Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Tresorie

1.01.01.11
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.11
Auteur: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976

CC0

Periode:

1586-1588

Omvang:

0.15 meter; 16 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken van financiële aard en betreffende belastingheffing uit de periode 1586-1588

Archiefvormers:

  • Kamer van de Financiën en Domeinen
  • Kamer van de Tresorie
  • Kamer van de Tresorie dezer Landen

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de archiefvormer de algemene inleiding 1.01.01.00.

1586 januari 16De staten Generaal geven Leycester in overweging om naast de Raad van State nog een afzonderlijk college voor financiën in te stellen. Uit de instruktie voor de Raad van State blijkt echter dat de Raad met de zorg voor de financiën bekast blijft.
1586 maartUit het commissieboek en het register van autorisatiën blijkt dat Leycester uit 3 telkens wisselende leden van de Raad van State een “kamer der tresorie” heeft gevormd.
1586 juni 26De Kamer der tresorie wordt opgeheven en een kamer der financiën en domeinen wordt opgericht, blijkens een mededeling van Leycester aan de Raad van State.
1586 augustus 26In de vergadering van de Raad van State komen de bezwaren van de Staten van Holland en van Zeeland ter sprake; zij kenden de bevoegdheid betreffende de financiën toe aan de Raad van State en niet aan “ceux des finances”.
1586 septemberTresorier-generaal Jacques Reingout wordt gevangen genomen; de kamer van financiën en domeinen fuktioneert niet meer.
1586 november 23Leycester richt, namens de Staten Generaal, een kamer van contribution op in verband met zijn vertrek naar Engeland.
1586 december 3De kamer blijkt haar werkzaamheden te zijn begonnen. De kamer der contributiën wordt spoedig kamer der tresorie genoemd.
1588 maart (12)De kamer der tresorie beëindigt, evenals de Raad van State haar werkzaamheden.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in