Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Spaans-Nedederlandse Regering Brussel

1.01.01.13
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.13
Auteur: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
CC0

Periode:

1567-1576

Omvang:

0,75 meter; 81 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken afkomstig uit diverse Brusselse archieven, o.a. van de secretarie van de Hertog van Alva uit de periode 1567-1572, en van Louis del Rio, raadsheer in de Raad van Beroerten, bestaande voornamelijk uit correspondentie met de Spaanse koning, bestuurscolleges en overheids-, kerkelijke- en andere vooraanstaande personen en enkele dossiers betreffende speciale onderwerpen

Archiefvormers:

  • Administratie van de Spaans-Nederlandse Regering te Brussel
  • Courteville, Joost de, Heer van Pollinchove, Staatssecretaris van de Hertog van Alva
  • Rio, Louis del, Raadsheer in de Raad van Beroerten en Lid van de Consulta
  • Secretarie van de Hertog van Alva, Gouverneur- en Kapitein-Generaal van de Landen van Herwaartsover

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer

Deze verzameling is aangetroffen in de loketkas van de Staten Generaal. Bijlsma is indertijd tot de conclusie gekomen dat deze stukken waarschijlijk behoord hebben tot de papieren, die door de partij van de opstand in september 1576 en augustus 1577 in beslag zijn genomen. In V.R.O.A. 1923 I bijlage V geeft Bijlsma een uitgebreid verslag over zijn onderzoek naar de herkomst en de omzwervingen van deze verzameling losse stukken; ook geeft hij daar een verantwoording van zijn inventarisatie. Omdat de indeling van de inventaris en de nummering van de stukken bij de herinventarisatie in 1974 vrijwel volledig zijn gehandhaafd (slechts enige beschrijvingen zijn gewijzigd en een enkel stuk is toegevoegd), wordt hier volstaan met verwijzing naar Bijlsma's onderzoek (V.R.O.A. 1923 I bijlage V).

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in