:
http://proxy.handle.net/10648/1af5e080-62ef-102d-8131-005056a23d00

Om precies te zijn bevinden zijn stamboekgegevens zich in het archief Nummer toegang: 1.01.19, inventarisnummer: 1946

Op de bovenstaande pagina kunt u via de knop in winkelwagen de gewenste scan aanvragen (Let op: U dient dan wel ingelogd te zijn) Meer informatie over het bestellen van een reproductie vindt u op: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/hoe-werkt-deze-website/bestellen-reprodu...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hartelijk dank! Ik heb inmiddels met jullie contact gehad aangezien er een storing in het betalingssysteem was. Hoop nu dat ik de goede link gemaild heb…

Ben op zoek naar gegevens over mijn stamvader. Zijn naam is Bartholomeus Schurer. Hij is geboren in 1677 in Raudnitz (D). Als 11 jarige kwam hij naar Nederland en omstreeks 1700 maakte hij als ruiter deel uit van de garde du corps van stadhouder Johan Willem Friso in Leeuwarden. Waar kan ik gegevens vinden over rang, duur dienstverband, woonplek etc.
Lolke Schurer

Geachte Lolke Schurer,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en onze collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn voorvader, Cornelis van Vugt, was (eerste) luitenant in de Artillerie. Vanaf 6-12-1810 zat hij als luitenant bij de kust-artillerie (130e compagnie Kustkanonniers). Ik heb zijn naam gevonden in het boek over 1813, toen hij gelegerd was in o.a. Hellevoetsluis (en mijn voormoeder uit Ooltgensplaat zwanger van hem raakte).
Zij ging met hem mee toen hij in 1814 verplaatst werd naar het Bataillon Artillerie van Linie no. 3 (besluit ZKH dd 22-1-1814). Mijn voorvader is toen in maart 1814 in Zutphen geboren. Daarna is uit deze relatie een dochter in 1815 in Den Bosch geboren.
Daarna verlaat hij mijn voormoeder, wordt in 1817 aangesteld als 1e luitenant-adjudant bij het 1e Bataillon Artillerie en trouwt in 1818 in Maastricht met een bankersdochter (M. Rupp).

Mijn vraag: waar vind ik de bewijzen dat dit Bataillon c.q. Cornelis van Vugt inderdaad
- in 1814 in Zutphen gelegerd was en
- in 1815 in Den Bosch??

Geachte mevrouw Visser-Smit,

Helaas kunt u uit het stamboek van uw voorvader niet opmaken in welke plaatsen hij gelegerd is geweest. Wel kunt u in deze stamboeken de staat van dienst van de militair vinden: op welke wijze en wanneer bij het korps gekomen, eerdere militaire dienstverbanden, bevorderingen, wanneer afgegaan en bijzonderheden zoals deelname aan veldtochten etc.

Op de volgende website vindt u de stamboeken van de desbetreffende legereenheden: http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=NL%7C5051%7C

In onze archieven vindt u de stamboeken van Bataillon Artillerie van Linie no. 3
2.13.09 Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen inv. nrs. 572-573A
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.13.09/node/c01....

Als het bataljon Den Bosch en Zutphen heeft aangedaan dan moeten hier berichten van te vinden zijn bij de regionale of plaatselijke archieven.

Met vriendelijke groet, Het Nationaal Archief

Volgens de verhalen in de fam. stam ik af van de opvolger van MA de Ruiter, nl; Jan de Haan, 1630-1676.
Zijn zoon Johannes verdrinkt op 25 Januari 1689 in de haven van Plymouth.
Hier is mijn zoektocht doodgelopen.
Is er iets bekend van deze persoon?

Bij voorbaat dank; HMJ de Haan.

