Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten-Generaal

1.01.02
N.M. Japikse, A. van der Poest Clement
Nationaal Archief, Den Haag
1969
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.02
Auteur: N.M. Japikse, A. van der Poest Clement
Nationaal Archief, Den Haag
1969

CC0

Periode:

1431-1796
merendeel 1576-1796

Omvang:

1030.30 meter; 17742 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een groot aantal brieven/bijlagen is echter gesteld in een vreemde taal, vooral Frans, Duits, Engels, Italiaans en Latijn. Daarnaast komen ook stukken in andere, niet-westerse talen voor (Russisch, Arabisch, Perzisch, Ottomaans, etc.)

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Staten-Generaal belichaamden sinds de Pacificatie van Gent (1576) het bovengewestelijk landsheerlijk gezag in de (Noordelijke) Nederlanden. Zij werden gevormd door afgevaardigden (gedeputeerden) van de provinciale Staten. De belangrijkste bezigheden waren de buitenlandse betrekkingen in de meest algemene zin, de verdediging te land en ter zee, het bestuur van de Generaliteitslanden, het oppertoezicht op de geoctrooieerde handelscompagnieën (Verenigde Oostindische Compagnie VOC, West-Indische Compagnie WIC) en het bestier der gezamenlijke financiën.
Het archief van de Staten-Generaal bestaat uit een aantal grote series: de resoluties (inventarisnummers 1-4861), de bijlagen bij de resoluties: ingekomen stukken in liassen (inventarisnummers 4862-8039), de overige ingekomen stukken als staten van oorlog, verbalen en rapporten alsook de uitgaande brieven (inventarisnummers 8040-11086B), de brievenboeken, aktenboeken en andere registers (inventarisnummers 11087-12547), de zgn. Loketkas en de Secrete kas (inventarisnummers 12548-12596) en de tractaten en ratificaties na 1700, overgedragen archivalia, inventarissen en catalogi (inventarisnummers 12597-12721).

Archiefvormers:

  • Staten-Generaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Wil U er -wellicht ten overvleode- graag even op wijzen dat in toegang 1.01.02 het inv.nr. 12548.489.3 twee maal voor komt, met twee verschillende beschrijvingen.
m.vr.gr.
George Sanders,
Paleis Het loo nationaal Museum

Dat klopt. Het "fysieke"inventarisnummer bevat 2 verschijllende stukken die in de toegang onder verschillende rubrieken zijn gerangschikt. Dit soort gevallen komt vaker voor.
Diederick Kortlang
Nationaal Archief

Bij mijn onderzoek naar de geschiedenis van de heerlijkheid Dongen vond ik in het archief van de Staten Generaal (1.01.02) onder inv. nr. 12557.16 de volgende omschrijving (bij benadering): Stukken betreffende de geestelijke goederen en kerkrekeningen van de heerlijkheid Dongen in 1648 overgeleverd aan de Staten Generaal. Na raadpleging van de betreffende stukken blijken deze niet betrekking te hebben op de heerlijkheid Dongen (gelegen in de Baronie van Breda), maar op de heerlijkheid (Den) Dungen in de Meijerij van 's Hertogenbosch. Het opschrift op het omslag van de stukken is dan ook: 'Dungen', en niet 'Dongen'.
Met vriendelijke groet,
Rene Andries

Dank voor uw correctie. We passen de beschrijving aan.

Ik ben bezig met onderzoek over diplomaat Jacobus Colyer. Is het mogelijk om los van de resolutiën in de liassen te zoeken naar informatie? Tot nu toe kan ik alleen in algemene documenten zoeken, maar mijn docenten willen perse dat de liassen erbij betrokken zijn.

Geachte heer Beumer,

Helaas is het op de website niet mogelijk om los van de resolutiën in liassen te zoeken. Toch kan ik u op weg helpen. In het archief van de Levantse Handel 1.03.01 bevind zich archiefinventarisnummer 125 met liassen met de communicatie tussen Van Dam en Colyer. Wellicht is het ook interessant om inventarisnummer 238, waar Colyer ook in wordt genoemd in te zien.

Hallo, ik ben uit Brazilië en ik ben op zoek naar een zeekaart van Bahia in de 17e eeuw, tijdens de Nederlandse invasie. Hoe vind ik de website van het Nationaal Archief? Dank u.

Geachte mevrouw Bandeira,

ik kan u aanraden om te kijken op de website van de Atlas of Mutual Heritage: http://www.atlasofmutualheritage.nl/nl/zoek/?q=Bahia&country=&region=&po...

In het archief van het Nationaal Archief kunt u ook kijken in de inventarissen op het archief "Kaarten Leupe" (http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/VEL/aantal/20...) en het supplement op dit archief, te vinden via : http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/VEL/aantal/20...

Succes

Ik ben ook op zoek naar de geboortedatum van Colyer. Ik heb alleen de datum van dopen. Hebben jullie ook de geboorteregisters van Den Haag en staan die online?

Geachte heer Beumer,

Ik heb uw vragen doorgezet naar de afdeling dienstverlening en onze collega's van het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte, ik ben op zoek naar verslagen die betrekking hebben op een incident dat zich voordeed in juli 1693 met de pakketboot "vine", "Vineyard" op de verbinding Hellevoetsluis/Harwich. Voor zover ik tracht te achterhalen zou zich dit kunnen bevinden in het archiefinventaris 1.01.04 vol.7566 (sept1693). Vriendelijke groeten.

Geachte heer Vossen,

Ik heb uw vragen doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt iemand contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevr,

Ik ben opzoek naar gegevens van------ Johan Adriaens van Yck (1590-1642)------ o.a., Ontvanger Generaal der Admiraliteid op de Maas te Rotterdam ( een rechte lijn voorouder van onze familie van Eijk.te Rotterdam)
In u archief zijn veel gegevens opgeslagen over deze persoon.
Wie waren zijn ouders en heeft hij nog broers en/of zusters.

Hoe kan ik e.a. bekijken ?

Met de vriendelijkste groet;
H van Eijk
Zwolle

Op 17 Dec 2016 stuurde ik u een E-Mail.(zie boven )

Heeft u deze vraag terzijde gelegd ?

Vr groet
H van Eijk

Geachte heer van Eijk,

Tot onze spijt is er iets fout gegaan, waardoor uw reactie van 17 december over het hoofd is gezien. Onze exsuses daarvoor.
Uw vragen zijn doorgestuurd naar onze afdeling dienstverlening, zodat uw vragen alsnog met spoed worden beantwoord. Een collega neemt zo snel mogelijk per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben op zoek naar stukken betreffende de geestelijke goederen en kerkrekeningen van de vrijheid Sint-Oedenrode in 1648 overgedragen aan de Staten Generaal.
Onder welk(e) inventarisnummer(s) zijn deze in het Nationaal Archief opgeslagen?

Met vriendelijke groet,

R. de Visser

Geachte R. de Visser,

Die vindt u hier: Staten-Generaal » Inventaris nr. 12557.27 en Staten-Generaal » Inventaris nr. 12557.27.2

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in