Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Leycester

1.01.01.10
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.10
Auteur: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976

CC0

Periode:

1586-1588

Omvang:

0.30 meter; 37 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is gesteld in talen als het Italiaans en het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Gouverneur-Generaal Graaf van Leycester en de Raad van State bevat voornamelijk ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, bewaard onder secretaris Langen en Daniël de Burchgrave, secretaris van Zijne Excellentie.

Archiefvormers:

  • Gouverneur-Generaal Graaf van Leycester
  • Raad van State

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de archiefvormer de algemene inleiding 1.01.01.00.

1585 augustus 20 Een tractaat van secours wordt gesloten tussen de koningin van Engeland en gemachtigden van de Staten Generaal; in artikel van dit tractaat wordt de funktie van gouverneur-generaal genoemd; deze gouverneur-generaal zou aan het hoofd van de Engelse krijgsmacht in de Verenigde Nederlanden staan; bovendien zou hij, samen met nog twee Engelse onderdanen zitting hebben in de Raad van State. (Artikel 16).
1586 februari 1De Staten Generaal dragen bij akte het gouverneur-generaal - en kapiteinschap van de geünieerde provinciën op aan Leycester, die door de Engelse koningin benoemd was tot gouverneur-generaal van de Engelse krijgsmacht.
1586 februari 4De graaf van Leycester wordt door de Staten Generaal beëdigd.
1586 februari 10De instruktie voor de Raad van State nevens Leycester wordt door de Staten Generaal vastgesteld en goedgekeurd.
1586 februari 11De twee door de Engelse koningin, en de zes door Leycester benoemde leden van de Raad van State worden beëdigd.
1586 november 24Leycester tekent, met het oog op zijn spoedige vertrek naar Engeland, een akte, waarin hij tijdens zijn afwezigheid het gouvernement opdraagt aan de Raad van State.
1587 februari 4De zittingstermijn van een jaar van de leden van de Raad van State loopt af. De Staten Generaal beslissen nu, wie er zitting in de Raad heeft. Ook bepalen zij, dat de leden van de Raad van State niet gebonden zijn door enige akte of bevel van Leycester buiten weten van de Staten Generaal gegeven, en dat de Raad zich heeft te houden aan de door hun gegeven instruktie.
1587 juli 7Leycester keert terug uit Engeland.
1587 november 26Leycester maakt per brief aan de Staten Generaal zijn ongenoegen kenbaar over de bemoeienissen van de Staten Generaal met Leycester's Raad van State. Ook deelt hij mee dat baron Willoughby tot luitenant-generaal van het Engelse secours is benoemd. Deze benoeming wordt door de Staten Generaal niet zonder meer geaccepteerd.
1587 december 17Leycester vertrekt naar Engeland en doet afstand van het gouvernement. De Staten Generaal nemen pas op 1 april 1588 kennis van het ontslag.
1588 februari 5De Staten Generaal bepalen dat de generale regering van de geünieerde provinciën uitsluitend in zaken betreffende de gemene unie, de conservatie en defensie der landen en de nakoming van het tractaat met Engeland bij de Raad van State zou berusten. Deze resolutie wordt aan de Raad meegedeeld; zij besluit hierop, dat zij, op verzoek van de Staten Generaal nog in funktie zal blijven gedurende ten hoogste een maand.
1588 maart 12De Raad van State vergadert voor het laatst; besloten wordt dat secretaris Langen de brieven die nog binnen zullen komen, zal openen en meedelen aan de nog aanwezige leden van de Raad; de belangrijke stukken zullen doorgestuurd worden aan de Staten Generaal.
1588 april 1De door Leycester op 17 december 1587 in Londen getekende akte van afstand van het gouvernement wordt overgegeven aan de Staten Generaal.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in