Geachte HMJ de Haan,

Jan de Haen heeft zijn sporen achtergelaten in onze archieven het beste punt om uw onderzoek te vervolgen is onze index:
Staten-Generaal: Commissieboeken http://proxy.handle.net/10648/2f9fe0b8-af24-102d-afe5-0050569c51dd
of
Archiefinventarisnummer: 1.10.72 inv. nr. 148

Om zijn zoon Johannes goed te kunnen traceren is het van belang om na te gaan of hij heeft gediend in de vloot of het landleger van Willem III. Als hij in het landleger heeft gediend zal hij onderdeel zijn geweest van een regiment. De namen van deze regimenten zijn uw belangrijkste aanknopingspunten om verder te zoeken.
Meer uitleg vindt u op:
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-militairen-v%C3...
Heeft hij in de vloot gediend dan raden wij u aan op uw zoektocht te beginnen bij de kapitein waar hij onder gediend heeft.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

LS.

Dirk van 't Hoff , mijn 5e overgrootvader was militair bij zijn huwelijk, en gelegerd in Heusden. In de akte wordt zijn naam geschreven als VAN 't HOF. Omdat hij geboren is in 1745 het jaar van de slag bij Fontenoy in het Waalse Doornik, één van de toenmalige Barrièresteden die door de Nederlanden bezet werden als verdedigingsgordel tegen Frankrijk, bestaat het vermoeden dat zijn vader ook een militair was.
Naar die vader van Dirk ben ik op zoek.

Vriendelijke Groet
Alexander van 't Hoff
Dordrecht

Geachte heer van 't Hoff,

Als zijn vader in het landleger heeft gediend zal hij onderdeel zijn geweest van een regiment. De namen van deze regimenten zijn uw belangrijkste aanknopingspunten om verder te zoeken.
Meer uitleg vindt u op:
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-militairen-v%C3...

Heeft hij in de vloot gediend dan raden wij u aan op uw zoektocht te beginnen bij de kapitein waar hij onder gediend heeft.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste lezer,
Mijn vader is de zoektocht naar onze voorouders begonnen. deze wil ik nu voortzetten.
Hij is uitgekomen bij Nicolaas Grandjean geboren ongeveer 1746 te??? overleden 5-3--1980 te Alkmaar. Hij was gehuwd met Maria Ebbert Loenman op 14-9-1783.
Nicolaas was militair en volgens mijn gegevens diende hij bij het Regiment Burmania/Regiment Willem George Frederik/Regiment de Schepper.
Kunt u voor mij nakijken of dit klopt. Ik wil graag weten waar deze Nicolaas geboren is en wanneer.

Ik ben ontzettend benieuwd naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Gransjean

Met excuses kom ik nog even terug op mijn voorgaande vraag.

De overlijdens datum van Nicolaas Grandjean moet zijn 5-3-1810.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Gransjean

Geachte mevrouw Gransjean,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar het Centraal Bureau voor Genealogie en onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Ook ik zou graag diezelfde informatie over Nicolaas Grandjean ontvangen. Deze Nicolaas is ook mijn voorvader en mij is slechts bekend dat hij afkomstig is uit Maastricht.

Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,

Claudia

Beste Claudia,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar het Centraal Bureau voor Genealogie en onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

LS,

ik ben op zoek naar gegevens van mijn voorouder Arend/t Jansen/Janssen/Jansz. In 1786 in Maastricht getrouwd met Maria El. Kuijpers en met haar een zoon gekregen. Op een briefje van 26-2-1795 van het militair aan zijn vrouw, wordt vermeld dat Soldaat Janssen in 1795 (dus jan of febr) in het Gasthuijs in Dordrecht is overleden. De schrijver van het briefje is "capiteyn van een compagnie der St. Gen. de Schepper". Het briefje is in Willemstad ondertekend met de naam J. Michgorius (zijn naam vind ik o.a. in 4e Halve Brigade, 2e Bataljon 1795 - 1801).
In het archief van D'drecht ben ik op 3-2-1795 een Arend Jansz tegengekomen, overleden in het Gasthuijs.

Het regiment de Schepper, IR672d, was van 1772-1774 en van 1790-1794 (1e en 2e Bat.) in Maastricht gelegerd. en het 1e Bat. lag daarna in 1794 in Steenbergen en Willemstad, het 2e bataljon in Dordrecht.

Ik kan geen informatie over ene Arend Jans(s)en in combinatie met dit Regiment vinden. Misschien kunt u mij verder helpen?

Beste Maarten,

Uw vraag is doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening. Zij nemen zo spoedig mogelijk per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste.

Ik ben op zoek naar de gegevens van mijn voorouder(s) Phillippus(Philip) Jonkerman(Junckermann).

De volgende gevens zijn bij mij bekend.
Geboren voor 1760 - Wildungen (Waldeck Dld)
Overleden in augustus 1810 - Rossum
Begraven op 28 augustus 1810 (dinsdag) - Rossum
Soldaat onder het 1e regiment van vorst Waldeck

Ik kan geen verdere informatie vinden. Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.

Met vriendelijke groet,

Coen Jonkerman

Geachte heer Jonkerman,

Uw vraag is doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening. Zij nemen zo spoedig mogelijk per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben al jaren voor de stamboom van mijn man op zoek naar Antonie Herman, geboren omstreeks 1750, relatie gehad (huwelijk niet gevonden) met Maria Catharina Gros. Hij was luitenant bij het Corps van Maillebois, in garnisoen gelegen te 's-Hertogenbosch zo blijkt uit een huwelijksakte van zijn zoon Cornelis Herman uit 1814. Zoon Cornelis is het enige vindbare kind van Antonie en geboren in 1787. Nog datzelfde jaar is Antonie uit het leven van zijn partner en zoon verdwenen en vertrokken - aldus een akte van bekendheid die Cornelis moest overleggen bij zijn huwelijk - naar 's Hage (Den Haag neem ik aan). Antonies vader heet vermoedelijk Joannes Herman maar wanneer en waar Antonie is geboren is onbekend, evenals wat er met hem na 1787 is gebeurd. Is hij als militair naar Den Haag gegaan? Heeft hij Den Haag wel bereikt? Het spoor loopt dood. Ik houd me aanbevolen voor iedere tip die meer informatie kan opleveren over Antonie Herman.

Geachte mevrouw van Rooij,

Uw vraag is doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zij nemen zo spoedig mogelijk per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar militaire gegevens over Johan Diederik van der Lis (ook gespeld Leijs), die sergeant was in de Blauwe Garde en gesneuveld is bij de slag voor Rijssel (Lille) ca. 1708. Hij is geboren op 06-05-1656 in de streek Wetterau (Hessen) in Duitsland. Namen ouders en exacte geboorteplaats (Rutsbach?) onbekend. Hij is gehuwd in Den Haag op 29-06-1687 met Geertruijt van der Sull, dochter van Hermanus van der Sull en Johanna Brink. Bij de doop van hun zoon Johannes op 05-11-1687 in Den Haag is sergeant Jacob Werner doopgetuige.

Waar kan ik info vinden over de datum van zijn overlijden op het slagveld en de locatie van zijn overlijden. Ook de namen van zijn ouders zou ik graag willen achterhalen.

Ik houd mij aanbevolen voor adviezen waar te zoeken naar de gezochte gegevens.

Geachte heer Duivenvoorden,

Uw vraag is doorgestuurd naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar meer informatie voor mijn stamboom onderzoek van onze familie. Ik kom niet verder dan Johannes Adam Schimmel. Wat ik heb gevonden is dit Johannes Adam1 Schimmel, overige namen Adam Schimmel, geboren CA. 1725, overleden 1797, begraven 3 Feb 1797 te Driel (Maasdriel). jongeman "uit het prinsdom Waldek". Dit kan ook te maken hebben met het garnizoen onder gen. Furst van Waldeck te Dendermonde.
Wat ik verder heb gevonden is dat hij gediend heeft in het 1e regiment waldeck, en dat hij is geboren in wasakker??
Johannes Adam Schimel is mijn Oud-Oud-overgrootvader.Kan iemand mij helpen waar ik moet zijn voor verdere uitleg? Ontzettend bedankt

Geachte mevrouw Luijbregts,

Uw vraag is doorgestuurd naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte medewerkers nationaal archief.

Ik ben op zoek naar de ouders van Johan George Eckhardt uit Westerburg (Pfalz) en de familie van zijn schoonouders te weten Cornelis de Graaf en Catharina Oudelet (Audelet), Johan George Eckhardt was namelijk te den Haag getrouwd met Pieternella de Graaf. Zij is op 3 mei 1831 op 80 jarige leeftijd overleden. Alvast bij voorbaat hartelijk dank, in afwachting jullie reactie verblijf ik.

Hoogachtend,

Jermaine Van der Meer

Geachte medewerker van het Nationaal Archief,

Voor mijn familie archief/genealogisch onderzoek ben ik op zoek naar onze stamvader Frans Christiaan E(h)rich die diende in "het staatse leger" en om precies te zijn "Het Regiment Nationalen nr.10 (van Brakel)". Hij leefde tussen 1762 en 1828 en diende in dit regiment maar de periode is niet precies bekend. Hij trouwde in 1792 in Dokkum waar dit regiment destijds gelegerd was (tussen 1790 en 1794).
Het is een opvallend Duitse naam en hij komt vermoedelijk dan ook uit Duitsland. Maar tot op heden kan niemand ergens vinden waar hij geboren is. Niet in zijn huwelijkse akten en ook niet in zijn overlijdensakte. We hebben de hoop dat ergens in het archief een lijst met manschappen van dit regiment bestaat met de vermelding van waar die manschappen vandaan komen.
Zou het mogelijk zijn dat dit soort lijsten bestaan en wie kan ik dan het beste vragen mij helpen deze te vinden?

Met vriendelijke groet,

Frans Erich (https://www.erich.nu)

Geachte medewerker van het Nationaal Archief.

Ik ben op zoek naar mijn voorvader Bastiaan Adams Ecker, waar komt hij vandaan ?
Hij was een dragonder van het regiment guardes van zijn koninklijke majesteit van de compagnie van de heer Gulginowits (ook wel geschreven als Goldenovits) Hij is op 05-05-1701 getrouwd in Hattem met Grietje Wichards.

Ik hoop dat jullie een lijst hebben van wie onder kapitein Guldinowits/Goldenvoits hebben gediend in Hattem en waar deze dragonders vandaan kwamen, er waren toen die tijd nog wat huurlingen in het leger.

Met vriendelijke groet.

Gert Knikker.

Een voorouder van mij is Johann Kuijpers vermoedelijk afkomstig uit gebied rond Echt Sittard Waldfeucht militair in regiment van generaal Grenier, 96e infanterie? Trouwde op 20 sept 1789 in de grote kerk te Breda Maria Catharina Hermans uit Gangelt.. (even woonachtig in Breda nagereisd?) ) . Gegevens uit stadsarchief Breda en trouwen zonder zegel probdeo...ik ben op zoek naar gegevens over deze Johann Kuypers (Cueppers en andere varianten) die wellicht in 1790/1791 de dienst verliet omdat er dan een dochter van hun geboren wordt in Gangelt .. zoek met name geboorte datum en plaats en gegevens over zijn militaire dienst. Wellicht in dan wel in omgeving van Breda bij voorbaat dank

Ik ben op zoek naar meer informatie voor mijn stamboom onderzoek van onze familie. Ik kom niet verder dan Johannes Adam Schimmel (schimel). Wat ik heb gevonden is dit Johannes Adam1 Schimmel, overige namen Adam Schimmel, geboren CA. 1725, overleden 1797, begraven 3 Feb 1797 te Driel (Maasdriel). jongeman "uit het prinsdom Waldek". Dit kan ook te maken hebben met het garnizoen onder gen. Furst van Waldeck te Dendermonde.
Wat ik verder heb gevonden is dat hij gediend heeft in het 1e regiment waldeck, en dat hij is geboren in wasakker??
Johannes Adam Schimel is mijn Oud-Oud-overgrootvader.Kan iemand mij helpen waar ik moet zijn voor verdere uitleg? Ontzettend bedankt. Ik heb deze vraag in 2013, 2014 en vorig jaar geplaatst en helaas nog geen antwoord van u mogen ontvangen. Groet
Yvonne Luijbregts

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in